Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Pavel Zatloukal

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Pavel Zatloukal
místnost, podlaží, budova: DM 210, budova DM
funkce:
obor činnosti:architektura a umění 18. až 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zatloukal, P. Arcidiecézní muzeum Olomouc. In: L. Popelová, V. Šlapeta, P. Vorlík (eds.). Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos Books, 2018. s. 459-462. ISBN 978-80-7480-109-9.
Zatloukal, P. Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko. Zprávy památkové péče. 2018, 78(2), s. 136-142. ISSN 1210-5538.
Zatloukal, P. Jak brněnští architekti šturmovali meziválečnou Olomouc. In: P. Zatloukal. Dagmar Černoušková - Jindřich Chatrný (eds.), Do říše umění vede mnoho bran. Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. K nedožitým 75. narozeninám. Brno: Muzeum města Brna, 2018. s. 403-421. ISBN 978-80214-5667-9.
Zatloukal, P. Lázně Luhačovice. In: P. Zatloukal, L. Popelová, V. Šlapeta, P. Vorlík (eds.). Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos Books, 2018. s. 496-502. ISBN 978-80-7480-109-9.
Zatloukal, P. Lázně Teplice nad Bečvou. In: P. Zatloukal, L. Popelová, V. Šlapeta, P. Vorlík (eds.). Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos Books, 2018. s. 249-251. ISBN 978-80-7480-109-9.
Zatloukal, P., Zatloukal, O. a Kindl, M. Zámek a zahrady v Kroměříži. Praha: Foibos Books, 2018. 248 s. ISBN 978-80-88258-13-1.
Zatloukal, P. Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2018, č. 316, s. 99-109. ISSN 1212-1134.
Zatloukal, P. Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko. In: Kolokvium o Rudolfu Eitelbergerovi. Olomouc: UP Olomouc. 2017.
Zatloukal, P. Jakob Gartner. Život a dílo autora olomoucké synagogy. In: G. Elbelová. Olomoucká synagoga 1897-1939. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2017. s. 35-57. ISBN 978-80-88103-19-6.
Zatloukal, P. Nad první českou monografií Huberta Gessnera. In: P. Odehnal. Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky. první. vyd. Vlašské Klobouky: Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, 2017. s. 8-10. ISBN 978-80-905408-6-6.
Zatloukal, P. Camillo Sitte. In: Jana Hrbáčová, Rostislav Krušinský. Chrám věd a múz - 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2016. s. 235-238. ISBN 9788070533116.
Zatloukal, P. Domy olomoucké univerzity v letech 1946?1989. In: Přednáška pro Societas cognitorum Olomouc. Olomouc. 2016.
Zatloukal, P. Meditace o architektuře. Olomouc ? Brno ? Hradec Králové 1815-1915. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2016. 516 s. ISBN 978-80-7467-100-5.
Zatloukal, P. Palác Muzea umění v Olomouci. Olomuc: Muzeum umění Olomouc, 2016. 56 s. ISBN 978-80-88103-13-4.
Zatloukal, P. Úvodní vzpomínka. In: Ivo Binder, Ladislav Daněk. Uhlem, štětcem, skalpelem... Sbírka kresby Muzea umění Olomouc. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2016. s. 8-23. ISBN 978-80-88103-04-2.
Zatloukal, P. Architektura zámku v Čechách pod Kosířem. In: Historická Olomouc XX. Portugalský rod Silva-Tarouca - mecenáši Josefa Mánesa - a jeho stopy v české kultuře. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2015.
Zatloukal, P. Lektorský posudek na článek Jana Galety, Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně. 2015.
Zatloukal, P. Lektorský posudek na článek Pavly Cenkové, Pomník císaře Josefa II. v Brně. 2015.
Zatloukal, P. Olomoucký Prior aneb chrám proti chrámu. In: Olomouc v roce 1968. Olomouc: Memoria, 2015. s. 213-225. ISBN 978-80-85807-73-8.
Zatloukal, P. Recenze na knihu Jindřich vybíral, Leopold Bauer - heretik moderní architektury. 2015.
Zatloukal, P. a Zeman, L. Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia. Praha: Foibos Books, 2014. 504 s. ISBN 978-80-87073-74-2.
Zatloukal, P. Ivan Theimer / Cesta světla / Path of Light. [Televizní relace].. 2014.
Zatloukal, P. Ivan Theimer / Via lucis / Výstavní projekt. [Televizní relace].. 2014.
Zatloukal, P. a Zatloukal, O. Kroměřížské souvislosti vzniku Petterova obrazu. In: Anton Petter. Oslavení sv. Václava. Restaurování 2012-2014. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014. s. 18-20. ISBN 978-80-87149-82-9.
Zatloukal, P. Lektorský posudek knihy Dagmar Roháčková a kol., Sto let prostějovské radnice. 2014.
Zatloukal, P. Lektorský posudek na příspěvek Miroslav Divina, Počátky tělocvičny pod hradem. 2014.
Zatloukal, P. Muzeum umění Olomouc: O muzeu umění, sbírání a vystavování výtvarného umění na Olomoucku. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2014, roč. 52, č. 2, s. 35-42. ISSN 1803-0386.
Zatloukal, P. Oponentský posudek disertační práce, Věra Laštovičková, Cizí dům? Německá architektura v Čechách 1848-1891. 2014.
Zatloukal, P. Oponentský posudek jmenovacího řízení profesorkou doc. Ing. arch. Jany Pohaničové, Ph.D.. 2014.
Zatloukal, P. Předmluva. In: Jan Andres ml. - Jan Andres st., Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940. In: Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940. s. 9-9. ISBN 978-80-87149-83-6.
Zatloukal, P. a Zeman, L. Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska. Praha: Foibos Books, 2014. 507 s. ISBN 978-80-87073-79-7.
Zatloukal, P. Das "lange Jahrhundert" im Grenzland von Südmähren und Niederösterreich. Versuch einer Charakteristik des kulturellen Geschehens im Parkareal von Eisgrub, Feldsberg und Lundenburg in den Jahren 1785-1918. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der böhmischen Krone. Ostrava: Vaduz, 2013. s. 469-481. ISBN 978-80-7464-382-8.
Zatloukal, P. Olomouc. 1. vyd. Praha: Litomyšl: Paseka, 2013. Zmizelá Morava. 231 s. ISBN 978-80-7432-309-6.
Zatloukal, P. Příklady novodobé cyrilometodějské sakrální architektury. In: Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemích. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2013. s. 96-107. ISBN 978-80-87149-67-6.
Zatloukal, P. Die Kulturlandschaft Lednice-Valtice. Praha: Foibos Books, 2012. 190 s. ISBN 978-80-87073-47-6.
Zatloukal, P. Kroměříž. Historické město a jeho památky. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2012, roč. 3, s. 1-20.
Zatloukal, P. Kroměřížská architektura 1791-1918. In: Kroměříž. Historické město a jeho památky. 1. vyd. Kroměříž: Město Kroměříž, 2012. s. 215-258. ISBN 978-80-260-0215-4.
Zatloukal, P. Lednicko- valtický areál. 1. vyd. Praha: Foibos Books, 2012. 190 s. ISBN 978-80-87073-45-2.
Zatloukal, P. Muzeum umění Olomouc 1951-2011. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2012. 224 s. ISBN 978-80-87149-63-8.
Zatloukal, P. Nájemní domy Moritze Fischera. Chajejnu. 2012, roč. 4, s. 2-2.
Zatloukal, P. Olomouc Museum of Art 1951-2011. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění, 2012. 224 s. ISBN 978-80-87149-66-9.
Zatloukal, P. Portrét Romy Mertensové. Chajejnu. 2012, roč. 4, s. 4-4.
Zatloukal, P. The Lednice- Valtice Estate. 1. vyd. Praha: Foibos Books, 2012. 190 s. ISBN 978-80-87073-46-9.
Zatloukal, P. Domy milovníků umění. In: Ingeborg Fiala-Fürst - Jaromír Czmero, Amici amico III. Festschift für Ludvík Václavek. s. 473-502. ISBN 978-80-244-2704-1.
Zatloukal, P. Moja Polska w pieciu obrazkach. In: Teresa Leśniak - Małgorzata Pozdzik (red.), Skice i eseje na dwudziestólecie Międzinarodowego Centrum Kultury. s. 120-127. ISBN 978-83-89273-84-0.
Zatloukal, P. My Poland in five imagines. In: Teresa Leśniak - Małgorzata Pozdzik (red.), Sketches and essays to mark twenty yeras of the International Cultural Centre. s. 118-125. ISBN 978-83-89273-85-7.
Zatloukal, P. Úvodem. In: Ondřej Zatloukal (red.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce. s. 7-8. ISBN 978-80-87149-41-6.
Zatloukal, P. Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998-2006 (Tucet vzpomínek). In: Ondřej Jakubec - Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. s. 239-256. ISBN 978-80-87149-11-9.
Zatloukal, P. Dvůr. In: Ladislav Daněk - Zdeněk Vacek, Zdeněk Vacek. Tvorba 1960-2010. s. 309-309. ISBN 978-80-254-8086-1.
Zatloukal, P. Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (Mezi vzpomínkou a kronikou). In: Petr Kroupa - Eva Dvořáková - Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka. s. 40-64. ISBN 978-80-86752-70-9.
Zatloukal, P. Kostel Panny Marie v Travné u Jeseníku. In: Květoslav Growka - X. Svatováclavské česko - polsko - německé setkání v Jeseníku. s. 44-52. ISBN 978-80-903867-8-5.
Šlapeta, V. a Zatloukal, P. Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Foibos, 2010. 528 s. ISBN 978-80-87073-28-5.
Zatloukal, P. Úvodem. In: Rostislav Švácha - SIAL. s. 10-11. ISBN 978-80-87149-28-7.
Zatloukal, P. Úvodem. In: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka, Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. s. 14-15. ISBN 978-80-87149-39-3.
Jakubec, O. a Zatloukal, P. Arcidiecézní muzeum Olomouc. 2009.
Jakubec, O. a Zatloukal, P. Das Erzdiözesische Museum Olmütz. Olomouc 2009. 2009.
Jakubec, O. a Zatloukal, P. Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu. Olomouc 2009. 2009.
Jakubec, O. a Zatloukal, P. Olomouc Archdiocesan Museum. Olomouc 2009. 2009.
Zatloukal, P. Pokračování výstavby fortové pevnosti, Výtvarná kultura. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 360-373. svazek 2. ISBN 978-80-244-2369-2.
Daněk, L. a Zatloukal, P. Skleník. Kapitoly z dějin. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 368 s. ISBN 978-80-87149-35-5.
Zatloukal, P. Středoevropské forum Olomouc. Architektonická studie. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 48 s. ISBN 978-80-87149-34-8.
Zatloukal, P. Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek: Úvodem. In: Milan Togner a kol. - Martina Kostelníčková (ed.). s. 13-13. ISBN 978-80-87149-09-6.
Zatloukal, P. Úvodem / Introduction (se Štěpánkou Bieleszovou). In: Štěpánka Bieleszová (red.), Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No Cage for me! Czech and Slovak Art 1970-1989 from Collections of Olomouc Museum of Art. s. 9-10. ISBN 978-80-87149-10-2.
Zatloukal, P. Vila Josefa Bratmanna: In: Vladimír Šlapeta (ed.) a kol Slavné vily Zlínského kraje. s. 15-17. ISBN 978-80-87073-08-7.
Zatloukal, P. Slavné vily Olomouckého kraje.. 2007.
Zatloukal, P. Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce. 2006.
Zatloukal, P. Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 77-86. ISBN 80-7368-208-7.
Zatloukal, P. Česká republika: Architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. Eds. M. Kohout, S. Templ. 1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2005. 332 s. ISBN 80-902810-2-8.
Zatloukal, P. Moje Ostrava. Ostrava: NPÚ, 2005. NPÚ, 2005. s. 4-8.
Zatloukal, P. Brněnský Františkov - Denisovy sady. Arch 9. 2004, s. 32-39.
Zatloukal, P. Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace?. In: Biedermeier v českých zemích. Ed. H. Lorenzová, T. Petrasová. s. 236-256.
Zatloukal, P. Kdo řídí koloběh věcí pozemských? (Zamyšlení nad olomouckou sorelou). In: Poválečná totalitní architektura a otázky její památkové ochrany. s. 49-58.
Zatloukal, P. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5.
Zatloukal, P. Sedmá olomoucká kašna. In: Ariónova kašna v Olomouci. Ed. M. Perůtka. s. 15-23.
Zatloukal, P. Środowisko artystyczne Olomuńca w latach 1889 - 1989. In: Międzynarodowe Centrum kultury Kraków. s. 44-50.
Zatloukal, P. Vranovská hrobka a tři "revoluční" architekti - Moreau, Engel, Esch. Wranauer Gruft und drei "revolutionäre" Architekten - Moreau, Engel, Esch. In: Das Wesen Österreich ist nicht Zentrum, sondern Peripherie". Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912 - 1999). Eds. M. Oberhammer, A. Kapeller, U. Nefzger. s. 328-343.
Zatloukal, P. Deset století architektury. 5. Architektura 19. století. 1. vyd. Praha: Správa Pražského hradu, DaDa, 2001. 205 s. ISBN 80-86161-39-0.
Zatloukal, P. "Je to velké a šťastné Vaše dílo". Olomoucký orloj Karla Svolinského. In: Karel Svolinský (1896 - 1986). Ed. R. Musil, E. Burget. s. 193-207.


AutorNázev práceTypRok
Koudela TomášDivadlo hudby Olomouc 1968 - 1989disertační 2019 
Hubáček AdamKostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicíchdiplomová 2011 
Hubáček AdamHLUČÍNSKÁ ARCHITEKTURA 1850 - 1950diplomová 2010 
Ožvoldová TerezaOstravský architekt Ernst Kornerbakalářská 2019 
Bobková VeronikaMěstská spořitelna v Moravských Budějovicíchbakalářská 2018 
Foldynová AlexandraŠumperský architekt Georg Bergerbakalářská 2018 
Schrecková MichaelaFelix Neumann (1860 - 1942): Architektonické dílobakalářská 2012 
Doleželová HanaArchitekt Josef Kiszka a jeho tvorbabakalářská 2010 
Kočenda FrantišekArchitektura města Olomouce 1989 - 2008bakalářská 2010 
Hubáček AdamArchitektura a urbanismus města Hlučína 1850 - 1950bakalářská 2008 


Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
rss
social hub