OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Michal Zezula

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Zezula
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:archeologie, dějiny pravěku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.npu.cz

Vzdělání

1990 - 1993studium na Slezské univerzitě v Opavě, studijní obory čeština-dějepis a historie
1993 - 2002studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie - historie
2003 - dosuddistanční doktorské studium na Ústavu archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání, praxe

1997 - dosudNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, archeolog (1997-2002), vedoucí odboru archeologie (2003-2012), ředitel (2012-dosud)
2014 - dosudSlezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, externí vyučující
2016 - dosudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, externí vyučující

Odborné zaměření

archeologie
dějiny pravěku

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2003 - 2012člen Krajské archeologické komise (od r. 2004 její tajemník)
2003 - 2012zástupce NPÚ - ÚOP v Ostravě v Regionální archeologické komisi
2008 - 2009člen poradního sboru primátora Statutárního města Opavy k přípravě expozice k dějinám města
2008 - 2011člen Archeologické evaluační komise AV ČR
2008 - dosudčlen Archeologické komise generální ředitelky NPÚ
2009 - 2010člen Komise pro tvorbu koncepce oboru archeologie v NPÚ
2013 - dosudčlen redakční rady recenzovaného neimpaktovaného periodika Forum urbes medii aevi
2013 - dosudčlen Komise ministryně kultury ČR pro nakládání s památkovým fondem


Všechny publikace

Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub