OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Karel Paulík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 413, budova DM
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, dějiny psychologie, psychologie sportu, poradenská psychologie, psychoterapie, psychologie práce, duševní hygiena, psychická zátěž
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1956
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Paulík, K. Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli. Studia paedagogica. 2017, roč. 2017, č. 22, s. 9-24. ISSN 1803-7437.

Všechny publikace

Malůš, M., Paulík, K. a Macurová, T. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD Existence 8 - Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Malůš, M., Macurová, T. a Paulík, K. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD existence 2018 ?Nekonečno v psychologii?: PhD existence 2018 ?Nekonečno v psychologii? 2018-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 264-268. ISBN 978-80-244-5339-2.
Paulík, K. Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli. Studia paedagogica. 2017, roč. 2017, č. 22, s. 9-24. ISSN 1803-7437.
Paulík, K. Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci. In: In Pitel, L. (ed.). Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. 2016 Nový Smokovec. Bratislava:: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. s. 387-393. ISBN 978-80-88910-55-8.
Paulík, K. Pracovní angažovanost učitelů: některé psychologické souvislosti.. In: Gregar, A. (Ed.). Sborník příspěvků z 16. ročníku mezinárodní konference PPaO konané ve dnech 24. - 25. května 2017 ve Zlíně. Pracovní potenciál a jeho proměny v čase 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. s. 469-473. ISBN 978-80-7454-714-0.
Kundrát, J., Paulík, K., Cakirpaloglu, P. a Rojková, Z. Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 186-193. ISBN 978-80-244-5174-9.
Paulík, K. Psychologie lidské odolnosti.. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 368 s. ISBN 978-80-247-5646-2.
Paulík, K. Emocionální přetížení - odvrácená strana pomáhajících profesí. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Paulík, K. Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci. In: Sociální procesy a osobnosť 2016. Nový Smokovec: Slovenská akedemia vied. 2016.
Paulík, K. a Mičková, Ph.D., P. Z. Percepcia komunikácie adolescentov s rodičmi v úplnej rodine. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. 2016, roč. 1, č. 1, s. 120-125. ISSN 2336-8276.
Paulík, K. Smysl práce a jeho některé psychologické souvislosti u dělnických profesí.: In E. Sollárová, T. Sollár (Eds.). In: Psychológia práce a organizácie 2016: Psychológia práce a organizácie 2016 Zborník z medzinárodnej konferencie 2016-05-18 Nitra. Nitra: Univerzita Konštantýna Fi.lozofa, 2016. s. 139-144. ISBN 978-80-558-1133-8.
Paulík, K. Smysluplnost práce, životní spokojenost a osobnost.. In: Millová, K. Slezáčková, A. Humpolíček, P., Svoboda, M. (Eds.) Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy.: Sborník příspěvků. 9. až 11. září 2015 2015-09-09 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Masarykova univerzita, 2016. s. 276-281. ISBN 978-80-210-8298-4.
Paulík, K. Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví: In . In J. Slaná Reissmannová, & L. Gajzlerová (Eds.).. In: 70 ve zdraví. .: 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.?9. září 2016 2016-09-08 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 57-65. ISBN 978-80-210-8477-3.
Paulík, K. Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví 70 ve zdraví Brno 8. 9. ? 9. 9. 2016. Brno: Masarykova univerzita. 2016.
Paulík, K., Bajgarová, A. a Ščudlova, S. Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání. In: Baranovská A., Doktorová, D., Mičková Z. (eds.) Kondášove dni 2015: Zborník príspevkov 2015-10-05 Trnava. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 121-127. ISBN 978-80-8105-795-3.
Paulík, K. Fenomenální a konceptuální aspekty resilience: In M. Friedlová, M. Lečbych (eds.). In: Sympozium rodinné resilience: Sympozium rodinné resilience. Sborník příspěvků z konfrerence 2014-10-05 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 55-73. ISBN 978-80-244-4601-1.
Paulík, K. Helping as part of professional activities of psychologists: In. H. Záškodná (Ed.), Theoretical and empirical aspects of helping.. In: Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015. s. 14-33. Educational and Communication, Vol. 2. ISBN 978-80-8166-004-7.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, CSc., D. P. H. K problematice hodnotové orientace dobrovolníků. In: Sociální procesy a osobnosť 2014: Sociální procesy a osobnosť 2014, Človek a spoločnosť. Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie 2014 Stará Lesná. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. s. 363-369. ISBN 978-80-89524-18-1.
Paulík, K. Odborná psychologická pomoc: Některé problémy.: In. Mlčák, Z., Paulík, K. (eds.).. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: Psychologické aspekty pomáhání 2014 2014-11-04 Ostava. Ostrava: Ostaravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. Ostaravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 107-112. ISBN 978-80-7464-736-9.
Paulík, K., Mičková, Z. a Branovská, A. Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií: In Rymeš, M., Gillernová, I. (Eds.). In: Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života 2015-05-20 Praha. MATFYZPRESS Praha, 2015. s. 233-244. ISBN 978-80-7378-309-9.
Paulík, K., Mičková, Ph.D., P. Z. a Baranovská, Ph.D., P. A. Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií. In: Psychologie práce a organizace - 2015 - Kvalita pracovního života. Praha: Karlova univerzita, Filozofická fakulta. 2015.
Paulík, K., Bajgarová, A., Rašíková, A. a Ščudlova, S. Pracovní smysluplnost a spokojenost se zdravím učitelů: In. Kebza, V. (ed.). Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 15. - 17. 5. 2015. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. s. 19-19. ISBN 978-80-7308-562-9.
Paulík, K., Bajgarová, A., Rašíková, A. a Ščudlova, S. Smysl práce a pracovní spokojenost učitelů: In. I. Sarmány-Schuller (Ed.). In: Rozhodovanie v živote človeka. 33. Psychologické dni.: Rozhodovanie v živote človeka. 33. Psychologické dni. Zborník príspevkov 2015-09-03 Piešťany. Bratislava: Ústav xperimentálnej psychológie SAV, 2015. Ústav xperimentálnej psychológie SAV, 2015. s. 203-209. ISBN 978-80-88910-53-4.
Paulík, K., Bajgarová, A., Rašíková, A. a Ščudlova, S. SMYSL PRÁCE A PRACOVNÍ SPOKOJENOST UČITELŮ. In: 33. Psycholgické dni "Rozhodovanie v živote človeka". Piešťany: Slovenská psychologická spoločnosť. 2015.
Paulík, K. a Novotný, J. S. Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu: In Baranovská, A., Mičková, Z. (eds.). In: Kondášove dni 2014: Kondášove dni 2014. Zborník príspevkov 2014-06-16 Trnava. Univerzita sv. Cyrila a Metodfa, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2015. s. 207-217. ISBN 978-80-8105-730-4.
Paulík, K. Smysluplnost práce živoptní spokojenost a osobnost. In: Sociální procesy a osobnost 2015. Brno: Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta. 2015.
Paulík, K. Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání. In: Škola a zdraví v 21, století. : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. 2015.
Paulík, K. Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání: In Řehulka, E., Reissmannoívá, J., Gajzlerová, L.. In: Škola a zdraví v 21. století.: Sborník příspěvků z konferencí 2014 a 2015 2015 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 363-367. ISBN 978-80-210-8139-0.
Paulík, K., Bajgarová, A. a Ščudlova, S. Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání. In: Kondášové dni 2015. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2015.
Paulík, K. Fenomenální a konceptuální faktory resilience. In: Sympozium rodinné resilience. Olomouc: Filozofická fakuzlta Palackého univerzity Olomouc. 2014.
Paulík, K. Náročné životní události mužskou a ženskou optikou.: In Baranovská, A., Mičková Z. (eds.).. In: Kondášove dni 2013. Sborník príspevkov.. Trnava: UCM Tranava, Filozofická fakulta, 2014. UCM Tranava, Filozofická fakulta, 2014. s. 144-153. ISBN 978-80-8105-573-7.
Paulík, K. Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí. In: Přednáška prof. Karel Paulík: Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno. 2014.
Paulík, K. Odborná psychologická pomoc: Některé problémy. In: Psychologické aspekty pomáhání. Ostrava. [2014-11-04-2014-11-05].. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2014.
Paulík, K. Optimism, self-confidence and perception of workload among teachers: In Procházka, P., Záškodný, P. (Eds). Conference Proceedings. In: 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science.. Praha: Curiculum, 2014. Curiculum, 2014. s. 20-29. ISBN 978-80-87894-01-9.
Paulík, K. a Tichý, M. Osobnostní dimenze a percepce pracovní zátěže u pomáhajících profesí.: In Blatnný, M, , Jejínek, M., Květoň, P. Nielsen, V. Vobořil, D. (eds.). Sociální procesy a osobnost 2013 Včera, dnes a zítra. Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference.. In: Sociální procesy a odolnost 2013 Včera dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. s. 259-264. ISBN 978-80-86174-21-1.
Paulík, K. a Mlčák, Z. Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.: In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L (eds.).. In: Psychológia práce a organizácie 2014, Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie.. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-89524-15-0.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Kopuničová, V., Novotný, J. S., Schneiderová, A., Vašutová, M. a Malůš, M. Psychologické aspekty pomáhání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Paulík, K., Novotný, J. S., Bláha, J., Horváthová, P. a Mikušová, M. Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti. Psychologie a její kontexty. 2014, roč. 5, s. 3-15. ISSN 1805-9023.
Paulík, K. a Novotný, J. S. Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu. In: Kondášove dni 2014. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2014.
Paulík, K. a Novotný, J. S. Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu.: In Baranovská, A., Mičková, Z. (eds.).. In: Kondášove dni 2014. Trnava: UCM, Filozofická fakulta, 2014. UCM, Filozofická fakulta, 2014. s. 1-9.
Paulík, K. Učitel v inkluzívním vzdělávání: Zdroje zátěže. In: Psychológia- škola-inklúzia. Bratislava: Panevropská vysoká škola. 2014.
Paulík, K. Vnímání pracovní zátěže zaměstnanci OSPOD: In. In: Veřejná správa 2014. Sborník příspěvků z konference. Univerzita Pardubice, 2014. s. 233-242. ISBN 978-80-7395-828-2.
Paulík, K. Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví. Psychologie a její kontexty. 2013, roč. 4, s. 3-11. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. Health of college students and coping strategies: In. In: In Conference Proceedings, 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science Engineering and Risk Management 2012. Praha: Curriculum, 2013. Curriculum, 2013. s. 31-38. ISBN 978-80-904948-4-8.
Paulík, K. Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž. KONTAKT. 2013, roč. 15, s. 165-172. ISSN 1212-4117.
Paulík, K. a Tichý, M. Prožívají učitelky svou pracovní zátěž intenzivněji než zdravotní sestry?: In Sarmány-Schuler, I. (ed.).. In: 31. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Bratislava: Stimul, 2013. Stimul, 2013. s. 252-255. ISBN 978-80-8127-086-4.
Paulík, K. (recenze) Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. 2012. ISBN978-80-247-4282-3. 2013.
Paulík, K. Stress and Subjective Health of Teachers. E-PEDAGOGIUM. 2013, roč. 13, s. 76-85. ISSN 1213-7758.
Paulík, K. a Saforek, P. ADAPTACE MUŽŮ A ŽEN NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ. Psychologie pro praxi. 2012, roč. 2012, č. 47, s. 41-59. ISSN 1803-8670.
Jandačková, V. K., Paulík, K. a Steptoe, A. Heart rate variability in unemployed men and women. Psychophysiology. 2012, roč. 49, č. SI, s. 39-40. ISSN 1469-8986.
Paulík, K. Chování vysokoškolských studentů v zátěžových situacích: In Brezina I., Heretík, A. (eds.) Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III.. In: Zborník filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. PSYCHOLOGICA XLI (2012). Bratislava: Univerzita komenského v Bratislavě, 2012. Univerzita komenského v Bratislavě, 2012. s. 689-697. ISBN 978-80-8127-057-4.
Paulík, K. Job Satisfaction and Stress among Teachers. New Educational Review. 2012, roč. 30, s. 138-149. ISSN 1732-6729.
Paulík, K. Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 18.-20.5. 2012. Psychologie a její kontexty. 2012, roč. 3, s. 101-102. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. Occupational stress and job satisfaction among teachers: In Dabrowska, A, Podgorecki, J. Wojaczek, I. (eds.). In: Almanac of Social Communication, International edition. 1. vyd. Opole: Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, 2012. s. 187-198. ISBN 978-83-934605-4-0.
Paulík, K. Personality, subjective health and evaluation of stress.. Psychology & Health. 2012, roč. 2012, č. 27, s. 301-302. ISSN 1476-8321.
Paulík, K. a Tichý, M. Proměnné Big Five a volba copingových strategií v pomáhajících profesích: In Halama, P. Hanák, R., Masaryk, R. Sociálne procesy a osobnosť. Zborník príspebvkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie 17. - 19. 9. 2012, Nový Smokovec.. In: Sociálne procesy a osobnosť. Zborník príspebvkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie 17. - 19. 9. 2012, Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie Bratislava, 2012. Ústav experimentálnej psychológie Bratislava, 2012. s. 102-109. ISBN 978-80-88910-40-4.
Paulík, K., Cogiel, A., Saforek, P. a Schneiderová, A. Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. spis FF OU č. 250/2012. 192 s. ISBN 978-80-7368-993-3.
Paulík, K. Psychologické poradenství, některé aktuální problémy a úkoly: In. Kvintová, J. Dařílek, P. (eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII.. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2012. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2012. s. 12-19. ISBN 978-80-244-3374-5.
Paulík, K. (recenze) Panajotis Cakirpaloglu: Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. 2012.
Paulík, K. Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví. In: Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2012.
Paulík, K. Subjektivní pracovní zátěž na úřadech práce. In: Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. 2012.
Jandačková, V. K., Paulík, K. a Steptoe, A. The impact of unemployment on heart rate variability: The evidence from the Czech Republic. Biological Psychology. 2012, roč. 91, s. 238-244. ISSN 0301-0511.
Paulík, K. a Saforek, P. Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže: Heller, D., Michálek P.(Eds). In: Cesty psychologie a psychologie cest. s. 569-574. ISBN 978-80-213-2193-9.
Moravec, V. a Paulík, K. Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky. Psychologie a její kontexty. 2011, roč. 2, s. 39-64. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. Percepce zátěže mužů a žen a strategie zvládání: In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. (Eds). In: Sborník příspěvků Conference Proceedings. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 223-228. ISBN 978-80-263-0029-8.
Paulík, K. Salutogenesis, perception of stress and the state of health of and the state of health male and female teachers: In: Řehulka, E., (Ed.).. In: School and Health 21: Health Literacy Through Education. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 319-327. ISBN 978-80-210-5720-3.
Paulík, K. SOC a hardiness mužů a žen: Fedáková, D., Kentoš, M.(Eds). In: Zborník príspevkov. Košice: Společenskovedný ústav SAV, 2011. Společenskovedný ústav SAV, 2011. s. 272-277. ISBN 978-80-89524-01-3.
Paulík, K. Strategie zvládání zátěže vysokoškolskými studenty a studentkami: Žitniaková Gurgová, B., Vaňová, M. (Eds.). In: Aktuálne otazky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. s. 24-31. ISBN 978-80-557-0312-1.
Paulík, K. Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost: In: Lazarová, B. (ed.). In: Pozdní sběr. O Práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 83-98. ISBN 978-80-7315-206-2.
Paulík, K. Zdraví a copingové strategie vysokoškolských studentů. In: 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví pro 21. století. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. 2011.
Paulík, K. Zvládání zátěže v pomáhajících profesích muži a ženami: In. Sollárová, E., Pomáhajúce profesie - aktuálne trendy v teórii, výskume a praxi. Sekcia č. 1 Záťaž a odolnosť v pomáhajúcich profesiách. In: Pomáhajúce profesie - aktuálne trendy v teórii, výskume a praxi.. Nitra: FSV Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2011. FSV Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2011. s. 62-72. ISBN 978-80-558-0063-9.
Paulík, K. a Gajda, V. Délka výkonu profese jako činitel ovlivňující percepci pracovní zátěže: In: Lovaš, l., Gajdošová, B. Kováčová- Holevová, B. (Eds.).. In: Psychologia Cassoviensis 2008. Zborník z konferencie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. s. 241-244. ISBN 978-80-7097-793-4.
Paulík, K. MAREK BLATNÝ A KOLEKTIV: Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.. 2010.
Paulík, K. a Gajda, V. Optimismus a copingové strategie zvládání zátěže: In Čechová, D.(Ed) Psychologica XL. In: Osobnosť v kontexte kognicií, emocionality a motivácií II. Bratislava: Comenius University, 2010. Comenius University, 2010. s. 537-544. ISBN 978-80-89236-93-0.
Paulík, K. Osobnost a percepce zátěže muži a ženami.. Psychologie a její kontexty. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 71-84. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. a Kubicová, A. Osobnost a pracovní spokojenost mužů a žen: Letovancová, E., Vavráková, E.(Ed) Psychologie práce a organizace. In: Psychologia práce a organizácie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 377-387. ISBN 978-80-223-2970-5.
Paulík, K. Perception of workload by men and women teachesr and self-assessed health staus: Řehulka, E.(ed.). In: School and Health. Papers of Health Education. Brno: Brno MU, 2010. Brno MU, 2010. s. 123-130. ISBN 978-80-210-5260-4.
Paulík, K. Psychologie lidské odolnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2959-6.
Látka, J. a Paulík, K. Psychosociální aspekty závažných úrazů oka. Psychologie a její kontexty. 2010, roč. 1, s. 49-57. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. Subjektivní pracovní zátěž a zdraví učitelů a učitelek: In: Valihorová, M. Kaliská, L. (Eds.). In: Zdravá škola. Banská Bystrica: PdF UMB, Občanské sdružení Pedgóg Banská Bystrica, 2010. PdF UMB, Občanské sdružení Pedgóg Banská Bystrica, 2010. s. 484-490. ISBN 978-80-557-0111-0.
Paulík, K. Volba strategií zvládání zátěže mužů a žen: In: Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V., Kouřilová, S. (Eds) Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. In: Sborník příspěvků. Sociální procesy a osobnost 2009. Brno: PsÚ AVČR, v.v.i, 2010. PsÚ AVČR, v.v.i, 2010. s. 272-281. ISBN 978-80-86174-15-0.
Paulík, K. Zvládání zátěže v mezipohlavním kontextu - konceptuální rámec: In: Popelková, M., Juhásová, A., Pohánka, M. (Eds). In: V. medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, FSVaZ, 2010. Univerzita Konštantína Filozofa, FSVaZ, 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-8094-699-9.
Paulík, K. Činitelé zprostředkující vztah zátěž - spokojenost. In: Sociálne procesy a osobnosť 2008.. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. 130-137. ISBN 978-80-88910-26-8.
Paulík, K. Dušen Selko (ed.) Psychológia zdravia. Bratislava: MAURO SLOVAKIA, 2009. Psychologie a její kontexty, 1, 2010, 1, s. 111-112.. 2009.
Paulík, K. Hoskovcová, S. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009. 2009.
Paulík, K., Schneiderová, A., Saforek, P. a Pavlica, K. MODERÁTORY A MEDIÁTORY ZÁTĚŽOVÉ ODOLNOSTI. 1. vyd. 240 s. ISBN 978-80-7368-635-2.
Paulík, K. Slepička, P., Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009. 2009.
Paulík, K. Šolcová, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti . Praha: Grada, 2009. 2009.
Paulík, K. Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. 2009.
Paulík, K. Zvládání zátěže vysokoškolských studentů a studentek: In: Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds). In: Premeny psychológie v europskom priestore venované 80. narodeninám Prof. PhDr. Damiána Kováča DrSc. Bratislava: Stimul, 2009. Stimul, 2009. s. 247-251. ISBN 978-80-89236-74-9.
Paulík, K. a Zářický, P. Hardiness a sense of coherence v současném psychologickém výzkumu: In Mlčák, Z, Paulík, K., Záškodná, H. (eds.). In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. Ostrava: FF OU, 2008. FF OU, 2008. s. 111-122. ISBN 978-80-7368-532-4.
Paulík, K. a Gajda, V. Proměnné Big-Five a percepce zátěže: In: Čechová, D (Ed). In: Osobnosť v kontexte kognicií, emocionality a motivácií. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. Univerzita Komenského, 2008. s. 487-495. ISBN 978-80-89-236-459.
Paulík, K. Przygotowanie do pokonywania stresu zavodowego w ramach studiówl pracowników socjalnych. In: Medzinarodowa konferencja: Management Socialny Wczoraj, Dziš i Jutro. Katowice: Gornoslaska Wysza Szkola Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda w Myslowicach, 2008. Gornoslaska Wysza Szkola Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda w Myslowicach, 2008. s. 0-0. ISBN 978-83-89032-12-6.
Paulík, K. Vybrané osobnostní proměnné a odolnost vůči pracovní zátěži. In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravaská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta, 2008. s. 81-109. Acta Facultatis Philosophiceae Uni.Ostraviensis. ISBN 978-80-7368-532-4.
Paulík, K. a Gajda, V. Determinanty subjektivního prožívání pracovních podmínek učitelů. In: Psychologické dny 2006. Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha: Univerzita Karlova, FF Katedra psychologie, 2007. Univerzita Karlova, FF Katedra psychologie, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-7308-185-0.
Paulík, K. Hardiness, SOC and Optimism in Coping with Work-Related Stress. In: Xth. European Congres of Psychology. PRAHA: UPA ČR, 2007. UPA ČR, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-7064-017-3.
Paulík, K. Pracovní zátěž a jak ji zvládat. AUSPICIA - recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2007, č. 1, s. 68-71. ISSN 1214-4967.
Paulík, K. Psychologie jednání se zákazníkem. 2007.
Paulík, K. Psychologie osobnosti pro praxi. 2007.
Paulík, K. Učitelský stres a potřeba změny: In: Sarmány-Schuller, I. (ed.). Metanoia harmóńia človeka. 25. Psychologické dni. Zborník príspevkov. In: Učitelský stres a potřeba změny. BRATISLAVA: Stimul, 2007. Stimul, 2007. s. 249-253. ISBN 978-80-89236-39-8.
Paulík, K. Základy psychologie pro praxi. 2007.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 2006.
Paulík, K. Determinanty lidského zvládání zátěže. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 5-28. ISBN 80-7368-174-9.
Paulík, K. K otázce zvládání pracovních nároků v sociální práci. Kontakt. 2006, roč. 8, č. 1, s. 292-300. ISSN 1212-4117.
Paulík, K. Metodika zhodnocení vstupních kompetencí. Identifikace předpokladů pro doplnění potřebného vzdělání. Metodický materiál projektu Tvá budoucnost. 2006.
Paulík, K. Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference. 2006.
Paulík, K. a Gajda, V. Proměnné ovlivňující vnímání zátěže. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 120-126. ISBN 80-7368-225-7.
Paulík, K. Psychologie sportu. 2006.
Paulík, K. Základy psychologie osobnosti. 2006.
Paulík, K. Asertivita v jednání s lidmi. Studijní opora pro distanční vzdělávání. 2005.
Paulík, K. K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí. In: Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia. 2.zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. Nitra: FSVaZ, 2005. FSVaZ, 2005. s. 186-193. ISBN 80-8050-836-4.
Paulík, K. Osobnost poradenského odborníka. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 41-58. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Pojetí sociální práce s poradenským zaměřením na FF OU. In: SOCIÁLIA 2004. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. GAUDEAMUS, 2005. s. 140-145. ISBN 80-7041-283-6.
Paulík, K. Poradenství v sociální práci. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 21-40. 1. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností manažérů a jejich pracovních týmů. 2005.
Paulík, K. Sociální práce jako činnost a vědní disciplina: In. Mlčák, Z. (ed.), Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty.. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 9-20. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Sociální práce jako vědní obor, činnost a profese: In Mlčák, Z (ed) Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 7-27. 1. ISBN 80-7368-129-3.
Paulík, K. a Saforek, P. Sociální pracovníci ve světle různých očekávání: Zborník príspevkov. In: 23. psychologické dni. Dunajská Streda: Pelikán, 2005. Pelikán, 2005. s. 254-258.
Paulík, K. Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. 1. 208 s. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 2005.
Paulík, K. Vyjednávání a řešení konfliktů. Studijní opora pro distanční vzdělávání. 2005.
Paulík, K. a Schneiderová, A. Závěry pro zlepšení sociálních služeb. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 167-177. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Zjišťování sociálních potřeb. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 89-92. 1. ISBN 80-7042-690-X.
Paulík, K. Ženy a muži v sociální práci. Psychologické dny 2004. In: Acta Universiatatis Palackianae Facultatic Philosophica. Psychologica 35, supplementum. Olomouc: UP, 2005. UP, 2005. s. 48-48. ISBN 80-244-1059-1.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 2004.
Paulík, K. Fenomén sociální marginality v prožívání stáří. 2004.
Paulík, K. Jak zlepšit poznávání sebe sama. Studijní opora pro vzdělávání dospělých. 2004.
Paulík, K. Jak zlepšit svou duševní práci. Studijní opora pro vzdělávání dospělých. 2004.
Paulík, K. K otázce nároků na pracovníky v profesi sociální práce. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 29-52. ISBN 80-7042-646-2.
Paulík, K. a Schneiderová, A. K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí. In: Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia . UKF Nitra. 2004.
Paulík, K. Poradenská kompetence sociálního pracovníka očima klienta. In: Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelavania dospelých a sociálnej práce. Prešovská univerzita v Prešově. 2004.
Paulík, K. Poradenství pro nezaměstnané. 2004.
Paulík, K. Práce s agresivním klientem v pomáhajících profesích. In: Kapitoly ze sociální práce. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 64-79. ISBN 80-7042-682-9.
Paulík, K. Profesionální kompetence sociálního pracovníka. In: Psychologické poradenství v sociální práci II . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 5-18. ISBN 80-7042-642-X.
Paulík, K. Psychologické poradenství v sociální práci II. 2004.
Paulík, K. Psychologické poradenství v sociální práci II. 2004.
Paulík, K. Psychologie osobnosti. Učební text pro distanční studium. 2004.
Paulík, K. Řízení výchovy a vzdělávání. 2004.
Paulík, K. Teacher´s workload and appraisal of their health. In: Teachers and health 6. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2004. Masarykova univerzita, Paido, 2004. s. 71-90. ISBN 80-7315-093-X.
Paulík, K. The History of the Psychology of Work and Organisation in Czech and Slovak Industry. European Psychologist. 2004, roč. 9, č. 1, s. 170-179. ISSN 1016-9040.
Paulík, K. Tvůrce vlastní kariéry. 2004.
Paulík, K. Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium. 2.vyd.. 2004.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. 2004.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. 2004.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. Závěrečná zpráva. 2004.
Paulík, K. Vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. 2004.
Paulík, K. Základy obecné psychologie. 2004.
Paulík, K. Základy vývojové psychologie. 2004.
Paulík, K. Zvládání agrese v poradenské práci. In: Psychologické poradenství v sociální práci II . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 39-48. ISBN 80-7042-642-X.
Schneiderová, A. a Paulík, K. K otázce předpokladů pro výkon pomáhající profese.. In: Mezinárodní konference . Trenčín. 2003.
Paulík, K. Nárys obecné psychologie. 2003.
Paulík, K. Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium. 2003.
Paulík, K. Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů. 2003.
Paulík, K. On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region. On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region. 2003, roč. 2003, č. 16, s. 75-82. ISSN 1056-005X.
Paulík, K. Psychologické aspekty vzdělávání dospělých. 2003.
Paulík, K. Psychologie práce a organizace na Ostravsku: Historie a současnost. Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. XXXVIII, s. 71-79. ISSN 0033-300X.
Paulík, K. The joys and trials of the teaching professions. In: Teachers and health 5. s. 207-216. ISBN 80-8669-02-05.
Paulík, K. Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium. 2003.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. 2003.
Paulík, K. Vývojová psychologie pro doplňující pedagogické studium. 2003.
Paulík, K. Základy psychologie.2.vyd.. 2003.
Paulík, K. Základy psychopatologie. 2003.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 2002.
Paulík, K. Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?. Nauczyziel i Szkola. 2002, s. 105-112. ISSN 1426-9899.
Paulík, K. K subjektivním důvodům poradenské intervence. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. s. 5-32. ISBN 80-7042-600-4.
Paulík, K. Když se řekne spokojenost. Psychologie dnes. 2002, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886.
Paulík, K. Kvalita života pacientů po angioplastice. 2002.
Paulík, K. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. 2002.
Paulík, K. Některé psychologické faktory pracovní spokojenosti učitelů. In: Učitelé a zdraví 4 2002 . Brno: P. Křepela, 2002. P. Křepela, 2002. s. 15-25. ISBN 80-902653-9-4.
Paulík, K. Obecná psychologie. 2002.
Paulík, K. Pedagogicko psychologické poradenství. Diagnostika. 2002.
Paulík, K. Poradenská intervence v sociální práci. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 19-25. ISBN 80-7042-615-2.
Paulík, K. Pracovní zátěž učitelů. In: Psychológia v škole. Košice: UPJŠ, 2002. UPJŠ, 2002. s. 103-111. ISBN 80-7097-497-4.
Paulík, K. Pracovní zátěž učitelů. In: Česko-Slovenská konferencia"Psychologia v škole". Košice. 2002.
Paulík, K. Pracovní zátěž učitelů a její zvládání. In: Miedzynarodowa Konferencja naukowa "BIezpieczenstwo dzieti i Mlodziedzy i jego Zagrozenia". Ustroň. 2002.
Paulík, K. Pracovní zátěž učitelů a jejich spokojenost v práci. In: X. Sjezd slovenských psychológov. Bratislava. 2002.
Paulík, K. a Gregor, R. Problém, problémová situace. In: Psychologické poradenství v sociální práci . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 29-46. ISBN 80-7042-615-2.
Paulík, K. Problematika rozvoje etického potenciálu firmy řízením etického procesu v organizaci. 2002.
Paulík, K. Psychologické poradenství a psychoterapie v sociální práci. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 26-28. ISBN 80-7042-615-2.
Paulík, K. Psychologické poradenství v sociální práci. 2002.
Paulík, K. Sociální potřeby a jejich zjišťování. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 17-18. ISBN 80-7042-615-2.
Paulík, K. Teória a prax tvorivého vyučovania. 2002.
Paulík, K. Účinnost a kvalita poradenských služeb. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 47-50. ISBN 80-7042-615-2.
Paulík, K. Vývojová psychologie. 2002.
Paulík, K. Academic psychology in the humanization of the Ostrava region. Up - Date. 2001, roč. 18, č. 1, s. 9-10.
Paulík, K. Co ovlivňuje spokojenost v práci učitelů základních škol. Pedagogická revue. 2001, roč. 53, s. 459-472. ISSN 1335-1982.
Paulík, K. Contemporary academic Psychology in the Ostrava region. Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal. 2001, roč. 15, č. 1, s. 87-92. ISSN 1056-005X.
Paulík, K. Czynniki utrudnijace práce Czieskim i Polskim nauczycielom. AUXILIUM SOCIALE. 2001, roč. 3, č. 1, s. 213-221. ISSN 1428-3751.
Paulík, K. Freud, Sigmund. In: Biografický slovník Slezka a Severní Moravy.Sešit 2(14.) . Ostrava FF OU: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 32-35. ISBN 80-7042-583-0.
Paulík, K. Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress. Studia Psychologica. 2001, roč. 43, č. 1, s. 91-100. ISSN 0039-320.
Paulík, K. Interpersonální komunikace. 2001.
Paulík, K. K otázce subjektivní náročnosti sociální práce. Kontakt. 2001, roč. 3, č. 1, s. 86-90. ISSN 1212-4117.
Paulík, K. K uplatnění absolventů učitelského studia na OU. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001. Sborník referátů 2001-09-05 ORLOVÁ. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 87-94. ISBN 80-7042-184-3.
Paulík, K. Manažerská psychologie. 2001.
Paulík, K. Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu. Psychologie v ekonomické praxi. 2001, roč. 34, č. 1, s. 87-91. ISSN 0033-300X.
Paulík, K. Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. 2001, roč. 36, č. 1, s. 1-13. ISSN 0033-300x.
Paulík, K. a Záškodná, H. Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002. 2001.
Paulík, K. Psychologické poradenské služby na Ostravské univerzitě a jejich současné zaměření. In: Region - služby - cestovní ruch. Sociodynamické faktory v rozvoji regionů . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 304-308. ISBN 80-7042-580-6.
Paulík, K. Psychologie práce pro manažery. 2001.
Paulík, K. Sledování uplatnění absolventů jako součást psychologického poradenství na Ostravské univerzitě. Psychologie v ekonomické praxi. 2001, roč. 36, č. 1, s. 99-105. ISSN 0033-300X.
Paulík, K. Sportovní zájmy žáků základní školy. 2001.
Paulík, K. Subjektivní hodnocení vlastního zdraví učitelů. In: Učitelé a zdraví: Učitelé a zdraví 3 2001-09-14 Brno. Brno: PsÚ AV ČR, 2001. PsÚ AV ČR, 2001. s. 41-50. ISBN 80-902653-7-5.
Paulík, K. Subjektivní percepce pracovních podmínek pomáhajících profesí. In: Psychologické dni 2001. Trenčín. 2001.
Paulík, K. Subjektivní percepce pracovních podmínek v pomáhajících profesích. In: Psychológia pre bezpečný svet . Bratislava: Stimul, 2001. Stimul, 2001. s. 242-248. ISBN 80-88982-53-7.
Paulík, K. a Gruber, D. Trénink radosti. 2. doplněné. vyd. Ostrava: Repronis, 2001. 161 s. ISBN 80-86122-74-3.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění služeb v ostravském regionu. 2001.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. 2001.
Paulík, K. Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?. Nauczyciel i Szkola. 2000, roč. 2, s. 105-112. ISSN 1426-9899.
Paulík, K. Eysenck's temperament types and perception of stress. Studia Psychologica.. 2000, roč. 42, č. 1, s. 325-338. ISSN 0039-320.
Paulík, K. Improvements to the training of graduates in applied social sciences. 2000.
Paulík, K. On the subjective demands of social work. In: Development of postgraduate courses in applied social sciences . Athens: Development and Educ. Centre, 2000. Development and Educ. Centre, 2000. s. 113-121. ISBN 960-91177-3-2.
Paulík, K. Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia. 2000.
Paulík, K. Psychologické aspekty profesionální satisfakce učitelů. 2000.
Paulík, K. Teze ze sociální psychologie. 2000.
Paulík, K. a Schneiderová, A. The Role of the Department of psychology and Social Work at the Univerity of Ostrava in improving Social Services in the Region in Futur Years. In: Improvement to the Training of Graduates in applied Social Sciences . Ostrava: OU, 2000. OU, 2000. s. 50-52. ISBN 80-7042-551-2.
Paulík, K. Towards the question on the client appraisal effect in counseling. In: Ostravská univerzita FF: Improvemnents to the training of graduates in applied social sciences . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 38-49. ISBN 80-7042-551-2.
Paulík, K. Vybrané kapitoly zo školskej psychológie II. 2000.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. 2000.
Paulík, K. Zvládání agrese v práci s lidmi. In: Společenské minority a sociální práce. 1. vyd. České Budějovice: YSF JČU, 2000. s. 80-86. 1. ISBN 80-7040-408-6.
Paulík, K. Zvládání agrese v práci s lidmi. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce. 2000.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 1999.
Paulík, K. Determinace profesionální satisfakce učitelů. In: Reflexie súčasnej psychólogie na Slovensku . Bratislava: Stimul, 1999. Stimul, 1999. s. 87-90. ISBN 80-88982-15-4.
Paulík, K. Determinanty profesionální satisfakce učitelů. In: Mezinárodní konference. Trenčín. 1999.
Mlčák, Z. a Paulík, K. Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie. In: Sigmund Freud - poselství a inspirace . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 81-87. ISBN 80-7042-552-0.
Paulík, K. Jak učitelé prožívají interakci se žáky. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.. 1999, roč. 34, č. 1, s. 58-64. ISSN 0555-5574.
Paulík, K. Pracovní spokojenost a subjektivní zdraví učitelů. In: Učitelé a zdraví 2 . Brno: PsÚ AV ČR, 1999. PsÚ AV ČR, 1999. s. 99-106. ISBN 80-902653-2-4.
Paulík, K. a Valoušek, C. Prožívají učitelé zátěž svého povolání jako intenzivnější než pracovníci jiných profesí?. In: Universitatis Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae . Ostrava: Psychologica, 1999. Psychologica, 1999. s. 77-81. ISBN 80-7042-544-X.
Paulík, K. Psychická zátěž u dětí základní školy. 1999.
Paulík, K. a Valoušek, C. Psychologická diagnostika profesionální satisfakce učitelů. In: Pedagogická diagnostika '99: Pedagogická diagnostika '99 15-9-1999 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 1999. PdF OU, 1999. s. 262-265. ISBN 80-742-552-0.
Paulík, K. Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. spisy FF OU č.129. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 138 s. ISBN 80-7042-550-4.
Paulík, K. Psychologie zdraví. 1999.
Paulík, K. Sigmund Freud - poselství a inspirace. 1999.
Paulík, K. Sigmund Freud - poselství a inspirace. Sborník referátů z mezinárodní konference. 1999.
Paulík, K. Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů pro výkon služby. 1999.
Paulík, K. Stres v práci vysokoškolských učitelů. In: FF OU: ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 5-18. ISBN 80-742-544.
Paulík, K. Subjective evalution of the consulting intervention. In: Developement of postgraduate courses in applied social sciences . Athens - Exeter: Media and Design DTP, 1999. Media and Design DTP, 1999. s. 59-75. ISBN 960-91177-0-8.
Paulík, K. Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnání. 1999.
Nevřala, J., Paulík, K. a Schneiderová, A. The role of the department of psychology and social work at FF OU in improvement of social services in Ostravian region in the up-coming years. In: -: Development of postgraduate courses in applied social sciences . Athens: Development and Education Centre European Perspective, 1999. Development and Education Centre European Perspective, 1999. s. 55-58. ISBN 960-91177-0-8.
Paulík, K. a Schneiderová, A. The role of the Department of Psychology and Social Work with Counselling Orientation at FF OU . In: Improvement of social services in the up-coming years. In.Final Report of the Tempus-Phare S_JEP-11233-96. Exeter: St. Loye´s School, 1999. St. Loye´s School, 1999. s. 38-40.
Paulík, K. Uplatnění absolventů Ostravské univerzity na trhu práce. 1999.
Paulík, K. Vybraná témata z psychologie pro učitele. 1999.
Paulík, K. Vybrané kapitoly zo školskej psychológie. 1999.
Paulík, K. a Kopasová, D. Vzdelávanie a aktuálné otázky praxe. In: Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku . Bratislava: Stimul, 1999. Stimul, 1999. s. 54-54. ISBN 80-88982-15-4.
Paulík, K. Co obtěžuje učitele různých typů škol. In: Učitelé a zdraví: Učitelé a zdraví I 1997-12-11 Brno. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998. Psychologický ústav AV ČR, 1998. s. 35-41. ISBN 80-902653-0-8.
Paulík, K. a Svatoš, J. Implicitní teorie neinteligentního chování. In: Sborník prací FF OU: Filozofie; sociologie; psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 115-120. ISBN 80-7042-512-1.
Paulík, K. Některé osobnostní rysy a pracovní spokojenost učitelů. In: Pedagogická diagnostika 97: Pedagogická diagnostika 97 1997-09-17 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 1-5. ISBN 80-7042-126-6.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, H. Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 1998.
Paulík, K. Psychologie v práci záchranáře. 1998.
Paulík, K. Psychosociální problémy adolescentů. 1998.
Paulík, K. Sociální deviace dětí a mládeže. 1998.
Paulík, K. a Valoušek, C. Spokojenost a zátěž učitelů a její složky. In: Psychologické dny 1998: Psychologie pro třetí tisíciletí září 1998 Olomouc. Olomouc: ČMPS, 1998. ČMPS, 1998. s. 44-45. ISBN --.
Paulík, K. Učitel a pracovní spokojenost. 1. vyd. Ostrava: Gruber TDP, 1998. KPS FF OU, 1. 51 s. ISBN 80-85624-20-6.
Paulík, K. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění siciálních služeb v ostravském regionu. 1998.
Paulík, K. Základy psychologie. 1998.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 1997.
Paulík, K. Člověk a psychologie. Svoboda. 1997, roč. 6, s. 4-4. ISSN nemá.
Paulík, K. Děti, mládež a drogy. 1997.
Paulík, K. K pojmu spokojenost v současné psychologii. In: -: ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS 164 . Ostrava: OU, 1997. OU, 1997. s. 35-50. ISBN 80-7042-469-9.
Paulík, K. Některé osobnostní rysy pracovní spokojenosti učitelů. In: Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1997. Ostravská univerzita Ostrava, 1997. s. 49-51. ISBN 80-7042-126-6.
Paulík, K. Pojetí inteligentního a neinteligentního chování v implicitních teoriích.. 1997.
Paulík, K. Professional satisfaction of Czech teachers from the psychological point of view. In: School of Philosophy, University of Athens: Development of postgraduate courses in applied soc. sciences Athens. Athens: University of Ahtens School of Philosophy, 1997. University of Ahtens School of Philosophy, 1997. s. 47-51. ISBN 960 286 096 0.
Schneiderová, A., Paulík, K. a Nevřala, J. Projekt zřízení magisterského studia Sociální práce s poradenským zaměřením. 1997.
Kurelová, M., Paulík, K. a Císařová, M. Příprava studentů pedagogických fakult k výchově ke zdravému způsobu života. In: Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1997. Ostravská univerzita Ostrava, 1997. s. 250-252. ISBN 80-7042-126-6.
Paulík, K. Rešenije problem v kognitivních igrach. In: Conference Psychology of human Learning and Development. Prague: Proceedings of the 3rd Prague Conference Psychology of human Learning and Development. Prague July Praha. Praha: Psych. ústav ČSAV, 1997. Psych. ústav ČSAV, 1997. s. 11-15. ISBN --.
Paulík, K. Stanovení a ověření předpokladů pro studium a práci v požární ochraně. 1997.
Paulík, K. Stanovení systému pro výběr, přípravu, hodnocení a kontrolu pracovníků požární ochrany. 1997.
Nevřala, J., Paulík, K. a Schneiderová, A. The M.A. study subject social work with counselling orientation at Faculty of Philosophy University of Ostrava. In: University of Athens: Development of postgraduate courses in applied soc. sciences . Athens: University of Athens School of Philosophy, 1997. University of Athens School of Philosophy, 1997. s. 52-57. ISBN 960 286 096 0.
Paulík, K. a Gruber, D. Trénink radosti I. Sebepoznání Seberozvoj. 1. vyd. Ostrava: Gruber TDP, 1997. 1. 159 s. ISBN 80 85624-14-1.
Paulík, K. a Gruber, D. Trénink radosti II. Emotion Management. 160 s. ISBN 80-85624-14-1.
Paulík, K. a Gruber, D. Jak na kritiku a kritiky. Vital. 1996, roč. 6, s. 12-13.
Paulík, K. Koupě potřebou i impulsem. Českomoravský profit. 1996, roč. 7, s. 7-7. ISSN 0862-9870.
Paulík, K. Na každého trochu jinak. Českomoravský profit. 1996, roč. 7, s. 10-10. ISSN 0862-9870.
Paulík, K. Neuropsychická zátěž učitelů vysokých škol. 1996.
Paulík, K. a Gruber, D. Prodejce psychologem. Českomoravský profit. 1996, roč. 7, s. 9-9. ISSN 0862-9870.
Paulík, K. Profesionální satisfakce učitelů. In: Pedagogická diagnostika 95: Pedagogická diagnostika 95 1995-09-20 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1996. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1996. s. 55-58. ISBN 80-7042-106-1.
Paulík, K. Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnaní. 1996.
Paulík, K. a Gruber, D. Techniky duševní práce. Moderní obec. 1996, č. 2, s. 10-11.
Paulík, K. a Gruber, D. Techniky duševní práce jako jedna z cest k osobnímu rozvoji. Datel. 1996, roč. 1, s. 11-13. ISSN 1211-0507.
Paulík, K. Úspěšná žena, stres. Moderní sekretariát. 1996, s. 18-25.
Paulík, K. Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního a abnormálního vývoje. 1996.
Paulík, K. Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Spisy FF OU č.89. Ostrava: Repronis, 1995. 123 s. ISBN 80-7042-423-0.
Paulík, K. Vybrané poradenské směry. Teorie a metody. 1995.
Paulík, K. Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže. 1995.
Paulík, K. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 1994.
Paulík, K. a A Kolektiv, Kapitoly z biodromálního poradenství. 1994.
Paulík, K. Pracovní zátěž učitelu a některé její zdravotní souvislosti. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 145 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 79-91. ISBN 80-7042-409-5.
Paulík, K. Psychická zátěž v učitelské profesi a možnosti jejího zjišťování. In: OU: Sborník Pedagogická diagnostika 93 . Ostrava: OU, 1994. OU, 1994. s. 312-315. ISBN 80-7042-074-X.
Mlčák, Z. a Paulík, K. Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje. Regionální revue. 1994, roč. 1, č. 3, s. 26-33. ISSN 1210-8340.
Paulík, K. Psychologická laboratoř. 1994.
Paulík, K. Stanovení předpokladů pro práci v požární ochraně. 1994.
Paulík, K. Vliv psychické zátěže na osobnost učitele. 1994.
Paulík, K. Vzdělavací proces a strategie řízení. 1994.
Paulík, K. a Záškodná, H. Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže. 1994.
Paulík, K. Předpoklady zapojení jedince do lidské spolupráce. Tématický sešit OV. 1993.
Paulík, K. Studijní a profesionální poradenství na vysokých školách. 1993.
Paulík, K. a Záškodná, H. Úvod do psychologie. 1993.
Paulík, K. Volba povolání. Tématický sešit OV. 1993.
Paulík, K. a Solanský, O. Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV. 1993.
Paulík, K. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti. 1992.
Paulík, K. Člověk - rozumný živočich. 1992.
Paulík, K. Člověk jako muž a žena. Tématická jednotka pro ZŠ. 1992.
Paulík, K. a Solanský, O. Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ. 1992.
Paulík, K. K otázce jaký má být učitel. In: OU: ACTA UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. SERIES B - 27 . Ostrava: OU, 1992. OU, 1992. s. 5-16. ISBN 80-7042-049-9.
Paulík, K. Motivace studentů v tělesné výchově. 1992.
Paulík, K. Stres podcas studiów. In: Prace komissiji naukowych.Zes 16 . Katowice: PAN, 1992. PAN, 1992. s. 36-37. ISBN --.
Paulík, K. Typologie a lidská individualita. 1992.
Paulík, K. a Tejklová, M. Týraní dětí v rodině. In: Acta Universitatis Ostraviensis . Ostrava: Series, 1992. Series, 1992. s. 17-25. ISBN --.
Paulík, K., Nevřala, J. a A Kolektiv, Činnost klubu pro dlouhodobě nezaměstnané. 1991.
Paulík, K. Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí. 1991.
Paulík, K. a Nevřala, J. Model péče o mádež bez pracovního zařazení (nepřijatou na učiliště a štřední školy). 1991.
Paulík, K. Psychologická charakteristika profese vysokoškolského učitele. In: OU: ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE OSTRAVIENSIS, Series B-26 . Ostrava: OU, 1991. OU, 1991. s. 91-101. ISBN 80-7042-034-0.
Paulík, K. Stres ve vysokoškolském studiu. In: Konferencije Naukowo-Szkoleniowa na temat:Sytuacje trudne a ich konsekwencje dla rozwoju jednostki ludskiej. Cieszyn. 1991.
Paulík, K. Základy systému integrované péče v lokálním prostředí. 1991.
Paulík, K. Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě. 1991.
Paulík, K. Jazykové schopnosti. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, Series B-25. Ostrava: PdF OU, 1990. PdF OU, 1990. s. 5-24. ISBN 80-7042-043-X.
Paulík, K. a Záškodná, H. K možnostem zajišťování efektivnosti VŠ přípravy učitelů. In: Sborník XV.Olomouckých psychologických dnů. Olomouc: AJAK a ČSPS ČSAV, 1990. AJAK a ČSPS ČSAV, 1990. s. 33-35.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, H. Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě: Závěrečná zpráva fakultního výzkumného úkolu. 1990.
Paulík, K. Profesja nauczyciela szkoly wyszej. In: Miedzynarodowa konferencje naukowa Nauczyciel Wobec Aktualnych Edukacyjnych i Spolecznych. Olsztyn. 1990.
Paulík, K. Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě studentů učitelství. 1990.
Paulík, K. Základy systému integrované sociální prevence v lokálním prostředí. 1990.
Paulík, K. Cvičení z psychologie. Učební text VŠ. 1989.
Paulík, K. a Vašina, B. Change of heart rate in college students in connection with exemination situation. International Journal of Psychophysiology. 1989, s. 346-347.
Paulík, K. Psychologické aspekty a sociální kontexty procesu formování hodnotové orientace vysokoškoláka. 1989.
Paulík, K. Psychologické faktory limitující bezpečnost práce. Institut vzdělávání pracovníků. 1989.
Paulík, K. Psychologie pro doplňující pedagogické studium. 1989.
Paulík, K. Psychologie při volbě učitelského povolání. In: AFPO. 1989.
Paulík, K. Časový rozvrh činností studenta PFO. Výzkumná zpráva. 1988.
Paulík, K. Charakteristika potřeby úspěšného výkonu u studentů Pedagogické fakulty v Ostravě.. 1988.
Paulík, K. Klasifikace v psychologii a triadologie CH. S. Pierce. In: AFPO. 1988.
Paulík, K. a Záškodná, H. Některé souvislosti aspirační úrovně školních dětí. In: AFPO, Series B-23. s. 9-20.
Paulík, K. a Nevřala, J. Obecná psychologie, 2.vydání. 1988.
Paulík, K. a Záškodná, H. Problém syntetického kritéria efektivnosti přípravy učitelů. In: Účinnost přípravy socialistických učitelů. Ostrava: PF OU, 1988. s. 261-279.
Paulík, K. Psichologija razvivajuščejsja ličnosti. 1988.
Paulík, K. Psychická zátěž učitelů základních škol. 1988.
Paulík, K. Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, Series B-23. s. 21-35.
Paulík, K. Úroveň zátěže učitelů PFO. In: Nárys modelování a optimalizace procesu výchovy a vzdělávání na Pedagogické fakultě v Ostravě. Spisy PFO č.62. Praha: SPN, 1988. SPN, 1988. s. 124-129.
Paulík, K. Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji. In: V. Ogólnopolska Konferencje Naukowa. Katovice. 1988.
Paulík, K. Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska. In: Ergonomie ve sklářském a bižuterním průmyslu. Ústí nad Labem: Dům techniky ČSVTS, 1988. s. 17-22.
Paulík, K. Psychologický model nebezpečné události. Bezpečná práca. 1987, s. 198-201.
Paulík, K., Záškodná, H. a Dobrovolská, D. Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu. s. 70-71.
Paulík, K. Optimalizace zátěže učitelů PFO ve vysokoškolském vzdělávacím procesu. In:Model VVP na PFO a jeho optimalizace. Závěrečná zpráva výzkumu. 1986.
Paulík, K. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Učební text VŠ. 1986.
Paulík, K. Zátěžové situace ve vysokoškoleském studiu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, Series B-21. s. 5-30.
Paulík, K. a Nevřala, J. Netradiční dětská hřiště a herní aktivita. In: Psychologické výzkumy v ČSSR:1981-1985. Praha: ČSAV, 1985. s. 279-280.
Paulík, K. Pedagogické psychologické aspekty využívání vizuálních pomůcek na I. stupni ZŠ. AFPO. Series B-21. 1985.
Paulík, K. Posotje studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ k učitelské profesi a vysokoškolské přípravě na ni. In: Společenská funkce a postavení pedagogických pracovníků v ČSSR. Praha: OBIS PF UK, 1985. s. 239-276.
Paulík, K. Postoje budoucích učitelů ke studiu a povolání. In: Psychologické výzkumy v ČSSR:1981-1985. Praha: ČSAV, 1985. s. 281-283.
Paulík, K. Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č. 55. Praha: SPN, 1985. 118 s. ISBN 14-539-85.
Paulík, K. Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č.55. Praha: SPN, 1985. 118 s. ISBN 14-539-85.
Paulík, K. Využití psychologických zřetelů při výchově k péči o životní prostředí. Závěrečná zpráva výzkumu RS II 04/05. 1985.
Paulík, K. K obsahu verbalizace řešení problémů. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Series B-19. s. 5-23.
Paulík, K. K otázce operačního myšlení. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Series B-19. s. 55-64.
Paulík, K. Kultura myšlení a projevu. Učební text pomaturitního studia. 1984.
Paulík, K. a Nevřala, J. Obecná psychologie. 1984.
Paulík, K. a Nevřala, J. Tématická kresba k problematice životního prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva. 1984.
Paulík, K. a Nevřala, J. Zjišťování některých psychologických faktorů ovlivňujících vznik nebezpečného jevu. 1984.
Paulík, K. Některé otázky uplatnění psychologického poradenství v podniku. Psychologie v ekonom.praxi. 1983, s. 173-180. ISSN 0033-300X.
Paulík, K. Aktuální poznatky společenských věd o otázkách adaptačního procesu a stabilizace pracovních sil. Souhrnná výzkumná zpráva. 1982.
Paulík, K. Aspirace nově nastupujících pracovníků. In: Nové výzkumy a aplikace v psychologii práce. Sborník referátů konference. s. 20-21.
Paulík, K. Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis. 1982.
Paulík, K. K otázce verbalizace v řešení problémů. Čs. psychologie XXVI. 1982, s. 170-177. ISSN 0009-62-X.
Paulík, K. K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva. 1982.
Paulík, K. a Nevřala, J. Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku. 1982.
Paulík, K. a Slámová, M. Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska. Pravda (Bratislava). 1982,
Paulík, K. Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života. Svět práce. 1982,
Paulík, K. Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva. 1982.
Paulík, K. Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava. Pravda (Bratislava). 1982,
Paulík, K. a Novotná, J. Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace. 1982.
Paulík, K. a Slámová, M. Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva. 1982.
Paulík, K. Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí. In: Sborník referátů.
Paulík, K. a Novotná, J. Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky. 1981.
Paulík, K. a Slámová, M. Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG. 1981.
Paulík, K. Návrh postupu při psychologickém výběru některých profesí VKB 11. 1980.
Paulík, K. a Novotná, J. Sociální analýza NHKG 1974-1978. Závěrečná výzkumná zpráva. 1980.
Paulík, K. Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva. 1980.
Paulík, K. a Saforek, P. K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva. 1979.
Paulík, K. Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů. Čs. psychologie XXII. 1978, s. 144-149. ISSN 0009-62-X.
Paulík, K. a Ševčík, P. Uplatnění psychologie práce při výběru a rozmisťování pracovníků pro nové provozy NHKG. In: Sborník referátů VII. s. 48-54.
Paulík, K. Fonetičeskoje značenije. 1977.
Paulík, K. Prognoz v řečovoj dějatel'nosti. 1977.
Paulík, K. Kibernetika i metodologia mauki. 1976.
Paulík, K. Řádný pracovní poměr.
Paulík, K. Řádný pracovní poměr jako univerzitní profesor.
Paulík, K. Vnímání pracovní zátěže na OSPOD. In: Veřejná správa 2014. Sborník příspěvků z konference. s. 1-7.


AutorNázev práceTypRok
Jandačková Vera KristýnaVariabilita srdeční frekvence u dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žendisertační 2012 
Moravec VáclavPercepce sekundární viktimizace publikem v medializovaných případech týraných dětídisertační 2012 
Tichý MichalZvládání zátěže u pracovníků pomáhajících profesídisertační 2012 
Jedinák PetrHodnocení uplatňovaná v současné Policii České republikydisertační 2008 
Wija PetrStárnutí a sociální politika: otázky pro stárnoucí společnostdisertační 2007 
Kedroutek MichalStyl vedení zaměstnanců v sociálních službáchrigorózní 2013 
Prudilová DenisaSyndrom vyhoření u pečujících o geriatrické pacientydiplomová  
Ščudlová SandraPracovní angažovanost a spokojenost učitelů gymnáziídiplomová  
Šilberská KateřinaSubjektivní hodnocení práce a pracovní chování učitelů ZŠdiplomová 2018 
Golichová VeronikaPercepce pracovní zátěže učiteli gymnáziídiplomová 2017 
Hofhansová BarbaraZátěž v učitelské profesi z genderového pohledudiplomová 2017 
Bajgarová AnetaPracovní angažovanost a spokojenost učitelů na 2. stupni základních školdiplomová 2016 
Ryba MartinZvládání zátěže pedagogických pracovníků v zařízeních s ústavní výchovoudiplomová 2014 
Hanáková JitkaSubjektivní percepce pracovní zátěže a její zvládání manželskými poradcidiplomová 2011 
Húšťavová JúliaZvládanie záťažových situácií u vysokoškolských študentovdiplomová 2011 
Matocha KarelPsychosociální rehabilitace u klienta slyšícího hlasy v DZR Pržnodiplomová 2011 
Kajzarová MartinaOdolnost proti zátěži pracovníků sociálně-právní ochrany dětídiplomová 2010 
Osadník JiříDomácí násilí a partnerské vztahydiplomová 2010 
Filipová JanaZvládání zátěže u učitelůdiplomová 2009 
Polomíková DrahomíraVliv pracovní zátěže na subjektivní prožívání sociálních pracovníkůdiplomová 2009 
Schikorová JanaSyndrom vyhoření u zdravotnicdiplomová 2009 
Surovcová KristinaZvládání zátěže vychovatelkami v dětských domovechdiplomová 2009 
Hluchá ŠárkaOdolnost a percepce zátěže učitelek 1. stupně základní školydiplomová 2008 
Vašek JiříPsychická zátěž tělesně postiženýchdiplomová 2008 
Zoubková TerezaKomunitní plánování sociálních služeb - realizace metody a analýza potřeb uživatelů v Říčanechdiplomová 2008 
Ćwierz JanZvládání zátěžových situací středoškolskými učitelidiplomová 2007 
Gřešová KateřinaSyndrom vyhoření jako riziko výkonu pomáhajících profesídiplomová 2007 
Klívarová DášaSubjektivní zátěž v práci zdravotní sestrydiplomová 2007 
Malinka OndřejPercepce pracovních podmínek ve vztahu k odolnosti v pomáhajících profesíchdiplomová 2007 
Navrátilová OlgaPercepce zátěže pracovníka vězeňské službydiplomová 2007 
Prajerová VeronikaKvalita života ve vztahu k výkonu pomáhající profesediplomová 2007 
Tylová JaromíraPomáhající profese a kvalita životadiplomová 2007 
Vysocký VladimírProblematika diferencovaného způsobu vedení kolektivu v oblastech organizačního a operačního řízení v rámci Hasičského záchranného sboru ČRdiplomová 2007 
Michálek AlexejPosttraumatická intervenční péče v Policii České republikydiplomová 2006 
Tichý MichalSubjektivní zátěž policisty vyšetřujícího dopravní nehody a možnosti jejího zvládánídiplomová 2006 
Urbančík PavelSociální role pracovníka Vězeňské službydiplomová 2006 
Veselská IvaSubjektivní zvládání odchodu do starobního důchodudiplomová 2006 
Winklerová JarmilaSociální pracovník a agresivní klientdiplomová 2006 
Zhupnyk OlesyaLogoterapie - naléhavý úkol dneškadiplomová 2006 
Adámková JanaSociální práce z pohledu nezaměstnanýchdiplomová 2005 
Danningerová PetraPracovní zátěž pracovníků státní sociální podporydiplomová 2005 
Krnáč RostislavNezaměstnanost jako náročná životní situace a její prožívánídiplomová 2005 
Radová AlenaSubjektivní percepce práce v pomáhající profesi se zaměřením na ergoterapii v domově důchodcůdiplomová 2005 
Chytilová HanaKyberšikana na středních školáchbakalářská 2018 
Galiová EliškaPsychologické souvislosti konceptů hardiness a SOCbakalářská 2018 
Jandová NikolaVýznam duševní hygieny u adolescentůbakalářská 2018 
Kovář MarekMotivace studia psychologie na vysoké školebakalářská 2018 
Majirošová ZlataSalutogeneze a racionální životospráva u studentů VŠbakalářská 2018 
Slívová TerezieMotivace využívání sociálních sítí u dospívajícíchbakalářská 2018 
Velvéthy KristýnaPsychická odolnost a postoje k vlastnímu onemocnění diabetikůbakalářská 2018 
Wranová VendulaSalutogeneze a racionální životospráva u studentů SŠbakalářská 2018 
Zíma JiříPracovní spokojenost a angažovanost klientských pracovníkůbakalářská 2018 
Adamčíková KarolínaResilience, sebedůvěra a problematické používání internetubakalářská 2017 
Fajkusová VeronikaPrevalence a formy mobbingu a pracovní spokojenosti učitelůbakalářská 2017 
Hyklová BarboraPracovní angažovanost a osobnostbakalářská 2017 
Kožušníková IvanaŽivotní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poradenbakalářská 2017 
Matýsková JanaNázory na partnerské vztahy a manželství dvou generacíbakalářská 2017 
Potiorová IvetaVztah životních cílů a prokrastinacebakalářská 2017 
Zientková EvaSmysl práce učitelů středních škol a osobnostbakalářská 2017 
Cieślar MarianVliv stresu na zdraví studentů vysokých školbakalářská 2016 
Hrušák MichalPracovní angažovanost a spokojenost pracovníků v dělnických profesíchbakalářská 2016 
Brhelová VěraPorovnání institucionální péče u českých a německých seniorůbakalářská 2015 
Čigášová KateřinaVztah ochoty pomáhat a emoční inteligence u pracovníků v domovech pro seniorybakalářská 2015 
Hohnová EsterSouvislost způsobu trávení volného času se školními výsledkybakalářská 2015 
Kretková KateřinaSelf efficacy u dětí školního věkubakalářská 2015 
Chlebišová AnetaPsychická zátěž a stres u učitelů v mateřských školáchbakalářská 2014 
Čechová PetraNázory rodičů na sportovní aktivity dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Čikasová KláraMotivace žadatelů o náhradní rodinnou péčibakalářská 2014 
Kocabová BarboraRodiče a výchova ke zdraví v mladším školním věku.bakalářská 2014 
Lazecká PetraNázory veřejnosti na partnerskou věrnost a nevěrubakalářská 2014 
Svobodová HanaNežádoucí projevy agresivity sportovních diváků při fotbalových utkáníchbakalářská 2014 
Ščudlová SandraSalutogeneze a subjektivní zdraví u studentů gymnáziíbakalářská 2014 
Štěpánová MichaelaPříčiny domácího násilí páchaného na ženáchbakalářská 2014 
Toufar JanNásilí sportovních fanouškůbakalářská 2014 
Trlicová PetraOsobnost pachatele násilné trestné činnostibakalářská 2014 
Futerková LenkaPsychická odolnost proti zátěži sociálních pracovnicbakalářská 2010 
Šín MiroslavZvládání pracovní zátěže hasičůbakalářská 2010 
Wawrzyczek RostislavPsychická zátěž pracovníků v pomáhajících profesíchbakalářská 2010 
Zdvyhal MiroslavZvládání pracovní zátěže pracovníků azylových domůbakalářská 2010 
Húšťavová JúliaZáťažové situácie a duševná hygiena ako dôležitý prostriedok k ich zvládnutiubakalářská 2009 
Kleinová JanaPracovní zátěž sociálních pracovníkůbakalářská 2009 
Kolichová KristýnaPracovní zátěž a působení stresu na učitelebakalářská 2008 
Osadník JiříDomácí násilí a jeho vliv na vztahy v rodiněbakalářská 2008 
Polomíková DrahomíraVliv nezaměstnanosti na osobnostbakalářská 2006 
Twrdý MiroslavOsobnost a role vedoucího pracovníka a jeho vliv na vedené pracovníkybakalářská 2005 


Pracovní spokojenost a angažovanost učitelů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období4/2011 - 3/2012
PoskytovatelKatedra psychologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Psychologické aspekty zvládání zátěže mužů a žen
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vliv nezaměstnanosti na činnost autonomního nervového systému
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Osobnostní proměnné jako moderátory a mediátory zátěžové odolnosti
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nová infrastruktura počítačové sítě na Filozofické fakultě OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Psychologické aspekty profesionální satisfakce učitelů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/1997 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub