Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Filozofické fakulty
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra české literatury a literární vědy
Katedra českého jazyka
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra latinského jazyka a kultury
Katedra psychologie
Katedra romanistiky
Katedra slavistiky
Katedra sociologie
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium
Centrum regionálních studíí
Centrum výzkumu odborného jazyka


Děkanát Filozofické fakulty

Abecední členění
553 46 1971
553 46 1801
Ausficírová Markéta, Ing.
specialistka zahraničních vztahů
 
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
553 46 1819
553 46 1813
Cabala Veronika, Ing.
finanční manažerka
553 46 1805
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
553 46 1808
Černý Tomáš
vrátný, šatnář
553 46 1800
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
553 46 1806
596 113 009 (fax)
Jesenovská Sabina, Mgr., Ph.D.
marketingová specialistka
553 46 1818
Julínková Dagmar
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1809
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D.
vedoucí PR oddělení
553 46 4026
553 46 4025
Kohili Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
553 46 1802
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
553 46 1816
Kwintová Alena
personalistka Filozofické fakulty
553 46 1036
605 854 136
Linhartová Lucie, Mgr.
studijní referentka
553 46 1811
Marhevská Alena
vrátná, šatnářka
553 46 1800
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
553 46 1815
553 46 1381
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
553 46 1830
Petrásek Karel
domovník, údržbář
553 46 1065
553 46 1066
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
553 46 1807
553 46 2013
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
553 46 2001
553 46 1803
731 643 189
553 46 1817
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1810
Šoferová Michala, Mgr.
personalistka Filozofické fakulty
553 46 1812
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
553 46 1804
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
553 46 1855
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
553 46 1938
Zdrálková Ivana
vrátná, šatnářka
553 46 1800


Katedra anglistiky a amerikanistikyKatedra české literatury a literární vědy

Abecední členění
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1871
553 46 1870
553 46 1879
553 46 1861
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877


Katedra českého jazyka

Abecední členění
553 46 1860
604 159 745
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1862
553 46 1879
553 46 1861
553 46 1861
Místecký Michal, Mgr. Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1864
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
553 46 1864


Katedra dějin umění a kulturního dědictvíKatedra filozofieKatedra germanistiky

Abecední členění
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
553 46 1940
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1936


Katedra historie

Abecední členění
553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1968
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1975
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
553 46 1974
553 46 1966
Pezda Jan, Mgr., Ph.D.
správce knihovny KHI
553 46 1967
553 46 1965
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1979
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
 
 


Katedra latinského jazyka a kultury

Abecední členění
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
553 46 2002
553 46 1807
553 46 2013
553 46 2010
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2011


Katedra psychologieKatedra romanistiky

Abecední členění
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
553 46 1361
553 46 1921
553 46 1373
Kaštovská Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1911
553 46 1350
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
553 46 1362
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
553 46 1921
553 46 1373


Katedra slavistiky

Abecední členění
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1850
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
553 46 1852
553 46 1842
 
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie
553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
553 46 1852
 
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1845
553 46 1841
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
553 46 1855
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
553 46 1852


Katedra sociologie

Abecední členění
553 46 1354
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
553 46 1354
Staníčková Libuše
sekretářka katedry
553 46 1951
553 46 1353
553 46 1355


Centrum pro hospodářské a sociální dějinyCentrum pro stud.střed.společnosti-VivariumCentrum regionálních studííCentrum výzkumu odborného jazyka