Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2017, Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu