Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Radek Lipovski

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:tajemník KHI
obor činnosti:historická demografie, kulturní dějiny 19. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1974
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2004 – 2008OU, FF, KHI – doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1999 – 2004OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Zaměstnání, praxe

2013 – dosudOU, KHI – tajemník
2012 – 2013OU, CHSD – výkonný ředitel
2008 – 2012OU, CHSD – tajemník
2008Archiv města Ostravy – odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní:GAČR 13–28086S – Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (spoluřešitel)
Granty neaktivní:AČR, P410/10/P067 – Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku)

Základní výzkumné zaměření

Historická demografie
Kulturní dějiny 19. století

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Przeszłość Demograficzna Polski


Vybrané publikace

Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia. In: Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung - Ökonomie - Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag . Wien: LIT Verlag, 2019. s. 115-132. ISBN 978-3-643-50927-7.
Lipovski, R. Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 24. - 30. 3. 2018: Central Europe throughout history, from multinational monarchies to Visegrad cooperation. 2018.
Lipovski, R. Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846-1855: (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. 151 s. ISBN 978-80-7599-021-1.
Lipovski, R. Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828. Vlastivědný věstník moravský. 2018, roč. 70, č. 2, s. 146-166. ISSN 0323-2581.
Lipovski, R. Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869. Historická demografie. 2018, roč. 42, č. 1, s. 1-41. ISSN 0323-0937.
Lipovski, R. Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 14 . Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2017. s. 81-98. ISBN 978-80-87632-41-3.
Lipovski, R. Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017: Central Europe throughout history, from multinational monarchies to Visegrad cooperation. 2017.
Lipovski, R. Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století. Hospodářské dějiny / Economic History. 2017, roč. 2015, č. 1, s. 1-37. ISSN 0231-7540.
Lipovski, R. Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854). Historie - Otázky - Problémy. 2017, roč. 9, č. 1, s. 267-279. ISSN 1804-1132.

Všechny publikace

Dokoupil, L., Lipovski, R. a Nesládková, L. Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek, P. Pumpr (eds.). Valašsko - historie a kultura II. Obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 277-295. 2. ISBN 978-80-7599-103-4.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia. In: Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung - Ökonomie - Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag . Wien: LIT Verlag, 2019. s. 115-132. ISBN 978-3-643-50927-7.
Lipovski, R. Jak bruslaři v Místku v 80. letech 19. století zničili arcibiskupovi louku. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek . Frýdek-Místek: Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2018. s. 39-44. ISBN 978-80-87632-54-3.
Lipovski, R. Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 24. - 30. 3. 2018: Central Europe throughout history, from multinational monarchies to Visegrad cooperation. 2018.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě. 2018.
Lipovski, R. Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě: Inventární soupis II. část. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek . Frýdek-Místek: Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2018. s. 113-138. ISBN 978-8087632-54-3.
Lipovski, R. Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846-1855: (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. 151 s. ISBN 978-80-7599-021-1.
Lipovski, R. Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828. Vlastivědný věstník moravský. 2018, roč. 70, č. 2, s. 146-166. ISSN 0323-2581.
Lipovski, R. Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869. Historická demografie. 2018, roč. 42, č. 1, s. 1-41. ISSN 0323-0937.
Lipovski, R. Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 14 . Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2017. s. 81-98. ISBN 978-80-87632-41-3.
Lipovski, R. Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017: Central Europe throughout history, from multinational monarchies to Visegrad cooperation. 2017.
Lipovski, R. Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století. Hospodářské dějiny / Economic History. 2017, roč. 2015, č. 1, s. 1-37. ISSN 0231-7540.
Lipovski, R. Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě: Inventární soupis - 1. část. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 14 . Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2017. s. 124-152. ISBN 978-80-87632-41-3.
Lipovski, R. Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854). Historie - Otázky - Problémy. 2017, roč. 9, č. 1, s. 267-279. ISSN 1804-1132.
Krakov, Jagiellonian University Krakow, erasmus pobyt 24. 10. - 29. 10. 2016. 2016.
Lipovski, R. Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850). In: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Archiv hlavního města Prahy. 2016.
Lipovski, R. Kněz statistikem. Výkazy přirozené měny po r. 1784 na příkladu Rakouského Slezska. In: Osvícenství - to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. V. bienále České společnosti pro výzkum 18. století. Praha. 2015.
Zářický, A., Maur, E., Nesládková, L., Jemelka, M., Lipovski, R., Závodná, M. a Indrová, J. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 2015.
Lipovski, R. Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje. In: X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Sv. IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015. s. 219-231. X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Sv. IV. ISBN 978-80-7464-352-1.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 131-165. ISBN 978-80-7464-751-2.
Lipovski, R. Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století. Historická demografie. 2014, roč. 38, č. 1, s. 33-55. ISSN 0323-0937.
Lipovski, R. Frýdek a Místek v letech 1848-1918: Náboženský vývoj. Populační vývoj. Hospodářství Frýdku a Místku. Pošta, telegraf a telefon. In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 271-307. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, č. 1, s. 22-39. ISSN 0323-2581.
Lipovski, R. Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii. In: Genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2014. Moravská genealogická a heraldická společnost, 2014. s. 40-49. ISSN 0862-8963.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7464-729-1.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910. In: TVORBA INTERDISCIPLINÁRNÍHO PARADIGMATU NA PŘÍKLADU MODERNIZACE REGIONU (RAKOUSKÉHO SLEZSKA). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Lipovski, R. Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7464-194-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století. Těšínsko. 2013, roč. 56, s. 15-23. ISSN 0139-7605.
Zářický, A., Lipovski, R., Šústková, H. a Závodná, M. Centre for Economic and Social History 2008-2012. In: The XVIth World Economic History Congress. Stellenbosch: International Economic History Association - Economic History Society of Southern Africa - Stellenbosch University Department of Economics. 2012.
Lipovski, R., Dokoupil, L. a Zářický, A. Lexikon českých historiků 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 632 s. ISBN 978-80-7464-036-0.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko. Slezský sborník. 2012, roč. 110, s. 27-46. ISSN 0037-6833.
Lipovski, R. Protestanti z okolních oblastí Těšínska na cestě za prací do Frýdku v době industrializace. Práce a studie Muzea Beskyd. 2012, roč. 24, č. 24, s. 40-55. ISSN 1804-1116.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913: (the case of the Ostrava agglomeration). Romanian Journal of Population Studies. 2012, roč. 6, s. 25-50. ISSN 1843-5998.
Lipovski, R. Austriackie spisy pośmiertne - źródła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny?. In: Zielonogórskie spotkania z demografią 2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie środkowej w czasach nowożytnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2011. Uniwersytet Zielonogórski, 2011. s. 371-380. ISBN 978-83-7481-450-8.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech). In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Lipovski, R. LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti: Život v 19. století. 2011.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century. In: Central Europe Population History during the First Demographic Transition. Cluj-Napoca. 2011.
Lipovski, R. Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Lipovski, R. Pozůstalostní agenda v osvícenském zákonodárství 1740-1790. Hospodářské dějiny. 2011, roč. 26, č. 1, s. 3-36. ISSN 0231-7540.
Lipovski, R. Prohlášení za mrtva v pozůstalostních spisech Místku ve 40. letech 19. století. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2011. Zemský archiv v Opavě - státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2011. s. 53-61. ISBN 978-80-86388-90-8.
Lipovski, R. Přechovávání Tóry na Koloredově na konci 18. a v první polovině 19. století. In: Židé a Morava XVIII. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2011.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava: Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 51-68. Slezsko v 19. století. ISBN 978-80-7248-665-6.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace. Historická demografie. 2011, roč. 35, č. 2, s. 263-296. ISSN 0323-0937.
Lipovski, R. Publikace Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi. 2011.
Lipovski, R. Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v době postosvícenské (1789/1790-1848). Hospodářské dějiny. 2011, roč. 26, č. 2, s. 123-153. ISSN 0231-7540.
Vorel, P., Zářický, A., Krejčík, T. a Lipovski, R. X. sjezd českých historiků [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Lipovski, R. Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny. In: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie środkowej w czasach nowożytnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 2010.
Lipovski, R. Diplomové práce z problematiky historické demografie na katedře historie pedagogické fakulty v Ostravě v letech 1969-1991. Historická demografie. 2010, roč. 34, č. 1, s. 81-102. ISSN 0323-0937.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization. In: URBAN HOUSEHOLD STRUCTURE IN THE CRUCIBLE OF SOCIAL CHANGE, 1800-1930. Krakow. 2010.
Lipovski, R. Hostinec Salajka v Horní Lomné. Těšínsko. 2010, roč. 53, s. 19-27. ISSN 0139-7605.
Lipovski, R. Hostinec u Johanna v Horní Lomné. Těšínsko. 2010, roč. 53, č. 4, s. 16-18. ISSN 0139-7605.
Lipovski, R. KUKLO, Cezary: Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. 2010.
Lipovski, R. Migracja do miast Frýdek i Místek w XIX wieku. In: Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych I. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. s. 195-216. ISBN 978-83-7481-387-7.
Lipovski, R. Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2010. Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2010. s. 50-57. ISBN 978-80-86388-80-9.
Lipovski, R. a Popelka, P. Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století. In: Prameny k hospodářským a soiálním dějinám 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 126-149. Prameny k hospodářským a soiálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2010, roč. 1, č. 1, s. 55-79. ISSN 1803-7550.
Lipovski, R. The agglomeration of Ostrava. Research possibilities. In: URBAN HOUSEHOLD STRUCTURE IN THE CRUCIBLE OF SOCIAL CHANGE, 1800-1930. Krakow. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition. In: Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2010. Aksant Academic Publishers, 2010. s. 261-283. ISBN 978-90-5260-382-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration). In: Central Europe Population History during 1st Demographic transition. Graz. 2010.
Lipovski, R. Závěrečné práce z problematiky historické demografie a dějin rodiny na katedře historie Ostravské univerzity v Ostravě v letech 1991-2010. Historická demografie. 2010, roč. 34, č. 2, s. 208-222. ISSN 0323-0937.
Lipovski, R. Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století. In: Ženy a placená práce v historickém kontextu (od 17. do 20. století). Praha. 2009.
Lipovski, R. Hostinec Heinrichshof v jablunkovské osadě Žihla. Těšínsko. 2009, roč. 52, č. 2, s. 17-22. ISSN 0139-7605.
Lipovski, R. Hostinec U Žida neboli U Ploszka v jablunkovské osadě Žihla. Těšínsko. 2009, roč. 52, č. 3, s. 20-25. ISSN 0139-7605.
Lipovski, R. Jak se oblékali Místečani a Místečanky ve 20. letech 19. století?. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2009. Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2009. s. 60-83. ISBN 978-80-86388-61-8.
Lipovski, R. a Psotová, J. MYŠKA, M.- DOKOUPIL, L.- ZÁŘICKÝ, A.- DANĚK, R.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 12 (24.). 1 heslo.. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 24. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-49. Nová řada 12. ISBN 978-80-7368-704-5.
Lipovski, R. Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku. Wieki Stare i Nowe. 2009, roč. 6, s. 122-130.
Lipovski, R. Soupis Romů domovsky příslušných do Rakouského Slezska z r. 1910. In: Historica 16. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 244. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 247-263. ISBN 978-80-7368-645-1.
Lipovski, R. Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18. století. In: Židé a Morava. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2009. Muzeum Kroměřížska, 2009. s. 74-81. ISBN 978-80-85945-55-3.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University Cluj-Napoca. 2009.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2009. Cluj University Press, 2009. s. 193-210. ISBN 978-973-610-931-7.
Zářický, A. a Lipovski, R. The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Lipovski, R. WNĘK, Konrad - ZYBLIKIEWICZ, Lidia A. - CALLAHAN, Ewa: Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938. 2009.
Zářický, A. a Lipovski, R. XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914 [Konference]. Utrecht, Nizozemské království. 2009.
Lipovski, R. ZYBLIKIEWICZ, Lidia A.: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności. 2009.
Malura, J. a Lipovski, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 97-98. ISBN 978-80-7368-477-8.
Malura, J. a Lipovski, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 97-98. ISBN 978-80-7368-477-8.
Lipovski, R. Biologická a kulturní skladba populací měst Frýdku a Místku v období industrializace v 2. polovině 19. století. In: Historická demografie 32. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. Sociologický ústav AV ČR, 2008. s. 105-126. ISBN 978-80-7330-157-6.
Lipovski, R. Migracje do miast Frýdku i Místku w XIX wieku. In: Przemiany Demograficzne Europy Środkowej od XVIII wieku. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 2008.
Lipovski, R. Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (4 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008. s. 0-0. 11. (23.). ISBN 978-80-7368-477-8.
Lipovski, R. a Slezáčková, I. Analýza židovské populace města Frýdek podle teritoriálního původu a socioekonomického postavení. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie. Doc. PhDr. Ludmile Nesládkové, CSc. k narozeninám.. s. 207-225.
Lipovski, R. Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu. In: Historická demografie. s. 21-48.
Lipovski, R. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-408-2.
Lipovski, R. Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 8. s. 137-144. ISBN 978-80-86388-49-6.
Lipovski, R. Těšínské osudy. Augustin Lipowski - Z Mostů u Jablunkova až na Ural v uniformě německého vojáka. Těšínsko. 2007, roč. 50, č. 4, s. 16-28.
Lipovski, R. Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 7. s. 85-101. ISBN 80-86388-38-7.
Lipovski, R. Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti. Těšínsko. 2005, roč. 48, č. 1, s. 12-16.
Lipovski, R. Sňatky obyvatel města Frýdku v průběhu 17.-19. století. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 6. s. 19-45. ISBN 80-86388-31-X.
Lipovski, R. Vliv válek o rakouské dědictví na obyvatelstvo Frýdku a Místku. In: Historica 12. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 219. s. 47-54. ISBN 80-7368-044-0.
Lipovski, R. Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 4. s. 50-62. ISBN 80-86388-07-7.
Lipovski, R. Z dějin obce Hrčavy. Těšínsko. 2002, roč. 45, č. 1, s. 1-9.


AutorNázev práceTypRok
Hennhofer DennisVývoj přirozené měny obyvatelstva Kravař (1851-1945)diplomová 2019 
Procházková MarcelaSpolečenské vnímání kolektivizace zemědělství v obci Kněždub v 60. letech 20. stoletídiplomová 2019 
Sochová MarieObraz významných politických událostí v komunistické Číně ve vybraném československém tisku politické i kulturní povahy.diplomová 2019 
Petrásková LucieRodinné systémy na podkladě genealogické evidence (příklady ostravských rodin)diplomová 2018 
Ptáček JiříHostinské živnosti ve městě Vsetíně a venkovských lokalitách Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.diplomová 2018 
Pavešic FrantišekVývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Dolní Bludovice v 19. stoletídiplomová 2017 
Turoň LukášVývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší ve statistické éřediplomová 2016 
Kufová KateřinaDějiny římskokatolické farnosti Porubadiplomová 2015 
Kaloč LukášDemografický vývoj vinařské obce Svatobořice na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2014 
Zatloukal PetrVývoj přirozené měny obyvatelstva města Jeseníku v období průmyslové revolucediplomová 2014 
Laryš MarekVývoj obyvatelstva vybraných lokalit na Fryštátsku v 19. století (lokality Staré Město, Darkov a Ráj)diplomová 2013 
Macura MarekPřistěhovalectví do Třince za první ČSR (1920-1938) na základě evidenčních knihbakalářská 2019 
Konieczná MichaelaPozůstalosti žen v Čeladné (1800 - 1820)bakalářská 2018 
Hudcová VeronikaObraz významných politických událostí v Rusku v letech 1894-1918 ve vybraném rakousko-uherském tiskubakalářská 2017 
Hurný TomášVývoj přirozené měny obyvatelstva Petřkovic (1792 - 1915)bakalářská 2017 
Zaduban AdamVývoj přirozené měny evangelického obyvatelstva v Těšíně ve druhé polovině 19. stoletíbakalářská 2017 
Ďuranová HanaVývoj přirozené měny obyvatelstva města Bruntálu ve statistické éřebakalářská 2016 
Močidlan TomášPopulační zákon Williama Godwina (1756-1836) rozbor osvícenské představy společnostibakalářská 2016 
Petrásková LucieRodinné systémy na podkladě genealogické evidence (příklad rodiny Frýdlů a Sulků)bakalářská 2016 
Plačková SabinaDějiny římskokatolické farnosti Brušperk do roku 1914bakalářská 2016 
Weissová HelenaObraz sovětské války v Afghánistánu ve vybraném tisku vydávaném v Československubakalářská 2016 
Procházková MarcelaDějiny římskokatolické farnosti Kněždub ve 20. stoletíbakalářská 2015 
Sochová MarieObraz významných politických událostí v Číně v letech 1948-1976 ve vybraném československém tiskubakalářská 2015 
Mikulenková DenisaVývoj přirozené měny obyvatelstva Michálkovic v době industrializacebakalářská 2014 
Pavešic FrantišekVývoj přirozené měny obyvatelstva vybraných lokalit evangelické farnosti Dolní Bludovice ve statistické éřebakalářská 2013 
Hof AdamVývoj přirozené měny obyvatelstva města Štramberka ve statistické éřebakalářská 2012 
Zatloukal PetrVývoj přirozené měny obyvatelstva města Jeseníku na počátku statistické érybakalářská 2012 
Brychta MartinDějiny ledního hokeje v Ostravě po 2. světové válce (1945-1970)bakalářská 2011 


VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Hlavní řešitelMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2021
PoskytovatelProgram NAKI
Stavřešený
Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku)
Hlavní řešitelMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub