OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Ivana Poledňová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 419, budova DM
funkce:
obor činnosti:psychopatologie pro učitele, základy poradenství, psychopatologie dětí, komunikační dovednosti pro učitele
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1960
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Stránská, Z., Poledňová, I. a Keratová, M. Pedagogical Humanism and Creativity in ICT- oriented Elementary Schools.. In: ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Innovations for Human Development in Transition Economies.: Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna Paliwoda-Pękosz , Piotr Soja, Ralph Sonntag (eds.): ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies Wrocław, Poland, October 23-24, 2017. Proceedings 2017 Wrocław, Poland. Wrocław: University of Wrocław, 2017. s. 330-343. ISBN 978-83-64389-64-1.
Poledňová, I., Stránská, Z. a Koběrská, T. Forms of Social Conflicts in Schoolchildren as Perceived by the Children?s Teachers. Polish Journal of Applied Psychology. 2016, č. 14, s. 9-24.
Pánková, B. a Poledňová, I. Importance of personal competencies and their development as a part of higher education.. In: ICTM 2016. Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies 2016 Wroclaw. Edukacja, 2016. s. 299-305. ISBN 978-83-64389-62-7.
Poledňová, I. a Buráňová, P. Selected factors of work satisfaction of workers in the IT field.. 2016.
Stránská, Z., Poledňová, I. a Rebrová, I. Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school.. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis. 2015, s. 247-261. ISSN 0137-110X.
Stránská, Z., Brisudová, S., Poledňová, I. a Baumgartner, F. Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.. In: In: Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová (Eds.).Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík . Prešov: Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. s. 200-214. ISBN 978-80-8165-126-7.
Poledňová, I., Šmejkalová, J. a Borůvková, J. The relation of personality factors to classroom sociometric status in secondary school students.. In: In Anna Kuzio, Jolanta Kowal and Mirosława Wawrzak-Chodaczek (Eds.). Communication and Information Technology in Society. Volume 3 Social Communication. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 109-133. ISBN 978-1-4438-7540-0.
Poledňová, I., Stránská, Z. a Niedobová, H. Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class.. Problems of Psychology in the 21st Century. 2014, č. 8, s. 61-70. ISSN 2029-8587.
Portešová, Š., Poledňová, I., Kukla, L. a Budíková, M. Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli.. Československá psychologie. 2014, roč. roč. 58, s. 222-241. ISSN 0009-062X.
Portešová, Š., Poledňová, I., Macek, D., Růžička, M., Straka, O. a Urmanová, J. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu.. Brno: Muni Press, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.
Poledňová, I., Stránská, Z. a Čechová, M. Cyberbullying as a Form of Violence against Teachers in the Czech Republic.. In: In Jolanta Kowal, Narcyz Roztocki and Heinz Roland Weistroffer (Eds.). Proceedings of the Second Internacional Conference on ICT Management for Global Competiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation 2013 Wrocław (Poland). Wrocław (Poland): College of Management "Edukacja" (WSZ E), University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev), 2013. s. 130-145. ISBN 978-83-64389-00-9.
Poledňová, I. Children´s anxiety and parenting styles in family in eight-year-olds.. Problems of Psychology in the 21st Century. 2013, s. 32-39. ISSN 2029-8587.
Stránská, Z., Poledňová, I. a Dršková, M. Importance of E-learning in University Students.. In: In Jolanta Kowal, Narcyz Roztocki and Heinz Roland Weistroffer (Eds.). Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies; Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation 2013 Wrocław (Poland). Wrocław (Poland): College of Management "Edukacja" (WSZ E), University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev), 2013. s. 146-164. ISBN 978-83-64389-00-9.
Stránská, Z., Hourová, K. a Poledňová, I. Masmedia a agresywność dzieci.. In: In Borecka-Biernat, D. (ed.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania. Warszawa: Difin, 2013. s. 166-182. ISBN 978-83-7641-831-5.
Stránská, Z. a Poledňová, I. Utváření pracovní identity osob se zdravotním postižením v období přechodu do dospělosti.. In: In Bargel, M., jr., Janigová, E., Jarosz, E., Jůzl, M. (eds.). Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka 2013 Brno. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2013. s. 1245-1246. ISBN 978-80-87182-43-7.
Bolcek, L., Poledňová, I. a Franková, E. Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees - a study from the Czech Republic.. In: Functioning in the Workplace. Quantitative ann Qualitative Psychological Research. Edited by B. Mróz. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. s. 128-156. ISBN 978-83-7383-605-1.
Poledňová, I., Marček, V. a Portešová, Š. Ideas of czech adolescents about their future profession assessed from the perspective of their favorableness and cognitive complexity ? related to some components of upbringing and self-esteem.. Problems of Psychology in the 21st Century. 2012, s. 30-38.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub