Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999, Ostravská Univerzita, Filozofická Fakulta
odborná kniha
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, JTP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Geografie. Sborník české geografické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Centr Evropy
odborná kniha
 
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, JPT
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Lumír Klimeš, Lumír Ries
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku