Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Dalibor Janiš


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:projektový koordinátor
ředitel centra
obor činnosti:dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1975
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostrava.academia.edu/DaliborJaniš

Vzdělání

1996 – 2000
PrF MU v Brně - int. doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy (Ph.D.)
1991 – 1996
PrF MU v Brně - magisterské studium oboru Právo (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
FF, OU, KHI - odborný asistent
2015 – 2017
FF, OU, KHI - vědecký pracovník
2012 – 2015
FPF SU, ÚHV - odborný asistent
2000 – 2012
HÚ AV ČR, Brno - vědecký pracovník
 

Odborné zaměření

dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
edice pramenů zemského práva
dějiny šlechty a šlechtických sídel
památková péče
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Časopis Východní Morava (tajemník redakce)
Matice moravská (člen)
Klub Augusta Sedláčka (člen)
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (člen)
 


Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Čeněk ze Šarova a nižší šlechta na předhusitské Moravě v časech války a landfrýdu
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Acta Musealia
článek v odborném periodiku

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

The Early Reception and Influence of Canon and Roman Law in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Peeters
kapitola v odborné knize

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... další autoři
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Tabularium Historiae
článek v odborném periodiku

Hrad Lukov - proměny opevněného sídla
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Rok: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Berkové z Dubé a Zákupy
Dalibor Janiš, Jana Janišová, Martin Aschenbrenner, Jan Štětina, Jan Rucz
Rok: 2021, Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
odborná kniha

K otázce počátků erbu pánů z Cimburka a s nimi spřízněných rodů
Dalibor Janiš
Rok: 2021, Munipress
kapitola v odborné knize

Purkrabí a služebníci na východomoravských hradech pánů ze Šternberka v časech markraběcích válek
Dalibor Janiš
Rok: 2021, Neuveden
kapitola v odborné knize

Archivy a edice. K tradici a možnostem edičního zpřístupňování pramenů na příkladě moravského zemského práva
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2020, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Páni z Krásna, jejich majetkové zázemí a sociální vazby (K otázce stratifikace moravské šlechty ve vrcholném středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2020, Acta Musealia
článek v odborném periodiku

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Čeněk ze Šarova a nižší šlechta na předhusitské Moravě v časech války a landfrýdu
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Acta Musealia
článek v odborném periodiku

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

K znamení popravy i práva obrany. Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana Jana z Rottalu
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Kroměříž. Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Petr Mikota
kapitola v odborné knize

Odborník na zemské a městské právo, editor a kodikolog. František Čáda (1895-1975)
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2019, Matice moravská
kapitola v odborné knize

The Early Reception and Influence of Canon and Roman Law in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Peeters
kapitola v odborné knize

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... další autoři
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Idea míru ve středověkém myšlení a právu
Dalibor Janiš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století
Dalibor Janiš
Rok: 2018
stať ve sborníku

Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Dalibor Janiš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Pod nadvládou šlechtických rodů (do 1604)
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Město Holešov
kapitola v odborné knize

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Parliaments, Estates & Representation
článek v odborném periodiku

Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Tabularium Historiae
článek v odborném periodiku

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě (Kelč, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R.)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2017, Castellologica Bohemica
článek v odborném periodiku

Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (K problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Dalibor Janiš
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léno Holešov, jeho sídlo a držitelé ve 13. a 14. století (K vývoji lenních statků olomouckého biskupství ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Zánik hradu Starého Světlova
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Rok: 2017, Průzkumy památek
článek v odborném periodiku

Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Księżi młyn
kapitola v odborné knize

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrad Lukov - nové objevy
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jana Langová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century
Dalibor Janiš
Rok: 2016
stať ve sborníku

Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Práva městská Království českého. Edice s komentářem, ed. Karel Malý a kol.
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Studie o rukopisech
článek v odborném periodiku

Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím
Dalibor Janiš
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
kapitola v odborné knize

Třicetiletá válka a valašská povstání
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Obec Hvozdná
kapitola v odborné knize

Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena. Moravský zemský soud v poděbradské době
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
odborná kniha

Hrad Lukov - proměny opevněného sídla
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Rok: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Rok: 2015, Archaeologia historica
článek v odborném periodiku

?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. VII/1. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1336-1339, ed. M. Menzel; Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. XII. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1357-1359, edd. U. Hohensee, M. Lawo, M. Lindner, O. B. Rader
Dalibor Janiš
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 10. Die Zeit Karls IV. 1372-1378, ed. E. Rotter
Dalibor Janiš
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hermanová BarboraManželství v normativních pramenech a praxi moravského zemského práva v letech 1480-1550 a možnosti využití tématu ve výuce dějepisudiplomová 2022 
Knopová KateřinaMěsta na severovýchodní Moravě jako součást dominia olomouckého biskupství v letech 1496-1564diplomová 2021 
Kocourek TomášOldřich II. z Rožmberka - politická kariéra a vztah k Zikmundovi Lucemburskémudiplomová 2021 
Sikorová AnnaVelkomoravské lokality na Uherskohradišťsku a jejich využití v praktické výuce dějepisudiplomová 2021 
Pěgřím MarekOsobnost Zikmunda Korybutoviče a jeho působení v českých zemíchbakalářská 2022 
Kania KryštofTvorkovští z Kravař, jejich genealogie a majetková držba do roku 1620bakalářská 2021 
Augustinová KláraJihovýchodní Morava jako komunikační prostor v 11. až 14. stoletíbakalářská 2020 
Czopik LukášOlomoucký biskup Pavel z Miličína, jeho život a působeníbakalářská 2020 
Lindovská SimonaPanství Bílovec, jeho držitelé a vývoj ve středověkubakalářská 2020 
Macáková NaděždaMoravská větev pánů z Landštejna, jejich genealogie a majetková držbabakalářská 2020 
Cabák OndřejVývoj poddanských měst v horním Pobečví ve středověkubakalářská 2019 
Čerevková RadkaUsazování cizí šlechty v českých zemích ve 13. a 14. stoletíbakalářská 2019 
Gajdorus FilipRod Donátů z Velké Polomi, jejich genealogie a majetková držba do roku 1620bakalářská 2019 
Hermanová BarboraSňatková politika Lucemburků na příkladu potomků Karla IV.bakalářská 2019 
Knopová KateřinaStředověké osídlení Brušperskabakalářská 2019 
Kocourek TomášRožmberkové a jejich postavení v zemských a dvorských strukturách středověkých Čechbakalářská 2019 
Korbelka JanRod Sedlnických z Choltic a jeho majetková držba na severovýchodní Moravěbakalářská 2019 
Krausová TerezaPanství Hranice, jeho držitelé a vývoj ve středověkubakalářská 2019 
Kubiczek MichalZdeněk Konopišťský ze Šternberka, český šlechtic pohusitské a poděbradské dobybakalářská 2019 
Sikorová AnnaHistorie Velké Moravy a její odraz v muzejních expozicích a výstavách Slováckého muzeabakalářská 2019 
Zajícová AdélaHrad jako šlechtická rezidence na příkladu pánů z Kravařbakalářská 2019 
Žákovčíková AlžbětaÚloha koní v prostředí české a moravské šlechty ve středověkubakalářská 2019 
Křižková MichaelaRod Rájeckých z Mírova, jejich genealogie a majetková držbabakalářská 2018 


Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Proměny struktur a vztahů ve středověké společnosti
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub