OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Paul Srodecki

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Dr. phil. Paul Srodecki
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D., Antonín Malaníková, M. a Kersken, N. Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500 [Konference]. Marburg, Spolková republika Německo. 2017.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D. a Antonín Malaníková, M. Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Srodecki, P. ?Quia inter vos stabilita Concordia est valde opportuna? Zu den ermittelnden Kräften im Konflikt zwischen dem Deutschen Orden und dem Konigreich Polen im frühen Jahrhundert. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission. 2016, roč. 11, s. 321-358. ISSN 2083-7755.
Srodecki, P. ?Universe christiane reipublice validissima propugnacula? ? Jagiellonian Europe in bulwark descriptions around 1500. In: The Jagiellonians in Europe. Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. Debrecen: Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen ?Lendület?, 2016. s. 57-74. Memoria Hungariae, 2. ISBN 978-963-508-833-1.
Srodecki, P. Władysław III and the Polish-Hungarian Bul-wark topoi against the Background of the Otto-man Threat in the 15th Century. In: Dániel Bagi ? Gábor Barabás ? Zsolt Máté. Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. 1. vyd. Pécs: Történészcéh Egyesület, 2016. s. 327-356. ISBN 978-963-12-7382-3.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub