OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Igor Jelínek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:tajemník oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.

Všechny publikace

Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Jelínek, I. O překladu libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu. In: Literární exkurze katedry slovakistiky, slovanských literatúr a komunikácie. Danišovce: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2018.
Jelínek, I. Polszczyzna za Olza: Summary. 2018.
Jelínek, I. Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga. In: Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků - NJ, RJ, ŠJ, FJ. Zlín: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV). 2018.
Jelínek, I. Rozdíly v mluvě obyvatel Moskvy a Petrohradu. In: přednáška pro Českou asociaci rusistů z.s. Ostrava: Centrum PANT, ČAR. 2018.
Jelínek, I. Ruská zpívaná poezie. In: 24. celostátní rusistický seminář - Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury. Mohelnice: Západočeská univerzita v Plzni, ČAR, z.s., Česko-ruská společnost, z.s., Obchodní akademie, Mohelnice. 2018.
Jelínek, I. a Špaček, J. Šostakovič a ruská opera. In: Operní sirény. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, Knihovna města Ostravy. 2018.
Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Praha: Univerzita Karlova. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Jelínek, I. oponentský posudek na disertační práci. 2017.
Jelínek, I. Poetika autorské písně (na slovanském materiálu). In: Literárna exkurzia študentov slovakistiky a masmediálnych štúdií 0 FF UPJŠ v Košiciach. Danišovce: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. 2017.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Jelínek, I. Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 221-234. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Jelínek, I. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Jelínek, I. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 2016.
Jelínek, I. Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta. Novaja rusistika. 2016, roč. 9, s. 77-87. ISSN 1803-4950.
Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.
Jelínek, I. Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého. In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 129-162. ISBN 978-80-7464-708-6.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Jelínek, I. Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk. In: Mir Vysockogo: issledovanija i materialy: almanach. Moskva: GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke", 2015. s. 317-332. 8. ISBN 978-5-8493-0349-9.
Jelínek, I. Ruská zpívaná poezie. In: Přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Karlova univerzita, Filozofická fakulta: Karlova univerzita. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Jelínek, I. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2015.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2014.
Jelínek, I. Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 169-180. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. a Jelínek, I. Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU. In: Jak učíme překlad a tlumočení?. Olomouc: FF UP Olomouc. 2014.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2013.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2012.
Jelínek, I. Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 499-510. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2012.
Jelínek, I. Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy. In: Preklad a kultúra. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 159-170. 4. ISBN 978-80-558-0143-8.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo. Meninis tekstas. 2010, č. 7, s. 58-64. ISSN 1648-1089.
Jelínek, I. Meta i hodos, ili Puti postiženija istiny v perevode literaturnykh proizvedenij. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 147-158. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Jelínek, I. Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki. In: Slavjane v neslavjanskich stranach. 1. vyd. Ruská federace: Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet, 2010. s. 16-27. 1. ISBN 978-5-8465-1006-7.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Jelínek, I. Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny. In: Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii. Slovenská republika: Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 60-65. ISBN 978-80-8083-745-7.
Jelínek, I. Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého. 2009.
Jelínek, I. Uniwersitet Wroclawski. 2009.
Jelínek, I. Den překladem potřetí na FF OU. ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů. 2008, roč. 19, s. 28-29. ISSN 1210-4159.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2008.
Jelínek, I. Umění interpretace. Techné hermeneutiké.. 2008.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2008.
Jelínek, I. Zření duchovního kosmu a ars interpretandi. 2008.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja kak osobyj žanr v kontekste russkoj kultury vtoroj poloviny XX veka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. s. 279-287. ISBN 978-9955-203-75-9.
Jelínek, I. Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu. In: Preklad a kultúra 2. Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. s. 164-168. ISBN 978-80-8094-233-5.
Jelínek, I. a Muryc, J. Parémie národů slovanských III. 2007.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2006.
Jelínek, I. Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo. In: Materialy XXXV mezhdunarodnoj filologicheskoj konferencii. Sankt-Petěrburg: Petrohradská státní univerzita, 2006. Petrohradská státní univerzita, 2006. s. 31-35. ISBN 5-8465-0530-9.
Jelínek, I. Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda. In: Problemy semantiki jazykovych jedinic v kontekste kultury (lingvističeskij i lingvometodičeskij aspekty). Moskva - Kostroma: Kostromská státní univerzita, 2006. Kostromská státní univerzita, 2006. s. 426-429. ISBN 5-902872-12-X.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire. In: Dialog kultur III. Hradec Králové: Oftisk, 2004. Oftisk, 2004. s. 245-253.
Jelínek, I. Orfej russkogo postmodernizma.. In: Rossica Iuvennum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 53-59. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová). In: Rossica Iuvenum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 115-119. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.. In: IV. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvky k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace . Ostrava: Repronis, 2003. Repronis, 2003. s. 35-37. ISBN 80-7042-634-9.
Jelínek, I. Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol . In: III. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvek k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace. . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 25-27. ISBN 80-7042-602-0.
Jelínek, I. Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017.
Jelínek, I. Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016.
Jelínek, I. Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012.
Jelínek, I. Státní centrum-muzeum V.S. Vysockého, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 23.03.-31.03.2014.


ZkratkaNázev předmětu
KRURuský jazyk
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
BPCV1Překladová cvičení 1
BPCV2Překladová cvičení 2
DCVGGramatická cvičení
DMCVKapitoly z funkční morfologie
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL2Ruská kultura 2
DUJÚvod do jazykovědy
EFGR1Funkční gramatika 1
EFGR2Funkční gramatika 2
EPRE1Základy překladu 1
EPRE2Základy překladu 2
EPRE3Základy překladu 3
ERKU3Ruská kultura 3
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FFGR1Funkční gramatika 1
FFGR2Funkční gramatika 2
FISSeminář ruského a sovětského filmu
FPRE1Základy překladu 1
FPRE2Základy překladu 2
FPRE3Základy překladu 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KGP1Ruská ortografie a ortoepie 1
KGP2Ruská ortografie a ortoepie 2
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZP3Základy překladu 3
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NSLSoučasná ruská literatura
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PMIMezijazyková česko-ruská interference
POPPOdborná praxe
PPIPInformatika pro překladatele
PPKPřekladatelské praktikum
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PSPUTSeminář k překladu uměleckého textu
PSRLSoučasná ruská literatura
PSTOPSlovanské teorie překladu
RZA1Ruština pro začátečníky 1
RZA2Ruština pro začátečníky 2
RZPRuská zpívaná poezie
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLEXSlavistická exkurze
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
ZAVPZáklady audiovizuálního překladu
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2AKRJAkcentologie ruského jazyka
2INS1Interpretační seminář 1
2INS2Interpretační seminář 2
2LITSLiterární seminář
2MLR1Mluvená ruština 1
2MLR2Mluvená ruština 2
2PCV1Překladová cvičení 1
2PCV2Překladová cvičení 2
2PIPRPísemný projev
2SRSFSeminář ruského a sovětského filmu
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZAP3Základy překladu 3
3MINTMezijazyková interference
3PKPRPraktikum z kritiky překladu
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SPUTSeminář k překladu uměleckého textu
4PPPRPočítačem podporovaný překlad
4SRLTSoučasná ruská literatura
4STPRSlovanské teorie překladu
7RSSKSeminar ros. i sovet. kinematografii
7RZPORuská zpívaná poezie
7SCASStudentský časopis
7SLVESlavistická exkurze
7UDR2Úvod do dějin ruské literatury 2
7ZAAPZáklady audiovizuálního překladu
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8INS1Interpretační seminář 1
8INS2Interpretační seminář 2
8MLR1Mluvená ruština 1
8MLR2Mluvená ruština 2
8PIPRPísemný projev
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZAP3Základy překladu 3


AutorNázev práceTypRok
Holbojová TerezaKomentovaný překlad divadelní hry Viktora Sergejeviče Rozova - Gnězdo glucharjadiplomová 2019 
Mrázková VeronikaKomentovaný překlad ruské divadelní hry Jurije Poljakova Levaja gruď Afroditydiplomová 2019 
Nosková MichaelaSrovnání překladů románu M. A. Bulgakova Mistr a Markétka z pera Aleny Morávkové (1969) a Libora Dvořáka (2005)diplomová 2019 
Liščáková VeronikaKorněj Ivanovič Čukovskij a jeho přínos pro rozvoj teorie uměleckého překladudiplomová 2018 
Melčáková JanaAnalýza ruského a českého hudebního lexika z lexikografického a překladatelského hlediska (pokus o vytvoření rusko-českého, česko-ruského slovníku hudebních termínů)diplomová 2018 
Pšenčíková LucieSrovnání prózy Andreje Bitova Puškinskij dom s jejím překladem do češtiny (Vlasta Tafelová, Puškinův dům, 2014)diplomová 2018 
Žilenko RuslanPřeklad písňového díla a post-rock Veni D´rkinadiplomová 2018 
Hudečková Martina\rus{Proza Zakhara Prilepinadiplomová 2017 
Lichnovská FrantiškaKomentovaný překlad titulků k televiznímu seriálu Orjol i reškadiplomová 2017 
Mecová VeronikaKomentovaný překlad čtyř povídek Borise Akunina z cyklu Skazki dlja idiotovdiplomová 2013 
Pechová SimonaStruktura sémantických vztahů slov (synonymie, antonymie, paronymie, homonymie) a jejich reflexe v dostupných ruských a českých slovnících (z překladatelského hlediska)diplomová 2013 
Rajčová Kratochvílová HanaKomentář k překladu divadelní hry Niny Sadur "Uličennaja lastočka"diplomová 2013 
Saranová LucieKomentovaný překlad povídky Vladimíra Vojnoviče Puťom vzaimnoj perepiskidiplomová 2013 
Sedláček MichalKomentovaný překlad části románu Maji Zinčenko Seďmoje čuvstvodiplomová 2013 
Baida Viktoriya\rus{Problematika perevoda sovremennykh cheshskikh literaturnykh proizvedenii0 na russkii0 yazykdiplomová 2012 
Herdová Jana\rus{Kommentirovannyi0 perevod povesti Pavla Sanaeva Pokhoronite menya za plintusomdiplomová 2012 
Němeček Jan\rus{Sovremennoe rossii0skoe kinoproizvodstvo - T.Bekmambetov,V.Todorovskii0, A.Uchitelp1 i dr. (popytka opisatp1 tendencii v oblasti sovremennoi0 rossii0skoi0 kinematografii)bakalářská 2019 
Volková Michaela\rus{Akter i shansonp1e Aleksandr Nikolaevich Vertinskii0 (1889-1957) kak zerkalo i mikrofon svoei0 e1pokhibakalářská 2019 
Janošková Lea\rus{General Andrei0 Andreevich Vlasov - kollaboracionist i predatelp1 ili geroi0 i agent Kremlya?bakalářská 2018 
Prochorenkova Karin\rus{Marina Vladi: istoriya odnoi0 semp1i v kontekste russkoi0 istorii (roman "Moi0 vishnevyi0 sad")bakalářská 2018 
Giecková VeronikaPoliticheskie partii v Rossii nachala 20 veka (istoricheskij ehkskurs)bakalářská 2017 
Kostřebová Tereza\rus{Pesennoe i prozaicheskoe tvorchestvo Mikhaila Leonidovicha Ancharovabakalářská 2017 
Nováková Veronika\rus{Anatolii0 Borisovich Mariengof (1897-1962) - poe1ticheskoe tvorchestvo i memuaristikabakalářská 2017 
Vavřínková Lenka\rus{ZHiznp1 Aleksandra Fedorovicha Kerenskogo i ego rolp1 v kontekste politicheskoi0 istorii Rossii nachala KHKH vekabakalářská 2017 
Zemanová EvaKommentirovannyj perevod skazki Vasiliya Makarovicha Shukshina Do tret'ih petuhovbakalářská 2017 
Dobiášová Barbora\rus{Mashinnyi0 perevod - prakticheskii0 opyt s programmami-perevodchikami tipa PK Translator, Perevodchik Gugl i dr.bakalářská 2016 
Hudečková Martina\rus{Kommentirovannyi0 perevod dvukh rasskazov Antona Utkina Sosednyaya strana i Brei0gelp1-mladshii0bakalářská 2015 
Lichnovská Františka\rus{Rolp1 zhurnalov v processe obucheniya russkomu yazyku bakalářská 2015 
Liščáková Veronika\rus{Kommentirovannyi0 perevod trekh rasskazov Mikhaila Vellera Krematorii0, Legenda o stazhere i Tanec s sablyami bakalářská 2015 
Melčáková Jana\rus{Muzykalp1naya terminologiya v cheshskom i russkom sravnitelp1nom plane bakalářská 2015 
Červenková Nikola\rus{Tancevalp1naya terminologiya v cheshskom i russkom sravnitelp1nom planebakalářská 2014 
Bittnerová Darja\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Sergeya Dovlatova Vstretilisp1, pogovorili i Tretii0 povorot nalevobakalářská 2013 
Kanclířová Kristýna\rus{Tanec zhivota kak yavlenie orientalp1noi0 kulp1tury v Rossii (popytka opisaniya dannogo fenomena i sostavleniya cheshsko-russkogo, russko-cheshskogo glossariya)bakalářská 2012 
Ryšánková Diana\rus{Kommentirovannyi0 perevod pp1esy Aleksandra Valentinovicha Vampilova Utinaya okhotabakalářská 2012 
Šmatelková Veronika\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Vyacheslava Pp1ecukhabakalářská 2012 
Tesariková Lesja\rus{ZHiznp1-poe1ziya-smertp1 ili Portret Borisa Ryzhego, poe1ta perestroi0ki (popytka sostavleniya mozaiki e1toi0 mnogostoronnei0 lichnosti)bakalářská 2012 
Jüngerová Regina\rus{Fenomen, nazyvaemyi0 Fenya, ili perevod russkogo vorovskogo zhargona na cheshskii0 yazykbakalářská 2011 
Pechová Simona\rus{ Problema lozhnykh druzei0 perevodchika, ili Mezhp2yazykovaya omonimiya v rabote perevodchika (cheshsko-russkoe komparativnoe issledovanie)bakalářská 2011 
Plasgurová Kateřina\rus{Transformaciya sovremennogo russkogo yazyka v tekstakh russkikh grupp i bardovbakalářská 2011 
Ryšková Tereza\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Evgeniya Grishkovcabakalářská 2011 
Baida Viktoriya\rus{Russkii0 molodezhnyi0 sleng v XXI \rus{veke (popytka opisatp1 dannyi0 fenomen i nai0ti perevodcheskie e1kvivalenty v cheshskom yazyke)bakalářská 2010 
Lupínková Veronika\rus{Kommentarii0 k perevodu knigi Sashi Sokolova Shkola dlya durakovbakalářská 2010 
Ulrikhova Oxana\rus{Razvitie pesennogo zhanra s drevnei0shikh vremen do nastoyawego vremenibakalářská 2010 
Hudáková Martina\rus{Kommentarii0 k perevodu rasskazov E1duarda Limonovabakalářská 2009 
Korotkovová Naděžda\rus{Kommentarii0 k perevodu teatralp1noi0 pp1esy Nikolaya Kolyady Amigobakalářská 2009 
Vanýsková Viktorie\rus{Kommentarii0 k perevodu rasskazov Viktora Pelevinabakalářská 2009 
Maksimová Mayya\rus{Istoriya cheshsko-russkikh kulp1turnykh otnoshenii0 (proshloe i nastoyawee) bakalářská 2008 
Nováková Monika\rus{E1kspressivnaya leksika i sposoby ee perevoda na cheshskii0 yazykbakalářská 2008 
Staňková Karin\rus{bakalářská 2008 


Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub