OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Vojtěch Vlček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vojtěch Vlček
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:církve a totalitarismus ve 20. století, protikomunistický odboj a perzekuce
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vlček, V. Církevní procesy konce 50. let a začátku let šedesátých aneb zlatá šedesátá. In: Doležalová Markéta. Církev za totality- lidé místa. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. s. 247-268. ISBN 978-80-87912-54-6.
Vlček, V. Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu, část 1. In: Almanach Historyczny. Kielce: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014. Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014. s. 175-197. ISSN 1642-4530.
Vlček, V. Gli ordini religiosi maschili e femminili in quanto bersaglio della persecuzione comunista in Boemia (1948-1964). In: Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Praha - Roma: Historický ústav AV ČR, 2014. Historický ústav AV ČR, 2014. s. 165-200. ISBN 978-80-86675-20-6.
Vlček, V. Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu. Securitas imperii. 2011, roč. 19, s. 144-167. ISSN 1804-1612.
Vlček, V. Likvidácia reholí a ich život v ilegalitě v rokoch 1950- 1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. Ústav pamäti národa, 2010.
Vlček, V. Prenásledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. Ústav pamäti národa, 2010.
Vlček, V. Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20.Jahrhundert. In: Oldenburg Verlag.
Vlček, V. Dědictví. Olomouc: Poznání, 2008.
Vlček, V. Z więzienia do kapłaństwa : rozmowy z księdzem Stanislavem Lekavym prześladowanym w komunizmie w latach 50-tych 20 wieku. Zlaté Hory: Ateliér D, 2007.
Vlček, V. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004. 597 s. ISBN 80-7266-179-5.
Vlček, V. Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel- rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub