Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lumír Dokoupil


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:

Vzdělání

1993
OU, FF, KHI - habilitace v oboru české dějiny
1967
UP Olomouc - vědecká hodnost CSc.
1966
UP Olomouc - rigorozní řízení (PhDr.)
1962 – 1966
UP Olomouc - externí aspirantura
1954 – 1958
Vysoká škola pedagogická Olomouc - studium oboru český jazyk - dějepis
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2000 – dosud
OU, FF, KHI - profesor pro obor české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1983
Pedagogická fakulta v Ostravě - docent pro obor československé dějiny
1962
Pedagogická fakulta v Ostravě - odborný asistent katedry dějepisu
1958 – 1962
SVVŠ Hlučín - středoškolský profesor
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
EAPS
Matice moravská
Demografická společnost ČR (od 1966)
 


Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Vlivy demografických změn na vytváření identity obyvatel českého Slezska
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínky Arnošta Klímy na studijní pobyt v Anglii v roce 1967.
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 5
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Prof. Arnošt Klíma a Ostravsko v období počátku normalizace. Kapitola z nevydaných pamětí klimkovického rodáka.
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2020
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Antologie k vývoji českého historického myšlení od vystoupení Gollovy školy do roku 1948
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Z korespondence Milana Myšky s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička, Lumír Dokoupil, Iva Málková, Jan Saheb, Petr Přendík, Jan Slepička, Jan Gromnica, Jiří Slepička, Jan Dvořák, Radomír Seďa, Markéta Orkáčová, Anotnín Barcuch, Karel Müller ... další autoři
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

Obyvatelstvo Hrabové od jozefínských reforem do 1. světové války
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Matice slezská
kapitola v odborné knize

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Radoslav DANĚK, Janusz Jan Spyra, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik na Opavsku v době národních zápasů na přelomu 19. a 20. století. Václav Hauer (17. 2. 1860 - 6. 12. 1942)
Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Listy z časů naděje i zklamání
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Lumír Dokoupil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Rok: 2012, Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Slezsko v encyklopedických pracích ústavů a kateder Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Jiří Svoboda
Rok: 2011
stať ve sborníku

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration)
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Hořký konec Opavského týdenníku
Lumír Dokoupil
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Two Kraus Generations in Ostrava
Lumír Dokoupil
Rok: 2009
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Církevní a státní matriky
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Stibor, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (5 biogramů)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje
Lumír Dokoupil, Jiří Stibor
Rok: 2007
stať ve sborníku

K populačnímu vývoji severovýchodní Moravy a rakouského Slezska v době napoleonských válek
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě. (Filozofická fakulta; Ústav pro regionální studia)
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Doc. Jiří Paclík, CSc.
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hlučínské reálné gymnázium v meziválečném období a jeho významné osobnosti
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Ke spolupráci Václava Hauera s Vincencem Praskem
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Praskova Vlastivěda slezská
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vincenc Prasek 1843-1912
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 6. (18.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 7. (19.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

České Slezsko a severovýchodní Morava. Nástin historického vývoje
Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 7. (19.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Olomoucké a opavské působení Rudolfa Hilla
Lumír Dokoupil
Rok: 2005
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Snahy Vincence Praska o organizaci vědecké práce na Moravě a ve Slezsku
Lumír Dokoupil
Rok: 2004
stať ve sborníku

Z hukvaldské školní kroniky
Lumír Dokoupil
Rok: 2004
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

K počátkům českého dějepisectví ve Slezsku (Opavský pobyt Vincence Praska v letech 1883-1895
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.) (5 biogramů)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Opavský pobyt profesora Václava Čepeláka v letech 1924-1935
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ostravští Krausové a jejich příspěvek k řešení bytové nouze
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vincenc Prasek a historická obec v českých zemích
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 3. (15.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha

Encyklopedie Slezska 1., 2. díl (spoluautor úvodu, 91 hesel)
Vladimíra Vaníčková, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Moravská expedice
odborná kniha

K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vincenc Prasek a kulturní historie v českých zemích
Lumír Dokoupil
Rok: 2001
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Encyklopedie Slezska (Maketa) (spoluautor úvodu, 91 hesel)
Lumír Dokoupil, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Přínos Vincence Praska a Josefa Zukala, zakladatelů českého dějepisectví ve Slezsku, ke studiu hospodářských a sociálních dějin
Lumír Dokoupil
Rok: 2000
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století)
Lumír Dokoupil, Ludmila Fialová, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Sociologický ústav AV ČR v Praze
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Ostravská univerzita
odborná kniha

K vývoji úmrtnosti po třicetileté válce (přínos mikroanalýzy k poznání syntézy)
Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Jemelka MartinObyvatelstvo ostravských dělnických kolonií (1850-1950)disertační  
Turoň LukášVývoj populace Jablunkovska v "dlouhém" 19. stoletídisertační  
Laryš MarekPopulační vývoj krnovské aglomerace v "dlouhém" 19. stoletídisertační 2021 
Zatloukal PetrPopulační vývoj Jesenicka v "dlouhém" 19. stoletídisertační 2019 
Daněk RadoslavPivovarnictví na Moravě a ve Slezsku v kapitalistickém výrobním systému. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu na příkladu užší ostravské průmyslové oblasti (1830-1948)disertační 2017 
Kadlec PetrVývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídisertační 2012 
Lipovski RadekPopulační vývoj frýdecko-místecké aglomerace od poloviny 17. století do završení průmyslové revolucedisertační 2008 
Hudec RobinVznik a vývoj české zemské vyšší reálky a reálného gymnázia v Příboře mezi lety 1902-1938diplomová 2018 
Dubská AdélaUčitelský ústav v Příboře (1875-1938)diplomová 2017 
Jedlinský LukášČeské gymnázium v Orlové - nástin vývoje od založení do poválečných proměndiplomová 2017 
Sváček PetrŽIVOT A DÍLO VLASTIVĚDNÉHO BADATELE JAROSLAVA LUDVÍKA MIKOLÁŠE (1889 - 1979)diplomová 2011 
Filipi LadislavGymnázium v Poličce v letech 1919-1948diplomová 2009 
Kupková AlexandraDějiny Učitelského ústavu ve Slezské Ostravě 1905-1942diplomová 2009 
Polášková ŽanetaVývoj Masarykova gymnázia ve Vsetíně v letech 1928 - 1948diplomová 2009 
Bouzek Tomᚎivot a působení kněze a historika Petra Tesaře Life and work of priest and historian Petr Tesařdiplomová 2008 
Kadlec PetrVývoj středního humanitního školství v Hranicích do roku 1938diplomová 2008 
Karkoszka TomášObyvatelstvo města Hlučína od konce 17. století do poloviny 19. století.diplomová 2007 
Hovjacký David125 let zemědělského školství ve Frýdku-Místkudiplomová 2006 
Seďa RadomírMatiční gymnázium v Místku a jeho vývoj do vzniku Československa.diplomová 2006 
Nováková LucieAntonín Otahal Plešovský a Opavský Týdenníkbakalářská 2020 
Slivková BarboraŽivot a dílo Jana Skarky (1895-1981)bakalářská 2020 
Niessner VojtěchVývoj obchodní akademie v Mariánských Horách do roku 1918bakalářská 2019 
Skála LukášVývoj obecné školy ve Svinově do roku 1938bakalářská 2018 
Hudec RobinVývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.bakalářská 2016 
Altmannová HanaZaložení a počáteční vývoj Průmyslové školy hornické v Ostravěbakalářská 2015 
Dubská AdélaČeský učitelský ústav v Příboře v letech 1886-1914bakalářská 2015 
Jedlinský LukášVznik a počáteční vývoj českého gymnázia v Orlovébakalářská 2013 
Volf VojtěchVývoj českého gymnázia v Opavě v letech 1918 -1938bakalářská 2013 
Vasileva MonikaVznik a počáteční vývoj českého učitelského ústavu v Příbořebakalářská 2011 
Pilařová RadkaVlastivědný pracovník Rudolf Janovský, čestný občan města Holešovabakalářská 2010 
Morcinek MiroslavKulturněhistorické snahy Vincence Praska na stránkách Opavského týdeníkubakalářská 2009 
Sváček PetrŽivot a dílo vlastivědného badatele Bedřicha Fišerabakalářská 2009 
Kolářová KateřinaVývoj Dívčího reálného gymnázia ve Slezské Ostravěbakalářská 2008 


Dějiny sekundárního školství a vzdělanosti na severní Moravě a ve Slezsku do roku 1938
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Příprava studentů historie pro lexikogragickou praxi
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2003 - 12/2003
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub