Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Igor Jelínek


titul, jméno, příjmení:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:tajemník oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.V mire avtorskoj pesni i pesennych proizvedenij V. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Marián Andričík. Aspekty piesňového textu
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Den s překladem XVI
Angelika BOGOCZOVÁ, Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Summary and Abstracts of articles (Area Slavica 3, s. 199-206)
Igor Jelínek
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Kak poživajut zvjozdy rossijskogo šoubiznesa?
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinemalogos aneb O využití ruských a sovětských filmů ve výuce; O ruském přízvuku zábavně; Ruština písněmi - současní interpreti, praktické tipy a doporučení
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O russkom udarenii v razvlekatelnoj forme
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Písňový workshop (jak napsat písňový text, jak nahrát album vl. nákladem)
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednáška o Bulatu Okudžavovi (95. výročí narození)
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

stipendijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Igor Jelínek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Sosnowiec - školící pobyt v rámci Erasmu+
Igor Jelínek
Rok: 2019
působení v zahraničí

V mire avtorskoj pesni i pesennych proizvedenij V. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

O překladu libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polszczyzna za Olza
Igor Jelínek
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly v mluvě obyvatel Moskvy a Petrohradu
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šostakovič a ruská opera
Igor Jelínek, Jan Špaček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

oponentský posudek na disertační práci
Igor Jelínek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poetika autorské písně (na slovanském materiálu)
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Russkaja pesennaja poezija
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Igor Jelínek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta
Igor Jelínek
Rok: 2016, Novaja rusistika
článek v odborném periodiku

Marián Andričík. Aspekty piesňového textu
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Rok: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
kapitola v odborné knize

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Urszula Pacíková, Aleš Opekar, Andrea Gebalová-Drzewiecká, Jana Januševičová ... další autoři
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar ... další autoři
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy
Igor Jelínek
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU
Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy
Igor Jelínek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2010, Meninis tekstas
článek v odborném periodiku

Meta i hodos, ili Puti postiženija istiny v perevode literaturnykh proizvedenij
Igor Jelínek
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki
Igor Jelínek
Rok: 2010, Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny
Igor Jelínek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého
Igor Jelínek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersitet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Den překladem potřetí na FF OU
Igor Jelínek
Rok: 2008, ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů
článek v odborném periodiku

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Umění interpretace. Techné hermeneutiké.
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Zření duchovního kosmu a ars interpretandi
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Avtorskaja pesnja kak osobyj žanr v kontekste russkoj kultury vtoroj poloviny XX veka
Igor Jelínek
Rok: 2007, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu
Igor Jelínek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda
Igor Jelínek
Rok: 2006
stať ve sborníku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Orfej russkogo postmodernizma.
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová)
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.
Igor Jelínek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol
Igor Jelínek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Státní centrum-muzeum V.S. Vysockého, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 23.03.-31.03.2014
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KRIPRKritika překladu
BPCV1Překladová cvičení 1
BPCV2Překladová cvičení 2
DCVGGramatická cvičení
DMCVKapitoly z funkční morfologie
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL2Ruská kultura 2
EFGR1Funkční gramatika 1
EFGR2Funkční gramatika 2
EPRE1Základy překladu 1
EPRE2Základy překladu 2
EPRE3Základy překladu 3
ERKU3Ruská kultura 3
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FFGR1Funkční gramatika 1
FFGR2Funkční gramatika 2
FISSeminář ruského a sovětského filmu
FPRE1Základy překladu 1
FPRE2Základy překladu 2
FPRE3Základy překladu 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
JTOLTeorie literatury a poetika uměl. textu
MPTMetodika překladu a tlumočení
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NSLSoučasná ruská literatura
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PMIMezijazyková česko-ruská interference
POPPOdborná praxe
PPIPInformatika pro překladatele
PPKPřekladatelské praktikum
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PSPUTSeminář k překladu uměleckého textu
PSRLSoučasná ruská literatura
PSTOPSlovanské teorie překladu
RZPRuská zpívaná poezie
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLEXSlavistická exkurze
STRKrátkodobá stáž v Rusku
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
ZAVPZáklady audiovizuálního překladu
0RU1XRuština 1 (A1)
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Ruský jazyk
1SZ2SZZ - Ruská literatura a kultura
1SZ3YSZZ - Písemná práce z ruštiny
1SZ4YSZZ - Ruština pro odb. komunik. - písem.
1SZ5YSZZ - Ruština pro odb. komunik. - ústní
1UDSLÚvod do studia literatury
2AKRJAkcentologie ruského jazyka
2INS1Interpretační seminář 1
2INS2Interpretační seminář 2
2LITSLiterární seminář
2MLR1Mluvená ruština 1
2MLR2Mluvená ruština 2
2PCV1Překladová cvičení 1
2PCV2Překladová cvičení 2
2PIPRPísemný projev
2SRSFSeminář ruského a sovětského filmu
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZAP3Základy překladu 3
3MINTMezijazyková interference
3PKPRPraktikum z kritiky překladu
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SPUTSeminář k překladu uměleckého textu
4PPPRPočítačem podporovaný překlad
4SRLTSoučasná ruská literatura
4STPRSlovanské teorie překladu
7RSSKSeminar ros. i sovet. kinematografii
7RVERussian via English
7RZPORuská zpívaná poezie
7SCASStudentský časopis
7SLVESlavistická exkurze
7UDR2Úvod do dějin ruské literatury 2
7ZAAPZáklady audiovizuálního překladu
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8INS1Interpretační seminář 1
8INS2Interpretační seminář 2
8MLR1Mluvená ruština 1
8MLR2Mluvená ruština 2
8PIPRPísemný projev
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZAP3Základy překladu 3


AutorNázev práceTypRok
Kostřebová TerezaVilen Naumovič Komissarov jako klíčová osobnost ruské translatologiediplomová 2020 
Vavřínková LenkaČeské překladatelky a překladatelé z ruštiny 20. století - pokus o popsání modelu překladatelské činnostidiplomová 2020 
Holbojová TerezaKomentovaný překlad divadelní hry Viktora Sergejeviče Rozova - Gnězdo glucharjadiplomová 2019 
Mrázková VeronikaKomentovaný překlad ruské divadelní hry Jurije Poljakova Levaja gruď Afroditydiplomová 2019 
Nosková MichaelaSrovnání překladů románu M. A. Bulgakova Mistr a Markétka z pera Aleny Morávkové (1969) a Libora Dvořáka (2005)diplomová 2019 
Liščáková VeronikaKorněj Ivanovič Čukovskij a jeho přínos pro rozvoj teorie uměleckého překladudiplomová 2018 
Melčáková JanaAnalýza ruského a českého hudebního lexika z lexikografického a překladatelského hlediska (pokus o vytvoření rusko-českého, česko-ruského slovníku hudebních termínů)diplomová 2018 
Pšenčíková LucieSrovnání prózy Andreje Bitova Puškinskij dom s jejím překladem do češtiny (Vlasta Tafelová, Puškinův dům, 2014)diplomová 2018 
Žilenko RuslanPřeklad písňového díla a post-rock Veni D´rkinadiplomová 2018 
Hudečková Martina\rus{Proza Zakhara Prilepinadiplomová 2017 
Lichnovská FrantiškaKomentovaný překlad titulků k televiznímu seriálu Orjol i reškadiplomová 2017 
Mecová VeronikaKomentovaný překlad čtyř povídek Borise Akunina z cyklu Skazki dlja idiotovdiplomová 2013 
Pechová SimonaStruktura sémantických vztahů slov (synonymie, antonymie, paronymie, homonymie) a jejich reflexe v dostupných ruských a českých slovnících (z překladatelského hlediska)diplomová 2013 
Rajčová Kratochvílová HanaKomentář k překladu divadelní hry Niny Sadur „Uličennaja lastočka„diplomová 2013 
Saranová LucieKomentovaný překlad povídky Vladimíra Vojnoviče Puťom vzaimnoj perepiskidiplomová 2013 
Sedláček MichalKomentovaný překlad části románu Maji Zinčenko Seďmoje čuvstvodiplomová 2013 
Baida Viktoriya\rus{Problematika perevoda sovremennykh cheshskikh literaturnykh proizvedenii0 na russkii0 yazykdiplomová 2012 
Herdová Jana\rus{Kommentirovannyi0 perevod povesti Pavla Sanaeva Pokhoronite menya za plintusomdiplomová 2012 
Smělíková TaťánaIstoriya Egora Dryomova, geroya rasskaza Alekseya Nikolaevicha Tolstogo (1882-1945), kak metafora russkogo haraktera (o russkom mentalitete na konkretnyh primerah)bakalářská 2021 
Fojtíková MichaelaKommentirovannyj perevod rasskazov Yuriya Pavlovicha Kazakova Arktur - gonchij pyos, Trali-valibakalářská 2020 
Franková KarolínaSravnenie russkih i cheshskih tradicij s istoricheskoj i kul'turologicheskoj tochek zreniya (na primere Rozhdestva Hristova, Paskhi, Maslenicy i t.d.)bakalářská 2020 
Němeček Jan\rus{Sovremennoe rossii0skoe kinoproizvodstvo - T.Bekmambetov,V.Todorovskii0, A.Uchitelp1 i dr. (popytka opisatp1 tendencii v oblasti sovremennoi0 rossii0skoi0 kinematografii)bakalářská 2019 
Volková Michaela\rus{Akter i shansonp1e Aleksandr Nikolaevich Vertinskii0 (1889-1957) kak zerkalo i mikrofon svoei0 e1pokhibakalářská 2019 
Janošková Lea\rus{General Andrei0 Andreevich Vlasov - kollaboracionist i predatelp1 ili geroi0 i agent Kremlya?bakalářská 2018 
Prochorenkova Karin\rus{Marina Vladi: istoriya odnoi0 semp1i v kontekste russkoi0 istorii (roman „Moi0 vishnevyi0 sad„)bakalářská 2018 
Giecková VeronikaPoliticheskie partii v Rossii nachala 20 veka (istoricheskij ehkskurs)bakalářská 2017 
Kostřebová Tereza\rus{Pesennoe i prozaicheskoe tvorchestvo Mikhaila Leonidovicha Ancharovabakalářská 2017 
Nováková Veronika\rus{Anatolii0 Borisovich Mariengof (1897-1962) - poe1ticheskoe tvorchestvo i memuaristikabakalářská 2017 
Vavřínková Lenka\rus{ZHiznp1 Aleksandra Fedorovicha Kerenskogo i ego rolp1 v kontekste politicheskoi0 istorii Rossii nachala KHKH vekabakalářská 2017 
Zemanová EvaKommentirovannyj perevod skazki Vasiliya Makarovicha Shukshina Do tret'ih petuhovbakalářská 2017 
Dobiášová Barbora\rus{Mashinnyi0 perevod - prakticheskii0 opyt s programmami-perevodchikami tipa PK Translator, Perevodchik Gugl i dr.bakalářská 2016 
Hudečková Martina\rus{Kommentirovannyi0 perevod dvukh rasskazov Antona Utkina Sosednyaya strana i Brei0gelp1-mladshii0bakalářská 2015 
Lichnovská Františka\rus{Rolp1 zhurnalov v processe obucheniya russkomu yazyku bakalářská 2015 
Liščáková Veronika\rus{Kommentirovannyi0 perevod trekh rasskazov Mikhaila Vellera Krematorii0, Legenda o stazhere i Tanec s sablyami bakalářská 2015 
Melčáková Jana\rus{Muzykalp1naya terminologiya v cheshskom i russkom sravnitelp1nom plane bakalářská 2015 
Červenková Nikola\rus{Tancevalp1naya terminologiya v cheshskom i russkom sravnitelp1nom planebakalářská 2014 
Bittnerová Darja\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Sergeya Dovlatova Vstretilisp1, pogovorili i Tretii0 povorot nalevobakalářská 2013 
Kanclířová Kristýna\rus{Tanec zhivota kak yavlenie orientalp1noi0 kulp1tury v Rossii (popytka opisaniya dannogo fenomena i sostavleniya cheshsko-russkogo, russko-cheshskogo glossariya)bakalářská 2012 
Ryšánková Diana\rus{Kommentirovannyi0 perevod pp1esy Aleksandra Valentinovicha Vampilova Utinaya okhotabakalářská 2012 
Šmatelková Veronika\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Vyacheslava Pp1ecukhabakalářská 2012 
Tesariková Lesja\rus{ZHiznp1-poe1ziya-smertp1 ili Portret Borisa Ryzhego, poe1ta perestroi0ki (popytka sostavleniya mozaiki e1toi0 mnogostoronnei0 lichnosti)bakalářská 2012 
Jüngerová Regina\rus{Fenomen, nazyvaemyi0 Fenya, ili perevod russkogo vorovskogo zhargona na cheshskii0 yazykbakalářská 2011 
Pechová Simona\rus{ Problema lozhnykh druzei0 perevodchika, ili Mezhp2yazykovaya omonimiya v rabote perevodchika (cheshsko-russkoe komparativnoe issledovanie)bakalářská 2011 
Plasgurová Kateřina\rus{Transformaciya sovremennogo russkogo yazyka v tekstakh russkikh grupp i bardovbakalářská 2011 
Ryšková Tereza\rus{Kommentirovannyi0 perevod rasskazov Evgeniya Grishkovcabakalářská 2011 
Baida Viktoriya\rus{Russkii0 molodezhnyi0 sleng v XXI \rus{veke (popytka opisatp1 dannyi0 fenomen i nai0ti perevodcheskie e1kvivalenty v cheshskom yazyke)bakalářská 2010 
Lupínková Veronika\rus{Kommentarii0 k perevodu knigi Sashi Sokolova Shkola dlya durakovbakalářská 2010 
Ulrikhova Oxana\rus{Razvitie pesennogo zhanra s drevnei0shikh vremen do nastoyawego vremenibakalářská 2010 
Hudáková Martina\rus{Kommentarii0 k perevodu rasskazov E1duarda Limonovabakalářská 2009 
Korotkovová Naděžda\rus{Kommentarii0 k perevodu teatralp1noi0 pp1esy Nikolaya Kolyady Amigobakalářská 2009 
Vanýsková Viktorie\rus{Kommentarii0 k perevodu rasskazov Viktora Pelevinabakalářská 2009 
Maksimová Mayya\rus{Istoriya cheshsko-russkikh kulp1turnykh otnoshenii0 (proshloe i nastoyawee) bakalářská 2008 
Nováková Monika\rus{E1kspressivnaya leksika i sposoby ee perevoda na cheshskii0 yazykbakalářská 2008 
Staňková Karin\rus{bakalářská 2008 


Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
soundcloud
rss
social hub