Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby rúk v slovenskej a ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby tela ako motivačná báza ruských a slovenských frazém
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problematika poľsko-slovenských právnických prekladov
Marta Pančíková
Rok: 2009, Stimul
kapitola v odborné knize

Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkije prostorečnyje frazemy i ich slovackije ekvivalenty
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny
Igor Jelínek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Soudní tlumočník ve dvojím sevření
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého
Igor Jelínek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Stereotyp československého a polského filmového socrealistického hrdiny
Roman Sliwka
Rok: 2009, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Stereotyp kobiety w pojmowaniu świata
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009, Acta Academica Karviniesia
článek v odborném periodiku

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Traktát o louskání fazolí - úryvek
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Umění interpretace. "Techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita Mateje Bela
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersitet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Šląski w Katowicach
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

VILNIUS PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Blažena Rudincová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilnius Pedagogical University, Lithuania
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub