OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jan Čížek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:novověká filozofie, filozofie osvícenství, dějiny myšlení, utopie a dystopie, J. A. Komenský, F. Bacon
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:https://upol.academia.edu/JanCizekNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Čížek, J. From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception. Erudition and the Republic of Letters. 2019, 4(2), s. 199-227. ISSN 2405-5069.
Čížek, J. Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství. Pro-FIl. 2018, 19(1), s. 19-35. ISSN 1212-9097.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. Bruniana & Campanelliana. 2018, č. 24, s. 155-163. ISSN 1125-3819.
Čížek, J. University of Oxford. 2018.
Čížek, J. Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 1:. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Hermés. XIII. 218 s. ISBN 978-80-7465-265-3.
Čížek, J. The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2016, č. 61, s. 153-164. ISSN 0066?6874.
Čížek, J. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Vol. 15. 233 s. ISBN 978-3-631-67873-2.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. Acta Comeniana. 2015, č. 53, s. 41-60. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature. Acta Comeniana. 2014, č. 28, s. 51-93. ISSN 978-80-7007-445-9.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?. Acta Comeniana. 2012, č. 50, s. 69-87. ISSN 978-80-7007-404-6.

Všechny publikace

Čížek, J. Erasmus+ US Katowice. 2019.
Čížek, J. From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception. Erudition and the Republic of Letters. 2019, 4(2), s. 199-227. ISSN 2405-5069.
Čížek, J. Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství. Pro-FIl. 2018, 19(1), s. 19-35. ISSN 1212-9097.
Čížek, J. Comenius's Emendation of Society and its Limits. In: Borders, Boundaries and Limits - International Society for Intellectual History. St Andrews. 2018.
Čížek, J. Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków. 2018.
Čížek, J. "Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum": Komenského vize nápravy společnosti. In: XXVI. Letní škola klasických studií. Kuks: KKS FLÚ AV ČR. 2018.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku. In: Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2018.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?. In: From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. Bruniana & Campanelliana. 2018, č. 24, s. 155-163. ISSN 1125-3819.
Čížek, J. Novověké filozofické koncepce. 2018.
Čížek, J. Teaching Mobility Erasmus+ (UK Bratislava). 2018.
Čížek, J. Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury. In: Zvaná přednáška. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 2018.
Čížek, J. University of Oxford. 2018.
Čížek, J. Comenius's Emendation of Society and its Limits. Studia Comeniana et Historica. 2017, č. XLVII, s. 73-83. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In: International Society for Neoplatonic Studies 15th Annual Conference. Univerzita Palackého, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Čížek, J. Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?. In: 11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Čížek, J. Erasmus+ Wroclaw. 2017.
Čížek, J. Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2. 2017.
Čížek, J. John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge. Acta Comeniana. 2017, 31(55), s. 9-22. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge. In: Scientiae 2017. Universita degli Studi di Padova: Universita degli Studi di Padova. 2017.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. In: Renaissance Society of America Annual Meeting 2017. Chicago, IL: Renaissance Society of America. 2017.
Čížek, J. Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 1:. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Hermés. XIII. 218 s. ISBN 978-80-7465-265-3.
Čížek, J. Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence. In: Epistolary Cultures: Letters and Letter-writing in Early Modern Europe. York: University of York. 2016.
Čížek, J. Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica. 2016, č. XLVI, s. 86-120. ISSN 0323-2220.
Čížek, J., LOCHMANOVÁ, K. a ŠMIŘÁK, T. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. 2016.
MICHLOVÁ, B., Lochmanová, K., Šmiřák, T. a Čížek, J. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. 2016.
Čížek, J. Komenského napravená společnost a její limity. In: XXX. komeniologické kolokvium. Uherský Bord: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. 2016.
Čížek, J. Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. In: Jednota filozofická. Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého: Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého. 2016.
Čížek, J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2016.
Čížek, J. The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius. In: Scientiae Oxford 2016. St Anne?s College, University of Oxford: University of Oxford. 2016.
Čížek, J. The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2016, č. 61, s. 153-164. ISSN 0066?6874.
Čížek, J. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Vol. 15. 233 s. ISBN 978-3-631-67873-2.
Čížek, J. The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius. Archivio di Filosofia. 2016, č. LXXXIV, s. 177-185. ISSN 0004-0088.
Čížek, J. University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016. 2016.
Čížek, J. Estonian University of Life Sciences, Tartu. 2015.
Čížek, J. J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014. 2015.
Čížek, J. J. A. Komenský a jeho filosofie člověka. In: J. A. Komenský a jeho filosofie člověka. Brno: Vysokoškolské katolické hnutí Brno. 2015.
Čížek, J. Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. In: Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., v Praze: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., v Praze. 2015.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. In: Lukas von Prag - der vergessene Reformator. Herrnhut: Akademie Herrnhut für politische und kulturelle Bildung. 2015.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. Acta Comeniana. 2015, č. 53, s. 41-60. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému. 2015.
Čížek, J. Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci. Studia Comeniana et historica. 2014, č. 44, s. 31-64. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.. 2014.
Čížek, J. On the eschatology of Consultatio catholica. Studia Comeniana et historica. 2014, č. 44, s. 19-30. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.. In: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance 2014 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 370-384. ISBN 978-80-244-4428-4.
Čížek, J. The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature. Acta Comeniana. 2014, č. 28, s. 51-93. ISSN 978-80-7007-445-9.
Čížek, J. Vilnius University. 2014.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?. Acta Comeniana. 2012, č. 50, s. 69-87. ISSN 978-80-7007-404-6.
Čížek, J. The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2011, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-3742.
Čížek, J. Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl. Studia Comeniana et historica. 2010, č. 40, s. 21-45. ISSN 0323-2220.


AutorNázev práceTypRok
Fikrová BarboraCharles Blount a kořeny anglického deismudiplomová 2019 
Černocká GabrielaOsvícenské ideály a politická praxediplomová 2018 
Mohylová LucieNovověká diskuze o innatismu na příkladu filozofie J. Locka a R. Descartabakalářská 2019 
Vinohradský MiloslavSkepticismus ve filozofii Davida Humabakalářská 2019 
Lapčík JanPrůřez myšlením a dílem Michela de Montaignebakalářská 2017 


Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu
Hlavní řešitelMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub