Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Išleido leidykla Edukologija Vilnius
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
odborná kniha
 
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Meninis tekstas
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Tertium
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, BOHEMISTYKA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Zdeňka Nedomová, Karla Vlhová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky