OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Tereza Klemensová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Klemensová
místnost, podlaží, budova: D 504, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1865
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Klemensová, T. DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). 2017.
Klemensová, T. Němčina v jazykové krajině pohraničí (na příkladu toponymie a chrématonymie vybraných obcí Jesenicka). In: 100 Naší řeči. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2017.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, 2017. s. 35-47. Russia Altera 28. ISBN 978-80-7465-279-0.
Klemensová, T. SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+. 2017.
Klemensová, T. V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 5, s. 301-311. ISSN 0027-8203.
Klemensová, T. Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník). In: XX. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2016.

Všechny publikace

Klemensová, T. DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). 2017.
Klemensová, T. Němčina v jazykové krajině pohraničí (na příkladu toponymie a chrématonymie vybraných obcí Jesenicka). In: 100 Naší řeči. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2017.
David, J. a Klemensová, T. Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace. In: XX. slovenská onomastická konferencia: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2017.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, 2017. s. 35-47. Russia Altera 28. ISBN 978-80-7465-279-0.
Klemensová, T. Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Toponyma a jazyková krajina (možnosti a perspektivy výzkumu). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 2017.
Klemensová, T. SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+. 2017.
Klemensová, T. The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945. Lipsko: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. 2017.
Klemensová, T. V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 5, s. 301-311. ISSN 0027-8203.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Konference mladých slavistů 2016: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Klemensová, T. Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník). In: XX. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2016.
Klemensová, T. Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka). In: 17. mezinárodní setkání mladých lingvistů: Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.


AutorNázev práceTypRok
Danielová TerezaNestandardizovaná toponymie v českém pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)bakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub