Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych
Tadeusz Siwek
Rok: 1991, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách
Květuše Lepilová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O języku dziecka
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV
Eva Mrhačová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Recepce A. Kuprina českou kritikou (léta 1913 - 1988)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Speciální a univerzální v přípravě učitelů
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Formy grzecznościowe w języku polskim
Jiří Damborský
Rok: 1990
stať ve sborníku

Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza
Karel Kadłubiec
Rok: 1990
stať ve sborníku

Ruská slovesně jmenná spojení a jejich protějšky v češtině (konfrontační analýza). Kandidátská disertační práce.
Blažena Rudincová
Rok: 1990
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1990
působení v zahraničí

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1990
stať ve sborníku

Umělecký svět současné prózy
Eva Mrhačová
Rok: 1989
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ustálená ruská slovesně jmenná spojení a jejich české ekvivalenty (na materiálu publicistiky)
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Ustálená slovesně jmenná spojení v ruštině a češtině
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Malý slovník českých slangů
Dariusz Tkaczewski, Jaroslav Hubáček
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Rok: 1985
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1985
stať ve sborníku

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Rok: 1984
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ruské slovesně jmenné vazby a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Rok: 1983, Ruský jazyk
článek v odborném periodiku

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Rok: 1981
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Jaroslav Štika. Lidová strava na Valašsku (překlad resumé)
Blažena Rudincová
Rok: 1980
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Rok: 1980,
odborná kniha

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Rok: 1980,
odborná kniha

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1979
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lomonosovova Moskevská státní univerzita
Blažena Rudincová
Rok: 1978
působení v zahraničí

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Rok: 1978
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1977
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morfematická analýza slov v minimálním slovníku
Eva Mrhačová
Rok: 1976
stať ve sborníku

Nepokojní a znepokojení
Eva Mrhačová
Rok: 1976
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Návrat Odysseův
Eva Mrhačová
Rok: 1975
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Rok: 1974
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Rok: 1974, Slavia
článek v odborném periodiku

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1973
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Rok: 1973, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Rok: 1972
stať ve sborníku

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Rok: 1969, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

NDR ? univerzita v Greifswaldu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1965
působení v zahraničí

Pohybová slovesa v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1962
stať ve sborníku

Leningradská státní univerzita
Miroslav Mikulášek
Rok: 1960
působení v zahraničí

pokus
Petr Kořenek
Rok:
působení v zahraničí

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub