Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Svatava Urbanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 525, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1874
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Urbanová, S. Alena Mojštajnová - Gabriela Miklíková: Strašidýlko Stráša. Haló, Ostrava!. 2019, č. 16.8.2019, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. Detský aspekt v komiksoch Ladislava Csurmy. Tajomstvo starého domu. 2019.
Urbanová, S. Estetická (ne)hodnota ilustrací umeleckých naratívnych textov v kontexte kognitívneho rozvoja. 2019.
Ivánek, J. a Urbanová, S. Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, Památník Petra Bezruče. 2019.
Urbanová, S. Folklor jako zdroj i paradox autenticity. In: Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře / Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Cieszyn: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani. 2019.
Urbanová, S. Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta. Haló, Ostrava!. 2019, č. 16.8.2019, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. Nad monografií S holokaustem za zády. In: SKIP ČR. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci. 2019.
Urbanová, S. O románu Tiché roky Aleny Morštajnové. Haló, Ostrava!. 2019, č. 1.9.2019, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. Obraz Slezska v pohádkách a pověstech. Reflexe literatury. [Rozhlasová relace]. Stanice Vlatava. 2019.
Urbanová, S. Petra Bartíková - Jana Kudrnová: Proč řve lev na l(e)va. O dorozumívání mezi zvířaty. Haló, Ostrava!. 2019, č. 16.8.2019, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. Poetologické aspekty obrazových naratívov (Dominika Petáková). 2019.
Urbanová, S. S holokaustem za zády. Reflexe literatury. [Rozhlasová relace]. Stanice Vlatava. 2019.
Urbanová, S. Slezsko v pohádkách a pověstech: úvodní slovo. In: Vernisáž výstavy. Opava: Památník Petra Bezruče v Opavě. 2019.
Urbanová, S. Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová). 2019.
Urbanová, S. Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích Antonína Strnadla. In: S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek, P. Pumpr (eds). Valašsko - historie a kultura II. Obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 419-431. ISBN 978-80-7599-103-4.
Urbanová, S. Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica. 2019.
Urbanová, S. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, hesla: Vítězslav Bělovský, Marie Vosiková. In: Kolektiv autorů. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 25, 26-187,188. ISBN 978-80-7599-003-7.
Urbanová, S. a Ivánek, J. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Zdeněk Kučera. In: Kolektiv autorů. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 92-94. ISBN 978-80-7599-003-7.
Urbanová, S. Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Iveta Gal Drzewiecka - Alexandra Brestovičová (eds.). 2018.
Urbanová, S. Daniela Fischerová: Želvou proti zdí (recenze). In Párek. Časopis Knihovny města Ostravy. 2018, roč. XVIII, 8, s. 12-16.
Urbanová, S. Lumír Čmerda. Rozhovor. In Tvořivá dramatika XXIX, 2018, č. 3, s. 36-37. ISSN 1211-8001. 2018.
Urbanová, S. Paměť českého Slezska v trojúhelníku folkloristiky - umělecké literatury - historiografie. Časopis Slezského zemského muzea. 2018, LXVII(1-3), s. 147-165. ISSN 1211-3131.
Urbanová, S. Prežijú (humanitné) vedy?: anketa. Litikon. 2018, roč. 3, č. 1, s. 174-175. ISSN 2453-8507.
Urbanová, S. Román jako rodinná sága, ke knize Hana od Aleny Mornštajnové. Haló, Ostrava!. 2018, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. S holokaustem za zády. Ostrava: Přednáška pro Literárněvědnou společnost, pobočka Ostrava. 2018.
Urbanová, S. S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 323 s. ISBN 978-80-7464-992-9.
Urbanová, S. Sliacky Ondrej: Pavel Dobšinský. Život s rozprávkou. (Bratislava:Vyd. DAJAMA, 2015. ISBN978-80-8136-057-2). Studia Slavica. 2018, roč. XXII, č. 1, s. 129-132. ISSN 1803-5663.
Urbanová, S. Tri pohľady na tému: prenášanie symbolického významu ako tvorivý princíp v naratívoch zameraných na ľudí so znevýhodnením. 2018.
Urbanová, S. Ukolébavka - žánr v pohybu. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2018, roč. VI, 2(2), s. 31-40. ISSN 1339-3200.
Urbanová, S. Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích a výtvarných zobrazeních. In: Valašsko, historie a kultura II. obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě - Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Urbanová, S. Užitečná spolupráce a odborná setkávání: Konference Valašsko - historie a kultura II. Obživa. Museum vivum, časopis českých muzeí v přírodě. 2018, sv. XIII, s. 115-116. ISSN 1803-1358.
Urbanová, S. V siločarách holokaustu: K vydávání literatury pro děti a mládež s ohledem na postavení židovských dětí. Litikon. Časopis pre výskum literatúry. 2018, roč. 3, 1(1), s. 17-25. ISSN 2453-8507.
Urbanová, S., Ivánek, J. a Dokoupil, L. Valašsko - historie a kultura II. Obživa [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2018.
Urbanová, S. Analfabeta negramotná a další hrdinové z knih. In: Ed. Milena Šubrtová. Katalog výstavy Dětského muzea . Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. s. 7, 10, 18-19. ISBN 978-80-7028-482-7.
Urbanová, S. Dobrodinec Báruch. Židovské pohádky. Bibiana: revue o umení pre deti a mládež. 2017, roč. XXIV, č. 1, s. 68-70. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže. 2017.
Urbanová, S. Lešková, Danka: Interpretácia umeleckého textu. Interpretačné b(ú)denie. 2017.
Urbanová, S. Literárny život, literárna veda a dejiny literatúry. 2017.
Ivánek, J. a Urbanová, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7464-935-6.
Urbanová, S. Mapy Ostravy, města ztraceného v "umělých rájích". In: Sztuczne raje: upojenia kulturą - upojenia w kulturze. Przypadek słowiański. Poznań: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017.
Urbanová, S. Marnotratný syn: Počátky Václava Renče-dramatika. 2017.
Urbanová, S. Naléhavost i úskalí (k českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu). In: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990 2016-10-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. s. 49-60. ISBN 978-80-555-1769-8.
Urbanová, S. Nela Rywiková: Děti hněvu. Haló, Ostrava!. 2017, roč. online, č. 22.9.2017, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. O nasycení hladovou vodou (návraty do dětství v Podbeskydí). In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. 1. vyd. Czeski Cieszyn: Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Uniwersytet Ostrawski, 2017. s. 229-239. ISBN 978-80-87381-22-9.
Urbanová, S. Pohled do minulosti z našeho časového bodu (poznámky ke knižně vydaným zahraničním komiksovým a obrázkovým zpracováním tematiky holokaustu). O dieťati, jazyku, literatúre. 2017, roč. V, č. 1, s. 6-23. ISSN 1339-3200.
Urbanová, S. S holocaustem za zády. In: Téma holocaustu v české a zahraniční literatuře pro děti a mládež v letech 1989-2016. Český Těšín: Klub Muzea Těšínska. 2017.
Urbanová, S. Uvedení knihy Evy Kotarbové Černohorské sluncebraní v Kulturně-literárním centru nakladatelství Academia v Moravské Ostravě, 27. 9. 2017.
Urbanová, S. Wilhelm Przeczek jako dramatik. 2017.
Urbanová, S. Zuzana Stanislavová, Iveta Gal Drzewiecka: Text a ilustrácie v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku (od 60. rokov 20. storočia po súčasnost). 2017.
Urbanová, S. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 3, heslo Jiří Urbanec. In: Kolektiv autorů. Kolektiv autorů: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 3. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 176-178. ISBN 978-80-7464-844-1.
Urbanová, S. Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu. 2016.
Urbanová, S. Dějiny současné české literatury na cestě do světa. 2016.
Urbanová, S. Děti a holocaust. Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou desetiletích. Dítě, dětství a literatura. Literární archiv. Sborník PNP. 2016, č. 48, s. 31-45. ISSN 0231-5904.
Urbanová, S. K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové. 2016.
Urbanová, S. K základním možnostem modelování literárního díla v kontextu české literární vědy - tradice a současnost. 2016.
Urbanová, S. Kischovadoktrína. 2016.
Urbanová, S. Naléhavost i úskalí (K českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu). In: Text a kontext překladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2016.
Urbanová, S. Óndra Łysohorsky - outsider nebo Lašsko-evropský básník?. 2016.
Urbanová, S. Podívaná v české knize 2015. Bibiana: revue o umení pre deti a mládež. 2016, roč. XXIII, č. 2, s. 27-33. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Průmyslová krajina ve fotografiích Viktora Koláře. In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 194-204. ISBN 978-80-7464-864-9.
Urbanová, S. Radomil Novák: Cesty současné literatury pro děti a mládež.Rozhovor se Svatavou Urbanovou: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 6, 2016, č. 1, s. 63-69. ISSN 1805-1464. 2016.
Urbanová, S. Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia. Bohemistyka. 2016, roč. 16, č. 1, s. 3-18. ISSN 1642-9893.
Urbanová, S. Suma Sumarum. Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska. Haló, Ostrava!. 2016, roč. online, č. 3.8.2016, ISSN 2570-7515.
Urbanová, S. Svébytnost drobných próz v souborech Duhová jiskra a Jiskra ve sněhu od Daniely Fischerové - nejen z pohledu neostrukturalismu. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2016, roč. IV, s. 22-27. ISSN 1339-3200.
Urbanová, S. Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v oceáne príbehov. 2016.
Urbanová, S. Vizionárium aneb Podívaná na českou literaturu 2015: Přednáška u příležitosti udělení Plakety Ľudmily Podjavorické (IBBY). In: Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 2016.
Urbanová, S. Vůjtek, Karel: To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl. 2016.
Urbanová, S. Významná slovenská pocta českej vedkyni Svatave Urbanovej. In Stanislavová, Z. Bibiana: revue o umeni pre deti a mládež 2016, č. 2, s. 25-26. 2016.
Urbanová, S. Współrzędne czasu i miejsc. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2016. Bohemica Posnaniensia, fasc. 15. 283 s. ISBN 978-83-63090-92-0.
Urbanová, S. Za pametta, spomňaneto, referencialnite i avtoreferecialnite kodove (vărchu romana na Jan Balaban Pitaj tatko). Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, č. 17, s. 78-91. ISSN 1312-5346.
Urbanová, S., Holaňová, Š. a Tkačíková, D. Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 312 s. ISBN 978-80-7464-742-0.
Urbanová, S. Dědictví jako metafora ženského osudu. Studia slavica. 2015, roč. 14, s. 75-80. ISSN 1803-5663.
Urbanová, S. Děti s hvězdičkou: Téma holokaustu v české a překladové tvorbě posledních dvou desetiletích. Bibiana - revue o umeni pre deti a mládež. 2015, roč. 22, č. 1, s. 36-42. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie. In: Doświadczanie codzienności w języku i literaturze czeskiej / Český jazyk a literatura a prožívání každodennosti: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Bohemica Posnaniensia fasc. 12, red. M. Balowski 2013-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015. s. 199-207. ISBN 978-83-63090-60-9.
Urbanová, S. Ľ. Plesník - M. Čechová: Rozhovor s českou literárnou teoretičkou a historičkou Svatavou Urbanovou. ART COMMUNICATION & POPCULTURE. Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Vol. 1, no. 2, p. 151-155. ISSN 1339-9284: ART COMMUNICATION & POPCULTURE. Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Vol. 1, no. 2, p. 151-155. ISSN 1339-9284. 2015.
Urbanová, S. Ota Filip a jeho "tři škaredé středy". In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 317-328. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Urbanová, S. Prešovská univerzita v Prešove. 2015.
Urbanová, S. Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia). In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře. Racibórz: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2015.
Urbanová, S. Seismografy života. 2015.
Urbanová, S. Alba - nový knižní fenomén. Studia Slavica XVIII. 2014, s. 75-82. ISSN 1803-5663.
Urbanová, S. Básník Petr Hruška - marginálie. Bohemistyka. 2014, roč. 14, s. 307-326. ISSN 1642-9893.
Urbanová, S. Biblioteca Xavier Benguerel Barcelona. 2014.
Urbanová, S. Čtyři malá zastavení nad českou knihou pro děti 2013. Bibiana. 2014, roč. 21, s. 36-42. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Dědictví jako metafora ženských osudů (prózy Evy Tvrdé). In: Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času. Hlučín: Muzeum Hlučínska - Sdružení obcí Hlučínska - ÚRS Ostravské univerzity v Ostravě. 2014.
Urbanová, S. Folklor a literatura - inspirace a filiace. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 255-268. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Urbanová, S. Holocaust z pohledu dítěte. Hledání souvislostí i rozdílností intertextuálních a historických. O dieťati, jazyku, literaúre / On Child, Language and Literature. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2014, roč. 2, s. 53-63. ISSN 1339-3200.
Urbanová, S. Holocaust z pohledu dítěte. Prostor a čas: intertextuální historické reference. In: Prekladová literatúra a detský čitateľ (nielen) v 60.-80. rokoch 20. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2014.
Urbanová, S. Intermediální rozměr v současné literatuře pro děti a mládež: od obrazu k textu. In: Režná, Miroslava - Zeleňáková, Hana (eds.): O interpretácii umeleckého textu 27 : intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. s. 15-26. ISBN 978-80-558-0715-7.
Urbanová, S. Křest publikace Valašsko - historie a kultura [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Urbanová, S. Kulturní paměť v rodině Kalusů. HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm. 2014, roč. 31, s. 67-69. ISSN 1213-8371.
Urbanová, S. Malý, R. - Nešpor, J.: Proměny českých nakladatelství dětské knihy ve 20. století. 2014.
Urbanová, S. Prezentace publikace Kulturně-historické encyklopedie Českého Slezska a severovýchodní Moravy [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Urbanová, S. Prezentace publikace Valašsko - historie a kultura [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2014.
Urbanová, S. Sborník z 12. ročníku konference Současnost literatury po děti a mládež 2014 na téma 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež. 2014.
Urbanová, S. Sliacky, Andrej a kol.: Dejiny slovenskej literárnevednej reflexie literatúry pre deti a mládež. 2014.
Urbanová, S. Stanislavová, Z. a kol.: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny II. Kontext 70. rokov 20. storočia. 2014.
Urbanová, S. Tři škaredé středy Oty Filipa, vymezování sebe sama v pozicích "mezi" a "nad". In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Urbanová, S., Dokoupil, L., Kadlec, P. a Ivánek, J. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Urbanová, S. Vůjtkovo hlasité nebe (doslov). In Vůjtek, Karel: Hlasité nebe. Ostrava: Studio K, 68s.. 2014.
Urbanová, S. Fikcia a história. K transformácii naratívov o Jánošíkovi. 2013.
Urbanová, S. Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie. In: Český jazyk a literatura a prožívání každodennosti / Doświadczanie codzienności w języku i literaturze czeskiej. Racibórz. 2013.
Urbanová, S. Folklor a literatura, inspirace a filiace. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Urbanová, S. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu. 2013.
Urbanová, S. Jdi za svým snem. Fantazijní svět Petra Síse, laureáta Ceny H. Ch. Andersena. Bibiana. 2013, roč. 20, s. 57-62. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Milan Kundera: Sociologické aspekty života a díla. In: Odborná přednáška pro knihovníky MSK a veřejnost. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2013.
Urbanová, S. O obrázkových albech a vizuální poetice. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2013, roč. 1, s. 6-16. ISSN 1339-3200.
Urbanová, S. Pavel Mandys a kol.: 2 x 101 knih. Nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 2013.
Urbanová, S. Stanislavová, Zuzana: Štúdie o literatúre pre deti a mládež. 2013.
Urbanová, S. Undergroundové pohádky. iLiteratura.cz. 2013,
Urbanová, S. Universidad Autónoma de Barcelona. 2013.
Urbanová, S. Universytet Wrocławski. 2013.
Kadlec, P., Urbanová, S., Zářický, A., Malura, J., Dokoupil, L., Myška, M., Ondruš, J. a Drapala, D. Valašsko - historie a kultura [Konference]. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2013.
Urbanová, S. Život jako obyčejný lidský úděl: Nad prózou Václava Chytila. In: Sborník Literárního klubu Petra Bezruče vydaný u příležitosti semináře Jak psát prózu?. Frýdek-Místek: Literární klub Petra Bezruče, 2013. Literární klub Petra Bezruče, 2013. s. 19-26. ISBN 978-80-87584-40-8.
Urbanová, S. ČECH Pavel. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 92-93. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. Dialogy Ivy Procházkové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 200 s. ISBN 978-80-7464-143-5.
Urbanová, S. Disertační práce. Drzewiecka: Estetické aspekty grafickej vizualizácie básnického textu. 2012.
Urbanová, S. Disertační práce. Jonák, Jiří: Českojazyčná výuka literatury na evropské škole Brusel III. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Urbanová, S. Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána: (Kategorie času a identity v románu Zeptej se táty). In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej / Český jazyk a literatura - generační střet a civilizační rozdíly. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 53-60. ISBN 978-83-63090-24-1.
Urbanová, S. Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové). In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Urbanová, S. Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové). In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Sborník příspěvků z odborné konference pořádané PdF OU. Ed. Radomil Novák. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 169-174. ISBN 978-80-7464-173-2.
Urbanová, S. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. J. Malura, M. Tomášek. 2012.
Urbanová, S. KŘENEK Petr. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 234-235. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. LAZECKÝ František. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 247-248. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. LENARTOVÁ Eva. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 248-248. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. LOMOVÁ Lucie. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 252-253. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. MICHL Karel. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 274-275. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. Obrazové knihy jako kulturní fenomén. In: Přednáška pro knihovníky Moravy a Slezska. Havířov: Městská knihovna Havířov. 2012.
Urbanová, S. PROCHÁZKOVÁ Iva. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 330-332. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?. Regionální literatura [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2012.
Urbanová, S. STONIŠ Miroslav. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 378-379. ISBN 978-80-7277-506-4.
Urbanová, S. Strnadlův žitý prostor. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2012, roč. 29, č. 1-4, s. 73-76. ISSN 1213-8371.
Urbanová, S. Universidad Autónoma de Barcelona. 2012.
Urbanová, S. Uniwersytet Opolski. 2012.
Urbanová, S. Zamyšlení nad dílem Josefa Strnadla. (Regionální literatura v kontextu digitálních technologií). In: Regionální literatura v kontextu digitálních technologií. Frenštát pod Radhoštěm: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2012.
Urbanová, S. Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jan Balabán). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2011. s. 19-20. Supplementum č. 1. ISBN 978-80-7368-638-3.
Urbanová, S. Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase. Kulturně-literární revue PANDORA. 2011, s. 139-142. ISSN 1801-6782.
Urbanová, S. Divadelní kritik Miroslav Etzler. 2011.
Urbanová, S. Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána. In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej / Český jazyk a literatura - generační střet a civilizační rozdíly. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz. 2011.
Urbanová, S. Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století. 2011.
Urbanová, S. Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. Prešov: PdF Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. PdF Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. s. 32-44. ISBN 978-80-555-0489-6.
Urbanová, S. Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. Prešov: PdF Prešovskej univerzity v Prešove. 2011.
Urbanová, S. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. 2011.
Urbanová, S. Román Nazí Ivy Procházkové. Kulturně-literární revue PANDORA. 2011, s. 214-217. ISSN 1801-6782.
Urbanová, S. Studia Slavica XV. 2011.
Urbanová, S. Transformace leporela a jeho recepce v současnosti: Lucie Seiferová: Tajemná Ostrava. In: O interpretácii umeleckého textu 26. Transformácia detského aspektu a recepčná prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 24-36. ISBN 978-80-8094-925-9.
Urbanová, S. Universidad Autónoma de Barcelona. 2011.
Urbanová, S. Výpravy a rozcestí (Počátky prozaické tvorby Ivy Procházkové). In: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 443-450. ISBN 978-80-7414-365-6.
Urbanová, S. Figury a figurace: Studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 186 s. ISBN 978-80-7368-859-2.
Urbanová, S. Josef Kalus dětem. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2010, č. 1-4, s. 71-73. ISSN 1213-8371.
Urbanová, S. Láska a život. Vždy pro mne jedno budou. K 100. výročí narození Františka Hrubína. 2010.
Urbanová, S. Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež. In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 245-256. ISBN 978-83-926152-7-9.
Urbanová, S. Pohyby / Movimientos. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-753-3.
Urbanová, S. Transformace leporela a jeho recepce v současnosti (Lucie Seifertová: Tajná Ostrava). In: Transformácia detského aspektu a recepčná prax.. Nitra: FF UKT. 2010.
Urbanová, S. Universidad Autónoma de Barcelona. 2010.
Urbanová, S. Vztahy české a slovenské literatury pro děti a mládež od 60. let po současnost. In: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010. s. 294-304. ISBN 978-80-8119-026-1.
Urbanová, S. Za Jaroslavem Pleskotem. Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. 2010, roč. 15, č. 1-2, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Głos w dyskusji. In: Deficyty w badaniach śląskoznawczych. Katowice: Uniwersytet Šląski w Katowicach. 2009.
Urbanová, S. Hornické pověsti z Ostravska a Karvinska a jejich zpracování v literatuře. In: Literatura bez hranic. Frýdek-Místek: Literární klub Petra Bezruče, 2009. Literární klub Petra Bezruče, 2009. s. 38-48.
Urbanová, S. Jan Rohel dětem. In: Pustkovec - Ves anděla strážce. Vzpomínka na Jana Rohla. Ostrava: Městský obvod Ostrava-Pustkovec, 2009. s. 108-108. ISBN 978-80-7225-289-3.
Urbanová, S. Konec kouzelného talismanu. Bibiana. 2009, roč. 16, s. 49-57. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. Brno: Masarykova univerzita. 2009.
Urbanová, S. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009. Obec spisovatelů, 2009. s. 9-39. ISBN 978-80-904218-3-7.
Urbanová, S. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.), (1 heslo pod zkratkou SU). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 51-53. ISBN 978-80-7368-704-5.
Urbanová, S. Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež. In: Reflexe významných historických událostí v českém jazyce a literatuře. Ratiboř (PL): Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2009.
Urbanová, S. a Kovalčík, Z. Oponentský posudek ke jmenování profesorem doc. Vitézové. 2009.
Urbanová, S. Poutavá procházka a setkávání. HLASY muzea ve Frenštátě p. R.. 2009, roč. 26, č. 1-4, s. 83-84. ISSN 1213-8371.
Urbanová, S. Prešovská univerzita v Prešově. 2009.
Urbanová, L. a Urbanová, S. Region jako inspirace. In: Seminář k jubileu Josefa Kaluse. Frenštát pod Radhoštěm: Moravskoslezská vědecká knihovna. 2009.
Urbanová, S. Universidad Autonóma de Barcelona. 2009.
Urbanová, S. Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. s. 477-488. ISBN 978-83-60730-15-7.
Urbanová, S. Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (svazek III. 1958-1969). In: Dějiny české literatury 1945-1989. (III. 1958-1969). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 523-542. ISBN 978-80-200-1583-9.
Urbanová, S. Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (svazek IV. 1969-1989). In: Dějiny české literatury 1945-1989. (IV. 1969-1989). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 731-762. ISBN 978-80-200-1631-7.
Urbanová, S. Poetika Stonišova románu o Paterkovi a pastýřce laní (poznámky k četbě). In: Studia slavica XII - Slovanské studie XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 93-99. ISSN 1214-3111.
Urbanová, S. Světla opery, fotografie Zdeňka Stuchlíka [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Na půdě FF OU v Ostravě. 2008.
Urbanová, S. Tři paradoxy Květy Pacovské. Ladění, č. 1. 2008, roč. 13, s. 2-6. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Universidad Autonóma de Barcelona. 2008.
Urbanová, S. Úvahy nad současnou literaturou pro děti a mládež z hlediska funkčního a komunikačního okruhu aneb O potřebnosti literárního kánonu. In: Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 2008. PdF Masarykovy univerzity, 2008. s. 9-19. ISBN 978-80-210-4533-0.
Urbanová, S. Zobrazení totality jako společenského zla. In: Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mladež. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 241-257. ISBN 978-80-8068-918-6.
Urbanová, S. Co všechno slovo znamená. Sborníku příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc.. 2007.
Urbanová, S. Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948). In: Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948). 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 321-342. ISBN 978-80-200-1527-3.
Urbanová, S. Dějiny české literatury 1945-1989. (II. 1948-1958). In: Dějiny české literatury 1945-1989. (II. 1948-1958). 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 429-442. ISBN 978-80-200-1528-0.
Urbanová, S. Existenciální metamorfózy v rouše zvířecí pohádky (Iva Procházková: Myši patří do nebe... ale jenom na skok). In: Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. s. 53-64. ISBN 978-80-8094-177-2.
Urbanová, S. Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Edice Universum. 109 s. ISBN 978-80-7368-379-5.
Urbanová, S. Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Urbanová, S. Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce. 2007.
Urbanová, S. Prostor pro aktivní konkretizaci. Ladění, č. 3. 2007, roč. 12 (17), s. 2-10. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Prostorovost v próze Oty Filipa Sousedé a ti ostatní. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 307-310. ISBN 978-80-7044-863-2.
Urbanová, S. Existenciální metamorfózy v rouchu zvířecí pohádky. Nitra: FF UKF. 2006.
Urbanová, S. Imprese, proměny, vazby a souvislosti. (Úvahy nad fotografiemi Zdeňka Stuchlíka). In: Pocta Evě Mrhačové. K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 367-373. ISBN 80-7368-209-5.
Urbanová, S. Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda. 2006.
Urbanová, S. Návraty a proměny v básnické tvorbě Karla Vůjtka (doslov). In: Karel Vůjtek: Skřivánek. (Sotto voce). Ostrava: MONTANEX, 2006. s. 61-69.
Urbanová, S. Osmá kniha Libora Knězka. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2006, roč. XXIII, s. 91-92. ISSN 1213-8371.
Urbanová, S. Pozice, proměny a problémy v bádání literatury pro děti a mládež. In: Komunikace s dětmi v zrcadle času. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 9-19. ISBN 80-7368-271-0.
Urbanová, S. Problémy s kánonem literatury pro děti a mládež. In: Cesty současné literatury pro děti a mládež a didaktika. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Masarykova univerzita, 2006. s. 8-17. ISBN 80-903339-9-0.
Urbanová, S. a Stanislavová, Z. Současná slovenská literatura pro děti a mládež (antologie). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 259 s. ISBN 80-7368-206-0.
Urbanová, S. Stav a pespektivy vědeckovýzkumné báze literárněvědné bohemistiky. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě. Ed. J. Kapounová. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 161-166. ISBN 80-7368-225-7.
Urbanová, S. Úvahy nad současnou literaturou pro děti a mládež z funkčního a komunikačního hlediska aneb O potřebnosti literárního kánonu. In: Komunikace a její místo v rámcovém vzdělávacím programu. Sekce 2. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 2006. PdF Masarykovy univerzity, 2006. s. 132-143.
Urbanová, S. Interpretační možnosti textů pro děti. (Kulturologická sonda do pohádek Daniely Fischerové). In: Cesty současné literatury pro děti a mládež. Brno: edice Ladění, 2005. s. 26-33. Ladění. ISBN 80-903339-6-6.
Urbanová, S. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou SU). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-024-6.
Urbanová, S. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy vznikla v Ostravě. Moravskoslezský deník 12.10.2005. 2005, č. 7, s. 7-.
Urbanová, S. Literárněvědná bohemistika na Ostravské univerzitě. Slovo a smysl, č. 4. 2005, roč. II, s. 302-306. ISSN 1214-7915.
Urbanová, S. Literatura pro děti a mládež: metodologické otázky studia. Universidad Autónoma de Barcelona. 2005.
Urbanová, S. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.), (2 hesla pod zkratkou SU). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) . 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-098-X.
Urbanová, S. Několik úvah nad současným dětským čtenářstvím. DUHA. 2005, roč. 19, s. 2-7. ISSN 0862-1985.
Urbanová, S. Příprava akreditace společného programu doktorského studia oboru Literární věda - teorie a dějiny národních literatur. 2005.
Urbanová, S. Transfigurace literárních žánrů aneb Don Quijote v interakci. Bohemistyka, č. 4. 2005, s. 237-248. ISSN 1642-9893.
Urbanová, S. Věřím, že kniha pro děti přežije. Moravskoslezský deník 22.1.2005. 2005, č. 1, s. 12-.
Urbanová, S. a Rosová, M. Žánry, osobnosti, díla. (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). 5. vyd. 2005.
Urbanová, S. Žilková, M.: Soubor prací předložených k profesorskému řízení. 2005.
Urbanová, S. Časopisy pro -náctileté. 2004.
Urbanová, S. Edice Čeští spisovatelé českým dětem. 2004.
Urbanová, S. Janáčková, B.: Literatura pro mládež . 2004.
Urbanová, S. Komiksy se společenskou problematikou. 2004.
Urbanová, S. La literatura infantil y juvenil del ultimo decenio. Universidad Autónoma de Barcelona. 2004.
Urbanová, S. Literární soutěž Magnesia Litera 2004 (posouzení asi 80 publikací). 2004.
Urbanová, S. Pokus o reflexi slovenské a české literatury pro děti a mádež v posledním desetiletí (1993-2003). In: Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Brno: BM Typo, 2004. BM Typo, 2004. s. 11-25. ISBN 80-903339-2-3.
Urbanová, S. Reminiscence, rekonstrukce, stylizace (souřadnice míst v prózách Ivana Binara). In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století 2004-05-15 Wałbrzych. Wałbrzych: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Wałbrzychu, 2004. Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Wałbrzychu, 2004. s. 437-445. ISBN 83-911312-6-2.
Urbanová, S. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce.). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. ISBN 80-7220-185-9.
Urbanová, S. Sobre el Golem y otros cuentos judíos. Universidad Autónoma de Barcelona. 2004.
Urbanová, S. Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
Urbanová, S. Toman, J.: Poezie jako estetický a didaktický fenomén v recepci prepubescentního dítěte. Habilitační práce. 2004.
Urbanová, S. Vyprávění o Romech a pro Romy v současné literatuře pro děti a mládež. In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 105-116. ISBN 80-7042-656-X.
Urbanová, S. Žilková, M.: Výhry a prehry mediálnej drámy. 2004.
Urbanová, S. Iva Procházková: Jožin jede do Afriky. BIBIANA. 2003, s. 50-52. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. Martinek, L.: Hledání kořenů regionální literatury na Krnovsku a její představitelé. 2003.
Urbanová, S. Martinek, L.: Regionální literatura na Krnovsku a její představitelé (doktorská práce).. 2003.
Urbanová, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1.
Urbanová, S. a Mužíková, O. Miroslav Stoniš. Zpravodaj ostravského střediska Obce spisovatelů, č. 12. 2003, č. 4, s. 1-2. ISSN nemá.
Urbanová, S. Miroslav Stoniš moderně i postmoderně (Poznámky k četbě prózy Jen tak do větru). In: Postmodernismus v české a slovenské próze: Postmodernismus v české a slovenské próze 11.9. Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003. Slezská univerzita v Opavě, 2003. s. 159-165. ISBN 80-7248-205-X.
Urbanová, S. Nad prózou Miroslava Stoniše. Diplomová práce. 2003.
Urbanová, S. Obrázková kultura a španělská dětská literatura. In Mediá v umení a literature pre deti a mládež. 2003.
Urbanová, S. Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2003.
Urbanová, S. Osudy a touhy po domově (Želary Květy Legátové). Bohemistyka. 2003, roč. 3, s. 193-200. ISSN 1642-9893.
Urbanová, S. Otevřenost pojmů "tradice, inovace, současná literatura". In: Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradičnost a inovace . Brno: Masarykova univerzita, 2003. Masarykova univerzita, 2003. s. 11-16. ISBN 80-903339-0-7.
Urbanová, S. Romanistické studie. Studia Romanistica 3. 2003.
Urbanová, S. a Málková, I. Souřadnice míst. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 191 s. ISBN 80-7042-632-2.
Urbanová, S. Souřadnice míst v prózách Ivana Binara (Reminiscence, rekonstrukce, stylizace). In: Język i literatura czeska v XX wieku. Wałbrzych. 2003.
Urbanová, S. Stesk jako paměť domova. Britské listy, 18.4. 2003, ISSN nemá.
Urbanová, S. Šubrtová, M.: Průniky do české prózy pro děti a mládež. Disertační práce. 2003.
Urbanová, S. Vliv médií na recepci literatury pro děti a mládež (v českém kulturním kontextu). In: Media v umenie a literatúre pre deti a mládež . Prešov: Náuka, 2003. Náuka, 2003. s. 32-41. ISBN 80-89038-24-7.
Urbanová, S. a Rosová, M. Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). 2003.
Urbanová, S. Estudios espanoles en la República Checa. 2002.
Urbanová, S. Imágenes y fines, realidad y fantasía. 2002.
Urbanová, S. Kontinuální a diskontinuální pohyby v české literatuře pro děti a mládež posledního desetiletí. In: Česká próza 90. let 20. století: Česká próza 90. let 20. století 27.6.2001 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. Jihočeská univerzita, 2002. s. 164-171. ISBN 80-7040-530-9.
Urbanová, S. La obra de Iva Prochazkova y la literatura checa contemporánea. 2002.
Urbanová, S. Otevřené návraty v prózách Jana Balabána (poznámky k četbě). In: Slavistika osudem i volbou. K 75. narozeninám prof. J. Damborského . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 291-296. ISBN 80-7042-610-1.
Urbanová, S. Proměna hry v tvorbě pro děti 90. let. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi listopad Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 5-9. ISBN 80-7042-246-7.
Urbanová, S. Romanistické studie. Studia romanistica. Sborník prací FF OU 203, č. 2. 2002.
Urbanová, S. Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv. In: Studia Philologica, Annus X. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis . Prešov: Prešovská univerzita, 2002. Prešovská univerzita, 2002. s. 53-60. ISBN 80-8068-171-6.
Urbanová, S. Šebestík, I.: Téma smrti v díle Ladislava Fukse (rigorózní práce). 2002.
Urbanová, S. Tendencias y corrientes actuales en la literatura infantil y juvenil checa. 2002.
Urbanová, S. Tesknota jako pamiec ojcyzny (recepcja tworcosci Milana Kundery w hiszpanskiej nauce, krytyce literackiej i publicystyce. Bohemistyka. 2002, s. 7-24. ISSN 1642-9893.
Urbanová, S. Úvahy, otázky a otazníky nad českou literaturou na sklonku 20. století. In: Slovanské studie . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 287-293. ISBN 80-7042-609-8.
Urbanová, S. Vliv médií na utváření textů literatury pro děti a mládež 90. let 20. století. In: Mediá v umení a literature pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita . 2002.
Urbanová, S. Zachová, A.: Mýtus jako paměť prózy. (Interpretace vybraných textů umělecké literatury.). Habilitační práce. 2002.
Urbanová, S. a Rosová, M. Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie. 2002.
Urbanová, S. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. 2001.
Urbanová, S. El cuento checo. 2001.
Urbanová, S. El cuento infantil europeo contemporáneo: fines e imágenes. 2001.
Urbanová, S. Konvenčnost a inovace v próze Miroslava Stoniše Kamarád až do oblak. In: Svatava Urbanová: Vnútrotextové priestory textu pre deti a mládež 2000-10-18 Prešov. Prešov: Náuka, 2001. Náuka, 2001. s. 71-77. ISBN 80-89038-06-9.
Urbanová, S. Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000. 1. vyd. Olomouc: Votobia, Ústav pro regionální studia OU, 2001. monografie. 367 s. ISBN 80-7198-515-5.
Urbanová, S. Meandry dětské literatury v 90. letech 20. století. In: Česká literatura na konci tisíciletí II: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Praha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. s. 833-841. ISBN 80-85778-30-0.
Urbanová, S. Několik poznámek k aktuálnímu genologickému bádání. In: Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridsaťročia) . Prešov: Náuka, 2001. Náuka, 2001. s. 54-60. ISBN 80-89038-07-7.
Urbanová, S. Neuls Jan. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.2(14). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.2(14). Ostrava: OU Ostrava, 2001. s. 94-95. ISBN 80-7042-58.
Urbanová, S. Region bez hranic. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2001. monografie. 93 s. ISBN 80-7198-469-8.
Urbanová, S. Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. In: Proměny literaury pro děti a mládež - vstup do nového tisíciletí: Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí 2000-04-19 Brno. Brno: MU, 2001. MU, 2001. s. 51-57. ISBN 80-210-251-2.
Urbanová, S. Region, regionální kultura, literární regionalismus (poznámky k aktuálním otázkám výzkumu). In: Interferencje w języku a kulturze. Katowice : Uniwersytet Słąski. 2001.
Urbanová, S. Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv. In: Umeleckost a funkčnost v literatúre pre mládež . Prešov : FF Prešovské univerzity. 2001.
Urbanová, S. Teoretyczne zalozenia krytiki literatury dla mlodziezy, czyli wspolczesne progi normatyvismu. In: Svatava Urbanová: Sezamie, otworz sie!Z nowszych badan nad literatura dla dzieci i mlodziezy w Polsce i za granica. (Wstep A. Baluch) . Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. s. 31-40. ISBN 83-7271-102-X.
Urbanová, S. Tetens Liboslav. In: Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.2 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 131-131. ISBN 80-7042-58.
Urbanová, S. Věra Vařejková. In: Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridsatročia) . Prešov: Nakl. Náuka, 2001. Nakl. Náuka, 2001. s. 9-11. ISBN 80-89038-07-7.
Urbanová, S. Žilková, M.: Teória a prax kultúry pre deti a mládež (dizertační práce). 2001.
Urbanová, S. Dívčí hrdinky v prózách Lenky Lanczové. 2000.
Urbanová, S. Dívčí román po feministicky (J. Juráňová: Iba baba). HOST, č. 1. 2000, roč. 16, s. 3-4. ISSN 1211-9938.
Urbanová, S. Hra jako indikativ výrozovosti autorské pohádky. In: ÚČL AV ČR: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v době tání, klokotání a ...zklamání 1999-06-16 . Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. s. 280-288. ISBN 80-85778-27-0.
Urbanová, S. Iva Procházková: Karolína. Stručný životopis šestnáctileté. Bibiana VII, č. 4. 2000, s. 56-57. ISSN 1335-7263.
Urbanová, S. a Holaňová, Š. Literatura pro děti a mládež Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. soupis bibliografie. 112 s. ISBN 80-7042-565-2.
Urbanová, S. Literatura pro děti a mládež v posledním desetiletí 20. století v podobách tvorby a recepce. In: soubor prací: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 2-15. ISBN 80-7042-168-1.
Urbanová, S. Literatura pro děti a mládež 1945 - 2000. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 255-269. ISBN 80-7042-553-9.
Urbanová, S. Literatura pro děti a mládež 1945 - 2000. In: Ostravská univerzita: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. ISBN 80-7042-553-9.
Urbanová, S. Macura Vladimír. Slovníkové heslo. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1. Ostrava: Repronis - Ostravská univerzita, 2000. s. 56-58. ISBN 80-7042-547-4.
Urbanová, S. Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty. In: Vývinové a druhové zákonitosti literatúry v literatúre. Národný a nadnárodný kontext . Prešov: Náuka, 2000. Náuka, 2000. s. 80-96. ISBN 80-968202-7-3.
Urbanová, S. Podoby literatury pro mládež. Zastavení nad tvorbou, jejím časem, úloho a recepcí. 2000.
Urbanová, S. Prostorovost v regionální literatuře pro děti a mládež. In: FFOU: Literární věda osudem i volbou Ostrava. Ostrava: FFOU, 2000. FFOU, 2000. s. 137-143. ISBN 80-7042-577-6.
Urbanová, S. Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. In: Urbanová Svatava: Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí 2000-04-19 . Brno: Masarykova univerzita, 2000. Masarykova univerzita, 2000. s. 51-57. ISBN 80-210-2521-2.
Urbanová, S. Začátek a konec. Sborník z literárněvědné konference. 2000.
Urbanová, S. Závěrečné slovo. In: Vnútrotextové priestory textu pre deti a mládež. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Vnútrotextové priestory textu pre deti a mládež. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 18.10. Prešov. Prešov: Nakl. Náuka, 2000. Nakl. Náuka, 2000. s. 302-303. ISBN 80-89038-06-9.
Urbanová, S. Žemberová, V.: Autor, text, reflexe textu. 2000.
Urbanová, S. Žemberová, V.: Autorská rozprávka v devaťdesiatych rokoch. 2000.
Urbanová, S. Archetypy a stereotypy v díle Ivy Procházkové. In: Urbanová Svatava: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež 1998-09-30 . Prešov: Prešovská univerzita, 1999. Prešovská univerzita, 1999. s. 34-45. ISBN 80-968202-3-0.
Urbanová, S. Bibliografie 1973-1999. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. bibliografie. 48 s. ISBN 80-7042-540-7.
Urbanová, S. Drsný osud narkomana (I. Vochalová: Úplná prázdnota). Ladění 4. 1999, roč. 199, s. 19-20. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti. In: Urbanová Svatava: Jazykověda 179, č. 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 223-232. ISBN 80-7042-526-1.
Urbanová, S. Etzler Miroslav. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.12 . Ostrava: Repronis - Ostravská univerzita, 1999. Repronis - Ostravská univerzita, 1999. s. 17-18. ISBN 50-7042-534-2.
Urbanová, S. Chápání regionu a regionální tematiky. Česká literatura 47. 1999, roč. 47, s. 608-628. ISSN 0009-0468.
Urbanová, S. Kontexty badatelského zájmu (Z. Stanislavová: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež). Elán. Mesačník pre literatúru a umenie. Príloha slovenských listov - mesačník Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť V. 1999, roč. 199, s. 8-8. ISSN není.
Urbanová, S. Ladislav Mašata. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.12 . Ostrava: Repronis - Ostravská univerzita, 1999. Repronis - Ostravská univerzita, 1999. s. 40-41. ISBN 80-7042-534-2.
Urbanová, S. Metamofózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1999. monografie. 181 s. ISBN 80-7198-379-9.
Urbanová, S. O proměnách pozic autora, knih a čtenáře v posledním desetiletí. In: Urbanová Svatava: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi . Ostrava: PdF Ostravské univerzity, 1999. PdF Ostravské univerzity, 1999. s. 2-5. ISBN 80-7042-151-7.
Urbanová, S. Pavera, L.: Reflexe literatury v čase postmoderny (rigorózní práce). 1999.
Urbanová, S. Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty. In: Urbanová: Vývinové a druhové zákonitosti literatúry v literatúre (národný a nadnárodný kontext) 1999-10-07 . Prešov: FF Prešovské univerzity, 1999. FF Prešovské univerzity, 1999. s. 20-29. ISBN 80-968202-7-3.
Urbanová, S. The Countryside of Homeland and Childhood. In: Urbanová Svatava: 26. světový kongres IBBY 1998-09-20 . Indie - New Delhi: IBBY, 1999. IBBY, 1999.
Urbanová, S. Triviální literatura ve světle emocí (odborných i čtenářských). In: Matica slovenská: Literárnomúzejný letopis 29 . Martin: Matica slovenská, 1999. Matica slovenská, 1999. s. 331-342. ISBN 80-7090-018-0.
Urbanová, S. Úskalí psychologizujícího biografismu (O. Malevič: Bratři Čapkové). HOST. 1999, roč. 15, s. 10-11. ISSN 1211-9938.
Urbanová, S. Amálie Kutinová. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Biografický slovník Slezska a severní Moravy sešit č. 10 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 88-89. ISBN 80-7042-502-4.
Urbanová, S. Ján Kopál: Próza a poézia pre mládež. Teória/poetolégia. Slavia 67. 1998, roč. 199, s. 570-571. ISSN 0057-6736.
Urbanová, S. Jaroslav Pleskot. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Bibliografie J. Pleskot 1956-1998 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 3-5. ISBN 80-7042-509-1.
Urbanová, S. Karel Michl. In: Svatava Urbanová: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 . Praha: Brána, 1998. Brána, 1998. s. 105-106. ISBN 80-7042-509-3.
Urbanová, S. Krajina domova a dětství. In: Svatava Urbanová: Sborník Ústavu pro regionální studia . Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 0-12. ISBN 80-7042-510-5.
Urbanová, S. O textu a posttextu v překladech literatury pro mládež. In: PdF Masarykovy univerzity: K 50. výročí založení PdF MU . Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1998. PdF Masarykovy univerzity, 1998. s. 341-346. ISBN 80-210-1938-7.
Urbanová, S. Oldřich Sirovátka. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Biografický slovník Slezska a severní Moravy sešit č. 11 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 127-129. ISBN 80-7042-516-4.
Urbanová, S. Proměny literatury pro děti a mládež v letech 1945-1948. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha: Rok 1947. Česká lit., kult. a spol. v období 1945-1948 . Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha, 1998. Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha, 1998. s. 282-297. ISBN 80-85-778-22X.
Urbanová, S. The Countryside of Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. brožura. 12 s. ISBN 80-7042-510-5.
Urbanová, S. Vrstevnatost próz Ivy Procházkové. Poznámky k recepci prózy Červenec má oslí uši. In: Technická univerzita Liberec: Současnost literatury pro děti a mládež II . Liberec: Technická univerzita Liberec, 1998. Technická univerzita Liberec, 1998. s. 39-47. ISBN 80-7083-269-X.
Urbanová, S. Žánry, osobnosti, díla. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. 175 s. ISBN 80-7042-136-3.
Urbanová, S. Imaginace a utopie. In: Wydawnictwo Uniwersytetu Olaskiego Katowice: Utopia w jezykach, literaturach i kulturach Slowian . Katovice: Wydawnictwo Uniwersytetu Olaskiego Katowice, 1997. Wydawnictwo Uniwersytetu Olaskiego Katowice, 1997. s. 11-17. ISBN 83-226-0699-0.
Urbanová, S. Imaginace a utopie. Utopia w językach, literaturach i kulturach Slowian. Tom 3. 1997, roč. 199, s. 11-17. ISSN 0208-6336.
Urbanová, S. Pět minut před večeří. Tvořivá gramatika 8. 1997, roč. 8, s. 31-32. ISSN není.
Urbanová, S. Postava žen v kouzelných pohádkách aneb Od víl k čarodějnicím. In: Urbanová Svatava: Žena - jazyk - literatura 1996-09-03 . Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1997. Pedagogická fakulta UJEP, 1997. s. 90-96. ISBN 80-7044-147-X.
Urbanová, S. Postmodernismus a literatura pro mládež. In: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Od moderny k postmoderně 1996-10-29 . Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. s. 151-161. ISBN 80-5000-122-X.
Urbanová, S. Proměny literatury pro deti a mládež v letech 1945-1948. Zlatý máj 41. 1997, roč. 41, s. 134-141. ISSN 0044-4871.
Urbanová, S. Region v nás. (Reflexe knihy J. Strnadela: Rok pod horami). In: Ostravská univerzita: Region a jeho reflexe v literatuře . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 109-117. ISBN 80-7042-483-4.
Urbanová, S. Sumín Jiří. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Biografický slovník Slezska a severní Moravy sešit č. 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 102-103. ISBN 80-7042-480-X.
Urbanová, S. The Art of Translation of Poetry for Children. In: Filozoficko-poírodovědná fakulta Slezské univerzity: Sborník prací Slezské univerzity . Opava: Filozoficko-poírodovědná fakulta Slezské univerzity, 1997. Filozoficko-poírodovědná fakulta Slezské univerzity, 1997. s. 177-188. ISBN 80-8579-74-3.
Urbanová, S. Tobiáš Pavel. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Biografický slovník Slezska a severní Moravy sešit č. 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 109-110. ISBN 80-7042-480-X.
Urbanová, S. Trojí reflexe ženy a krajiny (Příspěvek ke studiu vztahových vazeb autora a regionu). In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Literární věda . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 15-27. ISBN 80-7042-488-5.
Urbanová, S. Žena-jazyk-literatura. Český jazyka a literatura. 1997, roč. 48, s. 92-95. ISSN 0009-0786.
Urbanová, S. Bohumír Fiala. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7. In: Ostravská univerzita: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 . Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis, 1996. Ostravská univerzita, Repronis, 1996. s. 29-30. ISBN 80-7042-461-3.
Urbanová, S. Comics II. 1996.
Urbanová, S. a Smolka, Z. Česká dekadence. 1996.
Urbanová, S. Demytizace mýtu (A. Urbanová: Mýtus divadla pro děti). Tvořivá dramatika. 1996, roč. 7, s. 29-30. ISSN 1211-8001.
Urbanová, S. Děti a literatura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis, 1996. 65 s. ISBN 80-7042-460-5.
Urbanová, S. František Bartoš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis., 1996. Ostravská univerzita, Repronis., 1996. s. 15-16. ISBN 80-7042-447-8.
Urbanová, S. František Čečetka. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7. In: Ostravská univerzita: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 . Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis., 1996. Ostravská univerzita, Repronis., 1996. s. 19-20. ISBN 80-7042-461-3.
Urbanová, S. Jožka Jabůrková. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis., 1996. Ostravská univerzita, Repronis., 1996. s. 51-51. ISBN 80-7042-447-8.
Urbanová, S. K některým aktuálním otázkám bádání v oblasti literatury pro mládež. In: Současnost literatury pro děti a mládež. In: Technická univerzita v Liberci: Současnost literatury pro děti a mládež 1996-06-26 . Liberec: Technická univerzita v Liberci., 1996. Technická univerzita v Liberci., 1996. s. 27-31. ISBN 80-7083-164-2.
Urbanová, S. K teoretickým východiskům kritiky literatury pro mládež aneb současná úskalí normativnosti. Česká literatura. 1996, roč. 44, s. 410-419. ISSN 0009-0468.
Kovalčík, Z. a Urbanová, S. Minimum z literatury pro děti a mládež. 1996.
Urbanová, S. Minimum z literatury pro děti a mládež. 1996.
Urbanová, S. Několik poznámek ke knížkám lásky a touhy. Ladění. 1996, roč. 6, s. 7-10. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Růžena Svobodová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis, 1996. Ostravská univerzita, Repronis, 1996. s. 116-117. ISBN 80-7042-447-8.
Urbanová, S. Benešová Božena, in Biograficky slovník Slezska a severní Moravy. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Benesová Božena, in Biograficky slovník Slezska a severní Moravy . Opava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. s. 13-14. ISBN 80-85819-30-9.
Urbanová, S. Cesty ve fantastické literatuře. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. In: Acta Universitatis Purkynianae II: Cesty ve fantastické literatuře. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře . Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae II, 1995. Acta Universitatis Purkynianae II, 1995. s. 153-158. ISBN 80-7444-108-9.
Urbanová, S. Divadlo, dramatizace a dramatická hra (Juan Cervera Borrás: Teoría de ja Literatura Infantil). Tvořivá dramatika 6. 1995, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
Urbanová, S. Dramatización y creatividad. In: Litterarum studia. In: Universitas Ostraviensis: Dramatización y creatividad. In: Litterarum studia . Ostrava: Universitas Ostraviensis - Sfinga, 1995. Universitas Ostraviensis - Sfinga, 1995. s. 77-82. ISBN 80-7042-432-X.
Urbanová, S. Hranice a mosty posledního čtyřicetiletí v české literatuře pro děti a mládež. In: Literatura bez hranic. In: Euroslavica: Literatura bez hranic . Praha: Euroslavica, 1995. Euroslavica, 1995. s. 49-56. ISBN 80-85494-15-5.
Urbanová, S. K východiskům kritiky literatury pro mládež aneb Úskalí normativnosti. In: Ústav literatury pro mládež MU v Brně: Kritika literatury pro děti a mládež (1945-1995) . Brno: MU Brno, 1995. MU Brno, 1995. ISBN není.
Urbanová, S. Kriebel Zdeněk. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Kriebel Zdeněk. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 . Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. s. 447-448. ISBN 80-85946-16-5.
Urbanová, S. Křenek P.. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, č. 4 . Opava-Ostrava: Optys-OU, 1995. Optys-OU, 1995. s. 71-72. ISBN 80-85819-45-7.
Urbanová, S. Kubín Josef Štefan. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Kubín Josef Štefan. In: Slovník českých spisovatelů od roku . Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. s. 464-466. ISBN 80-85946-16-5.
Urbanová, S. Lichý Saša. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Lichý Saša. In Biograficky slovník Slezska a severní Moravy . Opava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. s. 75-76. ISBN 80-85819-30-9.
Urbanová, S. Lichý Saša. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Lichý Saša. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, dí . Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. Ústav pro českou literaturu AV ČR - nakl. Brána, 1995. s. 494-495. ISBN 80-85946-16-5.
Urbanová, S. Literatura pro mládež v regionu. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Literatura a region . Ostrava - Opava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Optys, 1995. s. 67-72. ISBN 80-85819-34-1.
Urbanová, S. Podešvová M.. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.4 . Opava-Ostrava: Optys, 1995. Optys, 1995. s. 98-100. ISBN 80-85819-45-7.
Urbanová, S. Proč mi Středa tak chutná (I. Procházková: Středa nám chutná). Zlatý máj 39. 1995, s. 31-32. ISSN 00447871.
Urbanová, S. Zamyšleni nad dívčím románem. Zlatý máj. 1995, roč. 39, s. 47-51. ISSN 00444871.
Urbanová, S. Comics - recepční předpoklady a dispozice. In: FF UP Olomouc: Literatura a komerce . Olomouc: FF UP, 1994. FF UP, 1994. s. 55-58. ISBN 80-7067-364-8.
Urbanová, S. DOBOVÉ DEFORMACE V KOMUNIKAČNÍM PROCESU DĚTSKÉ ČETBY. Česká literatura. 1994, roč. 42, s. 366-375. ISSN 0009-0468.
Urbanová, S. Filgas Josef. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, č. 2 . Opava - Ostrava: Optys - Ostravská univerzita, 1994. Optys - Ostravská univerzita, 1994. s. 27-28. ISBN 80-85819-17-1.
Urbanová, S. Krajová specifika folklorní tvorby na Ostravsku. In: FF OU: Jazyk a literatura v česko - polském kontextu. Sborním z konference konané na FF OU v Ostravě . Ostrava: FF OU, 1994. FF OU, 1994. s. 91-98. ISBN 80-7042-406-0.
Urbanová, S. Lazecký František. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Opava - Ostrava: Optys - Ostravská univerzita, 1994. Optys - Ostravská univerzita, 1994. s. 73-74. ISBN 80-85819-17-1.
Urbanová, S. Na prahu dospělosti (M. Drijverová: Anna za dveřmi). Zlatý máj 38. 1994, s. 158-158. ISSN 0044-7871.
Urbanová, S. Aškenázy Ludvík. In: Ostravská univerzita: Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1 . Opava-Ostrava: Optys, 1993. Optys, 1993. s. 15-16. ISBN 80-85819-05-8.
Urbanová, S. BOHUSLAV REYNEK. 1993.
Urbanová, S. DĚTI, FANTAZIE A LITERATURA. In: PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY: Umění - Ars 133/1993 . OSTRAVA: PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 1993. PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 1993. s. 81-90. ISBN 80-7042-067-7.
Urbanová, S. DLUHY V LITERATUŘE PRO DĚTI POSLEDNÍCH DVACETILETÍ. TVOŘIVÁ DRAMATIKA. 1993, roč. 3, s. 35-37. ISSN není.
Urbanová, S. Eva Lenartová. Zakřič do tmy já. Zlatý máj 37. 1993, s. 100-100. ISSN 0044-7871.
Urbanová, S. František Hrubín. 1993.
Urbanová, S. K PROBLEMATICE RECEPCE LITERÁRNÍ KOMIKY DĚTSKÝMI ČTENÁŘI. In: Svatava Urbanová: Literární věda - Literarum studia č. 1 . OSTRAVA: SFINGA, 1993. SFINGA, 1993. s. 5-12. ISBN 80-7042-386-2.
Urbanová, S. LITERATURA PRO DĚTI V SAMIZDATU A EXILU. In: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY: Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu. Spisy PdF MU , sv. 123 . BRNO: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, 1993. PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, 1993. s. 4-14. ISBN 80-210-0808-3.
Urbanová, S. Odvážným štěstí přeje? (E. Lenartová: Zakřič do tmy já, J. Konečná: Řetízek). Zpravodaj 3. 1993, s. 9-. ISSN není.
Urbanová, S. RECEPČNÍ PŘEDPOKLADY A DISPOZICE POVÍDKY EGONA HOSTOVSKÉHO, in: Hlavní téma: Psychologická próza. In: Svatava Urbanová: Psychologická próza 1993-09-29 . HRADEC KRÁLOVÉ: GAUDEAMUS, 1993. GAUDEAMUS, 1993. s. 71-79. ISBN 80-7041-049-3.
Urbanová, S. František Lazecký. 1992.
Urbanová, S. a Matýsková, B. Jaroslav Foglar. 1992.
Urbanová, S. Jaroslav Seifert. 1992.
Urbanová, S. Ludvík Aškenázy II. 1992.
Urbanová, S. Ludvík Vaculík: Milí spolužáci!. Zlatý máj 36. 1992, s. 55-55. ISSN 0044-7871.
Urbanová, S. Exilová literatura pro děti a mládež. 1991.
Urbanová, S. Magor dětem. (I. M. Jirous: Magor dětem). Zlatý máj 35. 1991, s. 238-239. ISSN 0044-7871.


AutorNázev práceTypRok
Kościukiewicz JustynaMilan Kundera, sondy do autorovy tvorby a česko - polská recepcedisertační 2014 
Straková MarkétaSteampunk: viktoriánské inspirace, aluze a hra s reáliemi v současné literatuře pro děti a mládeždisertační 2013 
Lešková DankaHistorická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikoudisertační 2009 
Průša LukášFrantišek Lazecký - motivické a tematické konstanty a proměny jeho tvorbydisertační 2009 
Juklíčková JindraAnalýza textových variant knihy Moji milí bratřirigorózní 2012 
Kościukiewicz JustynaRecepce tvorby Milana Kundery v polském a českém kulturním kontextu (se zaměřením na romány)rigorózní 2011 
Manclová KateřinaNakladatelství Librex a jeho produkce posledních deseti letdiplomová  
Bartoníková AnetaKritické čtení současné dětské knihy (rodinné a socializační vztahy v současné literatuře pro děti a mládež)diplomová 2019 
Hýblová MichaelaZobrazení ženských hrdinek v románech z Valašska (zvl. srovnání tvorby Marie Podešvové a Vladimíry Klimecké)diplomová 2018 
Kružliak OndřejTematizování dítěte a postoje dětských vypravěčů v české próze odehrávající se v období holocaustu (A. Lustig, J. R. Pick, L. Fusk, O. Pavel aj.)diplomová 2018 
Kaniová MartinaBohuslav Reynek, básník a grafik, jeho tvorba a současná recepcediplomová 2017 
Morcinková AnnaBajky v překladové a původní tvorbě LPM ve 20. a 21. stoletídiplomová 2016 
Palová ŠárkaTéma holocaustu v současné literatuře pro děti a mládeždiplomová 2016 
Valová FilipaGrafopoetika současné literatury pro děti a mládeždiplomová 2016 
Balharová AndreaPohádky a pověsti ze Slezska a Lašska v lidové tradici a dětské literatuřediplomová 2015 
Eliášová MonikaFolklor a folklorizující postupy v tvorbě vybraných regionálních autorekdiplomová 2015 
Klemensová TerezaKvěta Legátová. Pozoruhodná osobnost české literatury na přelomu 20. a 21. stoletídiplomová 2015 
Střelec KarelPublicistika Jana Balabánadiplomová 2015 
Tkačíková DenisaTvorba pro děti Markéty Pilátové a Marky Míkovédiplomová 2014 
Bortlíková ŠtěpánkaTvorba Ivana Binaradiplomová 2013 
Kleslová EvaNakladatelství BRIO a jeho produkcediplomová 2013 
Kubková HanaTvorba Evy Lenartové a její postavení v české literatuře a publicisticediplomová 2013 
Martináková LucieČte se slovenská literatura pro děti a mládež? Výsledky průzkumné sondy.diplomová 2013 
Navrátilová JitkaTopos zahrady v současné české literatuře pro dětidiplomová 2013 
Vaňková VeronikaLiterární zpracování valašských pohádek a pověstídiplomová 2013 
Adámková MartinaProzaička Marie Vosiková. Tvůrčí profil.diplomová 2012 
Kretková RadkaTvůrčí profil literárního historika Libora Knězkadiplomová 2012 
Mikšová SimonaŽánry jako recepční signály v literatuře pro děti a mládeždiplomová 2012 
Šimková LucieExistenciální motivy v beletrii Jana Čepadiplomová 2012 
Dolasová MartinaČteme - čtete "knihy mého srdce"?diplomová 2011 
Roubalová MarkétaJosef Čapek o dětech a pro dětidiplomová 2011 
Schupplerová StanislavaJan Skácel a jeho tvorba pro dětidiplomová 2011 
Fiedlerová MichaelaNarativní analýza pohádek Arnošta Goldflamadiplomová 2010 
Hellebrantová HanaNakladatelství MEANDER a jeho produkce posledních 10 letdiplomová 2010 
Pospíšilová KristinaTvůrčí profil Terezy Boučkovédiplomová 2010 
Imiolová IvetaObraz handicapovaného dítěte v současné české literatuře pro děti a mládeždiplomová 2009 
Langerová SilvieIva Procházková a její tvorba pro děti a mládež v letech 2000 - 2008diplomová 2009 
Opatová RomanaFantazijní a herní prvky v knižní tvorbě Petra Nikladiplomová 2009 
Šimečková IrenaAnalýza románů J. K. Rowlingovédiplomová 2009 
Blahetová DanaTvůrčí profil Petra Sísediplomová 2008 
Cedidlová ŠtěpánkaTéma smrti v prózách moderní literatury pro děti a mládeždiplomová 2008 
Filová AlexandraNonsensová poezie pro děti v proměnách časudiplomová 2008 
Hekerová HanaDiferenční aspekty jiných dimenzí a archetyp hrdiny v české fantasy literatuřediplomová 2008 
Macurová KateřinaPodoby a proměny outsiderství v české literatuře pro děti a mládeždiplomová 2008 
Dudová SilvieTvorba židovských dětí za holocaustudiplomová 2007 
Göbelová LucieČeské národní dějiny v typech obrázkových knih pro dětidiplomová 2006 
Haburová LindaAluze klasických pohádek v současném filmovém a počítačovém zpracování - Shrek 1, Shrek 2diplomová 2006 
Huczalová RomanaZnaky populární kultury v tvorbě Haliny Pawlovské, Barbary Nesvadbové a jejich medializacediplomová 2006 
Pásková MariePrózy Jana Novákadiplomová 2006 
Hermanová PetraRecepce české literatury pro děti a mládež v 90. letech 20. stol. v německy mluvících zemíchdiplomová 2005 
Kocincová MichaelaKnížka s červeným obalem Alexandry Berkové (analytická a interpretační studie)diplomová 2005 
Kovalová PetraDaniela Fischerová dětemdiplomová 2005 
Slamová KarolinaAnalýza prózy Josefa Škvoreckého Ze života české společnostidiplomová 2005 
Víchová PavlínaAspekt dítěte a aspekt dospělosti v próze Ireny Douskové Hrdý Budžesdiplomová 2005 
Kozielová SilvieHybridní složeniny v současné češtinědiplomová 2004 
Kocichová PetraObraz holokaustu v počátečních prózách Arnošta Lustigabakalářská  
Kovaříková PetraAnalýza románu Jaroslava Havlíčka Neviditelný z hlediska prostorubakalářská  
Patlochová EvaŠkola povídek Milady Součkovébakalářská  
Flajžíková NatálieSuzanne Renaud a její místo v české literatuřebakalářská 2019 
Polášková MichaelaAnalýza novely J. Havlíčka "Synáček"bakalářská 2015 
Filipová PetraAnalýza románu Milady Součkové Bel cantobakalářská 2012 
Lánská JanaDramatická tvorba Milana Kunderybakalářská 2012 
Chroustová PavlaInterpretace Dykova Krysařebakalářská 2010 
Šimková LucieAnalýza povídek Jana Čepabakalářská 2010 
Švestková LucieDětský svět v knihách Karla Poláčka (zvláště analýza prózy Bylo nás pět)bakalářská 2010 
Vršanová MichaelaAnalýza povídek Václava Chytilabakalářská 2010 
Wylegalová MarcelaAnalýza románu Václava Řezáče Černé světlobakalářská 2009 
Stašová KateřinaSatirické polohy v Poláčkových románech Dům na předměstí a Michelup a motocyklbakalářská 2007 
Wiedová LenkaExistenciální prvky v próze Josefa Škvoreckého Legenda Emokebakalářská 2006 
Hekerová HanaFantasy literaturabakalářská 2005 


Literární a kulturní paměť jako fenomén současné umělecké tvorby
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární přítomnost. Analytické sondy do autorských poetik děl současných českých autorů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literatura v širších kulturních kontextech 3
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literatura v širších kulturních kontextech 2
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literatura v širších kulturních kontextech
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární komunikace (autor, dílo - textová rovina, dílo - tematická rovina)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literárněvědná a kulturologická studia v národním a nadnárodním kontextu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFilozofická fakulta
Stavukončený
Přednášky zahraničních odborníků
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Přednášky zahraničních odborníků
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub