OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Michaela Pečtová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michaela Pečtová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 402, budova DM
funkce:
obor činnosti:pedagogicko-psych. a školní poradenství
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Dobešová Cakirpaloglu, S., Pečtová, M. a Vévodová, Š. Konformita u českýcha a amerických adolescentů. Profese online. 2016, roč. 9, s. 9-16. ISSN 1803-4330.
Mlčák, Z. a Pečtová, M. Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů. Psychologie a její kontexty. 2011, roč. 2, s. 1-9. ISSN 1803-9278.
Pečtová, M. Motivace k dobrovolnictví u studentů pomáhajících oborů: In: Čaníková, R., Houdková, L. (Eds.) Elektronický sborník z konference. In: II. Česko- slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2010. FF OU v Ostravě, 2010. s. 367-381. ISBN 978-80-7368-782-3.
Pečtová, M. Motivace k dobrovolnictví u studentů pomáhajících oborů.. In: II. česko - slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Pečtová, M. Prosocial behavior of volunteers.. In: Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Váňová, M. Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa, 2009. Univerzita Konštantína filozofa, 2009. s. 520-528. ISBN 978-80-8094-660-9.
Váňová, M. Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů. In: IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra: Fakulta sociálnej práce a sociálnych vied, UKF v Nitre. 2009.
Váňová, M. Rizikové faktory problémového chování v adolescenci. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 102-110. ISBN 978-80-7368-594-2.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KAZDOVÁ, I., KANIOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2007. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. In: II. Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2007.


AutorNázev práceTypRok
Bělohradová MartinaAnalýza tematické kresby dětí mladšího školního věkubakalářská 2016 
Ovesná KarolínaKlima školy z pohledu žáků, učitelů a rodičůbakalářská 2016 
Gojová NikolaDomácí násilí páchané na ženáchbakalářská 2012 
Košťálová KristinaSoučasné trendy v sociální práci se seniorybakalářská 2012 
Lexová JanaRizikové chování v adolescenci - agrese a šikanabakalářská 2012 
Richtárová PetraRizikové chování v adolescencibakalářská 2012 
Vrublová KarlaSebepoškozování adolescentůbakalářská 2012 
Dombrošová HanaVztahy adolescentů v rodiněbakalářská 2011 
Janáčková JarmilaRizikové chování v adolescencibakalářská 2011 
Jurečková TerezaMotivace mládeže k mezinárodní mobilitěbakalářská 2011 
Pecinová VladěnaVliv ústavní péče na vývoj adolescentůbakalářská 2011 
Stromská PetraVýznam vrstevnické skupiny u adolescentůbakalářská 2011 
Šmírová TerezaZpůsoby trávení volného času adolescentůbakalářská 2011 
Švábová KristýnaSoučasné trendy v péči o osoby s mentálním postiženímbakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub