Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1998
ediční a redakční práce
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jadwiga Kosowska-Rataj, Tadeusz Siwek
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, TOP
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Zdeňka Nedomová, David Jakl
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Śląsk
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Wydawnictwo Olza
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Mikulášek, Drahomír Šajtar, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Ústav lidového umění Strážnice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Pavel Turčín, Vladimír Severa
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Biblioteka Śląska
odborná kniha
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku