OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Andrea Pokludová

Andrea Pokludová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013UK, FHS, habilitační řízení v oboru Sociální a kulturní antropologie (doc.)
2011OU, KHI, státní rigorózní zkouška (PhDr.)
1999 - 2002OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 - 1999OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborná asistentka
2003 - 2009Slezské zemské muzeum, pracoviště Slezský ústav - samostatná vědecká pracovnice

Výzkum a grantová činnost:

Granty aktivní:

GA17-02986S, Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914 - spoluřešitelka
NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu - spoluřešitelka

Granty neaktivní:

GAČR 13-00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) – spoluřešitelka
P410/10/0110, Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí (2010–2012), spoluřešitelka
GAAV ČR KJB 801860601, Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury
GAČR 409/05/P042, Formování vzdělaných vrstev občanů v českých zemích v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2005-2007)
FIGS, Soubor pramenů ke kulturním a sociálním dějinám druhé poloviny 19. a počátku 20. století (2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - členka redakčního kruhu
Sekce pro dějiny advokacie ČAK
Kultúrne dejiny (SR) – členka redakční rady
Mesto a dejiny (SR) – členka redakční rada
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava – členka redakční rady
Česká společnost pro urbánní studia
2014 European Association for Urban History - International Committee

Základní výzkumné zaměření

Formování inteligence v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Vybrané aspekty modernizačních tendencí komunální samosprávy 1850-1914


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub