Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Irena Fialová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 406, budova G
funkce:zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
obor činnosti:španělská lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1925
e-mail:Nenalezen žádný záznam.La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Překladatelská dílna - španělština
Petr Šlechta, Irena Fialová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem XVI
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková, Angelika Bogoczová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem 2021: překladatelská dílny pro studenty SŠ (španělština)
Irena Fialová, Petr Šlechta
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Los hispanismos en la lexicografía checa actual con miras al ámbito de la gastronomía
Irena Fialová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.: Zdvořilost jako identitotvorný faktor. Lingvisticky antropologická komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů (posudek na monografii)
Irena Fialová
Rok: 2021
ostatní

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Rok: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre la formación de los apodos de los políticos en el espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

El espaňol coloquial en las redes sociales
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la ense?anza de ELE
Irena Fialová, Jakub Lukáš
Rok: 2019, redELE. Revista electrónica de didáctica. Espa?ol como lengua extranjera
článek v odborném periodiku

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělský kulturní týden
Petr Šlechta, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

Consideraciones sobre el tratamiento de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La ortografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Encuentro de hispanistas 2016 'Caminos del hispanismo'
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Gestos espaňoles
Lukáš Hotový, Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La productividad del sufijo -azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2016, LINGUA VIVA 22
článek v odborném periodiku

Silvia Vertanová; Marcela Andoková; Pavol Štubňa; Stanislava Moyšová (2015). Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 231 pp. ISBN: 978-80-223-4030-4
Irena Fialová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 (2016), ISSN 1803-6406
Irena Fialová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

VESELÁ, Jana, HOTOVÝ, Lukáš. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
Irena Fialová
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Les interférences linguistiques entre le français et l´espagnol du point de vue d´un locuteur tcheque
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lledó Cunill, E.: Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas. Barcelona, Laertes 2013
Irena Fialová
Rok: 2015, Lingua viva
článek v odborném periodiku

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentační seminář AUŠ
Irena Fialová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jan Mlčoch: Esbozo de la historia y cultura checas
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Překladatelská dílna: španělština 2010
Irena Fialová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská dílna - španělština
Irena Fialová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Irena Fialová, Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Made in Galiza, Séchu Sende (výběr z povídek)
Irena Fialová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překladatelská dílna
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Xurxo Lobato: Galicie - nebeská pouť
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Literatura espaňola 1
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Španělská slovesa + audio CD
Irena Fialová, Jana Škutová, Věroslava Juřinová
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Universidad de Málaga
Irena Fialová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Jana Veselá, Juana Matouš Reyes, Irena Fialová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

E. PALKA, P. GONZÁLEZ-CREMONA: Guía de pecadores o Compendio de diversos errores léxicos, estilísticos y sintácticos, de los que deben desprenderse aquellas almas que quieran perseverar en el camino de la perfección lingüística. Krakow: Ksiegarnia...
Irena Fialová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BCP1Praktická cvičení 1-S
BCP2Praktická cvičení 2-S
BCP4Praktická cvičení 4-S
BCP6Praktická cvičení 6-S
BGCS1Gramatická cvičení ze španělštiny 1-S
BGCS2Gramatická cvičení ze španělštiny 2-S
BLEXILexikologie francouzštiny-F
BPCG2Praktická cvičení gramatická 2-S
BPOSPoslech s porozuměním-S
BPRS2Práce s textem 2-S
BPRS3Práce s textem 3-S
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1-S
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2-S
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3-S
BSTYSSeminář ze stylistiky špan. jazyka-S
CRCestovní ruch v České republice-S
GALGalicie - reálie a jazyk-S
KABP1Praktická cvičení gramatická 1-S
KABP2Praktická cvičení gramatická 2-S
KAPR1Překladová cvičení 1-S
KAPR2Překladová cvičení 2-S
KBPR1Seminář k bakalářské práci 1-S
KBPR2Seminář k bakalářské práci 2-S
KBPR3Seminář k bakalářské práci 3-S
KLATLingvistická analýza textu-S
KPJA4Praktický jazyk 4-F
KSPA1Španělština 1 (A1)-S
KSPA2Španělština 2 (A1/A2)-S
KSPA3Španělština 3 (A2)-S
KSPA4Španělština 4 (B1)-S
LEXIKLexikografie-S
NNAMSAmerická španělština-S
NNARSSoučasný španělský argot-S
NNASPAmerická španělština-S
NNLXLexikografie-S
NNSLJLexikologie španělského jazyka-S
NNSOCSociolingvistika-S
NNSSLŠpan. stylistika, lexikol. a lexikog.-S
NNVTVývoj. tend. v současné španělštině-S
NPRC1Překladatelská cvičení 1-S
NSOCSSociolingvistika - ŠJ-S
NTLU2Tlumočnická cvičení 2-S
NVTSVývoj. tend. v současné španělštině-S
PFBP1Seminář k bakalářské práci 1-S
PFBP2Seminář k bakalářské práci 2-S
PFBP3Seminář k bakalářské práci 3-S
PFLATLingvistická analýza textu-S
PPCG1Praktická cvičení gramatická 1-S
PPRC2Překladová cvičení 2-S
PRBS1Překladová cvičení 1-S
PRBS2Překladová cvičení 2-S
PRJB5Praktický jazyk 5-F
PRKCVPřekladová cvičení-S
SCLINSociolingvistika-S
SNP1USZZ-část-Šp. jazyk a lit. s did.-S
SPA1XŠpanělština 1 (A1)-S
SPA2XŠpanělština 2 (A1/A2)-S
SPA3XŠpanělština 3 (A2)-S
SPA4XŠpanělština 4 (B1)-S
SSPARSoučasný španělský argot-S
0PKFRPřípr. intenz. kurz francouzštiny-F
0PKSPPřípravný intenzivní kurz španělštiny-S
0SP1XŠpanělština 1 (A1)
0SP2XŠpanělština 2 (A1/A2)
1BPS2Seminář k bakalářské práci 2-S
1FOFSFonetika a fonologie-S
1GRC1Gramatická cvičení 1-S
1GRC2Gramatická cvičení 2-S
1PJC1Praktická jazyková cvičení 1-S
1PJC2Praktická jazyková cvičení 2-S
2LEXSLexikální cvičení ze španělštiny-S
2PDSPPrezentační dovednosti ve španělštině-S
2PRO1Překlad odborného textu 1-S
2PRO2Překlad odborného textu 2-S
2PST1Práce s textem 1-S
2PST2Práce s textem 2-S
2PST3Práce s textem 3-S
2PTTRPráce s odborným textem 3-S
3LELELexikologie a lexikografie-S
3LITELingvistika textu-S
3SZ1SSZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.-S
3VTSSVývoj. tend. v současné španělštině-S
4GEVSGeografické variety španělštiny-S
4HSSAHovorová španělština a španělský argot-S
4KOLIKorpusová lingvistika-S
4LELELexicología y Lexicografía-S
4PRC2Překladatelská cvičení 2-S
4SOCISociolingvistika-S
4TLC1Tlumočnická cvičení 1-S
4TLC2Tlumočnická cvičení 2-S
6PJAKPráce s jazykovými korpusy
7LELELexicología y Lexicografía-S
7SP3XŠpanělština 3 (A2)
7SP4XŠpanělština 4 (A2/B1)
7SP5XŠpanělština 5 (B1)
7SP6XŠpanělština 6 (B1/B2)
7TAPHTendencias Actuales En El Panhispanismo
75SP1Španělština 1-S
75SP2Španělština 2-S
8FOFSFonetika a fonologie-S
8GRC1Gramatická cvičení 1-S
8GRC2Gramatická cvičení 2-S
8LEXSLexikální cvičení ze španělštiny-S
8PDSPPrezentační dovednosti ve španělštině-S
8PRO1Překlad odborného textu 1-S
8PRO2Překlad odborného textu 2-S
8PST1Práce s textem 1-S
8PST2Práce s textem 2-S
8PST3Práce s textem 3-S
8PTTRPráce s odborným textem 3-S
8SP3XŠpanělština 3 (A2)-S
8SP4XŠpanělština 4 (A2/B1)-S


AutorNázev práceTypRok
Koterbová SimonaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias socialesdiplomová 2021 
Franková ZuzanaLos procedimientos de abreviación léxica en el espa\ nol actualdiplomová 2020 
Kaňoková DianaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias humanasdiplomová 2020 
Praisová KateřinaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias socialesdiplomová 2020 
Burová HanaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario. Campo: Psicologíadiplomová 2019 
Žebroková PavlaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales. Campo: Políticadiplomová 2019 
Blažková KristýnaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario (campo: Medicina): TABACO, SALUD Y JUVENTUDdiplomová 2018 
Havlasová NikolaLos sufijos apreciativos en el lenguaje de Facebookdiplomová 2018 
Macková ValentýnaLas muletillas en el lenguaje de Facebookdiplomová 2018 
Pavelková EvaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturalesdiplomová 2018 
Žambochová KláraTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales (ámbito: Turismo Sostenible)diplomová 2018 
Čepelová EvaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: POTENCIALIDADES DEL TURISMO ECOLÓGICO EN REPÚBLICA DOMINICANA: DISE\ ΝO Y CREACIÓN DE LA ECO-RUTA MACORÍXdiplomová 2017 
Demková MarcelaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales. La psicopatía: perspectivas criminológicasdiplomová 2017 
Lukáš JakubEl humor en el lenguaje de Facebookdiplomová 2017 
Mezírková SilvieTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de astronomía. Astronomía: actualidad e historiadiplomová 2017 
Michelová VeronikaEl buen uso de la lengua espa\ nola actual y las herramientas de consulta lingüísticadiplomová 2017 
Cycoňová LucieTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales. Contra el racismodiplomová 2016 
Dohnalová BarboraTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales (El dolor)diplomová 2016 
Hawliková DanaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario (campo: Psicología): EL SÍNDROME DE BURNOUT. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓNdiplomová 2016 
Škamradová VeronikaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales. Importancia de la musicoterapia en el área emocional del ser humano.diplomová 2016 
Vozňáková AlenaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales. Significado del matrimonio gay y de sus rechazos.diplomová 2016 
Zelinková KláraTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales: Mortalidad infantil. Un indicador para la gestión local.diplomová 2016 
Burianová MonikaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: Algo más que una crisis financiera y económica, una crisis éticadiplomová 2015 
Černá AdélaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias socialesdiplomová 2015 
Domesová LenkaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: El Tercer sector y Economía Social, Marco teórico y situación actualdiplomová 2015 
Porubová RadkaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto especializado en sociolingüística: ?Perdurará lo "hispano" en USA?diplomová 2015 
Slavíčková LenkaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto especializado en lingüística, El anglicismo en el espa\ nol actualdiplomová 2015 
Chovanová EvaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias socialesdiplomová 2014 
Fonioková LenkaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2014 
Gašperáková MonikaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias socialesdiplomová 2014 
Janková AndreaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias socialesdiplomová 2014 
Vlastníková MagdaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto socioling\"uísticodiplomová 2013 
Zormanová MichaelaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de sociología CONFLICTOLOGÍA. CURSO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOSdiplomová 2013 
Sirotný LukášManuel Rivas. Análisis y traducción de sus cuentos.diplomová 2012 
Gažová PetraCultura Sefardíbakalářská  
Černušková RenátaEl uso de extranjerismos en el ámbito de la gastronomía: el caso de ?El Comidista?bakalářská 2022 
Kretková MiroslavaGlosario terminológico: Muay Thaibakalářská 2022 
Szturcová TerezaLa traducción de los mexicanismos al checobakalářská 2022 
Šefraná AnnaUso de extranjerismos en artículos del ámbito deportivobakalářská 2021 
Břusková BarboraExtranjerismos en la publicidad espa\ nolabakalářská 2020 
Jahůdková AdélaLa terminología medioambiental espa\ nol-checabakalářská 2020 
Jančík AndrejUso de siglas en artículos del ámbito de la políticabakalářská 2020 
Dudová MichaelaEl turismo joven en Espa\ nabakalářská 2019 
Martiníková LucieEl léxico de los textos turísticos espa\ noles de hoybakalářská 2019 
Vaculíková KateřinaLa isla de Gran Canaria como lugar turísticobakalářská 2019 
Holaň MarekGlosario terminológico: Fútbolbakalářská 2018 
Holotíková AlexandraEl uso de extranjerismos en las revistas para adolescentesbakalářská 2018 
Rybáriková HanaAnglicismos en el campo léxico músicabakalářská 2018 
Spanu AndreaLos prefijos intensivos en el lenguaje de los jóvenesbakalářská 2018 
Kielarová LucieAndalucismos léxicosbakalářská 2017 
Bakovková MichaelaGlosario terminológico de las Instituciones de la UEbakalářská 2016 
Baranková TerezaRecinto de la Zona Baja de Vítkovicebakalářská 2016 
Chmielová MartinaComunidad/Comunitat Valenciana y la Costa del Azaharbakalářská 2016 
Franková ZuzanaNombres de colores en las unidades fraseológicasbakalářská 2016 
Žambochová KláraTurismo Social para Mayoresbakalářská 2016 
Havlasová NikolaNeologismos formados por prefijación en titulares periodísticosbakalářská 2015 
Kodajová RenátaEl análisis de los recursos persuasivos de la Coca-Cola en la publicidadbakalářská 2015 
Ligačová JulieMonumentos judíos de la UNESCO en la República Checabakalářská 2015 
Lukáš JakubTopónimos en las unidades fraseológicasbakalářská 2015 
Macková ValentýnaGlosario terminológico de transportebakalářská 2015 
Bystroňová LenkaEl uso de "tú" y "usted" en la publicidad espa\ nolabakalářská 2014 
Gore AdrianaTurismo ruralbakalářská 2014 
Michelová VeronikaExpresión del futurobakalářská 2014 
Mikulenčák TomášConstrucciones condicionalesbakalářská 2014 
Němcová DenisaEslogan en la publicidadbakalářská 2014 
Svoboda JanGlosario de terminología electrotécnicabakalářská 2014 
Adamcová MarkétaExtranjerismos en las revistas de músicabakalářská 2013 
Danzerová LenkaAntropónimos en las unidades fraseológicasbakalářská 2013 
Stavinoha MartinTraducción comentada de un texto especializadobakalářská 2013 
Chovanová EvaNeologismos formados por prefijos de intensificaciónbakalářská 2012 
Černá AdélaEl lenguaje de las letras de canciones: Bebebakalářská 2012 
Göbelová GabrielaInterjecciones impropiasbakalářská 2012 
Kaniová KláraGlosario terminológico de metalurgiabakalářská 2012 
Petrů NaděždaTraducción comentada de un texto literario, disciplina: crítica literaria, teoría literariabakalářská 2012 
Pyšová LenkaAnglicismos en el campo léxico "informática"bakalářská 2012 
Stebnická NelaDefinición tipológica del espa\ nol y el orden de palabrasbakalářská 2012 
Surmanová JanaInterjecciones propiasbakalářská 2012 
Wawrzaczová DarinaGlosario terminológico: judobakalářská 2012 
Hradecká MonikaDeterminativos numerales en la fraseologíabakalářská 2011 
Kohutová AdrianaLas interjecciones en los manuales de ELEbakalářská 2011 
Konrádová LenkaLa traducción comentada de un texto especializadobakalářská 2011 
Kubala PetrLa terminología astronómicabakalářská 2011 
Čížová MonikaPosición de los adjetivos en el lenguaje de turismobakalářská 2010 
Dudková KristýnaNeología y neologismos en las revistas de modabakalářská 2010 
Huszár JanLexicalización de las siglasbakalářská 2010 
Jahodová EvaNeologismos formados por prefijos de oposición o contrariedadbakalářská 2010 
Krejčí NikolaGlosario terminológico: Ecologíabakalářská 2010 
Lokšová VeronikaLa traducción comentada de un texto literariobakalářská 2010 
Moslerová AlenaLa feminización de los nombres de las profesionesbakalářská 2010 
Nožičková LucieNeologismos formados por prefijos de numeración o cantidadbakalářská 2010 
Stryková PetraExtranjerismos en el campo léxico "comida"bakalářská 2010 
Župníková IngridNeología y neologismos en las revistas y periódicos de deportesbakalářská 2010 
Lusková PetraCuentos de hadas checos y espa\ noles:comparación de motivosbakalářská 2009 
Bařinová AdélaEl sufijo -ísimo en el espa\ nol actualbakalářská 2008 
Bařinová MonikaNeologismos en los diccionarios del espa\ nolbakalářská 2008 
Blahutová JanaAntonio Buero Vallejo: Un so\ nador para un pueblo: reflejo de la realidad histórica el la obrabakalářská 2008 
Knitlová AdélaNeología y neologismos en las revistas del ociobakalářská 2008 
Mazurová LucieRosalía de Castro: su obra literaria escrita en castellanobakalářská 2008 
Němcová LucieLa Virgen de Guadalupe como símbolo culturalbakalářská 2008 
Rybková MartinaRigoberta Menchú: defensora de los indígenas de Guatemalabakalářská 2008 
Sirotný LukášLa terminología del bonsáibakalářská 2008 
Staňková JanaNeologismos en los diccionarios bilingües (espa\ nol/checo - checo/espa\ nol)bakalářská 2008 
Valchářová EvaEl lenguaje de la publicidad: telefonía móvilbakalářská 2008 
Faltys TomášChile: desarrollo político y económico desde los a\ nos 70 del siglo XXbakalářská 2007 
Guznarová PavlaGonzalo Torrente Ballester: Crónica del rey pasmado: referencias a elementos históricos de la época del siglo XVIIbakalářská 2007 
Štěpanovská TerezaLa mujer y lo femenino en la obra de Lucía Etxebarriabakalářská 2007 
Málek BřetislavLa literatura científica en el período de la Reconquistabakalářská 2005 


Hispanismy v současné češtině
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Španělština v internetových diskuzích na Facebooku
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Studijní materiál multimediálního charakteru: Gramatická cvičení ze španělštiny 2
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Studijní materiál multimediálního charakteru: Lexikografie
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub