Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jiří Jung


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 203, budova D
funkce:tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
obor činnosti:odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2004
e-mail:

Vzdělání

2006 – 2010
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru české a československé dějiny (Ph.D.)
2004 – 2006
OU, FF, KHI - magisterské studium kulturních dějin (Mgr.)
2001 – 2004
OU, FF, KCJ - bakalářské studium dějin umění a péče o kulturní dědictví (Bc.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, CHSD - vědecký pracovník
 

Odborné zaměření

Dějiny každodennosti, kulturní dějiny
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, člen)
 


Cihlová neogotika. Dominantní styl sakrální architektury přelomu 19. a 20. století na Hlučínsku
Jiří Jung
Rok: 2021, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR,v.v.i
kapitola v odborné knize

Johannes Bochenek - poslední z nazarénů
Jiří Jung
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Příběh budovy R
Jiří Jung
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928
Jiří Jung
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Cihlová neogotika. Dominantní styl sakrální architektury přelomu 19. a 20. století na Hlučínsku
Jiří Jung
Rok: 2021, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR,v.v.i
kapitola v odborné knize

Johannes Bochenek - poslední z nazarénů
Jiří Jung
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Příběh budovy R
Jiří Jung
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mechtilde Lichnovská - první dáma německé ambasády v Londýně
Jiří Jung
Rok: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Nacionální tendence v sakrální architektuře
Jiří Jung
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nacionální tendence v sakrální architektuře Hlučínska mezi světovými válkami
Jiří Jung
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský
Jiří Jung
Rok: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Architekt Tadeusz Michejda
Jiří Jung
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělec v provincii - Artysta na prowincji
Jiří Jung
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Umělecké sbírky knížat Lichnovských a její proměny v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Devadesát let od úmrtí knížete Karla Maxe Lichnovského
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Eichendorffův současník kníže Eduard Lichnovský a jeho múzické zájmy
Jiří Jung
Rok: 2018, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Johann Balthasar Janda a jeho slezská stopa
Jiří Jung
Rok: 2018
kurátor výstavy

Radim JEŽ - David PINDUR a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
Jiří Jung
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sbírka moderního umění knížat Lichnovských
Jiří Jung
Rok: 2018, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Umělecké akvizice rodu Lichnovských za Karla Maxe a Mechtildy
Jiří Jung
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ztracené a znovu objevené dílo mnichovského malíře Hanse Martina
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928
Jiří Jung
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sochař Jan Baltasar Janda - 190 let od narození
Jiří Jung
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Deník Marie Lichnowské (1860-1862)
Jiří Jung
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Hlučín jako vzorné město Třetí říše
Jiří Jung
Rok: 2016, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Muzeum Hlučínska
odborná kniha

Štěpánkovice
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Aleš Binar, Veronika Marková, Marek Skupien
Rok: 2016, neuvedeno
odborná kniha

Architektura Hlučína
Jiří Jung, Adam HUBÁČEK
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Dvojí jubileum hlučínské architetkury - 150 let od narození Josefa Holuschy a Josefa Seyfrieda
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí
Jiří Jung
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Lesnické stavby knížat Lichnovských
Jiří Jung
Rok: 2015, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Neznámé dílo sochařky Marie Margarety Melzer v Kozmicích
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Poslední úlovek knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Architektura Opavy a Ratiboře v meziválečném období - paralely a rozdíly
Jiří Jung
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakter a proměny architektury na Ratibořsku v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, David Bazika, Metoděj Chrástecký, Jiří Neminář
Rok: 2014
kurátor výstavy

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Sbírka orientálního umění knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Aristokratický salon na periferii. Návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci u Opavy
Jiří Jung
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Červená perla - k dějinám a architektuře fary v Píšti
Jiří Jung
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Všichni svatí Jana Obšila
Jiří Jung
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Kulturní a společenské styky Lichnowských - salon Hradec, Chuchelná?
Jiří Jung
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Přes překážky ke hvězdám
Jiří Jung
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a Mechtilde Lichnowské s berlínskou společností v první třetině 20. století
Jiří Jung, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Ostravská univerzita, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

Jelenova škola: pekaři Alois Bobřík a Bernard Kolibač
Jiří Jung
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Josef Jelen a jeho parní pekárna na Ostravské ulici v Hlučíně
Jiří Jung
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Karl Max Lichnowsky (1860-1928) - K politickým postojům slezského knížete a německého diplomata.
Jiří Jung
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung, Z. Jirásek
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dívčí domov v Chuchelné - jeho geneze, tvůrci a umělecká výzdoba
Jiří Jung
Rok: 2010, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Dušan Uhlíř - Slezský šlechtic Felix Lichnovský
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a jeho ženy Mechtilde s berlínskou společností v první třetině 20. století.
Jiří Jung
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2009, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Antoni Barciak, Jiří Jung
Rok: 2009, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jiří Jung
Rok:
ostatní

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
DKBDějiny kolektivního bydlení
DUUDějiny urbanizace a urbanismu
EM19Evropské malířství 19. století
HPPHistorie památkové péče
HZM1Heuristika, zobrazovací metody 1
MAS19České malířství a sochařství 19. století
MODUMPředpoklady a počátky moderního umění
MODU1Principy a proudy v moderním umění 1
MODU2Principy a proudy v moderním umění 2
PROSProseminář dějin umění
PROS1Proseminář dějin umění I
PROS2Proseminář dějin umění II
RSERočníková seminární práce
SVA20Kapitoly z moderní světové architektury
TEOUATeorie umění a architektury 19. a 20. st
TERM1Terminologický seminář 1
UREG3Umění regionu 3 - 19. a 20. století
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CU19České malířství a sochařství 19. století
1PROSProseminář dějin umění
2AR20Kapitoly z moderní světové architektury
2DEURDějiny urbanizace a urbanismu
2EM19Evropské malířství 19. století
2MOD1Principy a proudy v moderním umění 1
2MOD2Principy a proudy v moderním umění 2
3DARCDějiny architektury
4EXKDOdborná exkurze - kulturní dědictví
4KUREKultura a umění regionu 19. a 20. stol.
4TEOATeorie architektury 19. a 20. století
7DAR1Dějiny architektury 1
7DAR2Dějiny architektury 2
7KOLBDějiny kolektivního bydlení
7MODUPředpoklady a počátky moderního umění
7ODEXOdborná exkurze
7SAKRSakrální umění 20. století
7SSMESbírky, sběratelství a mecenát


AutorNázev práceTypRok
Aujezdská NatálieKopřivnice ve veřejném prostoru 2. poloviny 20. století, se zaměřením na veřejné stavby 70. a 80. let.diplomová 2022 
Konečná PetraEduard Veith v českých sbírkáchdiplomová 2022 
Ondřejová ValentýnaHans Ulrich (1861-1920) architektonické dílo a produkce firmy Mihatsch & Ulrichdiplomová 2022 
Kravalová PetraVilová čtvrť Moravské Ostravy u ulic Sadová a Vítěznádiplomová 2021 
Makytová EvaVila Františka Grossmanna v kontextu vilové čtvrti 28. říjnadiplomová 2021 
Baumgartner ViktorCentrum Ostravy a způsob jeho architektonicko-urbanistického řešení v  šedesátých letech 20. století (důvody přestavby, soutěž, studie, realizace, inspirace)diplomová 2019 
Kaděrová RadmilaObyvatelstvo obytného souboru Dr. Karla Krause v Moravské Ostravě po roce 1910diplomová 2016 
Kania DavidLíbánky Ferdinanda a Eveliny de Rothschild, záznam každodenního života Rothschildů v Šilheřovicích v 60. letech 19. st.diplomová 2016 
Pavelcová EvaKoupaliště za první republiky; rekreace a veřejné koupání v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Bílková AlžbětaBytová výstavba Frýdku - Místku v období 1950 - 1990diplomová 2015 
Michalík DanielSídliště Nové Výškovicediplomová 2015 
Šimíková MartinaProměny Místku v období 1850 - 1943diplomová 2013 
Hrušková BlankaScénograf Jan Obšildiplomová 2012 
Maďa PetrPodmínky tvorby a distribuce výtvarného umění na Ostravsku v letech normalizacebakalářská 2022 
Moravcová DarinaOsobnost stavitele Karla Valouška a jeho stavební činnost na Těšínskubakalářská 2022 
Nucová Anna - MarieJosef Blum a synové, architektonické a stavitelské dílo a produkce firmy Ing. R. & H. Blum v Novém Jičíně.bakalářská 2022 
Ciesarová KláraEvangelický kostel v Komorní Lhotcebakalářská 2021 
Ivicová MichaelaFantaskní motivy v díle Jaroslava Panuškybakalářská 2021 
Pracný DavidArchitektura Hradce nad Moravicíbakalářská 2021 
Kořená LindaBrutalistní architektura 70.-80. let na Ostravskubakalářská 2020 
Aujezdská NatálieVýstavba sídliště Tatra v Kopřivnicibakalářská 2019 
Bittová JanaKulturní dům v Dolním Benešověbakalářská 2019 
Havránková PetraVitráže Karla Rechlíka na Severní Moravěbakalářská 2019 
Strončková PetraProdukce kamenických firem na Hlučínsku do roku 1940bakalářská 2019 
Vojkůvková PetraSoubor novogotických kaplí Liechtensteinů na panství Šternberkbakalářská 2019 
Wróblová KateřinaArchitekt Miloš Lamlbakalářská 2019 
Bartovičová EvaVýstavba a architektura obce Lučinabakalářská 2018 
Hařovská AlenaBývalé kino Máj v Ostravě - Přívozebakalářská 2018 
Komínková TerezaKateřina Šedá: Dílo jako bourání zažitých stereotypů a cesta ze sociální izolacebakalářská 2018 
Novosadová NikolBohuslav Fuchs a hotel Vlčinabakalářská 2018 
Šušlíková KláraŽivot a dílo hlučínského malíře Viléma Balarinabakalářská 2018 
Holoušková LucieNeonové reklamy v Ostravěbakalářská 2017 
Vidová NelaOsobnost a tvorba architekta Albína theodora Prokopabakalářská 2017 
Kožušníková BarboraPolachův areál na Horečkáchbakalářská 2016 
Crhonková KateřinaMartin Pawera - život, práce, popis každodennosti malíře v 80. letechbakalářská 2015 
Plachý FilipDům kultury ROH SONP Kladnobakalářská 2015 
Sadílková AdrianaHistorická zástavba Masarykova náměstí v Novém Jičíněbakalářská 2015 
Vodehnalová ZuzanaČervený květ - kulturní revue pro Ostravsko 60.letbakalářská 2015 
Folwarczná KristýnaPrůmyslová, živnostenská, kulturní a hospodářská výstava Těšínska a Ostravska v Orlové 1926bakalářská 2014 
Kania DavidStavitelská aktivita Rothschildů v Šilheřovicíchbakalářská 2014 
Donutilová SoňaUměleckoprůmyslové závody v Třebíči a jejich místo v Gočárově dílebakalářská 2013 
Kvapilová MichaelaPodíl uměleckořemeslných firem na výzdobě sakrálních objektů na přelomu 19. - 20. století na Těšínskubakalářská 2013 
Fatrdlová VeronikaSokolovny v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2012 
Pavlíková KláraUrbanistické a architektonické proměny Moravské Ostravy v II. polovině 20. století. Karolina - postindustriální proměny jedné průmyslové lokalitybakalářská 2012 
Zezula AdamŽivot a dílo stavitele Františka Pawlu (1854 -1922)bakalářská 2012 
Šimíková MartinaUrbanistický vývoj Hlavní třídy ve Frýdku - Místkubakalářská 2011 


Architektura na Hlučínsku v 19. a 20. století: proměny a specifika
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lichnowští - mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918.
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub