Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jan Lazar

odborný asistent
pro francouzský jazyk


„Žij, jako bys měl zítra
zemřít. Uč se, jako bys
měl žít navždy.“

Mahátma Gándhí

Jan Lazar

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 412, budova G
funkce:projektový specialista
obor činnosti:francouzská lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1362
e-mail:

Vzdělání

2020
docentura v oboru Románské jazyky ? FF Univerzity Karlovy v Praze
2009
Ph.D. v oboru Románské jazyky - specializace francouzská lingvistika (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
2004
Mgr v oboru Učitelství francouzského jazyka a historie pro SŠ (FF Ostravské univerzity)
1999
Maturita ? Gymnázium Františka Živného v Bohumíně
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent pro francouzský jazyk
2008 – 2009
Vysoká škola podnikání a práva v Praze, vyučující francouzského jazyka
2007 – 2009
Gymnázium Educanet Praha, vyučující francouzského jazyka
2006 – 2008
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, vyučující francouzského jazyka
2004 – 2009
Gymnázium Českolipská, Praha 9, vyučující francouzského jazyka
2004 – 2006
Ministerstvo zemědělství České republiky, lektor francouzského jazyka
2004 – 2006
Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky, lektor francouzského jazyka
 

Odborné zaměření

Francouzská lingvistika
Počítačem zprostředkovaná komunikace
Francouzský pravopis
Neologie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Colloque international : La linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives (člen vědeckého komité mezinárodní konference)
Colloque international de Sciences du langage : La perception en langue et en discours (člen vědeckého komité mezinárodní konference)
Colloque international : Texte de spécialité, texte scientifique ? l?université (člen vědeckého komité mezinárodní konference)
Gallica - sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny (člen)
Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy ? Studia Romanica Posnaniensia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowská, Acta Universitatis Lodzienzis (Polsko), Cahiers de Praxématique (Francie), Studia Romanistica, Acta FF ZČU, Acta Universitatis Carolinae ? Philologica (Česká republika)
 

Působení v zahraničí

2018
Université Paul Valéry Montpellier III, Francie (Visiting professor)
2017
Université de Li?ge, Belgie (studijní pobyt z programu Wallonie-Bruxelles International)
Přednášková činnost na zahraničních univerzitách ? Francie (Université Paris Sorbonne, Université Paris Descartes, Université Clermont-Ferrand, Université Nancy 2, Université Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Le Havre Normandie, Université de Strasbourg, Univesrité Lorient Bretagne Sud), Španělsko (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Sevilla, Univesidad de Valladolid, Universidad de Satiago de Compostela, Universidad de la Laguna, Universidad Europea del Atlantico), Itálie (Univerzita Rome Tor Vergata, Univerzita Neapol L?Orientale, Univerzita Perugia), Kanada (Université Laval, Université Québec ? Montréal), Německo (Univerzita v Lipsku), Kuba (Universidad Central Marta Abreu de las Villas), Rusko (Moskevská státní univerzita), Portugalsko (Univerzita Porto), Slovensko (Univerzita Matěje Bela v Bánské Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislavě), Maďarsko (Univerzita Loránda Eotvose v Budapešti).
 

Jazykové znalosti

Francouzština
C2
Polština
C2
Angličtina
B2
Španělština
B1
Čínština
A2
 


La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2017, LINGUA VIVA 25
článek v odborném periodiku

Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne.
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibié
Rok: 2016, IUT
kapitola v odborné knize

Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Jan Lazar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Rok: 2015, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Exercices de grammaire
Jan Lazar
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue
Jan Lazar
Rok: 2014, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

Néographie phonétisante en tant que marque générationnelle
Jan Lazar
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Colloque estudiantin de langue et littérature françaises
Karel Střelec, Jan Lazar
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Lexicalisation des noms des marques en français et en slovaque
Jan Lazar
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

L?orthographe française en mouvement : le cas des emprunts rectifiés
Radka Mudrochová, Jan Lazar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu
Jan Lazar
Rok: 2022, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Pragmatické osobitosti jazyka mladých: identita socioprofesiového spoločenstva v elektronickom diskurze -oponentský posudek
Jan Lazar
Rok: 2022
ostatní

Pronikání neologických výpůjček z angličtiny do románských jazyků na příkladu francouzštiny a španělštiny
Jan Lazar, Irena Fialová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soirée québeocise
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contacts linguistiques entre le français et l?espagnol : emprunts et interférences (présentation des résultats d?un projet scientifique SGS)
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykový subkód katolické církve ve francouzštině a češtině: analýza syntagmat vybraných lexikálních jednotek - oponentský posudek
Jan Lazar
Rok: 2021
ostatní

L?apprentissage idéal de l?orthographe française : quelle application dans les manuels de FLE destinés aux jeunes lecteurs ?
Jan Lazar
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L?argot de la prostitution et sa présence dans les dictionnaires d?aujourd?hui
Jan Lazar
Rok: 2021, Uniwersytet Jagellonski
kapitola v odborné knize

Pragmatické osobitosti jazyka mladých: identita socioprofesiového spoločenstva v elektronickom diskurze -oponentský posudek
Jan Lazar
Rok: 2021
ostatní

Présentation du Dictionnaire des expresssions québécoises
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Diversité et variations de la langue française au XXIe si?cle
Jan Lazar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaké nové neologismy nám přinesl koronavirus?
Jan Lazar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La formation du singulier et du pluriel orthographiques des noms composés faisant l?objet de la derni?re réforme orthographique - entre recommandation et application
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2020, Cahiers de praxématique
článek v odborném periodiku

Le mot fresh en français et en tch?que - analyse contrastive des corpus dans une perspective culinair
Jan Lazar, Radka Mudrochová, Fabrice Hirsch
Rok: 2020, Romanica Cracoviensia
článek v odborném periodiku

Le pluriel des anglicismes et les rectifications orthographiques
Jan Lazar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Poids des mots.Hommage ? Alicja Kacprzak, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jan Lazar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

LES ANGLICISMES EN FRANÇAIS ET EN TCH?QUE CONTEMPORAINS : LE CAS DES FORMES EN -ING
Jan Lazar, Emmanuel Cartier
Rok: 2020, AUC Philologiga
článek v odborném periodiku

Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : quelle circulation chez la jeune génération ?
Jan Lazar
Rok: 2020, Romanistica Comeniana
článek v odborném periodiku

Dictionnaire des expressions québécoises
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

La construction du premier dictionnaire bilingue français québécois-tch?que : quel défi lexicographique ?
Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes dans l´espace francophone : l´exemple du Canada
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes terminologiques dans l'espace francophone en comparaison avec la situation en République tcheque
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

La lexicalisation des noms de marque en tcheque et en francais : étude contrastive.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Peter Lang, Éditions scientifiques internationales
kapitola v odborné knize

La variation diatopique du francais contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du francais québécois
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Vestnik za tuje jezike
článek v odborném periodiku

La variation diatopique du français contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du français québécois
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diversité linguistique et culturelle de la langue française en contexte québécois. De la description ? la traduction vers la langue tch?que
Jan Lazar, Bruno Courbon
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

EMPNEO - Emprunts néologiques - bilan de projet
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Étudier le langage a l´ere du numérique : une pratique de la recherche connectée
Jan Lazar, Laetitia Bibié
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Hipster, preppy, girly?A propos de néologismes liés a la mode et leur circulation en français et en tcheque.
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Uniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice
Zuzana Honová, Jan Lazar, Jan Holeš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Journée canadienne
Jan Lazar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tcheque et en français dans une perspective diachronique
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Études de linguistique et d´Analyse de discours
článek v odborném periodiku

La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics.
Jan Lazar
Rok: 2018, Linguistica
článek v odborném periodiku

L´amour de soi et le corps en morceaux
Jan Lazar, Andrzej Napieralski, JeanFrancois Sablayrolles
Rok: 2018, Unniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation dans l'espace virtuel
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : Quelle circulation chez la jeune génération ?
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L´histoire des alphabets du XVIIIe siecle jsuqu´a l´API
Jan Lazar, Christelle Dodane, Claudia Schweitzer
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Université Paris V Descartes
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Paul Valéry III Montpellier Visiting profesor
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenclová a kol. K francouzským textům v humanitních a společenských vědách
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

La communication interculturelle sur Facebook: quel usage en classe de FLE?
Jan Lazar
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2017, LINGUA VIVA 25
článek v odborném periodiku

Les emprunts néologiques dans le domaine de la mode : la circulation en tch?que et en français dans une perspective diachronique.
Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les pratiques scripturales non convetionelles : Quelle place dans la littérature des cités?
Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobilita Erasmus
Jan Lazar
Rok: 2017
působení v zahraničí

Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017
stať ve sborníku

: La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics?
Jan Lazar
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

: Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibie
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La troncation en tant que procédé d abréviation de mots et sa perception dans le francais contemporain
Jan Lazar
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le slogan électoral francais, italien et polonais : analyse formelle et pragmatique
Jan Lazar
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le tch?que des étudiants ERASMUS en France : un exemple d?argot scolaire spécifique
Jan Lazar
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednášková činnost v rámci programu ERAMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne.
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibié
Rok: 2016, IUT
kapitola v odborné knize

Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Jan Lazar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter
Jan Lazar
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Rok: 2015, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015, KUL
kapitola v odborné knize

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015, KUL
kapitola v odborné knize

Raková : La traduction tch?que du français. Brno : MU.
Jan Lazar
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidad de Almeria
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université de Gand
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

? propos des pratiques scripturales dans des corpus générationnellement opposés
Jan Lazar
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Anna Ledwina (2013), Les Représentations de la transgression dans l??uvre de Marguerite Duras sur l?exemple des romans Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L?Amant.
Jan Lazar
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exercices de grammaire
Jan Lazar
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue
Jan Lazar
Rok: 2014, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que
Jan Lazar
Rok: 2014
stať ve sborníku

La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les bloggeurs sportifs représentent-ils un sous code graphique ? part ?
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les procédés néographiques en tch?que et roumain tchatés.
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques remarques a propos du sens ironique et humoristique des énoncés tchatés
Jan Lazar
Rok: 2014, Orbis Linguarum
článek v odborném periodiku

Stratégie identitaires d?auto-présentation des jeunes dans l?espace virtuel : entre tchat et emails et sms
Jan Lazar
Rok: 2014, Uniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Syntaxe pour les traducteurs
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Jan Lazar
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univesité Bretagne Sud
Jan Lazar
Rok: 2014
působení v zahraničí

? propos de l?équivalence terminologique dans le discours électronique médié.
Jan Lazar
Rok: 2013, Roczniki Humanistyczne
článek v odborném periodiku

A propos des connecteurs textuels dans le DEM
Jan Lazar
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anna Kaczmarek (2012), L?image de la femme dans l??uvre d?Émile Zola, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-487-8. 239 pp
Jan Lazar
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Néographie phonétisante en tant que marque générationnelle
Jan Lazar
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques remarques a propos de la typologie des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Stratégies identitaires d´auto-présentations des jeunes dans l ´espace virtuel : entre chat, emails et sms
Jan Lazar, Alena Podhorná-Polická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tintin22, Sarkoo, Domi et d?autres... ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2013, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Le discours électronique médié
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.
Jan Lazar
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2012, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Quelques remarques ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes français
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Jan Lazar
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jan Lazar
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vers une classification toponymique des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet -Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp
Jan Lazar
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le langage du tchat en classe de FLE
Jan Lazar
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques observations sur les écrits atypiques en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Les particularités lexicales dans le langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Quelques observations sur les particularités orthographiques du français tchaté
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Le langage du tchat- usage didactique
Jan Lazar
Rok: 2008, Bulletin SUF
článek v odborném periodiku

Quelques observations sur les particularités lexicales dans le langage des jeunes Français
Jan Lazar
Rok: 2004
stať ve sborníku

JYKCHsoic
Jan Lazar
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les expressions néologiques culinaires représentent-elles une sorte d?argot de métier ?
Jan Lazar, Mudrochová Radka
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Université de Liege studijní pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université de Strasbourg přednáškový pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université Laval Québec příprava mezinárodního projektu
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université Nancy 2 přednáškový pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BFCGRVybrané otázky z francouzské gramatiky-F
BFGR4Francouzská gramatika 4-F
BFSSTSystémové srovnání Fj a Čj-F
BGRA1Francouzská gramatika 1-F
BGRA2Francouzská gramatika 2-F
BGRA3Francouzská gramatika 3-F
BSZP2Seminář k bakalářské práci 2-F
DKRE1Dějiny, kultura a reálie Francie 1-F
EXFRAExkurze do Francie-F
FRAG1Francouzská gramatika 1-F
FRAG2Francouzská gramatika 2-F
FRAG3Francouzská gramatika 3-F
FRAG4Francouzská gramatika 4-F
KADE1Dějiny a kultura Francie 1-F
KDKRFDějiny, kult. a reálie frank. zemí-F
KFGR3Francouzská gramatika 3-F
KFRA1Francouzština 1 (A1)-F
KFRA2Francouzština 2 (A1/A2)-F
KFRG1Francouzská gramatika 1-F
KFRG2Francouzská gramatika 2-F
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3-F
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1-F
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2-F
NDIS2Diplomový seminář 2-F
NDSE1Diplomový seminář 1-F
NDSE2Diplomový seminář 2-F
NDSE3Diplomový seminář 3-F
SBP1ASZZ - Písemná část-F
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk-F
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část-F
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled-F
SEZP1Seminář k bakalářské práci 1-F
SEZP2Seminář k bakalářské práci 2-F
SEZP3Seminář k bakalářské práci 3-F
SZB1ASZZ - Písemná část-F
SZB1DSZZ - Franc. jazyk a literatura-F
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk-F
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část-F
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled-F
ZFRSTZáklady francouzské stylistiky-F
0EXFRExkurze do Francie-F
0PKFRPřípr. intenz. kurz francouzštiny-F
1DFR1Dějiny Francie 1-F
1DFR2Dějiny Francie 2-F
1FRG1Francouzská gramatika 1-F
1FRG2Francouzská gramatika 2-F
1FRG3Francouzská gramatika 3-F
1FRG4Francouzská gramatika 4-F
1FRSTFrancouzská stylistika-F
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1TEXATextová analýza-F
2CLE1Praktická cvičení lexikální 1-F
2CLE2Praktická cvičení lexikální 2-F
2PGR1Praktická cvičení gramatická 1-F
2PGR2Praktická cvičení gramatická 2-F
2RFZ2Reálie frankofonních zemí 2-F
3NTLITextová lingvistika-F
3NVP1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1-F
3NVP2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2-F
3NVTSVývoj. tend. současné francouzštiny-F
3SDP1Seminář k diplomové práci 1 - F
3SDP2Seminář k diplomové práci 2 - F
3SZ1USZZ - Franc. jazyk a lit. s did.-F
3UVP1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1-F
3UVP2Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2-F
3UVTSVývoj. tend. současné francouzštiny-F
4KORPÚvod do korpusové lingvistiky-F
4SSFCSrovnávací stylistika franc. a češtiny-F
5AVTJAkt. výv. tendence v románské jazykovědě
5OBLIObecná lingvistika
6CJFRCizí jazyk - francouzština-F
6FAVAFamiliární a argotické variety
6PMOKProstředky moderní komunikace
61CJFForeign language - French-F
7HFSCHistory of French-speaking countries-F
8CLE1Praktická cvičení lexikální 1-F
8CLE2Praktická cvičení lexikální 2-F
8DFR1Dějiny Francie 1-F
8DFR2Dějiny Francie 2-F
8FRG1Francouzská gramatika 1-F
8FRG2Francouzská gramatika 2-F
8FRG3Francouzská gramatika 3-F
8FRG4Francouzská gramatika 4-F
8FRSTFrancouzská stylistika-F
8PGR1Praktická cvičení gramatická 1-F
8PGR2Praktická cvičení gramatická 2-F
8RFZ2Reálie frankofonních zemí 2-F
8TEXATextová analýza-F
9CJFCizí jazyk - francouzština-F


AutorNázev práceTypRok
Falharová DenisaLa traduction commentée d'un texte linguistiquediplomová 2020 
Košaříková KamilaLa traduction commentée d'un texte linguistiquediplomová 2020 
Řehová NikolaLa traduction commentée d´un texte techniquediplomová 2020 
Foltýnová SabinaLa traduction commentée d'un texte médicaldiplomová 2019 
Guerin Stavinohová TerezaLe français familier en classe de FLEdiplomová 2019 
Kubatková ŽanetaLa traduction commentée d'un texte spécialisédiplomová 2019 
Odrihocká AdélaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte médicaldiplomová 2019 
Rajnerová AnežkaLa traduction commentée d'un texte linguistiquediplomová 2019 
Boháčová RadkaLa traduction comentée d'un texte techniquediplomová 2018 
Honegrová AnnaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte médicaldiplomová 2018 
Pospěchová VeronikaLa traduction commentée d'un texte techniquediplomová 2018 
Švidrnochová VeronikaLa traduction commentée d'un texte scientifiquediplomová 2018 
Georgiadis FrantišekDe nouvelles pratiques scripturales : Quel enjeu pour les manuels de FLE?diplomová 2017 
Obajtek AdamLes modifications de l'orthographe française dans les commentaires publics sur Internetdiplomová 2015 
Dubová RadkaLe plan morpholexical du dicours électronique médiédiplomová 2014 
Lenártová LibušeLa traduction commentée du texte techniquediplomová 2014 
Martynková MagdaL'accord du participe passé en classe de FLEdiplomová 2014 
Přidalová GabrielaLe participe présent et le gérondif en français contemporain littéraire - étude contrastivediplomová 2012 
Svitálková RomanaLes emprunts à l'allemand en français et en tchèque : étude comparativebakalářská  
Krkošková AdélaLa lutte contre les anglicismes au Québecbakalářská 2022 
Hrabovská SandraLes emprunts néologiques dans le domaine de la mode : quelle circulation en français et en tchèque?bakalářská 2021 
Kaduchová HikmatLes expressions québecoises dans la presse contemporainebakalářská 2021 
Skopalová SáraLa terminologie gastronomique française : Quelle variation orthographique dans les menus tchèquesbakalářská 2021 
Kalužíková TerezaArgot sportif en France et en République tchèquebakalářská 2020 
Konvičný VojtěchLes expressions idiomatiques en français et en anglais : une étude comparativebakalářská 2019 
Vaňková PavlínaLa féminisation au Canada : entre usage et normebakalářská 2019 
Falharová DenisaLes rectifications orthographiques de 1990: quel usage dans les manuels de FLE?bakalářská 2018 
Řehová NikolaLa créativité néologique dans l'espace virtuel : le cas de selfiebakalářská 2018 
Gröbnerová KristýnaLa féminisation en Belgique : entre usage et normebakalářská 2017 
Košaříková KamilaLa féminisation en France : entre usage et normebakalářská 2017 
Latková DenisaStratégies identitaires d'auto-présentation des jeunes dans l'espace virtuel : le cas de Facebookbakalářská 2017 
Bušová LindaEntre écrit et oral : quelle simplification de l'accord du participe passé dans la CMO ? ( le cas de l'auxiliaire avoir)bakalářská 2016 
Klášterecká AndreaA propos des désinences verbales dans la CMObakalářská 2016 
Odrihocká AdélaComment peut-on exprimer nos émotions dans la CMO?bakalářská 2016 
Švidrnochová VeronikaLes troubles du langage et de la communication chez les enfantsbakalářská 2016 
Bulinská EvaL'artice défini dans la CMObakalářská 2015 
Feglerová KateřinaLes grammaires tchèques de la langue françaisebakalářská 2015 
Foltýnová SabinaDes collocations du verbe et du nom dans les recettes de cuisinebakalářská 2015 
Fujáková VeronikaLe pronom français "on" dans un texte littéraire et ses équivalents slovaquesbakalářská 2015 
Korvasová KristýnaA propos de la néographie phonétisante sur facebookbakalářská 2015 
Markovičová MarieA propos des hypocoristiques en français contemporainbakalářská 2015 
Repková IvaMétro parisien, analyse onomastiquebakalářská 2015 
Zapletalová KateřinaMorphologie de l'adjectif qualificatif dans la CMObakalářská 2015 
Zbranková PetraLe systeme des temps verbaux en français contemporain écritbakalářská 2015 
Golatová AlenaLangage du tchatbakalářská 2014 
Sassi TerezaLangage et parole des enfants autistesbakalářská 2014 
Libá IlonaLes animaux dans les expressions idiomatiquesbakalářská 2013 
Řízková TerezaLes langues régionales : situation et tendancesbakalářská 2013 
Sedláček MartinL'accord du participe passé dans la CMObakalářská 2013 
Uhrová VeronikaLe langage du rap dans la chanson françaisebakalářská 2013 
Walachová RomanaEmploi des périphrases verbales constituées du verbe formématique aller dans les textes littéraires choisis. Etude contrastive.bakalářská 2013 
Cejpková JanaLes réformes orthographiques du français contemporainbakalářská 2012 
Krása RadekEmploi du subjonctif de l'imparfait et du plus-que-parfait en français contemporain écrit, études comparatives.bakalářská 2012 
Obajtek AdamLe procédé de la négation en français contemporain écritbakalářská 2012 
Reyneltová SimonaL´infinitif et ses fonctions en français contemporain écritbakalářská 2012 
Kotasová EvaL'expression ou non-expression du sujet dans les textes appliqués au tourisme. Etude linguistique.bakalářská 2011 
Przeczková MichaelaEmploi des adverbes en français contemporain écritbakalářská 2011 


Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vývojové tendence současné francouzštiny
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace výukových materiálů pro předmět Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Multimediální učební text "Syntax pro překladatele"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub