Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014, ToP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Kolegium Nauczycielskie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Anita Huťková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
odborná kniha
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Biblioteka i Edukacja
článek v odborném periodiku
 
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)