Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zradné slová v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2007, Stimul
kapitola v odborné knize

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ballady i romanse Adama Mickiewicza w tłumaczeniu słowackim: analiza językowa
Marta Pančíková
Rok: 2006, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Bracia polscy na Litwie
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Co s obecnou češtinou?
Milan Hrdlička
Rok: 2006, TOP
článek v odborném periodiku

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

České a ruské slovníky gest
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Česko-anglický slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Česko-ruský slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 2006, Computer-Press
odborná kniha

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek, Mojmír Vavrečka
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Dotek věčnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dynamická elektroneurostimulační terapie. Praktická příručka k používání přístrojů DENAS, DENAS+, DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Działalność młodzieżowa po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Frazeologizmy a jejich translace
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006, Ostravská univerzita
odborná kniha

Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka - nr 1-4
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce
Jiří Muryc, Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Historicko-politická determinace v zpřístupnění polského filmu českému divákovi
Roman Sliwka
Rok: 2006, FF UK
kapitola v odborné knize

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Jubileusz Docent Evy Mrhačovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K otázce jazykové situace na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Kardiognósis"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kategorija količestvennosti v novom osveščenii
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006, Przegląd Rusycystyczny
článek v odborném periodiku

Komunikace v ruskojazyčném podnikatelském prostředí (při přípravě posluchačů bakalářského studia)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Korwin-Piotrowska Dorota, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krátká exkurze do Slovanské knihovny (Skutečný ráj pro českého učitele ruského jazyka)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kratkij putevoditeľ po boľšoj Ostrave
Blažena Rudincová
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Legat wieku rycerskiego - Studia staropolskie dawne i nowe
Jan Malicki
Rok: 2006, Śląsk
odborná kniha

Místo a úloha translace v současném globalizujícím se světě
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neverbální komunikace při tlumočení a překladu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
stať ve sborníku

O językowej symbolice akwatycznej
Karel Kadłubiec
Rok: 2006, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských III.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2006
působení v zahraničí


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub