OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Richard Psík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Richard Psík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 208, budova D
funkce:zástupce děkana, proděkan pro studium
tajemník KLA
obor činnosti:latinská filologie, latinská medievalistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1807
553 46 2013
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.

Všechny publikace

Pumprová, A. a Psík, R. Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau. In: 21st Biennial Symposium of the IMSSS - MEDIEVAL MONKS, NUNS & MONASTIC LIFE. Bristol: University of Bristol. 2018.
Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 129-141. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Krejčík, T. a Psík, R. Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury. In: Ladislav Nekvapil (ed.). Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 93-107. ISBN 978-80-7395-956-2.
Psík, R. Formulářové sbírky a ars dictaminis. Dějiny a současnost. 2015, s. 30-31. ISSN 0418-5129.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.
Hruboň, P. a Psík, R. K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně: Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera ve Velehradě.. Časopis Matice moravské. 2014, roč. 133, s. 359-381. ISSN 0323-052X.
Otisk, M. a Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2014. Dějiny matematiky 57. 164 s. ISBN 978-80-7378-260-3.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Psík, R. a Harvánek, K. Latinská poesie středověku (studijní opora). 2013.
Krejčík, T. a Psík, R. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji. In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. s. 205-210.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.
Psík, R. Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora). 2013.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Psík, R. Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.. In: Almanach medievisty editora. Praha: Historický ústav, 2011. Historický ústav, 2011. s. 81-88. ISBN 978-80-7286-189-7.
Psík, R. Zakládací listina. In: 750. výročí první písemné zmínky o městě Vizovice. Vizovice: Lípa, 2011. Lípa, 2011. s. 8-9. ISBN 978-80-87206-29-4.
Psík, R. Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu. In: Z vrozené dobrotivosti - privilegium Karla IV. pro Ostravu. 1. vyd. Šenov u Ostravy: archiv města Ostravy, 2010. s. 12-21. ISBN 978-80-86904-41-2.
Psík, R. Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie: Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7368-579-9.
Krejčík, T. a Psík, R. Základy heraldiky. 2008.
Psík, R. Dante a latina. In: IN ONORE DI IVAN SEIDL. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. s. 141-146. ISBN 978-80-7248-008-1.
Krúpová, A., Mikulová, J. a Psík, R. Latinská morfologie. 2007.
Psík, R. Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě). In: Na meridiánech moudra. Materiály mezinárodního internetového kolokvia. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2007. Jihočeská Univerzita, 2007. s. 103-114. ISBN 978-80-7040-944-2.
Psík, R. a Lisový, I. Ridentem dicere verum. 2007.
Burian, J., Lisový, I. a Psík, R. Úvod do dějepisectví antického starověku. 2007.
Psík, R. Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004. 2007.
Psík, R. Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 223-232. ISBN 80-86488-35-7.
Psík, R. Lisový, I. Řím věčný a okouzlující : Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. 2 d. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. 2006.
Psík, R. Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi. 2006.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce). 2006.
Psík, R. Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo + mapové přílohy). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Psík, R. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-098-X.
Psík, R. Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. 2005.
Psík, R. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.. Překlad, studie a pozn. Richard Psík. Praha: OIKOYMENH, 2004. Knihovna středověké tradice XIV. 211 s. ISBN 80-7298-118-8.
Psík, R. Hukvaldské etudy: sborník in memoriam prof. Miloně Dohnala (14.6. 1924-30.3.2004). 2004.
Psík, R. Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum. 2004.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce). 2004.
Psík, R. Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou. 2001.
Psík, R. Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. 2000.
Psík, R. Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů. In: Invitantur scolares: Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole . Brno: Masarykova univerzita, 2000. Masarykova univerzita, 2000. s. 7-15. ISBN 80-210-2485-2.
Psík, R. Soupis nápisových památek okresu Opava. 2000.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.. 1999.
Psík, R. Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku). Tvar. 1999, s. 23-23.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. ČČH. 1999, s. 397-398. ISSN 0862-6111.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Psík, R. Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie . 1999.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.. 1998.
Psík, R. Berlin - Freie Universität, 2. Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 5.-9.10. 2014.
Psík, R. Bonn - Universität; Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 6.10.-10.10. 2013.
Psík, R. Krakow - Bibliotheka Jagiellonska, badatelský pobyt, 12.-17.3. 2017.
Psík, R. Londýn - The Warburg Instittute, The British Library, badatelský pobyt, 30.9. - 7. 10. 2017.
Psík, R. University of Sakarya; Adapazari; Turkey - přednáškový pobyt, 13.5-20.5. 2009.
Psík, R. Volgograd- RANCHIS, bilaterální smlouva, 30.1.-5.2. 2016.
Psík, R. Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 31.3.-4.4. 2014.
Psík, R. Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 7.9.-11.9. 2015.
Psík, R. Wien- Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
KLALatinský jazyk
PVHO2Pomocné vědy historické II
PVHO3Pomocné vědy historické III
PVHO4Pomocné vědy historické IV
PVH1Pomocné vědy historické I
CIDTČetba a interpretace lat. diplom. textů
CIN1XČínština 1 (A1)
CISTČetba a interpretace středověkých textů
INTS1Interpretační seminář I
LCET2Latinská četba II
LCET3Latinská četba III
LIVILivius, Ab urbe condita
LJVTLatinský jazyk a výpočetní technika
LMOR1Latinská morfologie I
LMOR2Latinská morfologie II
MORF1Latinská morfologie I
MORF2Latinská morfologie II
OVIDOvidius, Metamorphoses
PVHO1Pomocné vědy historické I
PVH2Pomocné vědy historické II
RAGRepetitio artis grammaticae
SALUSallustius, Catilinae coniuratio
SLPSeminář z latinské paleografie
SPBH1Seminář k bakalářské práci I
SPBH2Seminář k bakalářské práci II
SPBH3Seminář k bakalářské práci III
SYNT1Latinská syntax I
SYNT2Latinská syntax II
SZB1DSZZ - část - Latinský jazyk a kultura
ULPÚvod do latinské paleografie
USSLÚvod do studia středověké latiny
1CICEČetba Cicerona
1LSY1Latinská syntax 1
1LSY2Latinská syntax 2
1MOR1Latinská morfologie 1
1MOR2Latinská morfologie 2
1PVH1Pomocné vědy historické 1
1USLÚvod do studia latiny
1ZLAZLatina pro zdravotní sestry
2LAITLatina a informační technologie
2LA1HLatina pro historiky 1
2LA2HLatina pro historiky 2
2USTYÚvod do stylistiky
3SLA2Středověká latina - seminář
3USRUÚvod do studia rukopisů
4EDITEdiční technika
6CJLACizí jazyk - latina
7CIDTČetba a interpretace lat. diplom. textů
7OVIDOvidius, Metamorphoses
7SLPRSamostatná četba středověké lat. prózy
9CJLCizí jazyk - latina
9PMMPrameny a metody medievistiky
1AZKRLatina pro radiologické asistenty
2ATRALatina


AutorNázev práceTypRok
Kundrát RomanOtázka totožnosti notáře Jinřichadiplomová 2007 
Dobiáš KarelListiny olomouckých biskupů v době vlády Václava IV. - listiny Mikuláše z Riesenburgubakalářská 2014 
Lička LukášRoger Bacon a jeho vztah k soudobé medicíně na základě jeho spisu "De erroribus medicorum"bakalářská 2013 
Zormanová MichaelaLatinitas viva : latina v současnostibakalářská 2011 


Zkvalitnění výuky studentů navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a literatura středověku: zvyšování kompetencí v práci s elektronickými zdroji
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období9/2010 - 2/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub