OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Vítězslav Vilímek

Vítězslav Vilímek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
místnost, podlaží, budova: DM 601, budova DM
funkce:referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
obor činnosti:translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1855
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostravskuniverzita.academia.edu/VitezslavVilimek/Papers

Vzdělání

2011PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, obor Překladatelství a tlumočnictví
2005Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, obor Ruština pro hospodářskou praxi
2003Bc. - Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ruština ve sféře podnikání
2000DiS. - Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní v Ostravě, obor Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství

Praxe

2013 - 2014zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2007odborný asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2005soukromá překladatelská a tlumočnická praxe
2005asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů, Grantový projekt specifického vysokoškolekého výzkumu SGS OU (spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Členství v odborných organizacích

  • Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry


Vybrané publikace

Vilímek, V. Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 145-152. ISSN 1803-5663.
Hanousek, J., Vilímek, V. a Koptová, M. Rozhovory Alfreda Schnittkeho s violoncellistou Alexandrem Ivaškinem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. 152 s. ISBN 978-80-7464-832-8.
Vilímek, V. Ethische Ansprüche an die Ausübung des Dolmetscherberufs: Quellen und Argumente. In: Dolmetschen - Interpreting. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2015. s. 207-218. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6. ISBN 978-3-7069-0860-3.
Vilímek, V. Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá. In: Minulosť a budúcnosť prekladu. Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2015. s. 118-124. Letná škola prekladu 14. ISBN 978-80-971262-4-7.
Vilímek, V. SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC. Vestnik slavjanskich kuľtur. 2014, roč. 6, č. 34, s. 98-106. ISSN 2073-9567.
Vilímek, V. Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk. Elmi asalar. 2013, č. 2, s. 16-24. ISSN 2071-4750.
Kupcevičová, J. a Vilímek, V. Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). 2013.
Vilímek, V. Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011, roč. 50, s. 113-119. ISSN 0139-9268.
Gromová, E., Hrdlička, M. a Vilímek, V. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2010.

Všechny publikace

Vilímek, V. Azerbaycanca-čecha va Čecha-azerbaycanca danišig kitabčasi: ázerbájdžánsko-české a česko-ázerbájdžánská konverzace. 2019.
Vilímek, V. Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu. In: Forum Etyki slowa: Aksjologiczne aspekty komunikacji 2018-03-15 Bydgoszcz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. s. 297-303. ISBN 978-83-8018-246-2.
Vilímek, V. Tradiční kultura západních Karpat. 2019.
Vilímek, V. a Nikolenko, N. Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta. In: IV Nižnevolžskije čtenija - Gorodskaja povsednevnosť: regionaľnyj i sociokuľturnyj kontexty. Volgograd: Volgogradská státní univerzita. 2019.
Vilímek, V. Baki Slavyan Universiteti. 2018.
Vilímek, V., Uzeneva, E. S. a Plotnikova, A. Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 248 s. ISBN 978-80-7599-015-0.
Vilímek, V. Prezentace nové publikace E. Uzeněvové a A. Plotnikovové Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. In: Valšsko. Historie a kulutra II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2018.
Vilímek, V. a Bryol, R. Specifika lučního hospodářství na okraji Valašska s přihlédnutím k obci Morávka. In: Valšsko. Historie a kulutra II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2018.
Vilímek, V. Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 145-152. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. Tvorchestvo M. Gorkogo i chskaya perevodcheskaya tradicia. In: Nash Gorkij. 150 let so dnia rozhdenia pisatelya Maksima Gorkogo. Nižnij Novgorod: Administracia goroda NIzhni Novgorod. 2018.
Vilímek, V. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2018.
Vilímek, V. Ústav vysokoškolského vzdělávání Akademie pedagogických věd Ukrajiny. 2018.
Vilímek, V. Využití etnolingvistického přístupu a výzkumů v translatologii. In: 40. Letná škola prekladu 2018. Piešťany: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry. 2018.
Vilímek, V. A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Vilímek, V. Metaforizovaná erotická a sexuální témata v lidových písních z Valašska a Slovácka. In: Petr Čáhal, ed.. Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017. s. 223-234. ISBN 978-80-87671-33-7.
Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie. In: Preklad z/do málo rozšírených jazykov. Jazyk ako kultúrne dedičstvo. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. 2017.
Vilímek, V. Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov. In: Bajtursynovskie čtenija - 2017. Kostanaj: Kostanajskij gosudarstvennyj universitet im. A. A. Bajtursynova. 2017.
Vilímek, V. Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov. In: Bajtursynovskie čtenija.: Bajtursynovskie čtenija. Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii - Baitursynov readings. International scientific and research conference content 2017-04-21 Kostanaj. Kostanaj: Ministerstvo obrazovania i nauki Respubliki Kazachstan, Kostanajskij gosudarstvennyj universitet imeni Achmera Bajtursynova, 2017. s. 8-11. ISBN 978-601-7387-63-1.
Vilímek, V. Novye technologii distancionnogo izučenia inostrannych jazykov (na primere Evropejskogo proekta Russian Online). In: Jazykovoe obrazovanie v Kazachstane v uslovijach globalizacii. Kostanaj: Kostanajskij gosudarstvennyj universitet im. A. A. Bajtursynova. 2017.
Vilímek, V. Projekt KEGA 021UK-4/2018 Virtuálna databáza zdrojov pre výučbu tlmočenia. 2017.
Russky.info: Internetové stránky pro výuku ruštiny. 2017.
Vilímek, V. Slovníky gestikulácie - o jednom nezvyklom druhu slovníka. In: 39. letná škola prekladu. Piešťany: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. 2017.
Vilímek, V. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2017.
Vilímek, V. Uniwersytet Wroclawski. 2017.
Vilímek, V. Advanced professional training for university teachers. 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Vilímek, V. Lietuvis edukologijos universitetas. 2016.
Vilímek, V. Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?. In: 38. Letná škola prekladu 2016. Piešťany: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry - Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry. 2016.
Vilímek, V. Nebezpečí nonverbální komunikace. In: Noc vědců 2016. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Hanousek, J., Vilímek, V. a Koptová, M. Rozhovory Alfreda Schnittkeho s violoncellistou Alexandrem Ivaškinem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. 152 s. ISBN 978-80-7464-832-8.
Vilímek, V. Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij". 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Vilímek, V. Ethische Ansprüche an die Ausübung des Dolmetscherberufs: Quellen und Argumente. In: Dolmetschen - Interpreting. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2015. s. 207-218. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6. ISBN 978-3-7069-0860-3.
Vilímek, V. Jak se liší neverbální komunikace Čechů a Poláků. In: Stolik Polski. Ostrava: Stolik Polski. 2015.
Vilímek, V. Léčivé rostliny používané na Těšínském Slezsku a jejich lidové názvy. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 2015.
Vilímek, V. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Vilímek, V. Metodické materiály pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. In: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. s. 104-111. ISBN 978-80-557-0916-1.
Vilímek, V. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 89-100. ISBN 978-80-7464-785-7.
Vilímek, V. a Střížová, J. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 117-133. ISBN 978-80-7464-785-7.
Vilímek, V. a HOLÁ, I. Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 39-46. ISBN 978-80-7464-785-7.
Vilímek, V. Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 53-62. ISBN 978-80-7464-785-7.
Vilímek, V. Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Filozofická fakulta Ostravské unvierzity. 2015.
Vilímek, V. Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija. In: Menjajuščajasja kommunikacija v menjajuščemsja mire 9: sb. statej. Volgograd: Volgogradskij filial FGBOU VPO RANChiGS, 2015. Volgogradskij filial FGBOU VPO RANChiGS, 2015. s. 132-134. ISBN 978-5-7786-0556-5.
Vilímek, V. Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá. In: 37. Letná škola prekladu 2015. Piešťany: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry - Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry. 2015.
Vilímek, V. Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá. In: Minulosť a budúcnosť prekladu. Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2015. s. 118-124. Letná škola prekladu 14. ISBN 978-80-971262-4-7.
Vilímek, V. Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. s. 139-162. ISBN 978-80-87671-22-1.
Vilímek, V. Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov. In: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Odborný seminár. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2015.
Vilímek, V. Státní akademie slovanské kultury. 2015.
Vilímek, V. Tlumočník - uši, kterými slyšíte a ústa, kterými mluvíte. In: veřejná přednáška pro odborníky v oblasti lingvisitky a translatologie. Volgograd: Ruská akademie národního hospodářství a státní služby, Volgogoradská pobočka. 2015.
Vilímek, V. Univerzita Mateja Bela. 2015.
Vilímek, V. a Raclavská, J. Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk. 2014.
Vilímek, V. Názvy léčivých rostlin používané v geograficky blízkých obcích severního cípu Západních Karpat. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Rožnov pod Radhoštěm: Mezinárodní komise pro studium kultury v Karpatech - subkomise pro lidové obyčeje. 2014.
Vilímek, V. Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu. In: Čas a priestor v prekladateľskej praxi. Od osvietenstva k temnu. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2014. s. 65-70. Letná škola prekladu 13. ISBN 978-80-971262-3-0.
Vilímek, V. Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Vilímek, V. SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC. Vestnik slavjanskich kuľtur. 2014, roč. 6, č. 34, s. 98-106. ISSN 2073-9567.
Vilímek, V. Uniwersytet Gdański. 2014.
Vilímek, V. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków. 2014.
Vilímek, V. Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): GEGENWÄRTIGE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT IN DER SLOWAKEI - SLOVAK TRANSLATION STUDIES TODAY - SÚČASNÁ SLOVENSKÁ TRANSLATOLÓGIA. ToP (tlumočení-překlad). 2014, roč. 25, č. 114, s. 16-16. ISSN 1210-4159.
Vilímek, V. Biloveský, V., Šuša, I. Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011), Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. 112 str. ISBN 978-80-557-0422-7.. Studia Slavica. 2013, roč. 17, č. 17, s. 237-237. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. Bohušová Z., Huťková A. (eds.), Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei - Slovak Translation Studies today - Súčasná slovenská transla-tológia, Wien, Praesens Verlag, 2013. 234 s. ISBN 978-3-7069-0779-8. 2013.
Vilímek, V. Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury. 2013.
Vilímek, V. Komunikace - tlumočení- překlad, aneb Proč spadla babylonská věž. 2013.
Vilímek, V. Krystyna Jarząbek, Niewierbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów, Katowice, Studio Noa 2010. 180 s.. Studia Slavica. 2013, roč. 17, č. 17, s. 333-333. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. Lietuvis edukologijos universitetas. 2013.
Vilímek, V. Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk. Elmi asalar. 2013, č. 2, s. 16-24. ISSN 2071-4750.
Vilímek, V. Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov". In: Sbornik materialov pro itogam Venskoog foruma prepodavatelej-rusistov dlja rossijskich sootečestvennikov i inostrannych graždan evropejskich stran. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2013. Russkij jazyk. Kursy, 2013. s. 80-81. ISBN 978-5-88337-334-2.
Vilímek, V. Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov". In: Venskoj forum prepodavatelej-rusistov dlja rossijsich sootečestvennikov i inostrannych graždan wvropejskich stran. Wien: Rosszarubežcenter. 2013.
Raclavská, J. a Vilímek, V. Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa. In: Zoomorfní tematika v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. s. 324-328. ISBN 978-80-87671-07-8.
Vilímek, V. Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii. In: Slavjanskij mir: obščnosť i mnogoobrazie. K 1150-letiju slavjanskoj pismennosti. Moskva: Institut slavjanovedenija Akademii nauk Rossijskoj Federacii. 2013.
Vilímek, V. Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii. In: Slavânskij mir: obšnosť i raznoobrazie. Moskva: Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF, 2013. Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF, 2013. s. 199-202. ISBN 978-5-7576-0277-6.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Vilímek, V. Sovremennye napravlenija issledovateľskoj i prepodavateľskoj dejateľnosti kafedry slavistiki Ostravskogo universiteta. In: Vtoroe vserossijskoe soveščanie slavistov. Moskva: Ruská akademie věd, Institut slavistiky. 2013.
Vilímek, V. Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). 2013.
Kupcevičová, J. a Vilímek, V. Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). 2013.
Vilímek, V. Sravniteľnoe issledovanie neverbaľnoj kommunikacii v slavjanskom prostranstve. In: Slavjanskij mir v tret´jem tysjačeletii. Moskva: Slavjanskij fond Rossii. 2013.
Vilímek, V. Taktiky pro tvorbu časové rezervy při konsekutivním tlumočení. In: Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy - pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, 2013. s. 199-208. Letná škola prekladu 12. ISBN 978-80-971262-2-3.
Vilímek, V. Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij". 2013.
Vilímek, V. Vladimír Biloveský - Ivan Šuša: Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011). 2013.
Vilímek, V. Baki Slavyan Universiteti 2012-11-25 - 2012-12-14. 2012.
Vilímek, V. Cesty vznikají tak, že po nich jdeme. "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka": (hláskoslovná analýza). 2012.
Vilímek, V. Etické konflikty při překladu a tlumočení a etické kodexy. In: Kritický stav prekladu na Slovensku? Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestore. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2012. s. 127-144. Letná škola prekladu 11. ISBN 978-80-971262-0-9.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Vilímek, V. Hodnocení efektivity a rizikovosti taktik tvorby časové rezervy při tlumočení (na analýze rusko-českých příkladů). Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 433-450. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała. 2012.
Vilímek, V. Lietuvis edukologijos universitetas. 2012.
Vilímek, V. Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov. In: vyžádaná hostovská přednáška. Doněck: Donetsk state university of management. 2012.
Vilímek, V. Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů. In: Preklad a kultúra. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 381-388. 4. ISBN 978-80-558-0143-8.
Vilímek, V. Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka. In: Mezinárodní kulatý stůl European social policy and models of social partnership. Doněck: Donetsk state university of management. 2012.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Vilímek, V. Současné ruské reálie. In: vyžádaná hostovská přednáška. Ostrava: Městská knihovna Ostrava. 2012.
Vilímek, V. Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie. TOP (tlumočení-překlad). 2012, roč. 23, č. 105, s. 4-4. ISSN 1240-4159.
Vilímek, V. a Majer, D. Úvodní studie. In: Igrar Aliev, ed.. Země věčného ohně III. Přehled dějin Ázerbájdžánu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, příspěvková organizace, 2012. s. II-XII. ISBN 978-80-904316-7-6.
Vilímek, V. Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij". 2012.
Vilímek, V., Vorel, J. a Kupcevičová, J. Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava [Workshop]. Ostrava, Čadská republika. 2012.
Vilímek, V., Mammadova, S. a Majer, D. Země věčného ohně III: Přehled dějin Ázerbájdžánu (autor originálu Igrar Aliev a kol.). 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, příspěvková organizace, 2012. 180 s. ISBN 978-80-904316-7-6.
Vilímek, V. Akadenia Techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej. 2011.
Vilímek, V. DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel. 2011.
Vilímek, V. Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011, roč. 50, s. 113-119. ISSN 0139-9268.
Grossmann, M. a Vilímek, V. Neverbální komunikace při soudním tlumočení. In: Konstrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 347-358. Preklad a tlmočenie 9. ISBN 978-80-557-0153-0.
Vilímek, V. Otraženie etničeskoj prinadležnosti v neverbal'nom plane obščeniâ. In: Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Edukologija, 2011. s. 284-292. 2. ISBN 978-9955-20-693-4.
Vilímek, V. Použití přístroje DENAS-Vertebra při léčbě onemocnění páteře. Metodická doporučení. 2011.
Vilímek, V. Problematika výuky praxeologie překladu v rámci nově založených překladatelských oborů. In: Translation and interpreting forum TIFO 2011. Olomouc: Univerzita Palackého. 2011.
Vilímek, V. Sémantická gesta v interlingvální komunikaci. 2011.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Vilímek, V. University of Glasgow. 2011.
Vilímek, V. Univerza v Ljubljani. 2011.
Vilímek, V. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.. 2010.
Gromová, E., Hrdlička, M. a Vilímek, V. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2010.
Vilímek, V. Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu. In: Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 3. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. s. 243-271. ISBN 978-80-7368-801-1.
Vilímek, V. Česká a slovenská bibliografie prací strojovém a počítačem podporovaném překladu. In: Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 3. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. s. 314-316. ISBN 978-80-7368-801-1.
Vilímek, V. Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 1 pro symfonický orchestr a chlapecké hlasy. 2010.
Vilímek, V. Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury. 2010.
Vilímek, V. Kouzlo krásy. Kosmetický přístroj DiaDENS-Cosmo. 2010.
Vilímek, V. Léčba bolestí krční páteře přístroji DENAS a DiaDENS. 2010.
Vilímek, V. Léčba vysokého tlaku přístrojem DiaDENS-Cardio. 2010.
Vilímek, V. Metoda DENS pro děti a jejich rodiče. 2010.
Vilímek, V. Neverbální komunikace v Česku: změny za posledních dvacet let. In: Slavjanskij mir: Obščnosť i mnogoobrazie. Moskva: Ústav slavistiky Akademie věd RF. 2010.
Vilímek, V. Přehled českých a slovenských vysokoškolských pracovišť, insitutcí a profesních organizací zabývajících se odborným překladem. In: Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 3. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. s. 272-274. ISBN 978-80-7368-801-1.
Vilímek, V. Přístroj Lados - rychlá pomoc při úrazech. 2010.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Vilímek, V. Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině. In: 20 lat minelo. Slowianszczyzna na poczatku XXI wieku. Katowice: Uniwersytet Slaski. 2010.
Vilímek, V. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2010.
Vilímek, V. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2010.
Vilímek, V. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2010.
Vilímek, V. Uniwersytet Wroclawski. 2010.
Vilímek, V. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2010.
Vilímek, V. Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 217-227. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Vilímek, V. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.. 2009.
Vilímek, V. Boris Godunov. 2009.
Vilímek, V. Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy. 2009.
Vilímek, V. Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. 2009.
Vilímek, V. Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví. In: Kreativně k jazykové výuce. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, Agentura pro evropské vzdělávací programy. 2009.
Vilímek, V. Parémie národů slovanských IV. 2009.
Vilímek, V. Parémie národů slovanských IV. Studia Slavica. 2009, roč. 13, č. 13, s. 337-338. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt. 2009.
Vilímek, V. Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. 2009.
Vorel, J., Vilímek, V. a HYRNIK, I. Slavica iuvenum X [Konference]. FF OU, Česká republika. 2009.
Vorel, J. a Vilímek, V. Slavica iuvenum X. 2009.
Vilímek, V. University of Glasgow. 2009.
Vilímek, V. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2009.
Vilímek, V. Uniwersytet Wroclawski. 2009.
Vilímek, V. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2009.
Muryc, J. a Vilímek, V. Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to. Slovanské studie - Studia Slavica. 2009, roč. 13, č. 13, s. 335-336. ISSN 1214-3111.
Vilímek, V. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala. 2008.
Vilímek, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Vilímek, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Rábeková, S., Raclavská, J. a Vilímek, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Vilímek, V. Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti. In: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. 1. vyd. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-humanistyczna, 2008. s. 95-100. ISBN 978-83-60714-60-7.
Vilímek, V. Gromová, E., Müglová, D. (ed.) Preklad a kultúra 2. Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra 2007. 600 ss.. Studia slavica -Slovanské studie. 2008, roč. 12, s. 249-250. ISSN 1214-3111.
Vilímek, V. O několika aspektech odborného překladu (na příkladě textů z oblasti nových technologií). In: Lingua rossica et communicatio... 2007. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 217-226. ISBN 978-80-7368-583-6.
Hrdlička, M. a Vilímek, V. O vývoji uvažování o odborném překladu na Slovensku a v Čechách: Antologie teorie odborného překladu. In: Odborný preklad 3. 1. vyd. Bratislava: AnaPress, 2008. s. 83-90. ISBN 80-89137-46-6.
Vilímek, V. Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 306-315. ISBN 978-9955-20-375-9.
Vilímek, V. Principy tlumočnické notace. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 46-59. ISBN 978-80-7368-589-8.
Vilímek, V. Tlumočení jako translační činnost. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 7-16. ISBN 978-80-7368-589-8.
Rábeková, S. a Vilímek, V. Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia. In: Preklad a tlmočenie 8. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 194-198.
Hrdinová, E., Vilímek, V., Rábeková, S., Šabršula, J. a Harviľaková, L. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení: Mezis Skyllou vědy a Charbdou praxe?!. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta, 2008. 102 s. ISBN 978-80-7368-589-8.
Hrdinová, E. a Vilímek, V. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. 2008.
Vilímek, V. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008.
Vilímek, V. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala. 2007.
Gromová, E., Hrdlička, M. a Vilímek, V. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2007.
Vilímek, V. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2007.
Vilímek, V. Antologie teorie překladu odborného textu - informace o nejnovější publikaci Ostravské univerzity.. 2007.
Vilímek, V. Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu. In: Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 222-241. ISBN 978-80-7368-383-2.
Vilímek, V. Čtyři práce o překladu českého pravoslavného lexika. 2007,
Vilímek, V. Slovníky v překladatelské práci. In: Rádce pro (začínající) spisovatele, novináře a překladatele 2008. 1. vyd. Praha: Mezera, 2007. s. 214-221. ISBN 978-80-903259-0.
Vilímek, V. Teorie literatury a poetika. (Na vlnách času). 2007.
Vilímek, V. Tlumočení a vizuálně vnímané neverbální informace. In: Preklad a kultúra 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007. s. 585-594. ISBN 978-80-8094-233-5.
Vilímek, V. České a ruské slovníky gest. Studia slavica - Slovanské studie. 2006, s. 279-284. ISSN 1214-3111.
Vilímek, V. Česko-ruský a rusko-český slovník managementu. Tlumočení-překlad. 2006, roč. 17, č. 6, s. 80-80. ISSN 1210-4159.
Vilímek, V. Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka. 2006.
Kupcevičová, J., Vilímek, V. a Vavrečka, M. Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka. 2006.
Vilímek, V. DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS. 2006.
Vilímek, V. DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT. 2006.
Vilímek, V. Dynamická elektroneurostimulační terapie. Praktická příručka k používání přístrojů DENAS, DENAS+, DiaDENS-T a DiaDENS-DT. 2006.
Vilímek, V. Neverbální komunikace při tlumočení a překladu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-168-4.
Vilímek, V. Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). 2006.
Kupcevičová, J. a Vilímek, V. Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). 2006.
Vilímek, V. a Vorel, J. VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky. Studia slavica - Slovanské studie. 2006, roč. 10, s. 323-324. ISSN 1214-3111.
Vilímek, V. a Hrdlička, M. Den s překladem [Workshop]. FF OU, Česká republika. 2005.
Vilímek, V. Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe ustnogo i pis´mennogo perevoda. Češsko-russkij perevodnyj glossarij žestov. In: Informační bulletin ČAR. s. 69-75.
Vilímek, V. Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu. In: Rossica Iuvenum. V. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. s. 107-113. ISBN 80-7042-673-X.
Vilímek, V. Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe perevoda. Informační bulletin ČAR. 2003, roč. 17, s. 19-25.
Vilímek, V. Praktika perevoda semantičeskih žestov. In: Příspěvky k bádání v oboru rusistika (nastupující vědecká generace). IV. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 85-90. ISBN 80-7042-634-9.
Vilímek, V. Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři. In: Příspěvky k bádání v oboru rusistika (nastupující vědecká generace). II. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 87-91. ISBN 80-7042-590-3.


ZkratkaNázev předmětu
BIK1Interkulturní komunikace 1
EIK1Interkulturní komunikace 1
NINTInterkulturní komunikace
BEL1XZáklady běloruštiny
BRCR1Ruština pro cestovní ruch 1
BRCR2Ruština pro cestovní ruch 2
CTLU1Základy tlumočení 1
CTLU2Základy tlumočení 2
CTLU4Základy tlumočení 4
EKSTRKrátkodobá stáž v Rusku
ERCR1Ruština pro cestovní ruch 1
ERCR2Ruština pro cestovní ruch 2
EREKŘečová komunikace
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ETLU1Základy tlumočení 1
ETLU2Základy tlumočení 2
ETLU3Základy tlumočení 3
FRCR1Ruština pro cestovní ruch 1
FRCR2Ruština pro cestovní ruch 2
FREKŘečová komunikace
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
FTLU1Základy tlumočení 1
FTLU2Základy tlumočení 2
FTLU3Základy tlumočení 3
HKRVSHudební kultura Ruska v souvislostech
KCR1Ruština pro cestovní ruch 1
KCR2Ruština pro cestovní ruch 2
KRE1Řečová komunikace 1
KRE2Řečová komunikace 2
KZT1Základy tlumočení 1
KZT2Základy tlumočení 2
KZT3Základy tlumočení 3
LESLetní škola ruského jazyka
MPTMetodika překladu a tlumočení
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NEKOMNeverbální komunikace
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PKPPVybrané kapitoly z praxeologie překladu
POPPOdborná praxe
PPKPřekladatelské praktikum
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PRSTPraktikum z ruské terminologie
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
REKOMŘečová komunikace
RU1LFRuština 1
RU2LFRuština 2
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
TEXTematická exkurze
TLUPTlumočnický proseminář
VENKVerbální a neverbální komunikace
1ZAT1Základy tlumočení 1
1ZAT2Základy tlumočení 2
1ZAT3Základy tlumočení 3
2REKOŘečová komunikace
2RJC1Ruština pro cestovní ruch 1
2RJC2Ruština pro cestovní ruch 2
3SKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
3SKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
3SPOTSeminář k překladu odborného textu
7PREPPřekladatelské praktikum
7TLPSTlumočnický proseminář
7VKPPVybrané kapitoly z praxeologie překladu
8REKOŘečová komunikace
8RJC1Ruština pro cestovní ruch 1
8RJC2Ruština pro cestovní ruch 2
8ZAT1Základy tlumočení 1
8ZAT2Základy tlumočení 2
8ZAT3Základy tlumočení 3


AutorNázev práceTypRok
Ulumbekova Lejla\rus{Perevod specializirovannogo teksta v sfere avtomobilestroeniyadiplomová 2019 
Zemanová EvaKomentovaný překlad antropologického textu z ruštiny do češtinydiplomová 2019 
Grygaříková Anna\rus{YAzykovoi0 obraz chastei0 lica v russkom i cheshskom yazykakhdiplomová 2017 
Doležalová JitkaProblematika překladu vědeckých statí z ruštiny do češtinydiplomová 2016 
Hrdinová MariePřeklad odborného textu s tematikou organizovaného zločinu z češtiny do ruštinydiplomová 2016 
Šimáčková MartinaJazykový obraz živé přírody v ruském a českém jazyce - rostlinydiplomová 2016 
Durecová PetraProblematika ekvivalence českých a ruských přísloví a rčení o domácích zvířatechdiplomová 2014 
Holá IvaMezikulturní porovnání přísloví a rčení o zvířatech odrážejících mezilidské vztahy (na materiálech českého a ruského jazyka)diplomová 2014 
Střížová JanaMezikulturní porovnání ruských a českých frazémů popisujících rysy lidského charakteru prostřednictvím vlastností zvířatdiplomová 2014 
Šmatelková VeronikaKomentovaný překlad právního textu z ruštiny do češtiny - dědické právodiplomová 2014 
Batihová HelenaModely sociálních hodin v Rusku a Česku (na základě statistických údajů)diplomová 2013 
Bogoczová AngelikaPřeklad odborného textu: Crohnova choroba a ulcerózní kolitidadiplomová 2013 
Vaida Viktoryia\rus{Problematika perevoda sobstvennykh imen i geograficheskikh nazvanii0 s cheshskogo na russkii0 yazykdiplomová 2013 
Ogarkova Alice\rus{Problematika nivelirovaniya vyrazheniya pri perevode razgovornogo tekstadiplomová 2012 
Půdová Dagmar\rus{Sopostavlenie cheshskoi0 i russkoi0 terminologii v oblasti vinodeliyadiplomová 2012 
Krentuš Martin\rus{Pravila dorozhnogo dvizheniya v Rossii i v CHekhiibakalářská 2018 
Ožanová Erika\rus{Kommunikaciya sotrudnikov operacionnogo centra sluzhby spaseniya na russkom yazyke - osnovnye frazy, slovarnyi0 zapas i algoritmybakalářská 2018 
Bambuchová SoňaOhota i ee tradicii v Chekhii i Rossiibakalářská 2017 
Skoblejová NikolVozniknovenie muzeya narodnoj arhitektury pod otkrytym nebom v g. Valashske-Kloboukibakalářská 2017 
Kušová Eva\rus{Domovye znaki Olomoucabakalářská 2016 
Amzlerová Zuzana\rus{Torgovlya syrp1evymi tovarami mezhdu CHR i RFbakalářská 2015 
Baziuk Viktoryia\rus{Turisticheskie marshruty Belarusi, orientiruemye na cheshskikh turistovbakalářská 2015 
Chybíková Zuzana\rus{Organizaciya poznavatelp1noi0 poezdki po CHekhii dlya rossii0skikh turistovbakalářská 2015 
Malinouskaya Volha\rus{Respublika Belarusp1 kak celp1 turizma dlya chekhovbakalářská 2015 
Moniak Lukáš\rus{Narodnoe pitanie na cheshskoi0 i russkoi0 territorii i ego otrazhenie v nastoyawem. Opyt e1tnografichesko- kulp1turologicheskogo issledovaniya.bakalářská 2015 
Ostárková Alla\rus{CHeshsko-rossii0skii0 predprinimatelp1skii0 forum i konferencii v Ostravebakalářská 2014 
Janotková Eliška\rus{Silezskii0 oblastnoi0 muzei0 v Opave - informacionnyi0 material dlya posetitelei0 na russkom yazykebakalářská 2013 
Ryzhikova Irina\rus{Problematika perevoda specializirovannoi0 stomatologicheskoi0 terminologii s uporom na dentalp1nuyu implantologiyu. Sozdanie specializirovannogo russko-cheshskogo perevodnogo slovaryabakalářská 2013 
Šteffková Albina\rus{Turisticheskii0 marshrut Za legendami Esenikovbakalářská 2013 
Durecová Petra\rus{Istoriya myasnickogo dela v CHekhiibakalářská 2012 
Holá Iva\rus{Sopostavlenie muzykalp1nogo obrazovaniya v CHeshskoi0 Respublike i Rossii0skoi0 Federaciibakalářská 2012 
Junyková Marta\rus{Istoriya i sovremennostp1 rossii0skogo tennisabakalářská 2012 
Střížová Jana\rus{E1tnicheskaya tolerantnostp1 i neterpimostp1 v sovremennoi0 Rossiibakalářská 2012 
Bieliková Božena\rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nostibakalářská 2011 
Krejčíř Jaromír\rus{Pamyatniki Vtoroi0 mirovoi0 voi0ny na territorii goroda Ostravabakalářská 2011 
Mužíková Naděžda\rus{Russkaya kulp1tura v Vilp1nyusebakalářská 2011 
Kosa Martin\rus{Sportivnye i rekreacionnye zavedeniya goroda Ostravabakalářská 2010 
Půdová Dagmar\rus{Perevod degustacii vinabakalářská 2010 
Savko Alexander\rus{Progulka po Gavirzhovu - putevoditelp1 dlya turistovbakalářská 2010 
Flešar Michal\rus{Ukreplenie Darkovichki - putevoditelp1 dlya turistovbakalářská 2009 
Monogarová Anna\rus{Svadp1by v kontekste cheshskoi0 i russkoi0 kulp1turybakalářská 2009 
Dofková Jana\rus{Uslugi Gosudarstvennogo lechebnogo kurorta Esenik dlya rossii0skoi0 klienturybakalářská 2008 
Ulumbekova Lejla\rus{Struktura i otnosheniya v semp1e v proshlom i segodnya - sravnenie cheshskoi0 i russkoi0 sredybakalářská 2008 
Gořalková Lucie\rus{Kulp1turnye i socialp1nye specifiki naselennogo punkta Grchavabakalářská 2007 
Poláková Lucia\rus{Piwevaya promyshlennostp1 Rossii: vozmozhnosti delovogo sotrudnichestva s Rossiei0bakalářská 2007 
Šimíček Petr\rus{Transportnye sistemy CHekhii i Rossii, ikh nastoyawee i buduweebakalářská 2007 


Ruština on-line
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období9/2014 - 8/2017
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
Neverbální komunikace prizmatem humánní etologie
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub