OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Kateřina Panáčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:základy poradenské a školní psychologie, psychologicko-pedagogické poradenství
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vašutová, M., Nevřala, J., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J. a Panáček, M. Kyberšikana jako nový fenomén šikany: Šimegová, N., Adamík, M., Kováčová, B. (Eds.). In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. s. 210-222. ISBN 978-80-8082-420-4.
Vašutová, M., Bartlíková, K. a KITLIŇSKÁ, J. Kyberšikana - známý problém v novém kabátě: In: Vašutová, M. a kol.. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 67-102. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Bartlíková, K. Možnosti využití projektivních technik při práci školního psychologa: In: Popelková, M., Juhásová, A., Pohánka, M. (Eds.). s. 62-70. ISBN 978-80-8094-699-9.
Bartlíková, K. Projektivní metody a dětská kresba: In Vašutová, M a kol.. In: Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. s. 69-80. Spis FF OU č. 232/2010. ISBN 978-80-7368-934-6.
Vašutová, M., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J., MORAVEC, V., Nevřala, J., Panáček, M. a Rucki, T. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Spis FF OU č.228/2010. 222 s. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M. a Bartlíková, K. Vybrané osobnosti vývojové psychologie: In: Vašutová, M. a kol.. In: Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. s. 31-46. Spis FF OU č. 232/2010. ISBN 978-80-7368-934-6.
Panáček, M. a Bartlíková, K. Vybrané výzkumné studie šikany a kyberšikany v zahraničí a v České Republice: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 103-114. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., KITLIŇSKÁ, J., Bartlíková, K. a Rucki, T. Vymezení některých pojmů spjatých s novými médii: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 29-38. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., Bartlíková, K., Jandová, J., Kubicová, A., MORAVEC, V., Nevřala, J. a Panáček, M. Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spis FF OU č. 232/2010. 376 s. ISBN 978-80-7368-934-6.


AutorNázev práceTypRok
Selveková EliškaUplatnění mediace v sociálně-právní ochraně dětídiplomová 2015 
Bartošová AdélaKrizová intervence v sociální prácibakalářská 2014 
Gramelová AnetaAgrese a agresivita dospívajících v ústavní péčibakalářská 2014 
Kawuloková MarkétaDítě v náhradní rodinné péčibakalářská 2014 
Kolková KarolínaSupervize jako prevence syndromu vyhořeníbakalářská 2014 
Klemensová MichaelaSebepoškozování v dětství a adolescencibakalářská 2013 
Machejová ZuzanaSebepoškozování v pubescenci a negativní vliv médiíbakalářská 2013 
Horáková LucieRole školního psychologa v České republicebakalářská 2012 
Hovězáková PetraRole školního psychologabakalářská 2012 
Matuszková SimonaKyberšikana jako nová forma šikanování ve školním prostředíbakalářská 2012 
Tomková PetraProblematika agresivního chování u dětí ve vztahu k sociálnímu prostředíbakalářská 2012 
Žitníková MiroslavaNáhradní rodinná péče ve Zlínském krajibakalářská 2012 
Hovězáková PetraDětská kresba jako nástroj v psychodiagnosticebakalářská 2011 
Kalakayová EvaResilience u dětí a dospívajícíchbakalářská 2011 
Nováková PetraPřehled sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Moravskoslezském krajibakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub