Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Blažena Gracová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
2015Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko
2011, 2014Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2009Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, SRN - studijní pobyt
1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2011, 2014Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN – studijní pobyt
1993, 2003Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština

Praxe

1997 – dosudOU, FF, KHI - docentka
1991 – 1997OU, FF, KHI – odborná asistentka
1988 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka
1984 – 1988ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977 – 1984Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973 – 1977Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti (vedoucí české části, od 2013)
Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)

Základní výzkumné zaměření

Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.
Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.


Vybrané publikace

Gracová, B. Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření. In: Źródła historyczne; Nowe konteksty - badania - interpretacje. Poznań: Instytut Historii UAM, Poznań, 2017. s. 87-99. Seria Analizy i interpretacje. ISBN 978-83-65663-45-0.

Všechny publikace

Pokludová, A. a Gracová, B. Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně. 2018.
Gracová, B. Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989). In: XV. deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz. Amerika-Wissen und Amerika-Bilder. Transatlantische Beziehungen in Schulbüchern und Populärkultur in Deutschland und Tschechien. Bad Schandau. 2018.
Gracová, B. Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa. In: Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych. Praha. 2018.
Gracová, B. Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků: na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.. In: Konieczka-Śliwińska, Danuta, Machałek, Malgorzata eds.. Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018. s. 177-188. ISBN 978-83-65663-55-9.
Gracová, B. Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów: na przykładzie podręcznikowej prezentacji Karola IV.. In: Konieczka-Śliwińska, Danuta, Machałek, Malgorzata eds.. Przełomowe wydarzenia historyczne we wspólczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. 1. vyd. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018. s. 163-176. ISBN 978-83-65663-55-9.
Gracová, B. Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.. In: II kongres zagranicznych badaczy dziejów Polski. Kraków. 2017.
Gracová, B. Role grafických médií ve výuce dějepisu.. In: XI. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Gracová, B. Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření. In: Źródła historyczne; Nowe konteksty - badania - interpretacje. Poznań: Instytut Historii UAM, Poznań, 2017. s. 87-99. Seria Analizy i interpretacje. ISBN 978-83-65663-45-0.
Gracová, B. a Labischová, D. Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2017, roč. 38, s. 13-32. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. a Gracová, B. Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu. In: XI. Sjezd českých historiků; hlavní sekce H01 I Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. Olomouc. 2017.
Gracová, B. Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks. In: V. Julkowska, W. Verner. Memory of heritage - heritage of memory. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM, 2016. s. 228-255. ISBN 978-83-63047-89-4.
Gracová, B. Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks. Historia@Teoria. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 73-99. ISSN 2450-8047.
Gracová, B. Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu. In: GRACOVÁ, B., TOMÁŠEK, M.. Obraz období socialismu v českých a polských učebnicích / Obraz okresu socjalizmu w czeskich i polskich podręcznikach. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 52-70. ISBN 978-80-7464-854-0.
Gracová, B. a Labischová, D. Nauczanie historii w republice Czeskiej. Wiadomości historyczne. 2016, s. 37-42. ISSN 0511-9162.
Gracová, B. a Tomášek, M. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. 2016.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. In: Memory of heritage - heritage of memory. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2016. s. 256-277. ISBN 978-83-63047-89-4.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. Historia@Teoria. 2016, s. 31-54. ISSN 2450-8047.
Gracová, B. a Konieczka-Śliwińska, D. Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe. In: Baron, Roman - Madecki, Roman - Malicki, Jan et al.. Czeskie badania nad Polska w kontekscie Europy środkowej i wschodniej. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. s. 125-142. ISBN 978-80-7286-271-9.
Gracová, B. Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.). In: I Kongres Czechoznawstwa Polskiego. Wroclaw. 2016.
Gracová, B. a Beneš, Z. Didaktika dějepisu: Mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou. In: Oborové didaktiky: stav - bilance - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 289-326. Syntézy výzkumu vzdělávání 2. ISBN 978-80-210-7769-0.
Gracová, B. Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření: Neue Horizonten der Geschichtsunterricht. Geschischtsunterricht, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur zwischen Massenmedien, Schullbuch und Unterrichtsmaterialen.. In: Nové horizonty historické edukace. Historická edukace, historické vědomí a historická kultura mezi masmédii, učebnicemi a edukačními materiály. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2015. s. 233-243. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii. In: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa światy. 1. vyd. Warszawa: DiG, 2015. s. 631-639. ISBN 978-83-7181-917-9.
Labischová, D. a Gracová, B. Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191.
Gracová, B. Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.: Neue Horizonten der Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur zwischen Massenmedien, Schulbuch und Unterrichtsmaterialen.. In: Nové horizonty historické edukace. Historická edukace, historické vědomí a historická kultura mezi masmédii, učebnicemi a edukačními materiály. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2015. s. 206-232. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie. In: Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław: Centrum im. Willy Brandta. 2014.
Gracová, B. Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-502-0.
Gracová, B. Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, s. 150-160. ISSN 1803-7550.
Gracová, B. Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii. In: Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń - dwa światy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Úvodem. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. ISBN 978-80-7464-502-0.
Gracová, B., Labischová, D. a Szymeczek, J. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu. In: I mlčení je lež. VI. ročník konference o výuce moderních dějin. Ostrava. 2013.
Gracová, B. Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. 2013, roč. 27, s. 163-172. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2013.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Changes in European Consciousness within the Context of Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 193 s. ISBN 978-80-7464-312-5.
Gracová, B. a Labischová, D. Kompetence historického myšlení a jejich testování. In: X. sjezd českých historiků. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 183-194. X. sjezd českých historiků III. ISBN 978-80-7464-351-4.
Gracová, B. Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření). In: X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Svazek III. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872), 2013. s. 49-73. X. sjezd českých historiků III. ISBN 978-80-7464-351-4.
Labischová, D. a Gracová, B. Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce. In: Historie hranicí nekončí. Koference. Český Těšín. 2013.
Gracová, B. a Labischová, D. Slovo úvodem. Ostravská univerzita, 2013. s. 7-10. ISBN 978-80-7464-351-4.
Gracová, B. Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice. In: St. Roszak, M. Strzelecka, A. Wiczorek, L. Wróbel (edd.): Toruńskie spotkania dydaktyczne X. Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2013. s. 48-58. Toruńskie Spotkania Dydaktyczne X. ISBN 978-83-7352-204-6.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 202 s. ISBN 978-80-7464-405-4.
Gracová, B. a Labischová, D. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Labischová, D. a Gracová, B. Vztah ostravských žáků a učitelů k historii. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 2013, roč. 27, s. 37-66. ISSN 0232-0967.
Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Gracová, B. Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech. Acta Universitatis Carolinae. 2012, roč. 2012, č. Tomus LII, s. 311-320. ISSN 0323-0562.
Gracová, B. Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern. In: Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. 1. vyd. Vaduz, Liechtenstein: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2012. s. 183-194. ISBN 978-3-906393-60-5.
Gracová, B. Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě. 2012, roč. 26, s. 317-333. ISSN 1211-6068.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže. 2012.
Gracová, B. Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 131, č. supplement, s. 173-181. ISSN 0323-052X.
Gracová, B. Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích. In: Jazyk-škola-prostor jako dererminanty kulturního vývoje Těšínského Slezska. 1. vyd. Czeski Cieszyn: Kongres Polaków v Republice Czeskiej, 2012. s. 236-246. ISBN 978-80-87381-10-6.
Gracová, B. a Labischová, D. Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, s. 516-543. ISSN 1211-4669.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2011.
Gracová, B. a Beneš, Z. History Didactics in the Czech Republic. In: Facing-Mapping-Bridging Diversity. Foundation of a European. Discourse on History Education. Part 1. 1. vyd. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2011. s. 139-172. ISBN 978-3-899-74731-7.
Gracová, B. a Kubiková-Rosová, K. Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938. In: Český Těšín 1920-1989. Vznik a výstavba města v meziválečném období. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 91-105. ISBN 978-80-7248-651-9.
Gracová, B. Holocaust v paměti české středoškolské mládeže. Historie - Otázky - Problémy. 2010, roč. 2, č. 2, s. 197-209. ISSN 1804-1132.
Gracová, B. Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu. In: Beneš, Z.(ed.): Dvojí rok 1968? Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu. Praha: Casablanca, 2010. Casablanca, 2010. s. 157-168. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Politická anekdota jako historický pramen. In: Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou?. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2010. s. 49-58. Studia Historica Didactica 2. ISBN 978-80-7414-266-6.
Gracová, B. Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření). In: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : (stupínek, jeviště, plátno). 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 56-66. Studia historica didactica ; 1. ISBN 978-80-7414-257-4.
Gracová, B. Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.). In: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Stupínek - jeviště - plátno. 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 133-156. Studia Historica Didactica 1. ISBN 978-80-7414-257-4.
Gracová, B. Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic. In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (Genderová tematika ve výuce dějepisu). 1. vyd. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 27-38. Studia Historica Didactica 3. ISBN 978-80-7414-367-0.
Gracová, B. Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii. Wiadomości Historyczne. 2009, s. 24-34. ISSN 0511-9162.
Gracová, B. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky. In: Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 291-295. ISBN 978-80-7308-298-7.
Gracová, B. Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.: Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v regionálním denním tisku. In: Historik na Moravě. Brno: Matice moravská, 2009. Matice moravská, 2009. s. 723-736. ISBN 978-80-86488-57-8.
Gracová, B. Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern. In: Zweierlei 1968?. Die Umbruchjahre 1968 und 1989 in deutschen und tschechischen Schulbüchern. Braunschweig: Georg-Eckert-Institut, 2008. Georg-Eckert-Institut, 2008. s. 161-173. ISBN 978-3-89971-483-8.
Gracová, B. Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita. In: Nová role učitele / budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 123-131. ISBN 978-80-7368-517-1.
Gracová, B. Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření). In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2008. s. 179-200. ISBN 978-80-86841-10-6.
Gracová, B. Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. s. 9-30. ISBN 978-80-211-0571-3.
Gracová, B. Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.. Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis. 2008, č. 1, s. 439-455. ISSN 1803-411X.
Labischová, D. a Gracová, B. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 278 s. ISBN 978-80-7368-584-3.
Gracová, B., Beneš, Z. a Průcha, J. Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.. první. vyd. Praha: MŠMT, 2008. 85 s. ISBN 978-80-211-0570-6.
Gracová, B. Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže. In: Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. Univerzita J. E. Purkyně, 2008. s. 45-52. ISBN 978-80-7414-032-7.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu I.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu II.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol. 2007.
Gracová, B. Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.. Těšínsko. 2007, roč. 50, s. 1-5. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam. In: IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6. - 8. září 2006. Svazek I.. Pardubice - Praha - Ústí na Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2007. Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2007. s. 97-114. ISBN 978-80-904069-0-2.
Gracová, B. Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc.. Hradec Králové: FHS, Univerzita Hradec Králové, 2007. FHS, Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 75-87.
Gracová, B. Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 81-96. ISBN 978-80-7368-283-5.
Gracová, B. a Popelka, P. První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol. 2007.
Gracová, B. Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.. Těšínsko. 2007, roč. 50, s. 31-32. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen. In: Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. (Hrsg. H. DOLEZEL-A.HELMEDACH). Hannover: Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 113, 2006. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 113, 2006. s. 129-155. ISBN 3-88304-313-3.
Gracová, B. Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych). In: Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Wrocław: Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA Lubin, 2006. Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA Lubin, 2006. s. 37-48. ISBN 83-901518-9-8.
Gracová, B. Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się. In: Dynamika śląskiej tożsamści. Katowice: Wadawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Wadawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. s. 151-170. ISBN 83-226-1552-3.
Gracová, B. Vědomí evropanství u české studující mládeže. In: Historie a škola III. Člověk, společnost, dějiny II. (Uspořádal Z. Beneš). s. 39-63.
Gracová, B. Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách. In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií UJEP, 2006. Ústav humanitních studií UJEP, 2006. s. 51-56. ISBN 80-7044-771-0.
Gracová, B. Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii (Ed. I. Málková - J. Malura). Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 227-240. ISBN 80-7198-274-X.
Gracová, B. Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, PedF, Katedra historie a sociální pedagogiky, 2006. MU, PedF, Katedra historie a sociální pedagogiky, 2006. s. 144-151. ISBN 80-86633-74-8.
Gracová, B. Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic. In: Acta historica Neosoliensia. Banská Bystrica: Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB, 2005. Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB, 2005. s. 243-256. ISBN 80-8083-173-4.
Gracová, B. Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí. In: Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005. Matice moravská, 2005. s. 109-121. ISBN 80-86488-23-3.
Gracová, B. První republika v učebnicích našich sousedů. In: Historie-Historica 12. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 299-312. ISBN 80-7368-044-0.
Čapek, V., Gracová, B., Jílek, T. a Východská, H. Úvod do didaktiky dějepisu. 2005.
Gracová, B. Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten. In: Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen. Nationalgeschichte im Schulunterricht in Ostmitteleuropa . Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2004. Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2004. s. 223-252. ISBN 3-88304-312-5.
Gracová, B. Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2004. Spisy FF OU. 297 s. ISBN 80-7042-677-2.
Gracová, B. Vědomosti polské studující mládeže z české historie. In: Historica 11. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 207-228. ISBN 80-7042-666-7.
Gracová, B. Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti . Praha: FF UK Praha, 2003. FF UK Praha, 2003. s. 9-24. ISBN 80-7308-039-7.
Gracová, B. Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti . Brno: PF MU Brno, 2003. PF MU Brno, 2003. s. 39-47. ISBN 80-210-3076-3.
Gracová, B. Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže. In: Historica 9. Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. s. 65-83. ISBN 80-7042-618-7.
Gracová, B. Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej. Pamiętnik Cieszyński.. 2002, s. 109-130. ISSN 0137-558x.
Gracová, B. Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže. In: Acta historica neosoliensia (Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V./2002) . Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB , 2002. Katedra histórie FHV UMB , 2002. s. 194-209. ISBN 80-8055-703-9v.
Gracová, B. a Labischová, D. Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.. -. 2001, s. 410-448. ISSN 0232-0967.
Gracová, B. Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný. 2001.
Gracová, B. Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století. 2001.
Gracová, B. Češi a Slováci z pohledu studující mládeže. In: Česko-Slovenská historická ročenka . s. 107-119. ISBN 80-210-2484-4.
Gracová, B. Jak vnímají žáci sousední národy.. Moderní vyučování. 2000, s. 8-9.
Gracová, B. Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.. In: Sborník statí ze semináře v Krnově: Češi a Němci dříve a dnes. Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců Opava. Opava : Open Education & Sciences, 2000. Open Education & Sciences, 2000. s. 75-91. ISBN 80-901974-8-5.
Gracová, B. Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. . Praha: HÚ AV ČR Praha, 2000. HÚ AV ČR Praha, 2000. s. 113-129. ISBN 80-7286-021-6.
Gracová, B. T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže. In: Spory o dějiny III. Sborník kritických textů. . Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. Masarykův ústav AV ČR, 2000. s. 128-141. ISBN 80-902659-7-9.
Gracová, B. Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže. In: Wieki Stare i Nowe. Tom 1 . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2000. s. 172-193. ISBN 83-226-1005-X.
Gracová, B. Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů, I. . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 101-118. ISBN 80-7042-558-2.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.. 1999.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Gracová, B. Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej. In: Mezinárodní konference na Pedagogické univerzitě ve Vilniu: Vaizdumas mokant istorijos vidurinéje ir aukštojoje mokykloje (Využití názorných prostředků ve výuce dějepisu) . Vilnius: PdF ve Vilniu, 1999. PdF ve Vilniu, 1999. s. 16-24.
Gracová, B. a Tlolková, Š. Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 19. . Ostrava: Tilia, 1999. Tilia, 1999. s. 7-33. ISBN 80-86101-21-5.
Gracová, B. Jak se známe a vidíme v České a Polské republice. In: MŠMT, Ostravská univerzita: Česká a polská mládež o sobě . Ostrava: MŠMT, Ostravská univerzita, 1998. MŠMT, Ostravská univerzita, 1998. s. 103-132. ISBN 80-7042-515-6.
Gracová, B. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 1998. 261 s. ISBN 80-7042-511-3.
Gracová, B. Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích. In: Ročenka katedry historie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Acta historica neosoliensia . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta hum. Vied, 1998. Univerzita Mateja Bela, Fakulta hum. Vied, 1998. s. 62-83. ISBN 80-8055-205-3.
Gracová, B. Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin. In: Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě: Slezsko v dějinách českého státu . Opava: Tilia, 1998. Tilia, 1998. s. 47-54. ISBN 80-86101-18-5.
Gracová, B. Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 121-136. ISBN 80-7042-506-7.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. ISBN 80-85819-05-8.
Gracová, B. Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu. In: PedF Masarykovy Univerzity: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - Řada společenských věd č. 16 . Brno: Masarykova Univerzita, PedF, 1997. Masarykova Univerzita, PedF, 1997. s. 88-96. ISBN 80-210-1603-5.
Gracová, B. Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic. In: Zborník výstupných úloh z vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou dňa 11.-12. 9.l 1996 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela: Zborník č. 4 1996-09-11 . Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitný, 1997. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitný, 1997. s. 81-90. ISBN 80-8055-027-1.
Gracová, B. Studující mládež o Těšínsku. Těšínsko. 1997, roč. XL, s. 20-25. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Úloha školy při formování obrazu sousedního národa. In: Sborník přispěvků z mezinarodni konference: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti . Brno: Masarykova Univerzita, PedF - Česko-moravská nadace sv. Hypolita, 1997. Masarykova Univerzita, PedF - Česko-moravská nadace sv. Hypolita, 1997. s. 68-74. ISBN 80-7204-059-6.
Gracová, B. Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 5 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 197-223. ISBN 80-7042-474-5.
Gracová, B. Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne. In: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 15. 11. 1991- 17. 11. 1991: Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert . München: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 1997. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 1997. s. 189-216. ISBN 3-486-56021-2.
Gracová, B. Jak se známe a vidíme v České a Polské republice. Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance. 1996, roč. 2, s. 6-11. ISSN není.
Gracová, B. Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941. Těšínsko. 1996, roč. 39, s. 27-28. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích. In: Rada Evropy: Občan - národ - stát. Rada Evropy. Vznik nových států v Evropě na začátku 20. století 1996-04-18 . Poděbrady: Rada Evropy - Ústav rozvoje školství PedF UK Praha, 1996. Rada Evropy - Ústav rozvoje školství PedF UK Praha, 1996. s. 109-122. ISBN není.
Gracová, B. Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 119-140. ISBN 80-7042-454-0.
Gracová, B. Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu. Regionální revue. 1996, roč. 3, s. 46-54. ISSN 1210-8340.
Gracová, B. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci. In: Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice: Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice 1995-06-21 . Brno: Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 1996. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 1996. s. 43-49. ISBN 80-7204-012-X.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla). Opava-Ostrava: Optys Opava, Ostravská univerzita, 1995. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. ISBN 80-85819-45-7.
Gracová, B. Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky. In: Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při MŠMT ČR a MNV PR: Česká polonistika a polská bohemistika . Praha: MŠMT ČR, 1995. MŠMT ČR, 1995. s. 91-128. ISBN 80-7042-422-2.
Gracová, B. a Przybylová, B. Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace. In: Ostravská univerzita: Nisko 1939/1994 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 234-252. ISBN 80-7042-422-2.
Gracová, B. Velká propagační akce s písmenem ?V?. Těšínsko. 1995, roč. 38, č. 4, s. 27-28. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace. In: Archiv města Ostravy: Ostrava - příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17 . Ostrava: Sfinga, 1995. Sfinga, 1995. s. 164-181. ISBN 80-7188-013-2.
Gracová, B. ?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942. Časopis Matice moravské. 1995, roč. 114, č. 2, s. 339-352. ISSN 0323-052X.
Gracová, B. Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 73-87. ISBN 80-7042-431-1.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo). Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. ISBN 80-85819-17-1.
Gracová, B. Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska. Těšínsko. 1994, roč. 37, č. 1, s. 2-7. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie Brno. Řada C - společenskovědní B. s. 293-299.
Gracová, B. Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940. Těšínsko. 1994, roč. 37, č. 2, s. 12-18. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel). Opava-Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. ISBN 80-85819-05-8.
Gracová, B. Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu. In: Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993. s. 231-359. ISBN 80-85491-39-7.
Gracová, B. Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy. In: Historica 1, Sborník prací FF OU: Historica 1, Sborník prací FF OU . Ostrava: Sfinga, 1993. Sfinga, 1993. s. 95-104. ISBN 80-7042-393-5.
Gracová, B. Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.. Těšínsko. 1993, roč. 36, s. 32-32. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870. Těšínsko. 1993, roč. 36, č. 3, s. 26-27. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku. Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C. 1993, s. 247-251. ISSN není.
Gracová, B. Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století. Těšínsko. 1993, roč. 36, č. 3, s. 10-13. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 4, s. 9-12. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Česká společnost a napadení Polska v září 1939. In: Historie-Historica 130, C-27. Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. Ostravská univerzita, 1992. s. 37-51. ISBN 80-7042-050-2.
Gracová, B. Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 2, s. 29-30. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 2, s. 28-29. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 3, s. 25-26. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 1, s. 14-16. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách. Časopis Slezského zemského muzea. 1992, roč. 41, č. serie B, s. 172-184. ISSN 0323-0678.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmenzel. Těšínsko. 1991, roč. 34, č. 3, s. 24-24. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Věžní hodiny v Dobraticích. -. 1991, roč. 34, č. 2, s. 25-25. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939). In: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostrava 120, C-25. Praha: Státní nakladatelství, 1990. Státní nakladatelství, 1990. s. 73-92. ISBN 80-7042-044-8.
Gracová, B. Podnikové muzeum ŽDB. In: Z dějin hutnictví 18. s. 268-273.
Gracová, B. Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla. Těšínsko. 1988, č. 3-4, s. 47-47.
Gracová, B. Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1985, č. serie B, s. 59-70.
Gracová, B. Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939. Těšínsko. 1984, č. 3, s. 7-12.
Gracová, B. Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890. Těšínsko. 1981, č. 1, s. 18-20.
Gracová, B. Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905. In: Ostrava 11. s. 251-280.
Gracová, B. Dvojí výročí Petra Cingra. Těšínsko. 1980, č. 3, s. 4-5.
Gracová, B. Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko. Těšínsko. 1980, č. 3, s. 19-20.
Gracová, B. Ladislav Ševčík. Těšínsko. 1980, č. 1, s. 1-2.
Gracová, B. K počátkům Polského domu v Ostravě. In: Ostrava 10. s. 294-311.
Gracová, B. Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939. Těšínsko. 1979, č. 1, s. 14-17.
Gracová, B. Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938. Těšínsko. 1979, č. 3, s. 1-4.
Gracová, B. Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899. Vlastivědné listy. 1978, roč. 4, č. 2, s. 13-14.
Gracová, B. Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938. In: Ostrava. s. 204-212.
Gracová, B. Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1976, roč. 1976, č. serie B, s. 139-150.
Gracová, B. Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938. Slezský sborník. 1976, roč. 74, č. 1, s. 48-53.
Gracová, B. a Grobelný, A. Z minulosti Karvinska. In: Studie o Těšínsku 4. s. 11-53.
Gracová, B. Do dětmarovické kroniky 1898-1914. Těšínsko. 1974, č. 3, s. 28-31.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem. Těšínsko. 1974, č. 1, s. 20-23.
Gracová, B. Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939. Těšínsko. 1974, č. 3, s. 3-6.
Gracová, B. Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1974, roč. 23, č. serie B, s. 1-14.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem. Těšínsko. 1973, č. 1, 3, s. 19-23.
Gracová, B. Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896. Těšínsko. 1973, č. 4, s. 1-1.


ZkratkaNázev předmětu
0PATRPatronus - vizitační praxe
AMVVDAktivizující metody ve výuce dějepisu
CPR1. republika a protektorát
CPSRČeské politické strany v 1. pol. 20. st.
CVDNové koncepce středošk. výuky dějepisu
DDS1Didaktika dějepisu 1
DDS2Didaktika dějepisu 2
ORPObdobí II. republiky a Protektorátu
PCSRPrvní ČSR
PCSRYČeské dějiny 1918-1945
PPDS1Průběžná ped. praxe 1
PPDS2Průběžná ped. praxe 2
PRVCRČeskoslovenské dějiny v letech 1918-1945
SPDSSouvislá ped. praxe
VOCVýznamné české osobnosti 20. století
ZDRAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
1DCDP20. st. v čsl. a čs. dějinách
2DCDS20. st. v čsl. a čs. dějinách - sem.
3DID1Didaktika dějepisu 1
3DID2Didaktika dějepisu 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3UDSTJak učit dějiny 19. a 20. století
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MAD2Metodolog. aspekty čsl. dějin po r. 1918
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6UPOHÚvod do problematiky oral history
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7VCSDVýznamné české osobnosti 20. století
7ZDAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
9MPAVMetodolog. problémy čsl. dějin 1918-1992
9SNCDStav výzkumu nejnov. čes. a čsl. dějin
9TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Zapletal PavelVizuální prostředky ve výuce dějepisu a možnosti práce s nimizávěrečná  
Jurkasová HanaObraz ženy období tzv. normalizace v krásné literatuřediplomová 2019 
Větříšek MichalObraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemídiplomová 2019 
Chalupová KateřinaVybrané kapitoly z historie školní matematiky v českých zemích od poloviny 19. stoletídiplomová 2018 
Koplová JaroslavaObraz T. G. Masaryka v českých dějepisných učebnicích od roku 1919.diplomová 2018 
Tomanová TamaraObraz ženy 19. století v české seriálové produkcidiplomová 2018 
Víšková BarboraVyužití map v dějepisném vyučovánídiplomová 2018 
Lokaj MartinVelitelé Četnického oddělení v Moravské Ostravě a podřízených okresních četnických velitelství v letech 1918-1939diplomová 2017 
Owczarzová LucieObraz období normalizace v českém filmudiplomová 2017 
Zajícová PetraObraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německýchdiplomová 2016 
Lisník LukášStátní československá reálka v Moravské Ostravě do roku 1938diplomová 2015 
Slavíková IvanaAlternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřovánídiplomová 2015 
Janková JulieFunkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kozieł BeataObraz socialistické každodennosti na stránkách polských a českých dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kudelová MonikaMimoškolní vyučovací formy a jejich využití ve školním dějepisediplomová 2014 
Kyselá HanaPředškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989diplomová 2014 
Gryžboň JakubAutomobilismus na Ostravsku do roku 1950diplomová 2013 
Hulvová HanaŠkolství v Hradci nad Moravicí ve 20. stoletídiplomová 2013 
Jašek MartinObraz československé armády (1918 - 1968) v dějepisných učebnicích a v povědomí studující mládežediplomová 2013 
Kabrhelová AdélaObraz doby císaře Františka Josefa I. v českých středoškolských učebnicích dějepisudiplomová 2013 
Němcová EvaŽIDÉ, HISTORIE ŽIDŮ A ŽIDOVSKÁ KULTURA. Židovská tematika na stránkách českých dějepisných učebnic vydaných po roce 1989 a její obraz ve vědomí studující mládeže.diplomová 2013 
Wawrzaczová DarinaČeskoslovenští a čeští premiéři na stránkách českých učebnic dějepisu a ve světle empirického výzkumudiplomová 2013 
Kulišťáková VeronikaMožnosti využití komiksu ve výuce dějepisudiplomová 2012 
Richterová ZuzanaFormování historického vědomí české mládeže prostřednictvím nástěnných historických obrazůdiplomová 2012 
Diviš TomášObrazy Čechů a Estonců, jejich minulosti a současnosti ve vědomí studující mládežediplomová 2011 
Grussmannová MariannaZdravotní pojištění pracujících na Ostravsku do roku 1938 na příkladu vybraných pojišťovacích ústavůdiplomová 2011 
Zádrapová LenkaVědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské uniediplomová 2011 
Pátíková EvaZávažná trestná činnost v kompetenci Krajského soudu a Státního zastupitelství v Moravské Ostravě v letech 1922-1938diplomová 2010 
Pinkavová RomanaObraz dětství a mládí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřediplomová 2010 
Sedláčková MarkétaObraz československých dějin v letech 1918-1992 na stránkách českých a slovenských učebnic a v myslích české a slovenské studující mládežediplomová 2010 
Sentl MartinPohostinství na Babicku a okolí v letech 1850-1950 (Hostinec jako fenomén společenského života)diplomová 2010 
Bergerová HanaKulturní a společenský život v lázních Luhačovice v letech 1918-1939diplomová 2009 
Janulíková LenkaHostince, kavárny a hotely v lázních Luhačovice v období první republikydiplomová 2009 
Kloučková MarcelaMísto regionálních dějin ve výuce dějepisu (na příkladu ostravského regionu)diplomová 2009 
Kyjovská KateřinaMožnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu. Reflexe významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989.diplomová 2009 
Lhotská MonikaZ historie živnostenského podnikání v Moravské Ostravě v letech 1918 až 1938diplomová 2009 
Chmelová MartinaHistorie zlínské kinematografie v letech 1918-1945diplomová 2008 
Landsberger AdamSystém zdravotní péče na Frýdecku v období První republikydiplomová 2008 
Miekischová ZuzanaObraz ženy období okupace v krásné literatuřediplomová 2008 
Nogová DominikaHistorie skautingu v Moravské Ostravě (1919 - 1950)diplomová 2008 
Radiměřská ZuzanaDidaktická vybavenost současných německých dějepisných učebnic (komparace s didaktickou vybaveností současných českých dějepisných učebnic)diplomová 2008 
Straková JitkaFotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisudiplomová 2008 
Březovják JiříPolitický život ve Vsetíně v letech 1918-1938diplomová 2007 
Bulínová PetraVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události a osobnosti historie 20. stoletídiplomová 2007 
Jansa DorotaČeská témata na stránkách nejnovějších polských dějepisných učebnic určených základnímu a středoškolskému vzdělání (gimnazjum,liceum) a jejich dopad ve vědomí mládeže.diplomová 2007 
Jedličková OlgaKulturní a dobročinné spolky v Přerově v éře První republikydiplomová 2007 
Vařacha MichalSonda do závažné trestné činnosti v místech působnosti Státního zastupitelství Moravská Ostrava v letech 1934-1938.diplomová 2007 
Bek PavelPolitická činnost prof. Dr. Václava Černého v letech 1938 - 1948.diplomová 2006 
Čížová LenkaOvlivňování každodennosti obyvatelstva Ostravska prostřednictvím nedělních příloh novin České slovo a Moravskoslezský deník v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1935-1945)diplomová 2006 
Dominová DanielaMožnosti entegrace témat dějepisu a občanské výchovy v projektovém vyučování na základní škole (na konkrétním příkladu) - vzdělávací oblast Člověk a společnost.diplomová 2006 
Karásková NikolSportovní vyžití obyvatel Ostravska v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1930-1945)diplomová 2006 
Chvalová EvaNahlédnutí do obchodní sítě Moravské Ostravy v letech 1918-1938diplomová 2005 
Kobr TomášPolitický život v Náchodě v letech 1918-1938diplomová 2005 
Stránská JanaDidakticko-historický obraz Německa a Němců v českých učebnicích dějepisu a ve vědomí studující mládeže.diplomová 2005 
Jurkasová HanaObraz období normalizace v krásné literatuřebakalářská 2016 
Tomanová TamaraObrazy okupačních tragédií v české filmové produkcibakalářská 2016 
Vojta TomášSonda do živnostenského podnikání ve Vítkovicích za první republikybakalářská 2016 
Ptáček JiříPohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.bakalářská 2015 
Lokaj MartinČeskoslovenské četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918-1938bakalářská 2014 
Kufová KateřinaHistorie Obchodní akademie v Moravské Ostravě od roku 1919bakalářská 2013 
Lisník LukášOstravská gymnázia s českým vyučovacím jazykem do roku 1938bakalářská 2013 
Ondruchová LenkaHistorie pěveckého spolku a hudební školy Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1908-1991bakalářská 2013 
Prudilová MichaelaPrávní úprava rozluky manželství z roku 1919 a její odraz v časopisech pro ženy ve 20. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Janková JulieKomparace didaktické vybavenosti vybraných českých dějepisných učebnic s řadou rakouských učebnic dějepisubakalářská 2012 
Kozieł BeataSpor o Těšínsko v letech 1918 - 1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tiskubakalářská 2012 
Wawrzaczová DarinaProměna obrazu československých prezidentů v českých dějepisných učebnicích a povědomí o nich u dnešní studující mládežebakalářská 2011 
Zvoníčková PetraOdborné školy pro ženská povolání v Ostravě, jejich poslání a postavení v systému školbakalářská 2011 
Grygier ZuzanaKarikatura v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisubakalářská 2009 
Šimík MichalNahlédnutí do politického života Frýdku 1918-1938bakalářská 2009 
Pinkavová RomanaObraz každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřebakalářská 2007 
Berecková PavlaVývoj tělovýchovných jednot Československého Orla na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku 1909-1948bakalářská 2005 


Možnosti využití tématu každodennosti moderní doby ve výuce dějepisu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub