Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lucie Radková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:garant přijímacího řízení
obor činnosti:současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1864
e-mail:

Vzdělání

2007 – 2012
FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2006
FF OU Ostrava - akademický titul PhDr.
1995 – 1999
FF OU Ostrava - studium oboru český jazyk - německý jazyk (Mgr.)
1991 – 1995
Gymnázium Karviná
 

Zaměstnání, praxe

2006 – dosud
KČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005
Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 – 2002
Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 – 2002
ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka
 

Odborné zaměření

Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)
 


School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K výzkumu jazyka ve specifickém prostředí aneb Nejen o mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Aktuální trendy v ostravské sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se mluví na misi: funkce vojenské mluvy prizmatem příslušníků vybraných kontingentů
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se mluví za zdmi českých věznic
Lucie Radková
Rok: 2012, FF OU v Ostravě
odborná kniha

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

CALL OF SPEECH: FUNCTION OF MILITARY LANGUAGE AS SEEN BY MEMBERS OF SELECTED CONTINGENTS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: , Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 02.12.-05.12.2014
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 20.10.-23.10.2015
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

Militärische Missionen in Kriegsgebieten: Funktionen milieuspezifischer Wortschätze
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: , Welt der Slaven (v recenzním řízení)
článek v odborném periodiku

MISSION, OR NO MISSION: FACTORS BEHIND KNOWLEDGE OF MILITARY LANGUAGE AMONG CZECH SOLDIERS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová, Michal Místecký
Rok: , Bohemistyka
článek v odborném periodiku

SI, Univerza Ljubljana, 13.05.-19.05.2012
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BMLCJBěžně mluvený český jazyk
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
DIDA2Didaktika českého jazyka a literatury 2
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
LEXIKLexikologie
LGRAFLexikografie
LKJDBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
LSJDALexikologie a slovotvorba
PCJ3Český jazyk pro polonisty 3
PRREDPraktický kurz redigování
PRUP2Průběžná praxe 2
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SDJL1Didaktika českého jazyka a literatury 1
SOCIOSociolektologie
SOJDBSociolingvistika
SOUPSouvislá praxe
SOUPRSouvislá praxe
SVDBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
SVJASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UJCESÚvod do studia českého jazyka
VLEXIVybrané kapitoly z lexikologie
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
0CEERIntroduction to Czech Lang. and Culture
1KO3CKonverzace 3
1LESALexikologie, sémantika a slovotvorba
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOMASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
2CJBAČeský jazyk
2LEXCLexikologie
2RETCRétorická cvičení
2SJDBProjektový seminář 2
3DID1Didaktika českého jazyka a literatury 1
3LESFLexikologie, sémantika a slovotvorba
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOCASociolingvistika
3SOCFSociolingvistika
3SOPRSouvislá profesní praxe
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6PVSOProblémy výzkumu sociolektů
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7LINBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7SOCBSociolingvistika
7SOLBSoučasná česká lexikografie
7SOMBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
8CJAAČeský jazyk
8CJRUČeský jazyk
DIDA1Didaktika českého jazyka a literatury 1
PRUP1Průběžná praxe 1
SDJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
3DID2Didaktika českého jazyka a literatury 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1


AutorNázev práceTypRok
Odstrčilová JanaSociolekt užívaný na anesteziologicko-resuscitačním oddělenídiplomová 2021 
Mádrová JarmilaLexikum účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí (terénní výzkum)diplomová 2020 
Schmidt GabrielaMluva příslušníků Policie České republikydiplomová 2019 
Rumíšková MarkétaMluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum)diplomová 2018 
Polášková MichaelaKomunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2017 
Krmelínová MartinaSlovní zásoba žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Mirková DanielaLexikum užívané v současné kynologiidiplomová 2015 
Nováková LucieOrtografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Šindlářová VeronikaLexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Rausová JanaMluva drogově závislýchdiplomová 2014 
Fojtíková AndreaLexikum pracovníků Horské služby ČR (terénní výzkum)bakalářská 2020 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2017 
Kaděrová LydieOrtografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společnostíbakalářská 2017 
Odstrčilová JanaLexikum užívané v lékařském prostředíbakalářská 2017 
Schwanová AndreaLexikum příslušníků ozbrojených sil České republikybakalářská 2017 
Antončíková AnetaK současné mluvě policistůbakalářská 2015 
Koplová JaroslavaDodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajstvíbakalářská 2015 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2013 
Nováková LucieOrtografické znalosti školáků (teorie a praxe)bakalářská 2013 
Rausová JanaLexikum užívané v prostředí narkomanůbakalářská 2012 


Mluva účastníků zahraničních armádních misí II.
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mluva účastníků zahraničních armádních misí
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Policejní mluva
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých II
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub