Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Vítězslav Vilímek

Vítězslav Vilímek

titul, jméno, příjmení:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
místnost, podlaží, budova: DM 601, budova DM
funkce:referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
obor činnosti:translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1855
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostravskuniverzita.academia.edu/VitezslavVilimek/Papers

Vzdělání

2011PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, obor Překladatelství a tlumočnictví
2005Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, obor Ruština pro hospodářskou praxi
2003Bc. - Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ruština ve sféře podnikání
2000DiS. - Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní v Ostravě, obor Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství

Praxe

2013 - 2014zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2007odborný asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2005soukromá překladatelská a tlumočnická praxe
2005asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
člen redakční rady mezinárodního časopisu Vestnik slavjanskich kuľtur (Вестник славянских культур), Moskva, ISSN 2073-9567


Professional ethics as a part of intrpreting curricula
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Ethische Ansprüche an die Ausübung des Dolmetscherberufs: Quellen und Argumente
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Mira Kadrić
Rok: 2015, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aktualnye tendecii v obščestvennoj diplomatii - opyt Čechii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izmenenijy struktury mobiľnostej v rezuľtate pervoj volny novogo koronavirusa v Ostravskom universitete v sravnenii so statistikoj Evropejskogo Sojuza
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nezapomeneme. Válečné hroby a pietní místa Frýdecko-Místecka, Opavska a Ostravska
Vítězslav Vilímek, Klaudia Eibenová, Viktoria Patso, Kateřina Sylvestrová, Anna Stuchlíková, Sulamif Šímová ... další autoři
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nominatsii lekarstvennykh rasteniy v Teshinskoi Silezii, motivirovannye ikh lechebnym deystviem
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Slavjanskij almanach - Slavic Almanac
článek v odborném periodiku

Professional ethics as a part of intrpreting curricula
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Rečevaja kommunikacija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vlijanie vsemirnoj pandemičeskoj situacii na praktiku meždunarodnogo universitetskogo obrazovanija v Evropejskom sojuze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za Igorem Morozovem
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

A model of non-verbal communication means structuring: An intercultural aspect (On material of the Czech and Russian culture)
Vítězslav Vilímek, Tatyana Yu. Makhortova, Irina G. Sidorova
Rok: 2019, Science Journal of VolSU
článek v odborném periodiku

Azerbaycanca-čecha va Čecha-azerbaycanca danišig kitabčasi
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Az?rbaycanca-çexc? v? çexce-az?rbaycanca danişiq kitabçasi
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

European University Viadrina
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů 'cizího' v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykově-kulturní obraz představitelů ?cizího? v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Lidová etymologie názvů léčibých rostlin na Těšísnkém Slezsku: sonda do současného stavu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Recenze: Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Účast československých překladatelů na světovém kongresu FIT v Lahti a nekonaný kongres v Praze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baki Slavyan Universiteti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek, Elena S. Uzeneva, Anna Plotnikova
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Prezentace nové publikace E. Uzeněvové a A. Plotnikovové Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika lučního hospodářství na okraji Valašska s přihlédnutím k obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Tvorchestvo M. Gorkogo i chskaya perevodcheskaya tradicia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ústav vysokoškolského vzdělávání Akademie pedagogických věd Ukrajiny
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Využití etnolingvistického přístupu a výzkumů v translatologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Metaforizovaná erotická a sexuální témata v lidových písních z Valašska a Slovácka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Novye technologii distancionnogo izučenia inostrannych jazykov (na primere Evropejskogo proekta Russian Online)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt KEGA 021UK-4/2018 Virtuálna databáza zdrojov pre výučbu tlmočenia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Russky.info
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovníky gestikulácie - o jednom nezvyklom druhu slovníka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Advanced professional training for university teachers
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpečí nonverbální komunikace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovory Alfreda Schnittkeho s violoncellistou Alexandrem Ivaškinem
Jiří Hanousek, Vítězslav Vilímek, Markéta Koptová
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Velikotarnovski universitet 'Sv. Sv. Kiril i Metodij'
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Ethische Ansprüche an die Ausübung des Dolmetscherberufs: Quellen und Argumente
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Mira Kadrić
Rok: 2015, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Jak se liší neverbální komunikace Čechů a Poláků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčivé rostliny používané na Těšínském Slezsku a jejich lidové názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Metodické materiály pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Vladimír Biloveský
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Státní akademie slovanské kultury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Tlumočník - uši, kterými slyšíte a ústa, kterými mluvíte
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Mateja Bela
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Názvy léčivých rostlin používané v geograficky blízkých obcích severního cípu Západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Gdański
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): GEGENWÄRTIGE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT IN DER SLOWAKEI - SLOVAK TRANSLATION STUDIES TODAY - SÚČASNÁ SLOVENSKÁ TRANSLATOLÓGIA
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, ToP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Biloveský, V., Šuša, I. Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011), Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. 112 str. ISBN 978-80-557-0422-7.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Bohušová Z., Huťková A. (eds.), Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei - Slovak Translation Studies today - Súčasná slovenská transla-tológia, Wien, Praesens Verlag, 2013. 234 s. ISBN 978-3-7069-0779-8
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Anita Huťková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Komunikace - tlumočení- překlad, aneb Proč spadla babylonská věž
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Krystyna Jarząbek, Niewierbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów, Katowice, Studio Noa 2010. 180 s.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Elmi asalar
článek v odborném periodiku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sovremennye napravlenija issledovateľskoj i prepodavateľskoj dejateľnosti kafedry slavistiki Ostravskogo universiteta
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sravniteľnoe issledovanie neverbaľnoj kommunikacii v slavjanskom prostranstve
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Taktiky pro tvorbu časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2013, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
kapitola v odborné knize

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vladimír Biloveský - Ivan Šuša: Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Baki Slavyan Universiteti 2012-11-25 - 2012-12-14
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme. "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka": (hláskoslovná analýza)
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Etické konflikty při překladu a tlumočení a etické kodexy
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2012, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Hodnocení efektivity a rizikovosti taktik tvorby časové rezervy při tlumočení (na analýze rusko-českých příkladů)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Úvodní studie
Vítězslav Vilímek, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
kapitola v odborné knize

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Země věčného ohně III
Vítězslav Vilímek, Sarjan Mammadova, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
odborná kniha

Akadenia Techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Neverbální komunikace při soudním tlumočení
Miroslav Grossmann, Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek, Ľubica Pliešovská
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Otraženie etničeskoj prinadležnosti v neverbal'nom plane obščeniâ
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Použití přístroje DENAS-Vertebra při léčbě onemocnění páteře. Metodická doporučení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Problematika výuky praxeologie překladu v rámci nově založených překladatelských oborů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantická gesta v interlingvální komunikaci
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Česká a slovenská bibliografie prací strojovém a počítačem podporovaném překladu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 1 pro  symfonický orchestr a chlapecké hlasy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Kouzlo krásy. Kosmetický přístroj DiaDENS-Cosmo
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Léčba bolestí krční páteře přístroji DENAS a DiaDENS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Léčba vysokého tlaku přístrojem DiaDENS-Cardio
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Metoda DENS pro děti a jejich rodiče
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Neverbální komunikace v Česku: změny za posledních dvacet let
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled českých a slovenských vysokoškolských pracovišť, insitutcí a profesních organizací zabývajících se odborným překladem
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Přístroj Lados - rychlá pomoc při úrazech
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Jaroslav Hroch
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Boris Godunov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Akademia techniczno-humanistyczna
kapitola v odborné knize

Gromová, E., Müglová, D. (ed.) Preklad a kultúra 2. Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra 2007. 600 ss.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Studia slavica -Slovanské studie
článek v odborném periodiku

O několika aspektech odborného překladu (na příkladě textů z oblasti nových technologií)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

O vývoji uvažování o odborném překladu na Slovensku a v Čechách: Antologie teorie odborného překladu
Milan Hrdlička, Edita Gromová, Vítězslav Vilímek, Jaroslav Šoltys
Rok: 2008, AnaPress
kapitola v odborné knize

Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Principy tlumočnické notace
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tlumočení jako translační činnost
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jan Šabršula, Lenka Harviľaková
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta
odborná kniha

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Antologie teorie překladu odborného textu - informace o nejnovější publikaci Ostravské univerzity
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Čtyři práce o překladu českého pravoslavného lexika
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Slovníky v překladatelské práci
Vítězslav Vilímek, Alexandr Králík, Tereza Štibingerová, Martina Falvey
Rok: 2007, Mezera
kapitola v odborné knize

Teorie literatury a poetika. (Na vlnách času)
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tlumočení a vizuálně vnímané neverbální informace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
stať ve sborníku

České a ruské slovníky gest
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek, Mojmír Vavrečka
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dynamická elektroneurostimulační terapie. Praktická příručka k používání přístrojů DENAS, DENAS+, DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Neverbální komunikace při tlumočení a překladu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Den s překladem
Vítězslav Vilímek, Milan Hrdlička
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe ustnogo i pis´mennogo perevoda. Češsko-russkij perevodnyj glossarij žestov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe perevoda
Vítězslav Vilímek
Rok: 2003, Informační bulletin ČAR
článek v odborném periodiku

Praktika perevoda semantičeskih žestov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
EIK1Interkulturní komunikace 1
NINTInterkulturní komunikace
BEL1XZáklady běloruštiny
BRCR1Ruština pro cestovní ruch 1
BRCR2Ruština pro cestovní ruch 2
CTLU1Základy tlumočení 1
CTLU2Základy tlumočení 2
EKSTRKrátkodobá stáž v Rusku
ERCR1Ruština pro cestovní ruch 1
ERCR2Ruština pro cestovní ruch 2
EREKŘečová komunikace
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ETLU1Základy tlumočení 1
ETLU2Základy tlumočení 2
ETLU3Základy tlumočení 3
FRCR1Ruština pro cestovní ruch 1
FRCR2Ruština pro cestovní ruch 2
FREKŘečová komunikace
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
FTLU1Základy tlumočení 1
FTLU2Základy tlumočení 2
FTLU3Základy tlumočení 3
HKRVSHudební kultura Ruska v souvislostech
LESLetní škola ruského jazyka
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PKPPVybrané kapitoly z praxeologie překladu
POPPOdborná praxe
PPKPřekladatelské praktikum
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PRSTPraktikum z ruské terminologie
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
REKOMŘečová komunikace
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
TEXTematická exkurze
TLUPTlumočnický proseminář
VENKVerbální a neverbální komunikace
0BE1XZáklady běloruštiny
05NEKNeverbální komunikace
1ZAT1Základy tlumočení 1
1ZAT2Základy tlumočení 2
1ZAT3Základy tlumočení 3
2REKOŘečová komunikace
2RJC1Ruština pro cestovní ruch 1
2RJC2Ruština pro cestovní ruch 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
3SKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
3SPOTSeminář k překladu odborného textu
7PREPPřekladatelské praktikum
7TLPSTlumočnický proseminář
7VKPPVybrané kapitoly z praxeologie překladu
8REKOŘečová komunikace
8RJC1Ruština pro cestovní ruch 1
8RJC2Ruština pro cestovní ruch 2
8ZAT1Základy tlumočení 1
8ZAT2Základy tlumočení 2
8ZAT3Základy tlumočení 3


AutorNázev práceTypRok
Krentuš MartinPřeklad právního textu z ruštiny do češtiny (pravidla silničního provozu)diplomová 2021 
Ulumbekova Lejla\rus{Perevod specializirovannogo teksta v sfere avtomobilestroeniyadiplomová 2019 
Zemanová EvaKomentovaný překlad antropologického textu z ruštiny do češtinydiplomová 2019 
Grygaříková Anna\rus{YAzykovoi0 obraz chastei0 lica v russkom i cheshskom yazykakhdiplomová 2017 
Doležalová JitkaProblematika překladu vědeckých statí z ruštiny do češtinydiplomová 2016 
Hrdinová MariePřeklad odborného textu s tematikou organizovaného zločinu z češtiny do ruštinydiplomová 2016 
Šimáčková MartinaJazykový obraz živé přírody v ruském a českém jazyce - rostlinydiplomová 2016 
Durecová PetraProblematika ekvivalence českých a ruských přísloví a rčení o domácích zvířatechdiplomová 2014 
Holá IvaMezikulturní porovnání přísloví a rčení o zvířatech odrážejících mezilidské vztahy (na materiálech českého a ruského jazyka)diplomová 2014 
Střížová JanaMezikulturní porovnání ruských a českých frazémů popisujících rysy lidského charakteru prostřednictvím vlastností zvířatdiplomová 2014 
Šmatelková VeronikaKomentovaný překlad právního textu z ruštiny do češtiny - dědické právodiplomová 2014 
Batihová HelenaModely sociálních hodin v Rusku a Česku (na základě statistických údajů)diplomová 2013 
Bogoczová AngelikaPřeklad odborného textu: Crohnova choroba a ulcerózní kolitidadiplomová 2013 
Vaida Viktoryia\rus{Problematika perevoda sobstvennykh imen i geograficheskikh nazvanii0 s cheshskogo na russkii0 yazykdiplomová 2013 
Ogarkova Alice\rus{Problematika nivelirovaniya vyrazheniya pri perevode razgovornogo tekstadiplomová 2012 
Půdová Dagmar\rus{Sopostavlenie cheshskoi0 i russkoi0 terminologii v oblasti vinodeliyadiplomová 2012 
Krentuš Martin\rus{Pravila dorozhnogo dvizheniya v Rossii i v CHekhiibakalářská 2018 
Ožanová Erika\rus{Kommunikaciya sotrudnikov operacionnogo centra sluzhby spaseniya na russkom yazyke - osnovnye frazy, slovarnyi0 zapas i algoritmybakalářská 2018 
Bambuchová SoňaOhota i ee tradicii v Chekhii i Rossiibakalářská 2017 
Skoblejová NikolVozniknovenie muzeya narodnoj arhitektury pod otkrytym nebom v g. Valashske-Kloboukibakalářská 2017 
Kušová Eva\rus{Domovye znaki Olomoucabakalářská 2016 
Amzlerová Zuzana\rus{Torgovlya syrp1evymi tovarami mezhdu CHR i RFbakalářská 2015 
Baziuk Viktoryia\rus{Turisticheskie marshruty Belarusi, orientiruemye na cheshskikh turistovbakalářská 2015 
Chybíková Zuzana\rus{Organizaciya poznavatelp1noi0 poezdki po CHekhii dlya rossii0skikh turistovbakalářská 2015 
Malinouskaya Volha\rus{Respublika Belarusp1 kak celp1 turizma dlya chekhovbakalářská 2015 
Moniak Lukáš\rus{Narodnoe pitanie na cheshskoi0 i russkoi0 territorii i ego otrazhenie v nastoyawem. Opyt e1tnografichesko- kulp1turologicheskogo issledovaniya.bakalářská 2015 
Ostárková Alla\rus{CHeshsko-rossii0skii0 predprinimatelp1skii0 forum i konferencii v Ostravebakalářská 2014 
Janotková Eliška\rus{Silezskii0 oblastnoi0 muzei0 v Opave - informacionnyi0 material dlya posetitelei0 na russkom yazykebakalářská 2013 
Ryzhikova Irina\rus{Problematika perevoda specializirovannoi0 stomatologicheskoi0 terminologii s uporom na dentalp1nuyu implantologiyu. Sozdanie specializirovannogo russko-cheshskogo perevodnogo slovaryabakalářská 2013 
Šteffková Albina\rus{Turisticheskii0 marshrut Za legendami Esenikovbakalářská 2013 
Durecová Petra\rus{Istoriya myasnickogo dela v CHekhiibakalářská 2012 
Holá Iva\rus{Sopostavlenie muzykalp1nogo obrazovaniya v CHeshskoi0 Respublike i Rossii0skoi0 Federaciibakalářská 2012 
Junyková Marta\rus{Istoriya i sovremennostp1 rossii0skogo tennisabakalářská 2012 
Střížová Jana\rus{E1tnicheskaya tolerantnostp1 i neterpimostp1 v sovremennoi0 Rossiibakalářská 2012 
Bieliková Božena\rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nostibakalářská 2011 
Krejčíř Jaromír\rus{Pamyatniki Vtoroi0 mirovoi0 voi0ny na territorii goroda Ostravabakalářská 2011 
Mužíková Naděžda\rus{Russkaya kulp1tura v Vilp1nyusebakalářská 2011 
Kosa Martin\rus{Sportivnye i rekreacionnye zavedeniya goroda Ostravabakalářská 2010 
Půdová Dagmar\rus{Perevod degustacii vinabakalářská 2010 
Savko Alexander\rus{Progulka po Gavirzhovu - putevoditelp1 dlya turistovbakalářská 2010 
Flešar Michal\rus{Ukreplenie Darkovichki - putevoditelp1 dlya turistovbakalářská 2009 
Monogarová Anna\rus{Svadp1by v kontekste cheshskoi0 i russkoi0 kulp1turybakalářská 2009 
Dofková Jana\rus{Uslugi Gosudarstvennogo lechebnogo kurorta Esenik dlya rossii0skoi0 klienturybakalářská 2008 
Ulumbekova Lejla\rus{Struktura i otnosheniya v semp1e v proshlom i segodnya - sravnenie cheshskoi0 i russkoi0 sredybakalářská 2008 
Gořalková Lucie\rus{Kulp1turnye i socialp1nye specifiki naselennogo punkta Grchavabakalářská 2007 
Poláková Lucia\rus{Piwevaya promyshlennostp1 Rossii: vozmozhnosti delovogo sotrudnichestva s Rossiei0bakalářská 2007 
Šimíček Petr\rus{Transportnye sistemy CHekhii i Rossii, ikh nastoyawee i buduweebakalářská 2007 


Ruština on-line
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období9/2014 - 8/2017
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
Neverbální komunikace prizmatem humánní etologie
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
soundcloud
rss
social hub