OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Robert Antonín

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:garant hlavního vědeckého směru
děkan FF OU
obor činnosti:dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Rektorát
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1971
553 46 1801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
2002 - 2008FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
1996 - 2002FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

2015 - dosudOU, FF, KHI - docent
2013 - dosudFF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
2013 - dosudFF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
2008 - 2013FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
2005 - 2011FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní:

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S

Granty neaktivní:

Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2008 - dosudActa historica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
2010 - 2015Časopis Slezského zemského muzea, řada B (člen redakční rady)
2016 - dosudSlezský sborník (člen redakční rady)
2010 - dosudCentrum medievistických studií (Praha) - fellow
2016 - dosudVědecká rada FF OU
2016 - dosudOborová rada oboru České a československé dějiny FF OU
2017 - dosudVědecká rada OU
2015 - dosudPanel 405: Archeologie a starší dějiny - Grantová agentura ČR (do r. 2017 předseda panelu)
2017 - dosudStudia z Dziejów Średniowiecza (člen redakční rady)
2017 - dosudOborová rada oboru Kulturní dějiny
2017 - dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení OU

Základní výzkumné zaměření

dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
česko-polské vztahy ve středověku
středověké narativní prameny
politické myšlení středověku.
kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub