Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Usta ad albim Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011
ostatní
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
ostatní
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha