Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jiří Šubrt


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klasická filologie, antická literatura
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51)
Jiří Šubrt
Rok: 2019
stať ve sborníku

Augustine's Confessions as Autobiography
Jiří Šubrt
Rok: 2015, Eirené. Studia Graeca et Latina
článek v odborném periodiku

Hagiographic romance: novelistic narrative strategy in Jerome's Lives of Hermits
Jiří Šubrt
Rok: 2014, Barkhuis
kapitola v odborné knize

Římská literatura
Jiří Šubrt
Rok: 2005, Oikoymenh
odborná kniha

Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX
Jiří Šubrt
Rok: 2019, Oikoymenh
odborná kniha

Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51)
Jiří Šubrt
Rok: 2019
stať ve sborníku

Lactantius, O smrti pronásledovatelů (De mortibus persecutorum)
Jiří Šubrt, Markéta Kučová
Rok: 2018, Nakladatelství FF UP
odborná kniha

Peregrinatio ad loca sancta v Jeronýmově dopise 108
Jiří Šubrt
Rok: 2016, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Princeps deus. Obraz Augusta jako boha v Ovidiově exilové poezii
Jiří Šubrt
Rok: 2016, Bibliotheca Alexandrina
článek v odborném periodiku

Augustine's Confessions as Autobiography
Jiří Šubrt
Rok: 2015, Eirené. Studia Graeca et Latina
článek v odborném periodiku

Hagiographic romance: novelistic narrative strategy in Jerome's Lives of Hermits
Jiří Šubrt
Rok: 2014, Barkhuis
kapitola v odborné knize

Římská literatura
Jiří Šubrt
Rok: 2005, Oikoymenh
odborná kniha

DAAD, Universität Regensburg, BRD, badatelský pobyt (6 měsíců)
Jiří Šubrt
Rok:
působení v zahraničí

Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh, United Kingdom, badatelský pobyt (3 měsíce)
Jiří Šubrt
Rok:
působení v zahraničí

Zentrum für Augustinusforschung, Würzburg, BRD, badatelský pobyt (3 měsíce)
Jiří Šubrt
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub