Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jana Veselá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 404, budova G
funkce:
obor činnosti:španělská jazykověda - morfologie, syntax; srovnávací stylistika; překlad
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1912
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Veselá, J. Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš: (21.2.1932-27.11.2017). Necrología. Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. 2018, č. 18, s. 11-16. ISSN 1803-6406.
Fialová, I. a Veselá, J. La ortotipografía en el lenguaje de Facebook. Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. 2018, roč. XIV, s. 44-56. ISSN 1801-1489.
Veselá, J. a Honová, Z. Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. 2017, s. 169-174. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016). Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. 2017, s. 185-204. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016. Studia romanistica. 2017, č. 1, s. 9-21. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF). 2017.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial. Studia romanistica. 2017, s. 7-8. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406: Caminos del Hispanismo. Literatura y Cultura. Homenaje al profesor Piotr Sawicki. 2017.

Všechny publikace

Mlčoch, J. a Veselá, J. Bartoš, Lubomír. In: Biografický slovník Slezska a Severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 22-23. Supplementum č. 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Veselá, J. Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš: (21.2.1932-27.11.2017). Necrología. Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. 2018, č. 18, s. 11-16. ISSN 1803-6406.
Fialová, I. a Veselá, J. La ortotipografía en el lenguaje de Facebook. Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. 2018, roč. XIV, s. 44-56. ISSN 1801-1489.
Veselá, J. a Honová, Z. Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. 2017, s. 169-174. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016). Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. 2017, s. 185-204. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017. Studia romanistica. 2017, č. 1, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. a Hotový, L. Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. 2017.
Veselá, J. El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016. Studia romanistica. 2017, č. 1, s. 9-21. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF). 2017.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. ISSN 1803-6406: Caminos del Hispanismo. Lingüística. Homenaje al profesor Lubomír Bartoš. 2017.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial. Studia romanistica. 2017, s. 7-8. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406: Caminos del Hispanismo. Literatura y Cultura. Homenaje al profesor Piotr Sawicki. 2017.
Veselá, J. Caminos del Hispanismo: Congreso de Hispanistas 2016 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Veselá, J. a Hotový, L. Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. 2016.
Veselá, J. FIALOVÁ, Irena; GARCÍA FERREIRA, Begoňa (2016). Ejercicios gramaticales del espaňol 2. Gramatická cvičení ze španělštiny 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 220 s. Projekt IRP. 2016.
Veselá, J. a Hotový, L. Gramatická cvičení ze španělštiny 1: E-learningový kurz KRS/BGCS1. Moodle. 2016.
Veselá, J. Metodika a nástroje překladatele: 3. vyd. 2016.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406. 2016.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol.16, Num. 1 / 2016, ISSN 1803-6406. 2016.
Veselá, J. Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (1995-2014). Studia romanistica. 2015, č. 15, s. 103-124. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (2015). Índice de los autores. Resúmenes de los artículos reseňados. Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015. 2015, č. 15, s. 75-84. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. Studia romanistica. 2015, č. 15, s. 5-7. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015. Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015. 2015, č. 15, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa. In: Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 211-224. 1556. ISBN 978-80-7435-616-2.
Veselá, J. Lingvistický přístup k překladu a překládání ze španělštiny do češtiny. In: Den s překladem 2015. Překladatelská dílna oddělení španělštiny. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. 2015.
Veselá, J. Maksymilian Drozdowicz: En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Resumé. 2015.
Veselá, J. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406. 2015.
Veselá, J. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015. ISSN 1803-6406. 2015.
Veselá, J. Bibliografie prací Jaroslava Resky 1966-2007. Ostrava: FF OU, Katedra romanistiky. 20 s.. 2014.
Veselá, J. Editorial. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. 2014, č. 14, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Editorial, Vol. 14, Num. 1 / 2014. Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014.. 2014, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Editorial, Vol. 14, Num. 2 / 2014. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. 2014, č. 14, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Ha fallecido el hispanista checo Jaroslav Reska: Cofundador de la hispanística de Ostrava (República Checa). Galardonado con el premio ?Rector de la Universidad de Silesia? de Katovice (Polonia). Necrología. Bibliografía completa. Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014. 2014, roč. 14, č. 1, s. 123-132. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. In memoriam PhDr. Jaroslava Resky, CSc.. Listy FF, březen 2014. 2014, s. 12-12.
Veselá, J. Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie. 2014.
Veselá, J. Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie. 2014.
Veselá, J. Resumé.. 2014.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406. 2014.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406. 2014.
Veselá, J. Terminología especializada: experiencias de la confección del Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Lingua viva 18. 2014, s. 43-57. ISSN 1801-1489.
Veselá, J. Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2012). Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. 2013, č. 13, s. 139-156. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. 165 s.
Veselá, J. El gerundio no perifrástico en el espaňol actual y su traducción al checo. Philologia, Vol XXIII, No2 (2013). 2013, č. XXIII, s. 65-78. ISSN 1339-2026.
Veselá, J. Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa. In: Studia Romanistica Beliana III CULTURA, LENGUA Y LITERATURA EN EL CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL: ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra romanistiky. 2013.
Veselá, J. Metodika a nástroje překladatele. 2. rozš. a dopl. vyd.. 2013.
Veselá, J. Observaciones sobre el tratamiento de las locuciones generadas por los verbos pronominales en los diccionarios CLAVE y DRAE. Nová filologická revue. Banská Bystrica. Časopis je zařazen do databáze INDEX COPERNICUS. 2013, roč. 5, č. 1, s. 43-52. ISSN 1338-0583.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406. 2013.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406. 2013.
Veselá, J. Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská republika, přednáškový pobyt Erasmus, 8.4.-12.3.2013. 2013.
Veselá, J. Algunas consideraciones acerca de los verbos pronominales en el espaňol actual. Lingua viva 14. 2012, roč. 8, s. 51-65. ISSN 1801-1489.
Veselá, J. Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012. Studia romanistica, vol. 12, Num. 1. 2012, s. 15-26. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012. 2012.
Veselá, J. Jak připravit příspěvek na Studentskou vědeckou konferenci. In: Odborný seminář pro studenty Katedry romanistiky FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. 2012.
Veselá, J. Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle. 2012.
Veselá, J. Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932). Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2. 2012, s. 162-167. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario. In: Del espaňol al hispanismo: Docencia e investigación. Philologica Wratislaviensia. Studia Iberica et Latinoamericana I. Z. Wasik, M. Kolankowska (Eds.). 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu, 2012. s. 171-181. Vol.1. ISBN 978-83-60097-12-0.
Veselá, J. Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones. Studia Romanistica. 2012, č. 12, s. 59-72. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406. 2012.
Veselá, J. Studia romanistica, Vol.12, Num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406. 2012.
Veselá, J. Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 10 / 2010. Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 131-134. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 11 / 2011. Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 135-138. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Los verbos pronominales en espaňol desde el punto de vista sincrónico. In: Kruh moderních filologů při ČSAV, pobočka Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 2011.
Veselá, J. Metodika a nástroje překladatele. 2011.
Veselá, J. Piotr Sawicki, Jitka Smičeková (2010), Srovnávací frazeologie a paremiografie.: Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků. Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków romańskich [Fraseología y paremiografía comparadas. Ensayos seleccionados de las lenguas eslavas y románicas], Ostrava: OU. Studia romanistica, Vol.11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 117-118. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Posudek oponenta disertační práce Mgr. Ireny Fialové: Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia. 2011.
Rucki, T. a Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011. 2011.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406. 2011.
Rucki, T. a Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011. 2011.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1. 2011.
Veselá, J. Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1. 2010, č. 10, s. 117-126. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. El análisis traductológico de los cuentos de Arturo del Hoyo. Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010, s. 121-140. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. El elemento espaňol SE y sus valores. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. Spis OU 210/2010. 316 s. ISBN 978-80-7368-784-7.
Veselá, J. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ana Enriquez-Vicentefranqueira (coords.) 2006, Estudios en lingüística Ibérica e Iberoamericana, Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. ISBN 83-920190-9-1. 143 pp.. Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010, s. 157-158. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. Jitka Smičeková, Iva Dedková, Miroslava Pavlínková: Metodika výuky francouzského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita-Filozofická fakulta, 2010. 103 s.. 2010.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol.10, Num. 1. 2010.
Veselá, J. Španělská profesní a jazyková etiketa. 2010.
Veselá, J. Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. 2010.
Veselá, J. Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en espaňol. Romanica Olomucensia 2. 2009, č. 21, s. 141-152. ISSN 1803-4136.
Veselá, J. El camino hacia la sociolingüística hispana. Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). 2009, roč. 9, č. 1, s. 45-54. ISSN 1803-6406.
Veselá, J. El concepto de norma según Eugenio Coseriu. In: Jornadas de Estudios Románicos. Sección de Hispanística. Tomo II: Lingüística. Actas. 1. vyd. Bratislava: AnaPress, 2009. s. 335-344. Studia Romanica Bratislavensia 8. ISBN 978-80-89137-53-4.
Veselá, J. Impresion.es. Diciembre 2009. Número 2. 2009.
Veselá, J. Impresion.es. Junio 2009, Número 1. 2009.
Veselá, J. Philosophie du langage. 2009.
Veselá, J. Seminář pro učitele překladu FF OU: Vedl prof. dr. Fernando Navarro Domínguez, vedoucí Katedry překladatelství a tlumočnictví, Univerzita v Alicante (Španělsko) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1. 2009.
Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2. 2009.
Fialová, I. a Veselá, J. Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny. 2009.
Veselá, J. Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008. 2008.
Veselá, J. Ecrits sur le roman et le romanesque. 2008.
Veselá, J. El concepto de norma según Eugenio Coseriu. In: Dni románskych štúdií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta. 2008.
Veselá, J. a Smičeková, J. Studia romanistica 8. 2008.
Veselá, J. Americká španělština. El espaňol en América. 2007.
Veselá, J. Cómo redactar en espaňol. Text pro distanční vzdělávání v kurzu Písemný projev ve španělštině. 2007.
Veselá, J. Curriculum vitae del profesor Jaroslav Reska. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 37-45. ISBN 978-80-7368-377-1.
Veselá, J. Curriculum vitae del profesor Lubomír Bartoš. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerita, Filozofická fakulta, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-7368-377-1.
Veselá, J. Den peruánské kultury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Veselá, J. El concepto de norma en Eugenio Coseriu. In: Philologica LXXIII. Studia romanistica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007. Univerzita Komenského Bratislava, 2007. s. 147-155. ISBN 978-80-223-2384-0.
Veselá, J. Estudios Hispánicos, XIII: De lingüística hispánica a lingüística general. Panorama de temas y métodos. W. Nowikow, M. Głowicka (coords.). Wrocław: WUWr. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 199-201. ISBN 978-80-7368-377-1.
Veselá, J. Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol. 2007.
Veselá, J. a Buzek, I. Studia romanistica 7. 2007.
Veselá, J. Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola. 2007.
Veselá, J. Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky. 2007.
Veselá, J. Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky. 2007.
Veselá, J. a Buzek, I. Un gran hispanista centroeuropeo: homenaje al profesor Piotr Sawicki. Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki. 2007, s. 25-29. ISSN 0239-6661.
Veselá, J. Den mexické kultury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Veselá, J. Didaktika španělštiny I. 2006.
Veselá, J. Didaktika španělštiny II. 2006.
Pavlisková, J. a Veselá, J. La bibliographie des enseignants du Département des Études Romanes de la Faculté des Lettres de l´Université d´Ostrava. In: Studia romanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 247-270. ISBN 80-7368-163-3.
Veselá, J. La norma general en espaňol y en checo. Paralelo 50. Revista de la Consejería de Educación: Polonia, Eslovaquia, República Checa y Rusia. 2006, roč. 3, č. 3, s. 70-77. ISSN 1733-7445.
Veselá, J. La normatividad y pluralidad de normas en espaňol. Écho des Études Romanes. 2006, s. 89-91. ISSN 1801-0865.
Veselá, J. La unidad del idioma espaňol. Lingua viva. Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. 2006, č. 2, s. 46-52. ISSN 1801-1489.
Veselá, J. Neología en el espaňol actual. 2006.
Veselá, J. Pluralidad de normas en espaňol. In: Studia romanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 131-136. ISBN 80-7368-163-3.
Veselá, J., Reska, J. a Matouš Reyes, J. Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání. 2006.
Veselá, J., Reska, J. a Matouš Reyes, J. Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání. 2006.
Veselá, J. Standardizační proces ve španělštině a její dnešní jazyková politika. In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2006. s. 255-260. ISBN 80-7368-209-5.
Veselá, J. a Buzek, I. Studia romanistica 6. 2006.
Veselá, J., Matouš Reyes, J. a Fialová, I. Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny. 2006.
Veselá, J. Den kubánské kultury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Veselá, J. Dialecto, norma, lengua. In: Studia Romanistica 5. Ostrava: FFOU, 2005. FFOU, 2005. s. 103-114. ISBN 80-7368-061-0.
Veselá, J. Don Quijote - mana, která neustává. 2005.
Veselá, J. Francouzština pro hospodářskou sféru 1 - Le francais des affaires 1. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Francouzština pro hospodářskou sféru 2 - Le francais des affaires 2. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Histoire et culture de la France. Tome I. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Histoire et culture de la France. Tome II. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Neologizmy v současné španělštině. 2005.
Veselá, J. Normatividad y pluralidad de normas en espaňol. 2005.
Veselá, J. Práce s odborným textem. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Matouš Reyes, J., Veselá, J. a Reska, J. Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Matouš Reyes, J., Veselá, J. a Reska, J. Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Veselá, J. a Reska, J. Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota. Katedra romanistiky FF OU v Ostravě, Česká republika. 19.10. - 30.3.2006. 2005.
Veselá, J. Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. 2005.
Jašek, D., Reska, J. a Veselá, J. Čeština a španělština. Srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem. 2004.
Veselá, J. La norma idiomática. In: Studia romanistica 4. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. s. 103-110. ISBN 80-7042-674-8.
Jašek, D., Veselá, J., Reska, J., Brancová, T. a Pek, T. Španělská profesní a jazyková etiketa. 2004.
Veselá, J. Španělský týden na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. K 10. výročí založení oboru španělština 1993/4-2003/4 [Workshop]. Katedra romanistiky FF OU v Ostravě, Česká republika. 2004.
Veselá, J. El profesor Lubomír Bartoš septuagenario. Ibero-Americana Pragensia. 2003, č. XXXVI, s. 219-221. ISSN 0536-2520.
Veselá, J. Eugenio Coseriu en nuestras memorias: Romanistické studie. In: Studia romanistica 3 . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 109-112. ISBN 80-7042-637-3.
Veselá, J. Universidad de Málaga. 2003.
Veselá, J. El profesor Lubomír Bartoš septuagenario. In: Romanistické studie. Studia romanistica 2 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 125-129. ISBN 80-7042-611-X.
Veselá, J. Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I. 2002.
Veselá, J. Praktická cvičení gramatická ze španělštiny II. 2002.
Veselá, J. Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání. 1998.
Veselá, J. Přijímací testy na OPF 1995-1997. 1998.


ZkratkaNázev předmětu
BLEXŠpanělská lexikologie a sémantika
BMORFMorfologie španělštiny
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3
BSYNSSyntax španělštiny
BUSRJÚvod do studia románských jazyků
CDID1Didaktika španělštiny 1
CDID2Didaktika španělštiny 2
CDIPSeminář k závěrečné práci 1
CMORDidaktika špan. mluvnice I - morfologie
CPRE1Překladová cvičení 1
CPRE2Překladová cvičení 2
CSYNDidaktika španělské mluvnice II - syntax
CUSRÚvod do studia románských jazyků
DISP1Didaktika španělštiny 1
DISP2Didaktika španělštiny 2
CHVSHistorický vývoj španělského jazyka
KASNTSyntax
KBLEXŠpanělská lexikologie a sémantika
KBPR1Seminář k bakalářské práci 1
KBPR2Seminář k bakalářské práci 2
KBPR3Seminář k bakalářské práci 3
KKSRJÚvod do studia románských jazyků
KLATLingvistická analýza textu
KMORFMorfologie
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFRAZŠpanělská frazeologie
NKOREŠpanělská korespondence
NLINPLingvistika překladu
NNFRSŠpanělská frazeologie
NNMPMetodika a nástroje překladatele
NNORMPluralita norem ve španělštině
NNOTEPráce s odbornými texty
NNPLPluralita norem ve španělštině
NNPLSPluralita norem ve španělštině
NNPRPřekladatelská propedeutika
NNPREPřekladatelská propedeutika
NNSFRŠpanělská frazeologie
NODBSOdborná španělština
NOPTPOdborná překladatelsko-tlumočnická praxe
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NSFRAŠpanělská frazeologie
NSPFRŠpanělská frazeologie
NSTYSrovnávací stylistika ŠJ-ČJ
NSYNSSyntax špan. jazyka pro překladatele
NTERMCvičení z odborné terminologie ŠJ-ČJ
NZJAZSouhrnná zkouška za BLOK JAZYKOVĚDNÝ
PFBP1Seminář k bakalářské práci 1
PFBP2Seminář k bakalářské práci 2
PFBP3Seminář k bakalářské práci 3
PFLATLingvistická analýza textu
PFMORMorfologie
PFSNTSyntax
PODTXPráce s odbornými texty
SNP1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SZN1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
1LIATLingvistická analýza textu
1MORFMorfologie
1SPLSŠpanělská lexikologie a sémantika
1SYNTSyntax
2OKO1Obchodní korespondence 1
2OKO2Obchodní korespondence 2
2POT1Práce s odborným textem 1
2POT2Práce s odborným textem 2
2SHS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
2SHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
2SHS3Španělština pro hospodářskou sféru 3
3LPRELingvistika překladu
3MNPRMetodika a nástroje překladatele
3PRPRPřekladatelská propedeutika
3PRT1Překlad odborného textu 1
3PRT2Překlad odborného textu 2
3STSPStylistika španělštiny
4FRAZFrazeologie
4SSJPSyntax špan. jazyka pro překladatele
4TERMTerminologie
6CJSPCizí jazyk - španělština
61CJSForeign language - Spanish
8LIATLingvistická analýza textu
8MORFMorfologie
8OKO1Obchodní korespondence 1
8OKO2Obchodní korespondence 2
8POT1Práce s odborným textem 1
8POT2Práce s odborným textem 2
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8SHS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
8SHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
8SHS3Španělština pro hospodářskou sféru 3
8SPLSŠpanělská lexikologie a sémantika
8SYNTSyntax
9CJSCizí jazyk - španělština


AutorNázev práceTypRok
Děrkasová LucieEl dativo pronominal expletivo en el espa\ {nol actualdiplomová 2019 
Gacíková LucieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencia de la psicologíadiplomová 2019 
Hawlitzká TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario del campo lingüístico: Semiótica del Cómic: Códigos y Convencionesdiplomová 2019 
Kielarová LucieLas oraciones adverbiales de infinitivo en los textos literarios y administrativo-jurídicos espa\ {noles en función de condensadores sintácticos y sus equivalentes checosdiplomová 2019 
Baranková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencia de la psicología: La psicología positivadiplomová 2018 
Chmielová MartinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias psicosociales: Consumo de sustancias en la adolescenciadiplomová 2018 
Fluxová NatálieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: Democracia económica para una salida de la crisisdiplomová 2017 
Nosková NicolTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: La educación en instituciones penitenciariasdiplomová 2017 
Paličková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: Profesión docente y estrés laboral: una aproximación a los conceptos de Estrés Laboral y Burnoutdiplomová 2017 
Svrčinová AnetaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: La traducción: balance del pasado y retos del futurodiplomová 2017 
Swaczynová KristýnaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo ZARAdiplomová 2017 
Hanáková MichaelaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: (campo: Psicología): TEMPERAMENTO, CARÁCTER, PERSONALIDADdiplomová 2016 
Kociánová SylvieTraducción comentada del espaňol al checo de un texto no literario (campo: Psicología): EL DESARROLLO EMOCIONAL. CLAVE PARA LA PRIMERA INFANCIAdiplomová 2016 
Kubisová KláraTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: (campo: Psicología): LA MENTE DESENCARNADA: CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y FILOSÓFICAS SOBRE LA PSICOLOGÍA COGNITIVAdiplomová 2016 
Mitrengová VeronikaLas construcciones medias con los verbos pronominalesdiplomová 2016 
Štáblová LenkaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario (campo: Lingüística): EL ESPA\ {NOL DE AMÉRICA CENTRAL AYER, HOY Y MA\ {NANAdiplomová 2016 
Trávníčková DagmarTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario (campo: Música): JAZZ Y CREATIVIDADdiplomová 2016 
Valoušková SilvieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales (campo: filosofía)diplomová 2016 
Hardynová MarieLos tiempos pasados de indicativo en espa\ {nol usados en el estilo funcional artístico y en su traducción al inglés.diplomová 2015 
Jasanská DenisaTraducción comentada de un texto especializado en el campo: psicologíadiplomová 2015 
Pátíková MilenaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: Trabajo infantil. Estudio de opinión pública en el Perúdiplomová 2015 
Pekarová KateřinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: La formación social andaluza y los movimientos migratorios actualesdiplomová 2015 
Procházková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: La ciudad fingida. Imágenes y la promoción del turismo en Barcelona. Pespectiva histórica y cuestiones del presente.diplomová 2015 
Řeháčková SylvieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: Código Civil de Espa\ {nadiplomová 2015 
Beránková AnetaTraducción comentada de un texto especializado en legislacióndiplomová 2014 
Franková GabrielaTraducción comentada de un texto especializado en traductologíadiplomová 2014 
Glettniková MarkétaLas locuciones verbales con SE en espa\ {noldiplomová 2014 
Hotový LukášLa posición de los pronombres clíticos en las perífrasis verbalesdiplomová 2014 
Kroulíková KristýnaTraducción comentada de un texto especializado en: ciencias sociales (del espa\ {nol al checo)diplomová 2014 
Pyšová LenkaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias sociales (campo: psicología)diplomová 2014 
Tisoňová IvanaTraducción comentada de un texto especializado en: ciencias sociales (del espa\ {nol al checo)diplomová 2014 
Zlatá PetraTraducción comentada de un texto especializado en lingüísticadiplomová 2014 
Elblová SimonaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2013 
Stryková PetraTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2013 
Winklerová SoňaTraducción comentada de un texto especializado en: lingüística (del espa\ {nol al checo)diplomová 2013 
Zapletalová MonikaTraducción comentada de un texto especializado en: lingüística (del espa\ {nol al checo)diplomová 2013 
Anežková VendulaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2012 
Hučíková KateřinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2012 
Krejčí NikolaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2012 
Křenková MichaelaTraducción comentada de un texto no literario, disciplina: crítica literaria, teoría literariadiplomová 2012 
Bálintová MiriamaLos verbos auxiliares en espa\ {noldiplomová 2011 
Bařinová MonikaTraducción del infinitivo espa\ {nol al checo (Estudio comparativo)diplomová 2010 
Kalová MartinaLos tiempos de indicativo en espa\ {noldiplomová 2010 
Knitlová AdélaTraducción comentada de un texto literario espa\ {nol (cuento)diplomová 2010 
Petříková EvaNuevas tendencias en el empleo del pretérito pluscuamperfecto de indicativo en el espa\ {nol actualdiplomová 2010 
Skácelová IvetaLa modalidad oracional de probabilidad en espa\ {nol y su expresión en diferentes estilos funcionalesdiplomová 2010 
Široká MichaelaLos marcadores discursivos en el espa\ {nol coloquialdiplomová 2010 
Tesařová MartinaImpersonalidad gramatical en espa\ {noldiplomová 2010 
Tonhauserová MartinaTraducción del gerundio espa\ {nol al checo (Estudio comparativo)diplomová 2010 
Glumbíková JiřinaExpletivos en el espaňol actual: "redundancia o necesidad"bakalářská  
Hotový LukášEl uso de las perífrasis de gerundio en espa\ {nol en los estilos periodístico y científicobakalářská  
Kučera DenisLos predicados semilexicalizados en el espa\ {nol actualbakalářská  
Stoklasová AnetaEl léxico de los textos económicos espa\ {noles de hoybakalářská 2019 
Třasoňová SimonaLa Isla de Tenerife o la "Isla de la Eterna Primavera" (Tenerife, "ostrov věčného jara")bakalářská 2017 
Brzobohatá PavlínaSufijos diminutivos en el espa\ {nol actualbakalářská 2016 
Budíková VendulaTipología de cláusulas correlativasbakalářská 2016 
Procházková MichaelaComparaciones fraseológicasbakalářská 2016 
Čepelová EvaVerbos pronominales alternantes en espa\ {nol y sus parejas aspectualesbakalářská 2015 
Fluxová NatálieEl infinitivo espa\ {nol en los textos legislativos de la Unión Europea y sus equivalentes en las versiones checasbakalářská 2015 
Martinec JanLa terminología espa\ {nola-checa orientada a la educación en Espa\ {nabakalářská 2015 
Juráčková KateřinaCompetencia entre las formas verbales AMARA y AMASE en el espa\ {nol actualbakalářská 2014 
Slamjáková LuciePerífrasis de gerundio en espa\ {nol y su traducción al checobakalářská 2014 
Grussmann MarekLa subida del clítico en el discurso científicobakalářská 2013 
Solařová KláraLa construcción SER + participio en espaňol y su traducción al checobakalářská 2013 
Vykydalová LucieValores gramaticales del gerundio espa\ {nol y su empleo en distintos estilos funcionalesbakalářská 2012 
Kozáčková Šajbidorová AndreaOraciones de posibilidad y su frecuencia en los textos no literariosbakalářská 2011 
Kroulíková KristýnaEl empleo del pretérito pluscuamperfecto de indicativo en los textos periodísticosbakalářská 2011 
Sekáčová DominikaExhortación y los actos indirectosbakalářská 2011 
Dendišová MartinaAlternancia modal en las proposiciones subordinadas dependientes de las construcciones impersonalesbakalářská 2010 
Kulichová LenkaEl imperativo espa\ {nol y sus sustitutosbakalářská 2010 
Absolonová TerezaPerífrasis verbales con infinitivo en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2009 
Kaličiaková LenkaFunciones gramaticales del participio en espa\ {nolbakalářská 2009 
Marková LindaImperfecto de indicativo en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2009 
Skopcová BarboraLa traducción comentada de un texto especializadobakalářská 2009 
Gořalíková GabrielaAnálisis comparativo del estilo de dos periódicos espa\ {nolesbakalářská 2008 
Hyžáková PetraPerífrasis gerundiales en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2008 
Jandová MarkétaLas adaptaciones teatrales checas del asunto donquijotescobakalářská 2008 
Lejsková SylvaMotivos espa\ noles en la obra de Julius Zeyer (1841-1901)bakalářská 2008 
Petříková EvaLa posición del pluscuamperfecto de indicativo en el sistema verbal espa\ {nolbakalářská 2008 
Richterová MarkétaEl lenguaje del estilo periodístico de Arturo Pérez-Revertebakalářská 2008 
Skácelová IvetaFormas de negación en espa\ {nolbakalářská 2008 
Tonhauserová MartinaEl lenguaje del autor y de sus autores: Albert Plábakalářská 2008 
Kožušníková JanaLa expresión de la hipótesis en espa\ nolbakalářská 2007 
Všetička PetrLa posición del modo condicional en el sistema verbal espańol y su empleo en el lenguaje técnicobakalářská 2007 
Šelová JanaEstructuras sintácticas propias del lenguaje especializado en sociologíabakalářská 2006 
Fryčková MichaelaLa función y el empleo de las construcciones semioracionales en el espa\ {nol /lenguaje de turismo en comparación con el lenguaje literario/bakalářská 2005 


Studijní materiál multimediálního charakteru: Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Španělsko-česká terminologie z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub