Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jan Lazar

odborný asistent
pro francouzský jazyk


„Žij, jako bys měl zítra
zemřít. Uč se, jako bys
měl žít navždy.“

Mahátma Gándhí

Jan Lazar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 412, budova G
funkce:
obor činnosti:francouzská jazykověda - morfologie, syntax, stylistika, textová lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1921
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009Ph.D. v oboru Románské jazyky - specializace francouzská lingvistika (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
2004Mgr v oboru Učitelství francouzského jazyka a historie pro SŠ (FF Ostravské univerzity)
1999Maturita – Gymnázium Františka Živného v Bohumíně

Zaměstnání, praxe

2010 – dosudFilozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent pro francouzský jazyk
2008 – 2009Vysoká škola podnikání a práva v Praze, vyučující francouzského jazyka
2007 – 2009Gymnázium Educanet Praha, vyučující francouzského jazyka
2006 – 2008Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, vyučující francouzského jazyka
2004 – 2006Ministerstvo zemědělství České republiky, lektor francouzského jazyka
2004 – 2006Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky, lektor francouzského jazyka
2004 – 2009Gymnázium Českolipská, Praha 9, vyučující francouzského jazyka

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Studia Romanica Posnaniensia (člen recenzního výboru)
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowská (člen recenzního výboru)
Colloque international : La linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives (člen vědeckého komité)
Colloque international de Sciences du langage : La perception en langue e en discours (člen vědeckého komité)
Colloque international : Texte de spécialité, texte scientifique à l'université (člen vědeckého komité)
Gallica - sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny (člen)

Odborné zaměření

Francouzská lingvistika
Počítačem zprostředkovaná komunikace
Neologie

Působení v zahraničí

2018Univerité Paris V Descartes, Francie (Erasmus)
2018Université Paul Valéry Montpellier III, Francie (Visiting professor)
2017Université Laval, Kanada (přednášková činnost, rozvoj mezinárodní spolupráce)
2017Université de Liège, Belgie (studijní pobyt z programu Wallonie-Bruxelles International)
2017Université de Marc Bloch, Strasbourg, Francie (Eramus)
2017Université de Santiago de Compostela, Španělsko (Erasmus)
2016Université de la Laguna, Tenerife, Španělsko (Erasmus)
2016Université de Valladolid, Valladolid, Španělsko (Erasmus)
2015Université de Gand, Belgie (Erasmus)
2014Université Nancy 2, Francie (Erasmus)
2014Université Lorient-Bretagne Sud, Francie (Erasmus)
2013Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francie (Erasmus)
2013Université Comenius, Bratislava, Slovenko (Erasmus)
2012Université Nancy 2, Francie (Erasmus)
2012Université Matej Bel, Slovensko (Erasmus)

Vybrané projekty a granty

2017 – dosudMezinárodní vědecký projekt EMPNÉO (Emprunts néologiques) společně s Université Paris 13 Sorbonne Cité, spoluřešitel za Českou republiku
2018 – 2019SGS03/FF/2018-2019 Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu

Jazykové znalosti

FrancouzštinaC2
AngličtinaB2
PolštinaB2
ŠpanělštinaB1
ČínštinaA2


Vybrané publikace

Dedková, I. a Lazar, J. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. LINGUA VIVA 25. 2017, roč. XIII, č. 25, s. 22-35. ISSN 1801-1489.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy. Cizí jazyky. 2017, roč. 60, č. 1, s. 19-25. ISSN 1210-0811.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy. In: Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic ? konference věnovaná odkazu Karla IV: Profilingua 2016. Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic - konference věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-15 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-261-0681-4.
Lazar, J. a Emerit-Bibié, L. Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne.. In: Média numériques & Communication électronique. Le Havre: IUT, 2016. s. 123-131. 1. ISBN 978-2-9557005-0-1.
Lazar, J. a Cuciuc, N. Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 25-34. ISSN 1803-6406.
Lazar, J. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe. 2016.
Lazar, J. Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté. Romanica Olomucensia. 2015, č. 27, s. 73-80. ISSN 1803-4136.
Lazar, J. Exercices de grammaire. 2014.
Lazar, J. La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue. Écho des études romanes. 2014, č. X, s. 21-33. ISSN 1804-8358.
Lazar, J. Néographie phonétisante en tant que marque générationnelle. In: XXXVe colloque international de linguistqiue foncionnelle. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2013.

Všechny publikace

Lazar, J. a Courbon, B. Diversité linguistique et culturelle de la langue française en contexte québécois. De la description ? la traduction vers la langue tch?que. Université Laval, Kanada. 2018.
Lazar, J. EMPNEO - Emprunts néologiques - bilan de projet. In: EMPNEO. Paříž: Université Paris 7 Diderot. 2018.
Lazar, J. a Bibié, L. Étudier le langage a l´ere du numérique : une pratique de la recherche connectée [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Hipster, preppy, girly?A propos de néologismes liés a la mode et leur circulation en français et en tcheque.. In: Emprunts néologiques et équivalents autochtones. Lodz: Uniwersytet Lodzski, 2018. s. 133-146. 1. ISBN 978-83-8088-785-5.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Hipster, preppy, girly?A propos de néologismes liés a la mode et leur circulation en français et en tcheque.. In: Emprunts néologiques et équivalents autochtones. Lodz: Uniwersytet Lodzski, 2018. s. 133-146. 1. ISBN 978-83-8088-785-5.
Honová, Z., Lazar, J. a Holeš, J. Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Lazar, J. Journée canadienne [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Lazar, J. a Mudrochová, R. La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tcheque et en français dans une perspective diachronique. Études de linguistique et d´Analyse de discours. 2018, 1(1), s. 1-14. ISSN 2609-6609.
Honová, Z. a Lazar, J. La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.. In: Diversité linguistique et culturelle de la langue francaise en contexte québécois. De la description a la traduction vers la langue tcheque. Québec: Université Laval. 2018.
Lazar, J. a Dedková, I. La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application. In: Journée d´étude sur la morphosyntaxe du français. Olomouc: Univerzita Palackého. 2018.
Lazar, J. La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics.. Linguistica. 2018, LVIII(1), s. 163-172. ISSN 0024-3922.
Lazar, J., Napieralski, A. a Sablayrolles, J. L´amour de soi et le corps en morceaux. In: Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues. Lodz: Unniwersytet Lodzski, 2018. s. 49-72. 1. ISBN 978-83-8088-785-5.
Lazar, J. Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation dans l'espace virtuel. In: Congreso AFUE. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2018.
Lazar, J. Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : Quelle circulation chez la jeune génération ?. In: La néologie en français contemporain ? : 18 ansapr?s Colloque international en l?honneur de Jean-François Sablayrolles. Verona: Veronská univerzita. 2018.
Lazar, J., Dodane, C. a Schweitzer, C. L´histoire des alphabets du XVIIIe siecle jsuqu´a l´API. In: Journée d´étude sur la parole. Aix-en-Provence: Université Aix-Marseille. 2018.
Lazar, J. Université Paris V Descartes. 2018.
Lazar, J. Université Paul Valéry III Montpellier Visiting profesor. 2018.
Lazar, J. Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique. 2017.
Lazar, J. Fenclová a kol. K francouzským textům v humanitních a společenských vědách. 2017.
Lazar, J. La communication interculturelle sur Facebook: quel usage en classe de FLE? [Workshop]. Poděbrady, Česká republika. 2017.
Honová, Z. a Lazar, J. La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais. In: Lexicalisation de l´onomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer. Neapol: Universita degli studi di Napoli L´Orientale. 2017.
Dedková, I. a Lazar, J. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. LINGUA VIVA 25. 2017, roč. XIII, č. 25, s. 22-35. ISSN 1801-1489.
Lazar, J. Les emprunts néologiques dans le domaine de la mode : la circulation en tch?que et en français dans une perspective diachronique.. In: La néologie lexicale ? travers les âges. Université Jean Moulin Lyon 3. 2017.
Lazar, J. Les pratiques scripturales non convetionelles : Quelle place dans la littérature des cités?. In: Colloque international : Langue(s) et littératures des cités. Université Eötvös Loránd. 2017.
Lazar, J. Mobilita Erasmus. 2017.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy. Cizí jazyky. 2017, roč. 60, č. 1, s. 19-25. ISSN 1210-0811.
Lazar, J. a Mudrochová, R. Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy. In: Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic ? konference věnovaná odkazu Karla IV: Profilingua 2016. Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic - konference věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-15 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-261-0681-4.
Lazar, J. : La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics?. In: Colloque international d? argotologie ? Comment parle-t-on de la guerre en terme populaires/argotiques. University of Ljubjana. 2016.
Lazar, J. a Emerit-Bibie, L. : Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne. In: Colloque international : Média numérique et communication électronique. Le Havre. 2016.
Lazar, J. a Dedková, I. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. In: Česká romanistika v evropském kontextu: XVIII. mezinárodní setkání romanistů. Univerzita Palackého. 2016.
Lazar, J. La troncation en tant que procédé d abréviation de mots et sa perception dans le francais contemporain. 2016.
Lazar, J. Le slogan électoral francais, italien et polonais : analyse formelle et pragmatique. 2016.
Lazar, J. Le tch?que des étudiants ERASMUS en France : un exemple d?argot scolaire spécifique. In: Congr?s International de Dialectologie et de Sociolinguistique. Paris Sorbonne. 2016.
Lazar, J. Přednášková činnost v rámci programu ERAMUS: Přednášková činnost. 2016.
Lazar, J. Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS: Přednášková činnost. 2016.
Lazar, J. a Emerit-Bibié, L. Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne.. In: Média numériques & Communication électronique. Le Havre: IUT, 2016. s. 123-131. 1. ISBN 978-2-9557005-0-1.
Lazar, J. a Cuciuc, N. Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 25-34. ISSN 1803-6406.
Lazar, J. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe. 2016.
Lazar, J. A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7464-811-3.
Lazar, J. Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté. Romanica Olomucensia. 2015, č. 27, s. 73-80. ISSN 1803-4136.
Lazar, J. Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. 2015.
Lazar, J. Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste. In: Nauczanie jezykow obcych na potrzeby rynku pracy. 1. vyd. Lublin: KUL, 2015. s. 109-114. ISBN 978-83-8061-063-7.
Lazar, J. Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste. In: Nauczanie jezykow obcych na potrzeby rynku pracy. 1. vyd. Lublin: KUL, 2015. s. 109-114. ISBN 978-83-8061-063-7.
Lazar, J. Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste. In: Nauczanie jezykow obcych na potrzeby rynku pracy. Université Catholique de Lublin. 2015.
Lazar, J. Raková : La traduction tch?que du français. Brno : MU.. 2015.
Lazar, J. Universidad de Almeria. 2015.
Lazar, J. Université de Gand. 2015.
Lazar, J. ? propos des pratiques scripturales dans des corpus générationnellement opposés. Studia Romanistica. 2014, roč. 2014, č. 14, s. 43-51. ISSN 1803-6406.
Lazar, J. Anna Ledwina (2013), Les Représentations de la transgression dans l??uvre de Marguerite Duras sur l?exemple des romans Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L?Amant.. 2014.
Lazar, J. Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté. In: Česká romanistika v evropském kontextu. Olomouc: Université Palacký. 2014.
Lazar, J. Exercices de grammaire. 2014.
Lazar, J. La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue. Écho des études romanes. 2014, č. X, s. 21-33. ISSN 1804-8358.
Lazar, J. La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que. In: Actes du colloque ? IMPEC - Interaction Multimodales par ECran ?. Lyon: Université Lumi?re Lyon 2, 2014. Université Lumi?re Lyon 2, 2014. s. 145-151.
Lazar, J. La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que. In: Colloque international ? IMPEC - Interaction Multimodales par ECran ?. Lyon: Université Lumi?re Lyon 2. 2014.
Lazar, J. Les bloggeurs sportifs représentent-ils un sous code graphique ? part ?. In: XXXVIe colloque international de linguistqiue foncionnelle.. Budapest: Université ELTE de Budapest. 2014.
Lazar, J. a Cuciuc, N. Les procédés néographiques en tch?que et roumain tchatés.. In: XXXVIe colloque international de linguistqiue foncionnelle.. Warszawa: Université de Varsovie. 2014.
Lazar, J. Quelques remarques a propos du sens ironique et humoristique des énoncés tchatés. Orbis Linguarum. 2014, č. 41, s. 89-96. ISSN 1426-7241.
Lazar, J. Stratégie identitaires d?auto-présentation des jeunes dans l?espace virtuel : entre tchat et emails et sms: Fonctions identitaires en situations diglossiques: argots - dialectes - patois. In: Fonctions identitaires en situations diglossiques: argots - dialectes - patois. 1. vyd. Lodz: Uniwersytet Lodzski, 2014. s. 135-139. ISBN 978-83-7969-493-8.
Lazar, J. a Honová, Z. Syntaxe pour les traducteurs. 2014.
Lazar, J. Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France. 2014.
Lazar, J. Univesité Bretagne Sud. 2014.
Lazar, J. ? propos de l?équivalence terminologique dans le discours électronique médié.. Roczniki Humanistyczne. 2013, roč. 2013, č. XXII, s. 41-48. ISSN 0035-7707.
Lazar, J. A propos des connecteurs textuels dans le DEM. In: Les connecteurs textuels dans un texte spécilaisé. Université de Varsovie: Université de Varsovie. 2013.
Lazar, J. Anna Kaczmarek (2012), L?image de la femme dans l??uvre d?Émile Zola, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-487-8. 239 pp. 2013.
Lazar, J. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 2013.
Lazar, J. Néographie phonétisante en tant que marque générationnelle. In: XXXVe colloque international de linguistqiue foncionnelle. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2013.
Lazar, J. Quelques remarques a propos de la typologie des pseudonymes. Studia Romanistica. 2013, roč. 2013, č. 13, s. 65-72. ISSN 1803-6406.
Lazar, J. a Podhorná-Polická, A. Stratégies identitaires d´auto-présentations des jeunes dans l ´espace virtuel : entre chat, emails et sms. In: Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots - dialectes - patois. Université de Lodz: Universite Paris Descartes/Université de Lodz. 2013.
Lazar, J. Tintin22, Sarkoo, Domi et d?autres... ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes. Romanica Olomucensia. 2013, roč. 2013, č. 25, s. 15-19. ISSN 1803-4136.
Lazar, J. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2013.
Lazar, J. Le discours électronique médié. In: Interface de la syntaxe et de la sémantique moderne. Poznan: Université Adam Mickiewicz. 2012.
Lazar, J. Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.. 2012.
Lazar, J. Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté. Linguistica Pragensia. 2012, roč. 2012, č. XXII, s. 18-28. ISSN 0862-8432.
Lazar, J. Quelques remarques ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes français. In: Česká romanistika v evropském kontextu - XVI. Mezinárodní setkání romanistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Lazar, J. Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France. 2012.
Lazar, J. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2012.
Lazar, J. Vers une classification toponymique des pseudonymes. In: Congr?s international des sciences onomastiques - Mikrotoponimia i Makrotoponimia. Lodz: Uniwersytet Lódzki. 2012.
Lazar, J. Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet -Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp. 2011.
Lazar, J. Le langage du tchat en classe de FLE. In: Congr?s européen de la FIPF. Praha. 2011.
Lazar, J. Quelques observations sur les écrits atypiques en francais tchaté. In: STUDIA ROMANISTICA BELIANA II. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela. 2011.
Lazar, J. Techniques abréviatives du francais tchaté. Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1. 2011, s. 57-64. ISSN 1803-6406.
Lazar, J. Langage du chat. Romanica Olomucensia. 2009, roč. 2009, č. 21, s. 198-199. ISSN 1803-4136.
Lazar, J. Les particularités lexicales dans le langage du chat. 2009.
Lazar, J. Quelques observations sur les particularités orthographiques du français tchaté. Romanica Olomucensia. 2009, roč. 2009, č. 21, s. 38-43. ISSN 1803-4136.
Lazar, J. Le langage du tchat- usage didactique. Bulletin SUF. 2008, roč. 18, s. 22-22.
Lazar, J. Quelques observations sur les particularités lexicales dans le langage des jeunes Français. In: Studia Romanistica 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 279-283. ISBN 80-7042-674-8.
Lazar, J. JYKCHsoic..
Lazar, J. a Radka, M. Les expressions néologiques culinaires représentent-elles une sorte d?argot de métier ?. In: Colloque International d?Argotologie. Université de Liepzig.
Université de Liege studijní pobyt.
Université de Strasbourg přednáškový pobyt.
Université Laval Québec příprava mezinárodního projektu.
Université Nancy 2 přednáškový pobyt.


ZkratkaNázev předmětu
BFCGRVybrané otázky z francouzské gramatiky
BFGR4Francouzská gramatika 4
BFSSTSystémové srovnání Fj a Čj
BFSTYStylistika francouzštiny
BGRA1Francouzská gramatika 1
BGRA2Francouzská gramatika 2
BGRA3Francouzská gramatika 3
BSZP2Seminář k bakalářské práci 2
CMORFMorfologie
CPRGRPraktická cvičení gramatická
CSYNTSyntax
DKRE1Dějiny, kultura a reálie Francie 1
EXFRAExkurze do Francie
FRAG1Francouzská gramatika 1
FRAG2Francouzská gramatika 2
FRAG3Francouzská gramatika 3
FRAG4Francouzská gramatika 4
FRA1XFrancouzština 1 (A1)
FRA2XFrancouzština 2 (A1/A2)
FRA3XFrancouzština 3 (A2)
FRA4XFrancouzština 4 (B1)
KADE1Dějiny a kultura Francie 1
KDKRFDějiny, kult. a reálie frank. zemí
KFGR3Francouzská gramatika 3
KFRA1Francouzština 1 (A1)
KFRA2Francouzština 2 (A1/A2)
KFRG1Francouzská gramatika 1
KFRG2Francouzská gramatika 2
KFRG3Francouzská gramatika 3
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFMS1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1
NFMS2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2
NFRSTFrancouzská stylistika
NFRTLTextová lingvistika
NFSTYStylistika francouzštiny
NSFCSrovnávací stylistika fran. a češtiny
NSFJPSyntax franc. jazyka pro překladatele
NSSTSrovnávací stylistika franc. a češtiny
NTXLTextová lingvistika
NVPM2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2
NVTSFVývojové tendence současné francouzštiny
NVYTVývojové tendence v současné franc.
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SCRS1Cvičení ze srovnávací stylistiky 1
SCRS2Cvičení ze srovnávací stylistiky 2
SEZP1Seminář k bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k bakalářské práci 3
SNP1PStátní závěrečná zkouška - písemná část
SNP2PSZZ - ústní část - lingvistická
SNP3PSZZ - ústní část - translatologická
SZB1ASZZ - Písemná část
SZB1DSZZ-část-Francouzský jazyk a literatura
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SZN1USZZ-část-Francouzský jazyk a lit. s did.
ZFRSTZáklady francouzské stylistiky
0EXFRExkurze do Francie
0FR1XFrancouzština 1 (A1)
0FR2XFrancouzština 2 (A1/A2)
0PKFRPřípravný intenzivní kurz francouzštiny
1DFR1Dějiny Francie 1
1DFR2Dějiny Francie 2
1FRG1Francouzská gramatika 1
1FRG2Francouzská gramatika 2
1FRG3Francouzská gramatika 3
1FRG4Francouzská gramatika 4
1FRSTFrancouzská stylistika
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1TEXATextová analýza
2CLE1Praktická cvičení lexikální 1
2CLE2Praktická cvičení lexikální 2
2PGR1Praktická cvičení gramatická 1
2PGR2Praktická cvičení gramatická 2
2RFZ2Reálie frankofonních zemí 2
3NTLITextová lingvistika
3NVP1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1
3NVP2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2
3NVTSVývojové tendence současné francouzštiny
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3UVP1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1
3UVP2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2
3UVTSVývojové tendence současné francouzštiny
4KORPÚvod do korpusové lingvistiky
4SSFCSrovnávací stylistika franc. a češtiny
6CJFRCizí jazyk - francouzština
61CJFForeign language - French
7FR3XFrancouzština 3 (A2)
7FR4XFrancouzština 4 (A2/B1)
7FR5XFrancouzština 5 (B1)
7FR6XFrancouzština 6 (B1/B2)
7HFSCHistory of French-speaking countries
7ZAMOZahraniční mobilita
8CLE1Praktická cvičení lexikální 1
8CLE2Praktická cvičení lexikální 2
8DFR1Dějiny Francie 1
8DFR2Dějiny Francie 2
8FRG1Francouzská gramatika 1
8FRG2Francouzská gramatika 2
8FRG3Francouzská gramatika 3
8FRG4Francouzská gramatika 4
8FRSTFrancouzská stylistika
8FR3XFrancouzština 3 (A2)
8FR4XFrancouzština 4 (A2/B1)
8PGR1Praktická cvičení gramatická 1
8PGR2Praktická cvičení gramatická 2
8RFZ2Reálie frankofonních zemí 2
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8TEXATextová analýza
8ZAMOZahraniční mobilita
9CJFCizí jazyk - francouzština


AutorNázev práceTypRok
Foltýnová SabinaLa traduction commentée d'un texte médicaldiplomová 2019 
Guerin Stavinohová TerezaLe fran\c{cais familier en classe de FLEdiplomová 2019 
Kubatková ŽanetaLa traduction commentée d'un texte spécialisédiplomová 2019 
Odrihocká AdélaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte médicaldiplomová 2019 
Rajnerová AnežkaLa traduction commentée d'un texte linguistiquediplomová 2019 
Boháčová RadkaLa traduction comentée d'un texte techniquediplomová 2018 
Honegrová AnnaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte médicaldiplomová 2018 
Pospěchová VeronikaLa traduction commentée d'un texte techniquediplomová 2018 
Švidrnochová VeronikaLa traduction commentée d'un texte scientifiquediplomová 2018 
Georgiadis FrantišekDe nouvelles pratiques scripturales : Quel enjeu pour les manuels de FLE?diplomová 2017 
Obajtek AdamLes modifications de l'orthographe fran\c{caise dans les commentaires publics sur Internetdiplomová 2015 
Dubová RadkaLe plan morpholexical du dicours électronique médiédiplomová 2014 
Lenártová LibušeLa traduction commentée du texte techniquediplomová 2014 
Martynková MagdaL'accord du participe passé en classe de FLEdiplomová 2014 
Přidalová GabrielaLe participe présent et le gérondif en français contemporain littéraire - étude contrastivediplomová 2012 
Konvičný VojtěchLes expressions idiomatiques en fran\c{cais et en anglais : une étude comparativebakalářská 2019 
Vaňková PavlínaLa féminisation au Canada : entre usage et normebakalářská 2019 
Falharová DenisaLes rectifications orthographiques de 1990: quel usage dans les manuels de FLE?bakalářská 2018 
Řehová NikolaLa créativité néologique dans l'espace virtuel : le cas de selfiebakalářská 2018 
Gröbnerová KristýnaLa féminisation en Belgique : entre usage et normebakalářská 2017 
Košaříková KamilaLa féminisation en France : entre usage et normebakalářská 2017 
Latková DenisaStratégies identitaires d'auto-présentation des jeunes dans l'espace virtuel : le cas de Facebookbakalářská 2017 
Bušová LindaEntre écrit et oral : quelle simplification de l'accord du participe passé dans la CMO ? ( le cas de l'auxiliaire avoir)bakalářská 2016 
Klášterecká AndreaA propos des désinences verbales dans la CMObakalářská 2016 
Odrihocká AdélaComment peut-on exprimer nos émotions dans la CMO?bakalářská 2016 
Švidrnochová VeronikaLes troubles du langage et de la communication chez les enfantsbakalářská 2016 
Bulinská EvaL'artice défini dans la CMObakalářská 2015 
Feglerová KateřinaLes grammaires tch\'{eques de la langue françaisebakalářská 2015 
Foltýnová SabinaDes collocations du verbe et du nom dans les recettes de cuisinebakalářská 2015 
Fujáková VeronikaLe pronom fran\c{cais "on" dans un texte littéraire et ses équivalents slovaquesbakalářská 2015 
Korvasová KristýnaA propos de la néographie phonétisante sur facebookbakalářská 2015 
Markovičová MarieA propos des hypocoristiques en fran\c{cais contemporainbakalářská 2015 
Repková IvaMétro parisien, analyse onomastiquebakalářská 2015 
Zapletalová KateřinaMorphologie de l'adjectif qualificatif dans la CMObakalářská 2015 
Zbranková PetraLe systeme des temps verbaux en français contemporain écritbakalářská 2015 
Golatová AlenaLangage du tchatbakalářská 2014 
Sassi TerezaLangage et parole des enfants autistesbakalářská 2014 
Libá IlonaLes animaux dans les expressions idiomatiquesbakalářská 2013 
Řízková TerezaLes langues régionales : situation et tendancesbakalářská 2013 
Sedláček MartinL'accord du participe passé dans la CMObakalářská 2013 
Uhrová VeronikaLe langage du rap dans la chanson françaisebakalářská 2013 
Walachová RomanaEmploi des périphrases verbales constituées du verbe formématique aller dans les textes littéraires choisis. Etude contrastive.bakalářská 2013 
Cejpková JanaLes réformes orthographiques du français contemporainbakalářská 2012 
Krása RadekEmploi du subjonctif de l'imparfait et du plus-que-parfait en français contemporain écrit, études comparatives.bakalářská 2012 
Obajtek AdamLe procédé de la négation en français contemporain écritbakalářská 2012 
Reyneltová SimonaL´infinitif et ses fonctions en français contemporain écritbakalářská 2012 
Kotasová EvaL'expression ou non-expression du sujet dans les textes appliqués au tourisme. Etude linguistique.bakalářská 2011 
Przeczková MichaelaEmploi des adverbes en français contemporain écritbakalářská 2011 


Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu.
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vývojové tendence současné francouzštiny
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace výukových materiálů pro předmět Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Multimediální učební text "Syntax pro překladatele"
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub