Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Jaroslav Hroch
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

B. Prus: Lalka - Dívčí sny
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Boris Godunov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Czy Zaolziacy to Polacy?
Martyna Radłowska-Obrusník
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov
Blažena Rudincová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou)
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Etnokultúrne symboly v ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
 
facebook
social hub