Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Iva Málková


„Chci poznávat a chápat skutečnosti, nikoli jen jak se jeví, ale jak se dějí.“

Iva Málková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 527, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1876
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Málková, I. Být oceńovanou bytostí, být svědectvím: Jaromír Šavrda a půl století české literatury. In: Spisovatel´ako sociálna rola. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2018. s. 207-225. ISBN 978-80-224-1682-5.
SLEPIČKA, M., Dokoupil, L., Málková, I., Saheb, J., Přendík, P., SLEPIČKA, J., Gromnica, J., Slepička, J., Dvořák, J., Seďa, R., Orkáčová, M., Barcuch, A. a Müller, K. Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, 2017. 536 s. ISBN 978-80-906618-6-8.
Málková, I. Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2017. 288 s. ISBN 978-80-7564-025-3.
Málková, I. Příběhy věcí - Moták 1984: 100 artefaktů za posledních 100 let. In: Příběhy věcí 100 arttefaktů za posledních 100 let. 1. vyd. Praha: Labyrint, 2017. s. 188-191. ISBN 978-80-87260-90-6.
Málková, I. Češkata poezija ot 90-te godini na XX v. do părvoto desetiletie na XXI v.: (Chudožestveni tendencii v tvorčestvoto na poeti i poetesi, svărzani s Ostravskija kraj). Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 56-77. ISSN 1312-5346.
Málková, I. Eduard Ovčáček SLOVA ZNOVA SLOVA: Poezie Eduarda Ovčáčka. In: I. Málková. SLOVA ZNOVA SLOVA. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 15-19. ISBN 978-80-7464-789-5.
Málková, I. Motivy a témata stáří a smrti v básnickém prozaickém díle Františka Hrubína: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość. Slavica Wratislaviensia. 2016, roč. 2016, č. 163, s. 557-565. ISSN 0137-1150.
Málková, I. Tvůrčí a "ediční" činnost Jaromíra Šavrdy a "kritika" v soudních rozsudcích a trestím spisu. Slovenská literatúra. 2016, roč. 63, č. 1, s. 29-44. ISSN 0037-6973.
Málková, I. Nenaplněná příležitost: Několik poznámek nad komentáři k Nezvalovým básním I-III v edici Česká knižnice. Česká literatura. 2015, roč. 63, s. 73-84. ISSN 0009-0468.

Všechny publikace

Málková, I. a zlomená jabloň / po dědovi ...: Báseň Jaroslava Źily. Fraktál. 2019, sv. 1, s. 136-140. ISSN 2585-8912.
Málková, I. Čtenářský klub - Petra Dvořáková Dědina: Čenářský klub ve Fiducii. 2019.
Málková, I. Čtenářský klub - Tokarczuková Pravěk a jiné časy. 2019.
Málková, I. Debuty - Iljašenko, Goldstein: představujeme básníky XXI. století [Workshop]. Fiducia, null. 2019.
Málková, I. Jaromír Šavrda - jak vykládat jeho život a texty?: Přednáška pro studenty Fakulty umění, ateliér grafiky - Nerad, Havlíček. 2019.
Málková, I. Knížky plus: P. Hruška Nikde není řečeno; I. Šťastná Sen o třetí plíci; M. Pražák Halada o olejovém městě. literární recenze. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. Knížky plus: Rozhlasová recenze Kláry Goldstein Kenotaf, Radek Fridrich Linie S1, Versschmuggel / Překladiště. současná česká poezie. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. Koktejl - Setkání s Ivou Málkovou: ... si zvyká na oslovení profesorka. vědecká a vzdělávací práce na univerzitách. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. NIkde není řečeno,. Zamyšlení nad sbírkou po prvním přečtení.. 2019.
Málková, I. Poetry in the First and Second Year of the Protectorate. In: Things of poems Poems of things. Praha: Unverzita Karlova. 2019.
Málková, I. Poezie Eduarda Ovčáčka a její přesahy do jiných médií: Schůzky s literaturou. Type art a experimentální poezie. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace. 2019.
Málková, I. posudek pro Grantovou agenturu JU: 025/2019/H. 2019.
Málková, I. posudek pro Grantovou agenturu JU: projekt číslo 035/2019/H. 2019.
Málková, I. Schůzky s literaturou: Hnát Daněk: Kosti a hnáty. regionální literaturu, osobnost H. Daňka. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. Vizitka. česká literatura, vysoké školství, studenti. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2019.
Málková, I. Být oceńovanou bytostí, být svědectvím: Jaromír Šavrda a půl století české literatury. In: Spisovatel´ako sociálna rola. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2018. s. 207-225. ISBN 978-80-224-1682-5.
Málková, I. Čtenářský klub - Faber Michel Kvítek karmínový a bílý. 2018.
Málková, I. Čtenářský klub - Yiyun Li Ubožáci [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2018.
Málková, I. Čtenářský klub Šalamov Kolymské povídky [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2018.
Málková, I. Dějiny nové moderny a pojetí bohémy v textech Papouška, Wiendla, Vašše.. In: Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938. Bratislava: Ústav pre slovensků literatúru Av ČR, Univerzita Komenského Bratislava. 2018.
Málková, I. Dostředivá energie s iniciačním kouzlem. In: Fiducia 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény. 1. vyd. Ostrava: spolek Fiducia, 2018. s. 108-118. ISBN 978_80-906016-6-6.
Málková, I. František Hrubín a výročí jeho úmrtí. dílo Františka Hrubína. [Televizní relace]. Televize NOE. 2018.
Málková, I. Iva Málková recenzuje básnické sbírky. česká poezie. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas Plus. 2018.
Málková, I. Jaroslav Žila: heslo ve slovníku. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, Centrum hospodářských dějin, 2018. s. 195-196. Supplementum 4. ISBN 978-80-7599-003.
Málková, I. Jiří Daněk: Slovníkové heslo. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: OStravská univerzita, Centrum hospodářských dějin, 2018. s. 41-42. Supplementum 4. ISBN 978-807599-003-7.
Málková, I. Josef Kainar - absolvent gymnázia, velký básník mezi epochami: přednáška pro studenty Gymnázia Josefa Kainara. 2018.
Málková, I. K čemu dnes potřebujeme literární historii?!. In: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ostrava Sv?t techniky: Svět Techniky Ostrava. 2018.
Málková, I. Kdo byl Vilém Závada? Stereotypy výkladů, a poznání z archivů a básnického díla: Přednáška o hrabovském rodáku a básníku Vilému Závadovi (1905-1982). 2018.
Málková, I. Libri prohibiti. In: Michal Přibáň a kol.. Český literární samizdat 1949-1989. Edice, časopisy, sborníky. 1. vyd. Praha: Akademia, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. s. 306-308. ISBN 978-80-200-2903-4.
Málková, I. oponentský posudek disertace Eva Klíčová Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní Transfomrace hodnot v noramlizační pracovní próze. 2018.
Málková, I. Podstata myšlenky vzniká v chůzi / pozice lovců jsou ztížené: Miroslav Brück Chýbajúce strany. Fraktál. 2018, roč. 1, 1(1), s. 124-126. ISSN 2585-8912.
Málková, I. posudek pro časopis Česká literatura: Pará mikrón: "malá forma" a její výbušný potenciál. Od gesta protestu k sebevražednému gestu: Lapkové Jiřího Pištory (1969). 2018.
Málková, I. posudek pro Časopis SZM - série B vědy historické: Paměť českého Slezska v trojúhelníku folkloristiky - umělecké literatury - historiografie. 2018.
Málková, I. posudek pro polský časopis Bohemistyka: Odbiorca ma znaczenie,czyli jak snuć opowieść o historii powojennej. 2018.
Málková, I. posudek pro Poznańskie Studia Slawistyczne: studie o literatuře Sudet. 2018.
Málková, I. posudek rukopisu pro nakladatelství Práh: Ivan BInar Sloneček MAlej ve světě širém. 2018.
Málková, I. Protimluv Fest - moderování večera Binar, Gál: Ivan Binar a Fedor Gál k literatuře osmičkových let (zvláště 1968). 2018.
Málková, I. Příprava kritické edice (ve vztahu k dalším vědním disciplínám s důrazem na dějiny národní literatury). In: Aktuálne problémy textológie. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. 2018.
Málková, I. Recenze pro Český rozhlas Plus: Knížky Plus. současná česká poezie, překlady poezie. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas Plus. 2018.
Málková, I. Štrpkův básnický průzkum lidské zralosti / stavu člověčenství: Ivan Štrpka kam plášť, tam vietor, Bratislava: Artforum, 2018. Fraktál. 2018, roč. 1, s. 124-131. ISSN 2585-8912.
Málková, I. Universität Wien: Erasmus +. 2018.
Málková, I. Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně: Ján Gavura Kráĺ hlad. In: Česko-slovenské konfrontace. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pre slovenskú literatúru AV SR. 2018.
Málková, I. Až budeme velcí: k úmrtí Jiřího Hnáa Daňka. 2017.
Málková, I. Bohemica Litteraria: posudek rukopisu monotematického čísla věnovaného Zdeňku Kožmínovi. 2017.
Málková, I. Cesta za postavením uznávaného spisovatele (Jaromír Šavrda a půl století české literatury): Spisovatel ako sociální rola. In: Mezinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. 2017.
Málková, I. Česká literatura 2016: První bilance. HOST - literární měsíčník. 2017, roč. 33, č. 1, s. 16-24. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Čtenářský klub - Elena Ferrante Geniální přítelkyně [Workshop]. Ostrava Fiducia, Česká republika. 2017.
Málková, I. Čtenářský klub - Jiří Hájíček Dešťová hůl [Workshop]. Ostrava - Fiducia, Česká republika. 2017.
Málková, I. Čtenářský klub - Očima malé poletuchy: Liu Kha-shiang Očima malé poletuchy [Workshop]. Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2017.
Málková, I. Čtenářský klub - Zinkoví chapci: Nad knihou Světlany Alexijevičové Zinkoví chlapci [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2017.
Málková, I. Čtenářský klub Piliny: Krzystof Varga - Piliny [Workshop]. Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2017.
SLEPIČKA, M., Dokoupil, L., Málková, I., Saheb, J., Přendík, P., SLEPIČKA, J., Gromnica, J., Slepička, J., Dvořák, J., Seďa, R., Orkáčová, M., Barcuch, A. a Müller, K. Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, 2017. 536 s. ISBN 978-80-906618-6-8.
Málková, I. historie.cs: O co přicházejí básníci.... spisovatelé - avantgarda - politika [Televizní relace].. Česká televize. 2017.
Málková, I. Jaromír Šavrda - disident, chartista. In: 750 let Ostravy. Knihovna města Ostravy: Knihovna města Ostravy. 2017.
Málková, I. Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2017. 288 s. ISBN 978-80-7564-025-3.
Málková, I. kde je to dláto?: Debata o současnosti a budoucnosti výuky sochařství na uměleckých školách s pedagogy AVU Praha, FaVU VUT Brno, FU OU a VŠUP Praha.. 2017.
Málková, I. Knížky Plus - recenze Nely Rywikové Děti hněvu, Jana Nemčeka Proluka, Jaroslava ŽIly Nikdo tady není: rozhlasová recenze knih ostravských autorů. česká literatura v roce 2017 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Praha. 2017.
Málková, I. lektorský posudek odborného textu pro časopis Studia Slavica: Jiří Weil a jeho statečný zápas o zachování umělecké pravdivosti a lidskosti uprostřed nacistické a stalinské diktatury. 2017.
Málková, I. lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica: Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. 2017.
Málková, I. Lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica: K PROBLEMATICE JINOJAZYČNOSTI V ČESKÉ LITERATUŘE: POKUS O KLASIFIKACI. 2017.
Málková, I. Obraz české poezie v časopisu Akord v době protektorátní. In: I. Málková. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Lucie Antošíková (ed.). 1. vyd. Praha: Academia, 2017. s. 169-189. ISBN 978-80-200-2802-0.
Málková, I. Posudek disertační práce. 2017.
Málková, I. posudek pro časopis Studia et documenta slavica. 2017.
Málková, I. posudek pro Literární archiv: stať do čísla o jazzu a české literatuře. 2017.
Málková, I. posudek rukopisu pro LA: Vzájemná korespondence Josefa Kainara a nakladatelství Melantrich. 2017.
Málková, I. Příběhy věcí - Moták 1984: 100 artefaktů za posledních 100 let. In: Příběhy věcí 100 arttefaktů za posledních 100 let. 1. vyd. Praha: Labyrint, 2017. s. 188-191. ISBN 978-80-87260-90-6.
Málková, I. Příběhy věcí samizdat - Český snář (1981): 100 artefaktů za posledních 100 let. In: Příběhy věcí 100 arttefaktů za posledních 100 let. 1. vyd. Praha: Labyrint, 2017. s. 182-185. ISBN 978-80-87260-90-6.
Málková, I. Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky "ostravských" autorů: Hruška, Vrak, Černý, Chrobák. Česká poezie [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2017.
Málková, I. Slovo o literatuře: Nejlepší české básně 2016. poezie - almanach [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Vltava. 2017.
Málková, I. University of Ljubljana: Erasmus +. 2017.
Málková, I. Už mu to začlo: Obrazy zlomu v čase chlapectví (v básních Josefa Kainara, Josefa Hanzlíka a Petra Hrušky). In: Bílek, Petr, Ladislav Nagy, David Skalický eds.. Rozpadá se, svět se zevnitř hroutí. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. s. 127-139. ISBN 978-80-7394-672-2.
Malura, J., Málková, I. a Tomášek, M. Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury). Česká literatura. 2017, roč. 65, s. 305-310. ISSN 0009-0468.
Málková, I. Básně Jaroslava Žily. In: mezinárodní konference Básně a místa / Poems and Places. Praha, FF Karlovy univerzity: Filozofická fakulta Karlovy univerzity. 2016.
Málková, I. Co zní v ozvěnách?: S.Repar Echoechoecho. Romboid. 2016, roč. 51, č. 9, s. 126-128. ISSN 0231-6714.
Antošíková, L., Malura, J. a Málková, I. Česká literatura a kultura v protektorátu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Málková, I. Česká literatura 2016 První bilance 1/2: Slovo o literatuře. česká poezie v roce 2016 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Málková, I. Česká literatura 2016, První bilance 2/2: Slovo o literatuře. česká poezie 2016 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Málková, I. Česká poezie v roce 2016. In: Česká literatura 2016: první bilance. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2016.
Málková, I. Češkata poezija ot 90-te godini na XX v. do părvoto desetiletie na XXI v.: (Chudožestveni tendencii v tvorčestvoto na poeti i poetesi, svărzani s Ostravskija kraj). Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 56-77. ISSN 1312-5346.
Málková, I. Čtenářský klub - Jadvižin polštář: Pál Závada Jadvižin polštář [Workshop]. Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2016.
Málková, I. Čtenářský klub - Osamělost pročísel: Paolo Giordano Osamělost prvočísel [Workshop]. Ostrava - Fiducia, Česká republika. 2016.
Málková, I. Čtenářský klub - Podvolení: Houllebecq Podvolení [Workshop]. Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2016.
Málková, I. Čtenářský klub - Přibáň Všechno je jenom dvakrát: Michal Přibáň Všechno je jenom dvakrát [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2016.
Málková, I. Eduard Ovčáček Slova Znova Slova: Křest výtvarné a slovesné publikace [Úvodní slovo]. Ostrava. Fiducia. 2016.
Málková, I. Eduard Ovčáček SLOVA ZNOVA SLOVA: Poezie Eduarda Ovčáčka. In: I. Málková. SLOVA ZNOVA SLOVA. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 15-19. ISBN 978-80-7464-789-5.
Málková, I. Interwiew - Čtenářský spolek a jeho činnost. Aktivity FF OU a členů Krásné Ostravy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2016.
Málková, I. L. Bendzák Pohreb andulky a iné události dňa. In: Česko-slovenské konfrontace. Zlín: Akademie věd ČR, Akadémia vied SR. 2016.
Málková, I. Motivy a témata stáří a smrti v básnickém prozaickém díle Františka Hrubína: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość. Slavica Wratislaviensia. 2016, roč. 2016, č. 163, s. 557-565. ISSN 0137-1150.
Málková, I. Nódy - kódy: (Peter Šulej - Nódy). Romboid. 2016, roč. 51, s. 70-72. ISSN 0231-6714.
Málková, I. Obraz české poezie v protektorátních časopisech (Kritický měsíčník, akord). In: Česká literatura a kultura v protektorátu. Ostrava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - FF Ostravské univerzity. 2016.
Málková, I. Obrazy války - záznamy paměti?: Zralé básnické skladby, reminiscenční básnické výpovědi Viléma Závady, Josefa Kostohryza, Františka Hrubína. In: eds. Alexander Kratochvil, Jiří Soukup a kol.. Paměť válek a konfliktů. V. kongres literárněvědné bohemistiky: Paměť a válka v české literatuře. 1. vyd. Praha: ÚČL AV ČR, Akropolis, 2016. s. 131-141. ISBN 978-80-88069-14-0.
Málková, I. Odborný posudek pro Literární archiv č. 48. 2016.
Málková, I. odborný posudek pro Religious and Sacred Poetry: posudek na studii 112/2016. 2016.
Málková, I. Odborný posudek pro Religious and Sacred Poetry: 095A/2016. 2016.
Málková, I. Ostravská Libri prohibiti, Jaromír Šavrda a archivní nálezy. In: Literární samizdat v regionech. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. 2016.
Málková, I., Malura, J., Janáček, Z., Mácha, P. a Kijonka, L. OU! 25 let: 9/7/1991 15:23 109 / 63 / 28. 2016.
Málková, I. Pátá Bendzákova básnická sbírka: L- Bendzák Pohreb andulky a iné príbehy. internetový časopis Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk). 2016, roč. 1, s. internet-internet. ISSN 2453-9147.
Málková, I. Posudek na monografii pro nakladatelství Host: Lucie Antošíková Z toho co bylo / zůstává to co bude Antonín Brousek. 2016.
Málková, I. Pozůstalost autora jako zdroj práce literárního historika: Přednáška pro studenty gymnázia Matiční. 2016.
Málková, I. Tvůrčí a "ediční" činnost Jaromíra Šavrdy a "kritika" v soudních rozsudcích a trestím spisu. Slovenská literatúra. 2016, roč. 63, č. 1, s. 29-44. ISSN 0037-6973.
Málková, I. Universität Wien. 2016.
Málková, I. Čtenářský klub - Jurij Andruchovyč Moskoviáda: Antikvariát Fiducia [Workshop]. Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2015.
Málková, I. Čtenářský klub - Timur Vermes Už je tady zas: Čtenářský klub podruhé [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2015.
Málková, I. Čtenářský klub - Vladimír Sorokin Den opričnika: Čtenářskýklub1 [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2015.
Málková, I. Jagellonska univerzita, Zaklad filologii czeskiej a luzyckiej. 2015.
Málková, I. Jaromír Šavrda - zadržené dopisy: ZÁVADNÝ! (zadržené dopisy Jaromíra Šavrdy, odsouzeného 57 929). ALUZE. 2015, roč. 18, č. 1, s. 147-169. ISSN 1212-5547.
Málková, I. Jaromír Šavrda v obklíčení. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 310-316. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Málková, I. "Macurování" Pocta Vladimíru Macurovi: Workshop o prozaické tvorbě, komentovaná beseda o autorovi, odhalení pamětní stély [Workshop]. Filozofická fakulta OU, Antikvariát Fiducia, Česká republika. 2015.
Málková, I. Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína.
Málková, I. Motivy stáří a smrti v básnickém díle Františka Hrubína. In: XII Miendzynarodowa konferencja naukowa, Wielkie tematy kultury v literaturach slowianskich, Starosc. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filologiczny, Instytut Filologii Slowianskiej. 2015.
Málková, I. Nenaplněná příležitost: Několik poznámek nad komentáři k Nezvalovým básním I-III v edici Česká knižnice. Česká literatura. 2015, roč. 63, s. 73-84. ISSN 0009-0468.
Málková, I. Nódy Petera Šuleje. In: Konfrontácia. Košice: SAV, Ústav slovenskej literatúry. 2015.
Málková, I. Obrazy války - záznamy paměti? (Zralé básnické skladby šedesátých let - reminiscenční básnické výpovědi Viléma Závady, Josefa Kostohryza, Františka Hrubína). In: 5. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i.. 2015.
Málková, I. odborný posudek pro Literární archiv. 2015.
Málková, I. Odborný posudek pro nakladatelství Academia (rukopis V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014). 2015.
Málková, I. odborný posudek pro VEGU - č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu. 2015.
Málková, I. odborný posudek pro VEGU - vědecká agentura, Slovenská republika, posudek vědeckého projektu 2/0052/16. 2015.
Málková, I. Před 110 léty se narodil Vilém Závada: Hrabovské listy. 2015.
Málková, I. Přednáška pro studenty maturitních ročníků: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická Opava, 7. 1. 2015. 2015.
Málková, I. Setkání se studenty gymnázia - propagace oboru dějiny české literatury: Obor česká literatury jako perspektivní oblast vzdělávání, 24. 2. 2015. 2015.
Málková, I. Universität Wien, Institut für Slawistik. 2015.
Málková, I. Úvodní slovo na křtu knihy Milana Krupy Sebraný spis: Křest publikace v Památníku Petra Bezruče v Opavě. 2015.
Málková, I. Vydáni kritické hybridní edice: Přednáška Jiřího Flaišmana, Ph.d. [Workshop]. Ostrava, KČL, Česká republika. 2015.
Málková, I. ...zatímco krůpěj po krůpěji dovnitř krvácí má láska: Vilém Závada (22.5.1905-30.11.1982). 2015.
Málková, I. Doplnění obrazu: kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska. In: Valašsko historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě, 2014. s. 332-339. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Málková, I. František Hrubín - panel Národní muzeum - Matice česká. 2014.
Málková, I. Jaromír Šavrda v obklíčení. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Málková, I. Kolář - Whitman (setkání básníků, role překladu Stébel trav v kontextu tvorby Jiřího Koláře a v české poezii nejen v druhé polovině padesátých let).: Bohumil Hrabal - Jiří Kolář Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla. Ke stému výročí narození.. Literární archiv. 2014, roč. 46, s. 177-191. ISSN 0231-5904.
Málková, I. List, lety, píseň, čemeřice, noc: Telegaficky. Host. 2014, roč. 30, s. 107-108. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Marcela Veselková Identity. In: Česko-slovenské konfrontace. Uherské Hradiště: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pre slovenskú literatúru AV SR. 2014.
Málková, I. Mladické ryčeni a pokorné návraty: Tele graficky. Host. 2014, roč. 30, s. 95-96. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Nenápadně nepřehlédnutelný: Epicko-lyrický svět Milana Krupy. 2014.
Málková, I. Nenápadně nepřehlédnutelný epicko-lyrický svět Milana Krupy. In: Milan Krupa Vybraný spis. 1. vyd. Opava: Památník Petra Bezruče, 2014. s. 76-81. Živá/Mrtvá. ISBN 978-80-87789-21-6.
Málková, I. odborný posudek pro časopis Česká literatura: odborný posudek studie. 2014.
Málková, I. odborný posudek pro Literární archiv: odborný posudek stati. 2014.
Málková, I. Odborný posudek pro nakladatelství - rukopis Karla Komárka Čep, Durych a několik příbuzných Interpretační studie. 2014.
Málková, I. Ozvěny v srdci (velký básnický remix obrazu Ostravy). 2014.
Málková, I. Poetiky poznané i objevované: Telegraficky. Host. 2014, roč. 30, s. 91-92. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Posudek rukopisu básnické sbírky Irena Šťastná Žvýkání jader: rukopis básnické sbírky. 2014.
Málková, I. posudek Tomáš Koudela Pokus o vizualizaci nepraktického monumentu. 2014.
Málková, I. Řeč při odhalení informační tabule o F. Hrubínovi [Úvodní slovo]. Lešany. Matice česká - Čeští spisovatelé v regionech ČR. 2014.
Málková, I. Slovník českých nakladatelství 1945-1989. 2014.
Málková, I. Slovo o literatuře Ivan Binar Jen šmouha po nebi. Slovo o literatuře [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2014.
Málková, I. Univerzita Plovdiv. 2014.
Málková, I. Uniwersytet Opolski. 2014.
Málková, I. Vztah funkční paměti, osobností a událostí, vzhledem k pojmům disent, Libri prohibiti, vězení. In: Paměť a trauma v literatuře a filmu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze. 2014.
Málková, I. Ze současné české versologie [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2014.
Málková, I. Česká poezie v druhém desetiletí XXI. století: (Angažovaná poezie, pojem, jeho významové proměny a kontexty) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Málková, I. Doplnění obrazu - kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska. In: Valašsko - historie a kultura. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm: Filozofická fakulta v Ostravě. 2013.
Málková, I. Paměť a její role v současné literární teorii a literární historii [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Tomášek, M. a Málková, I. Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy: Klub Fiducia 27. února 2013. 2013.
Málková, I. posudek disertační práce Pittnerová Feministická estetika: výzvy a pochybnosti. 2013.
Málková, I. posudek na rukopis monografie Michala Habaje Model človeka a sveta v básnickom diela Jána Smreka. 2013.
Málková, I. recenze básnické sbírky Natálie Paterová Uprostřed kosti duha. 2013.
Málková, I. Setkávání a prodlévání s básníkem, prozaikem, dramatikem, publicistou: Ivo Harák: Básník a jeho čas. Tvar. 2013, roč. 24, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Málková, I. University of Ljubljana. 2013.
Málková, I. Zborcené vzdušné zámky. Protimluv Revue pro kulturu. 2013, roč. 7, s. 100-101. ISSN 1802-0321.
Málková, I. ... (sebe)obnažení ... nad poezií Stanislavy Repar a Mily Haugové. Romboid. 2012, roč. 47, č. 5-6, s. 76-79. ISSN 0231-6714.
Málková, I. Eva Luka Havranjel. In: Československé konfrontace 2012. Kutná Hora: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pre slovenskú literatúru SAV. 2012.
Málková, I. Industriální Ostravsko jako literární krajina. In: Krajina Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 229-243. ISBN 978-80-7464-176-3.
Málková, I. Industriální Ostravsko jako literární krajina. In: Sympozium Krajina. Ostrava, Antikvariát Fiducia: Filozofická fakulta OU, Ústav pro regionální studia FF OU. 2012.
Málková, I. Kultura.cz. recenze Slezského románu Patra Čichoně [Televizní relace].. Česká televize. 2012.
Málková, I. Obraz Vítězslava Nezvala v archivních fondech Viléma Závady a Františka Hrubína. In: Neviditelný Nezval (Literárněvědná konference o Vítězslavu Nezvalovi). Moravská zemská knihovna: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. 2012.
Málková, I. posudek disertační práce. 2012.
Málková, I. posudek disertační práce. 2012.
Málková, I. Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?. regionální literatura [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2012.
Málková, I. University of Beograd. 2012.
Málková, I. V rozjatrenom stave. 2012.
Málková, I. Vrakova Ostrava: Ukotvení v kontextu. Protimluv. 2012, roč. 10, č. 1/2, s. 74-77. ISSN 1802-0321.
Málková, I. Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně). Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu. 2012, roč. 59, č. 5, s. 438-442. ISSN 0037-6973.
Málková, I. Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011. 2011.
Málková, I. František Hrubín a příprava edic poezie a korespondence: přednáška pro doktorandy UPOL v Olomouci. 2011.
Málková, I. František Hrubín Z archivních fondů. první. vyd. Brno, Ostrava: Host - vydavatelství s.r.o.Ostravská univerzita, 2011. 335 s. ISBN 978-80-7294-620-4.
Málková, I. Hrubín, Seifert, Frynta - obraz ve vzájemné korespondenci. 2011.
Málková, I. Město Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2011.
Málková, I. Mila Haugová Pomalá lukostreľkyňa. In: Konfrontácie - Konfrontace. Banská Štiavnica: Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied. 2011.
Málková, I. Milý Františku!: Přednáška o Františku Hrubínovi. 2011.
Málková, I. O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů. Bohemica Olomucensia. 2011, roč. 3, č. 1, s. 61-67. ISSN 1803-876X.
Málková, I. Petra Soukupová Marta v roce vetřelce - audio recenze. Současná próza, Soukupová Petra [Rozhlasová relace].. Český rozhlas, Vltava. 2011.
Málková, I. Piorecký, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. 2011.
Málková, I. Rudolf Jurolek: Smrekový les. Bohemica Olomucensia. 2011, roč. 3, s. 107-110. ISSN 1803-876X.
Málková, I. Universität Leipzig. 2011.
Málková, I. Zastavení nad hrubínovskými edicemi. In: Aktuálne otázky textológie. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied. 2011.
Málková, I. Adresát František Hrubín: Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty. 1. vyd. Ostrava - Brno: OU - Host, 2010. 376 s. ISBN 978-80-7294-373-9.
Málková, I. Bohemica Olomucensia 1. 2010.
Málková, I. Dopisy čtenářů Františka Hrubína (na základě jeho pozůstalosti). Česká literatura. 2010, roč. 58, č. 4, s. 518-527. ISSN 0009-0468.
Málková, I. František Hrubín Básně: Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě, Země po polednách, Včelí plást, Jobova noc, Hirošima, Až do konce lásky, Romance pro křídlovku, Černá denice, Lešanské jesličky. 1. vyd. Brno: Host - vydavatelství s.r.o., 2010. 440 s. ISBN 978-80-7294-363-0.
Málková, I. Hrubínovy prvotní poznámky k rukopisu Zlaté renety. Literární archiv. 2010, roč. 42, č. 42, s. 81-103. ISSN 0231-5904.
Málková, I. O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů. In: Sympozium Mýtus Mystifikace Kontrafaktuální historie. Olomouc: Filozofická fakulta UP Olomouc, Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010.
Málková, I. Pro bolest opatrně opřen: Živto básníka Františka Hrubína v útržcích. Host. 2010, roč. 26, s. 39-43. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Rudol Jurolek Smrekový les. In: Česko-slovenské konfrontace. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackéh: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.. 2010.
Málková, I. Universität Wien. 2010.
Málková, I. Zlatá reneta - vstupní zastavení: Od prvotních poznámek k variantám rukopisu, od strojopisu ke knižnímu znění, od knihy k filmovému scénáři, od scénáře k filmu. In: Česká literatura v interdisciplinární perspektivě. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis, 2010. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis, 2010. s. 165-175. ISBN 978-80-85778-73-1.
Málková, I. Zlatá reneta- František Hrubín básníkem, prozaikem, filmovým scénáristou.. In: IV. kongres bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010.
Málková, I. František Lazecký - motivické a tematické konstanty a proměny jeho tvorby. Disertační práce. 2009.
Málková, I. Nad básnickou sbírkou (Katarína Kucbelová Malé velké mesto). In: Česko-slovenské literádněvědné sympozium. Trnava: Literárnovedný ústav SAV, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.. 2009.
Málková, I. Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka. Dopisy, koncepty a poznámky z pozůstalosti Františka Hrubína. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 5, s. 663-694. ISSN 0009-0468.
Málková, I. Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. 2009.
Málková, I. a Řehák, D. Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie). Ostrava, Brno: Ostravská univerzita, Host Brno, 2009. 340 s. ISBN 978-80-7368-740-3.
Málková, I. Universität Bonn. 2009.
Málková, I. Universität Leipzig. 2009.
Málková, I. V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. 2009.
Málková, I. Drahý Viléme, drahý Jaroslave, milý Viléme, milý Františku (Závada je na vašem přijímači). 2008.
Málková, I. Komplementarita a asymetrie: (česká a slovenská beletristická tvorba, kritika a teorie ve vybraných časopisech šedesátých let 20. století jako obraz literárních vztahů). Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu. 2008, roč. 40, č. 6, s. 442-451. ISSN 0037-6973.
Málková, I. Kontexty literární vědy I. 2008.
Málková, I. Návraty ke konkrétnímu: Situace časopisů Květen a Mladá tvorba v druhé polovině padesátých let 20. století). Slovenská literatúra. 2008, roč. 60, č. 2-3, s. 112-129. ISSN 0037-6973.
Málková, I. Několik poznámek k pojetí celku a charakteru verše ve vybraných básnických sbírkách. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. 2008.
Málková, I. Posudek disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století. 2008.
Málková, I. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Slovenská literatúra Revue pre literárnu vedu. 2008, s. 399-402. ISSN 0037-6973.
Málková, I. V souřadnicích volnosti Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Málková, I. česká poezie na počátku XXI. století. In: A cseh szak 50 éve (1955 - 2005). Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2007. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2007. s. 170-177. ISBN 963 463 705 1.
Málková, I. grantový úkol 405/08/1770. 2007.
Málková, I. Prostor v současné české poezii (Zastavení nad třemi básnickými sbírkami). In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 359-361. ISBN 978-80-7044-863-2.
Málková, I. Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka. In: 6. slovensko-české setkání . Štúrovo. 2007.
Málková, I. Vícehlasí (Korespondence Viléma Závady). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2007. Bílá řada. 285 s. ISBN 978-80-7220-299-7.
Málková, I. Závada je na vašem přijímači (literární večer k 80. letům od vydání básnické prvotiny Panychida a 25. výročí úmrtí). 2007.
Málková, I. Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. 2006.
Málková, I. a Řehák, D. Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2006. Bílá řada. 197 s. ISBN 80-7368-097-1.
Málková, I. Posudek disertační práce - Doba poobrozenská (Situace mladé básnické generace 90. let 20. století). 2006.
Málková, I. Posudek rigorózní práce - Vzájemná korespondence Františka Lazeckého a Mojmíra Trávníčka (1972 - 1984). 2006.
Málková, I. Průmyslové město (jako motiv, téma) a expresionistická obraznost (Vilém Závada a sbírky Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž). In: Hledání expresionistických poetik. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 221-228. ISBN 80-7040-800-6.
Zelinský, M., Magdoň, L. a Málková, I. Souběžné dějiny české a slovenské literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 100 s. ISBN 80-7368-247-8.
Málková, I. Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století. 2006.
Málková, I. Vilém Závada, Josef Kainar a proměna jejich poetik v 50. letech 20. století. In: Studia Moravica IV. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 111-120. ISBN 80-244-1267-5.
Málková, I. Vztahy mezi Vladimírem Holanem a Vilémem Závadou (Ve světle korespondence a zádušní řeči). In: Hodnoty a hranice. Svět v česé literatuře, česká literatura ve světě. Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněhistorické bohemistiky (Svazek 2). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 51-62. ISBN 80-85778-52-1.
Málková, I. Závada Vilém. Básně (Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž, Na prahu). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Česká knižnice. 350 s. ISBN 978-8071-06-03-52.
Málková, I. Bedřich Fučík, Vilém Závada a druzí... (tři připomenutí). In: Víra a výraz. Brno: Host, 2005. Host, 2005. s. 214-222. ISBN 80-7294-163-1.
Málková, I. Čas v jazyce a literatuře (Sborník z mezinárodní konference). 2005.
Málková, I. Česká poezie na prahu XXI. století. In: Tudományos konferencia Az otthoni és a külföldi bohemisztika aktuális kérdései. Budapest. 2005.
Málková, I. Krajiny mého srdce. Výstava k 100. výročí narození Viléma Závady. Památník národního písmenictví, Česká republika. 2005.
Málková, I. Krajiny mého srdce.Výstava k 100. výročí narození Viléma Závady. 2005.
Málková, I. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou mlk). In: Kuturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. . 1. vyd. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076 s. -. ISBN 80-7368-024-6.
Málková, I. Literárněvědný večer Petry Hůlové [Workshop]. Fiducia, Česká republika. 2005.
Málková, I. Nóra Rúžičková Beztvárie. In: 4. česko - slovenské setkání literárních vědců. Starý Smokovec. 2005.
Málková, I. Tendence v současné poezii? (Poznámky nad básnickou produkcí moravských nakladatelství v letech 2000 - 2004). Weles. 2005, č. 3, s. 71-79. ISSN 1214-2948.
Málková, I. Třetí oko (filozofie, umění, feminismus). 2005.
Málková, I. Utváření se z ozvěn (Nóra Rúžičková, Beztvárie). Romboid. 2005, roč. 40, č. 9, s. 25-27. ISSN 0231-6714.
Málková, I. Vilém Závada. In: Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. vyd. Praha: Libri, 2005. s. 759-760. ISBN 80-7277-179-5.
Málková, I. Vilém Závada, Josef Kainar a proměna jejich poetik v 50. letech 20. století. Tvar. 2005, roč. 16, s. 6-7. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Vztah Viléma Závady a Vladimíra Holana (ve světle korespondence a zádušní řeči). In: III. bohemistický kongres. Praha. 2005.
Málková, I. Barokní obrazy v díle Viléma Závady?. In: A vsej barokk új interpretaciói / Nové intepretace českého baroka. Estergom - Piliscaba : Pázmany Péter Katolikus Egyptem Böllcsészettudomayi Kar, Slavisztika - Közep - Europa Intézet Nyugati Szlav Kulturalis Kutatócsoport, 2004. Pázmany Péter Katolikus Egyptem Böllcsészettudomayi Kar, Slavisztika - Közep - Europa Intézet Nyugati Szlav Kulturalis Kutatócsoport, 2004. s. 215 -220. ISBN 963 9206 09 1.
Málková, I. Literárněvědná a literárněkritická recepce Závadovy básnické tvorby (stati Pavla Eisnera otištěné v Prager Presse v letech 1927-1937). Habilitační přednáška. 2004.
Málková, I. Literárněvědný večer Libuše Heczkové. V rámci cyklu Žena a umění [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2004.
Málková, I. Literárněvědný večer Alice Jedličkové. V rámci cyklu Žena a umění [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2004.
Málková, I. Literárněvědný večer Zuzany Stolz - Hladké. V rámci cyklu Žena a umění [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2004.
Málková, I. Proměny recepce básnického díla ve 20. století (Vilém Závada). In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Wałbrzych - Ostrava: Wydawnictwo, 2004. Wydawnictwo, 2004. s. 375-381. ISBN 83-911312-6-2.
Málková, I. Průmyslové město v literatuře. V rámci workshopu Animace průmyslového dědictví. (Oživení a obnova technických a průmyslových památek.) [Konference]. Ostrava : Národní památkový ústav Praha, územní pracoviště Ostrava. Důl Michal, Česká republika. 2004.
Málková, I. Vrak, J. Dokonalost nože ...z knih, snů a skutečnosti. 2004.
Málková, I. 5 čtení na pokračování z knihy Vrak, Jan: Dokonalost nože, ...z knih, snů a skutečnosti. 2004.
Málková, I. Barokní obrazy v díle Viléma Závady?. In: A cseh barokk új interpretációi . Piliscsaba. 2003.
Málková, I. doktorská práce - Hruška, Petr: Poválečný surrealismus a reakce na setrvačnost avantgardního modelu v oficiální poezii. 2003.
Málková, I. Hledání Viléma Závady (tvůrčí cesty zvláště po roce 1945). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2003. 283 s. ISBN 80-7220-153-0.
Málková, I. Literárněvědný večer Jiřího Brabce [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2003.
Málková, I. Literárněvědný večer Naděždy Macurové [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2003.
Málková, I. Literárněvědný večer Vladimíra Karfíka [Konference]. Ostrava : Fiducia, Česká republika. 2003.
Málková, I. Peter Macsovszky Cvičná pitva. In: 2. česko - slovenské stretnutie literárných vedcov. Budmerice. 2003.
Málková, I. Pořad Vikýř věnovaný monografii Hledání Viléma Závady. Monografie Hledání Viléma Závady [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 2003.
Málková, I. Proměna recepce básnického díla ve 20. století (V. Závada). In: Język i literatura czeska v XX wieku. Wałbrzych. 2003.
Urbanová, S. a Málková, I. Souřadnice míst. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 191 s. ISBN 80-7042-632-2.
Málková, I. Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury. 2003.
Málková, I. Čas smíření (V. Závada: Na prahu, Živote díky). In: Život je jinde: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v 70. a 80. letech 20. století 2001-06-14 Praha. Praha: ÚČL AV ČR, 2002. ÚČL AV ČR, 2002. s. 173-180. ISBN 80-85778-35-1.
Málková, I. a Hanuška, P. Česká literatura I (čtyřicátá a padesátá léta XX. stol.). 2002.
Málková, I. a Hanuška, P. Česká literatura II (1960 - 1989). 2002.
Málková, I. a Hanuška, P. Česká literatura III (devadesátá léta XX. stol.). 2002.
Málková, I. Hledání identity? Hledání tvaru? (Nad prózami Jana Vraka). In: Česká próza 90. let 20. století . České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. Jihočeská univerzita, 2002. s. 142-145. ISBN 80-85778-27-0.
Málková, I. Hledání identity? Hledání tvaru? (Nad prózami Jana Vraka). In: Česká próza 90. let 20. století . České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. Jihočeská univerzita, 2002. s. 142-145. ISBN 80-85778-27-0.
Málková, I. Jeden autorský příběh české literatury konce XX. století.. In: Slovanské studie V. Spisy FFOU. . Ostrava: Uniwersytet Opolski, 2002. Uniwersytet Opolski, 2002. s. 293-298. ISBN 80-7042-609-8.
Málková, I. Větrník. Literární slovník Severní Moravy a Slezska [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Olomouc. 2002.
Málková, I. Dílo určené nejen odborníkům (E. Mrhačová, E. Jandová, J. Hartung: Česko německý slovník. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice). Svoboda. 2001, č. 1, ISSN 1212-429X.
Málková, I. Kasalův Jám. Úvodní poznámky k interpretaci. In: ÚČL AV ČR: Česká literatura na konci tisíciletí II . Praha: ÚČL AV ČR, 2001. ÚČL AV ČR, 2001. s. 699-706. ISBN 80-85778-30-0.
Málková, I. Ke komu mluví vítr? (Stoniš, M.:Jen tak do větru). Host, Recenzní příloha. 2001, č. 6, s. 5-6. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia, 2001. 367 s. ISBN 80-7042-597-0.
Málková, I. Ostrava jako literární cetrum. In: Málková Iva: Region. Služby. Cestovní ruch Ostravská univerzita. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 375-376. ISBN 80-7042-580-6.
Málková, I. Prozaická surfování. 2001.
Málková, I. Souřadnice regionu v proměnách času. O nové literatuře na severu Čech a Moravy. In: Málková Iva: Jęnzyk a literatura czeszka u schyłku XX wieku 2001-04-27 Wałbrzych. Wałbrzych - Ostrava: Wydawnictwo Państwowej Wyzsej Skoly Zawodowej, 2001. Wydawnictwo Państwowej Wyzsej Skoly Zawodowej, 2001. s. 317-322. ISBN 83-7042-587-3.
Málková, I. Tři na jednoho. Nad knihou V. Třešňáka Domácí: Hosté. Nad knihou V. Třešňáka Domácí: Hosté [Rozhlasová relace].. ČRo Ostrava. 2001.
Málková, I. Cesty k nejistým pramenům. In: Od břehu k horám. Severočeská literární a umělecká scéna 90. let. 1. vyd. Ostrava: Votobia, 2000. s. 639-643. ISBN 80-7198-441-8.
Málková, I. Česká literatura na konci tisíciletí. Druhý kongres světové literárněvědné bohemistiky. Slovenská literatura. 2000, s. 399-400. ISSN nemá.
Málková, I. Hledání tvůrčích možností v šedesátých letech. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 195-210. ISBN 80-7042-553-9.
Málková, I. Literární Ostrava - devadesátá léta 20. století. In: V srdci černého pavouka. Ostravská literární a umělecká scéna 90. let. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2000. s. 435-438. ISBN 80-7198-420-5.
Málková, I. Literatura. In: Ostrava. Barvy. Tóny. Slova. 1. vyd. Ostrava: Cmyk, 2000. s. 8-10. ISBN 80-238-5632-4.
Málková, I. Noví autoři na počátku nové epochy (90. léta). In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 247-253. ISBN 80-7042-553-9.
Málková, I. Od břehů k horám. Severočeská literární a umělecká scéna 90. let. 2000.
Málková, I. Od Mrtvé vsi k Heinovým nocím (srovnání básnických skladeb Viktora Fischla a Karla Šiktance). In: ÚČL AVČR: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v době tání, kolotání a ...zklamání . Praha: AV ČR, 2000. AV ČR, 2000. s. 280-288. ISBN 80-85778-27-0.
Málková, I. Ostrava. Barvy. Tóny. Slova. 2000.
Málková, I. V srdci Černého pavouka. Ostravská literární a umělecká scéna 90. let. 2000.
Málková, I. Metamorfózy dětské literatury. 1999.
Málková, I. Se znamením Petra Bezruče a Viléma Závady. Nad poezií severovýchodní Moravy a českého Slezska 60. let. TVAR. 1999, s. 1-4. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Systematizace českého literárního undergroundu podle Pilaře (M. Pilař: Underground). Romboid. 1999, s. 74-76. ISSN 0231-6714.
Málková, I. Telegrafické recenze(J. Soukupová: Dávnověk, N. Plíšková: Hospodská romantika, M. Horáková: Empyreum). Host. 1999, s. 18-18. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Telegrafické recenze(P. Borkovec: Polní práce, M. Doležal: Les, B. Chlíbec: Temná komora). Host. 1999, s. 12-13. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Hledání interpretačního impulsu (P. Cekota: Noci bezmoci - Studie o křesťanství a současné české poezii). Host. 1998, roč. 14, č. 6, s. 129-130. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Iva Procházková. In: Iva Málková: Slovník českých spisovatelů po r. 1945 . Praha: Knižní klub, 1998. Knižní klub, 1998. s. 266-267. ISBN 80-7176-940-1.
Málková, I. Karel Sýs. In: Iva Málková: Slovník českých spisovatelů po r. 1945 . Praha: Knižní klub, 1998. Knižní klub, 1998. s. 460-461. ISBN 80-7176-940-1.
Málková, I. Necelistvě celistvý; zapíraně milující (P. Šrut: Zlá milá). Tvar. 1998, roč. 9, č. 1, s. 21-22. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Obyčejné věci. 1998.
Málková, I. Petr Prouza. In: Iva Málková: Slovník českých spisovatelů po r. 1945 . Praha: Knižní klub, 1998. Knižní klub, 1998. s. 271-272. ISBN 80-7176-940-1.
Málková, I. Telegrafické recenze (J. Stöhr: Hodina Hora, M. Čermáček: Drkotání větví, B. Trojak: Pan Twardowski). Host. 1998, roč. 14, č. 10, s. 84-85. ISSN 1211-9938.
Málková, I. Telegrafické recenze(M.J.Stohr: Hodina hora, P. Čermáček: Drkotání větví, B. Trojak: Pan Twardowski). Host. 1998, s. 84-85. ISSN 1211-9938.
Málková, I. V úzkosti hledání. Vilém Závada: Povstání z mrtvých, 1946. In: ÚČL AVČR: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 . Praha: AV ČR, 1998. AV ČR, 1998. s. 311-320. ISBN 80-85-778-22-X.
Málková, I. Žádné odpovědi jen otázky (Z. Kaprál: Plané palposty). Duha. 1998, roč. 199, č. 4, s. 18-19. ISSN 0862-1985.
Málková, I. Básnířky, motiv ženy a prvotiny druhé poloviny 50. let. In: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Ústí nad Labem: Žena-Jazyk-Literatura 1996-09-03 . Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Ústí nad Labem, 1997. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Ústí nad Labem, 1997. s. 133-137. ISBN 80-7044 147-X.
Málková, I. Čekání na zrnko písku (D. Fischerová: Přísudek je v této větě podmět). TVAR. 1997, s. 21-22. ISSN 0652-657X.
Málková, I. Dotknout se dna (J. Štroblová: Torza). Alternativa Nova. 1997, s. 554-555. ISSN nemá.
Málková, I. Fenomén VOTOBIA. Stará cesta?. In: AV ČR Praha: Česká a slovenská literatura dnes 1999-06-11 . Praha - Opava: AV ČR Praha, 1997. AV ČR Praha, 1997. s. 164-167. ISBN 80-85778-19-X.
Málková, I. Chladné zjevení (I. Binar: Jeníkova práce). TVAR. 1997, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Málková, I. O nejmladší poezii české I. 1997.
Málková, I. O nejmladší poezii české II. 1997.
Málková, I. Osobnost a prostor (Vilém Závada a Červený květ). In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Region a jeho reflexe v literatuře . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 97-108. ISBN 80-7042-483-4.
Málková, I. Ostravsko v Červeném květu rozpuštěné?. In: Moravská zemská knihovna: XXIV. Mikulovské sympozium Kulturní periodika na Moravě . Mikulov na Moravě: Moravská zemská knihovna, 1997. Moravská zemská knihovna, 1997. s. 121-123. ISBN 80-7044-147-X.
Málková, I. Slova jako záchrana (P. Mikeš: Stříbrný pták ve žluté skříni). Tvar. 1997, roč. 8, s. 22-23. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Záznam propasti paměti (A. Lustig: Propast). Nové knihy. 1997, s. 3-3. ISSN 0322-922X.
Málková, I. a Pilař, M. Antologie textu ke studiu české literatury po r. 1945. 1996.
Málková, I. Až budeme velcí. 1996.
Málková, I. Časopis Květen, poezie všedního dne a básnické debuty druhé poloviny 50. let. 1996.
Málková, I. Česká poezie 2. pol. 50. let. 1996.
Málková, I. Fenomén VOTOBIA. Literární noviny, příl. Na kulturu. 1996, roč. 199, č. 3, s. 14-14. ISSN 1210-0021.
Málková, I. Tvůrčí duch je absolutní. Život je neustále otevřen (E. Juliš: Nevyhnutelnosti). Literární noviny. 1996, s. 7-7. ISSN nemá.
Málková, I. Česko-slovenská literární konference. Česká literatura. 1995, s. 107-107. ISSN nemá.
Málková, I. Návrat básníka (J. Gold: Noci dní). TVAR. 1995, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Plivnutí na legendu? (K. Ptáčník: Chlapák). Alternativa. 1995, s. 7-7. ISSN nemá.
Málková, I. Časopis Květen a pět prvotin. Česká literatura. 1994, s. 357-365. ISSN 009-0468.
Málková, I. "Všední den" v poezii a písňových textech(Recepce po více než třiceti letech). Česká literatura. 1993, s. 685-690. ISSN 009-0468.
Málková, I. Eva Kantůrková. 1992.
Málková, I. Ivan Klíma. Autor povídek, románů, esejů a dramat. 1992.
Málková, I. Jan Zahradníček. Moravskoslezský den. 1992, č. 1, s. 5-5. ISSN nemá.
Málková, I. Kainar-Kolář. In: Iva Málková: K české literatuře 1945-1948 . Brno: Guide, 1992. Guide, 1992. s. 93-96. ISBN 80-900995-1-3.
Málková, I. Nad deníkovými záznamy překladatele Jana Zábrany (J. Zábrana Celý život). Moravskoslezský den. 1992, č. 8, s. 5-5. ISSN nemá.
Málková, I. Naposledy Kasardiáda. TVAR. 1992, s. 8-8. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Odkrývání ryzosti (J. Ryba: Zvonice). Moravskoslezský den. 1992, č. 7, s. 5-5. ISSN nemá.
Málková, I. Putování pamětí (H. Ponická: Lukavické zápisky). Moravskoslezský den. 1992, č. 7, s. 5-5. ISSN nemá.
Málková, I. Říkadla, popěvky a hra na jako. (Pražský zázrak). TVAR. 1992, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Málková, I. Stoletý outsider. K životnímu výročí l. Hořké. Moravskoslezský den. Příloha. 1992, č. 4, s. 1-1. ISSN nemá.
Málková, I. Svět střepů (I. Binar: Kytovna umění). Moravskoslezský den. 1992, č. 1, s. 5-5. ISSN nemá.
Málková, I. Ivan Klíma(Poznámky k tvorbě a osobnosti). 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1991. 12 s. ISBN nemá.
Málková, I. Den s fackou ve vzduchu (J. Sláma: Zpráva o činnosti). TVAR. 1990, s. 15-15. ISSN 0862-657X.
Málková, I. O břehy bolestiplné se opírám(E. Kotarbová: Zapomenuté věty). Moravskoslezský den. 1990, č. 1, s. 8-8. ISSN nemá.
Málková, I. Ztráta z prodlení (K. Kovář: Naivní básničky). Ostravský večerník. 1990, s. 4-4. ISSN nemá.
Málková, I. Cesta za postavením uznávaného spisovatele (Jaromír šavrda a půl stopetí české literatury). In: Mezinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky. Spisovatel´ ako sociálna rola. Bratislava: Slovenská akadémia vied.
Málková, I. Nódy - kódy: Peter Šulej Nódy Bratislava: občianske združenie vlna / drewo a srd, 2014. Romboid.


ZkratkaNázev předmětu
C3IL5Interpretace textů z české literatury 5
33VL5Kapitoly z vývoje české literatury 5
ALTEXAnalýza literárního textu
ALTEYAnalýza literárního textu
ALTE2Analýza literárního textu 2
BLIT6Česká literatura po roce 1945 2
CLIC3Česká literatura po r. 1945 I
CLIC4Česká literatura po r. 1945 II
CLIT5Česká literatura po r. 1945 1
CLIT6Česká literatura po r. 1945 2
CLI5XČeská literatura 2. poloviny 20. stol. 1
CLI5YČeská literatura 2. poloviny 20. stol. 1
CLI6XČeská literatura 2. poloviny 20. stol. 2
CLI6YČeská literatura 2. poloviny 20. stol. 2
MCL1Moderní česká literatura 1
MCL2Moderní česká literatura 2
NOCL1Nové čtení literární "klasiky" I.
NOCL2Nové čtení literární "klasiky" II.
PO21Česká poezie XXI. století
ROPRYRočníková práce
SOPOBKapitoly ze současné české poezie
SOPOYKapitoly ze současné české poezie
1ALT1Analýza literárního textu
1CEL5Česká literatura 2. poloviny 20. stol. 1
1CEL6Česká literatura 2. poloviny 20. stol. 2
1ROP2Ročníková práce
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPO3Kapitoly ze současné české poezie
3MLI1Moderní česká literatura 1
3MLI2Moderní česká literatura 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6STAZStáž na vědeckém pracovišti
6TEDPTextologie a ediční praxe
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7PR4BProjektový seminář 4
7SPOBKapitoly ze současné české poezie
9TXTextologie


AutorNázev práceTypRok
Kročilová MarkétaŽánrová podoba básnické tvorby Františka Hrubína a Viléma Závady v šedesátých letech XX. stoletídisertační  
Polách RomanPozornost ke světu. Literární pole na pozadí identity české literatury ve společnosti a angažované přístupy po roce 1989disertační 2017 
Antošíková LucieBásnické dílo Antonína Brouska do roku 1989 - Východiska, inspirace a možnosti interpretacedisertační 2013 
Davidová Glogarová JanaOsobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. stoletídisertační 2013 
Chaleplis VasiliosPoezie Petra Motýla a kontext české poezie konce. XX. a počátku XXI. stoletídiplomová 2019 
Balaš MichalLibuše Moníková - německy píšící česká autorkadiplomová 2018 
Beková DenisaTvůrčí cesty Věnceslava Juřiny v šedesátých letech XX. století a po Srpnu 1968 (archivní fond Památníku Petra Bezruče)diplomová 2018 
Krasický JanRecepce osobnosti a tvorby Josefa Hory ve 21. stoletídiplomová 2018 
Balonová MarkétaBásnická tvorba Pavla Kolmačkydiplomová 2017 
Přendík PetrČeská literatura v uměleckém světě Soni Červené od přelomu XX. a XXI. stoletídiplomová 2017 
Tichý OndřejBásnická tvorba Ivana Wernische v XXI. stoletídiplomová 2017 
Mžiková BarboraJiří Kolář (básník a překladatel ve 40. a 50. letech XX. století)diplomová 2016 
Filipová PetraEpické konstanty a proměny v díle Petry Hůlovédiplomová 2015 
Kročilová MarkétaVztah Hrubínovy Proměny, Oldřicha a Boženy a Lešanských jesličekdiplomová 2014 
Havelková KateřinaTvorba Václava Hraběte v souvislostech poezie 60. let XX. století a její ohlasy v desetiletích následujícíchdiplomová 2013 
Kaděrová MarkétaPoetika Jiřího Koláře ve vztahu k tvorbě F. Halase a R. Weineradiplomová 2012 
Polách RomanČasopis Weles, poezie a edice poeziediplomová 2012 
Roušalová IvetaTvůrčí osobnost Jiřiny Haukové (Klíčové okamžiky tvorby)diplomová 2012 
Sanytrová MichaelaObraz mladé generace ve vybraných prozaických dílech 50. - 70. let XX. stoletídiplomová 2012 
Stejskalová KateřinaKohoutova, Šrutova a Šiktancova tvorba na přelomu 60. a 70. let XX. stoletídiplomová 2012 
Vondráčková MartinaVzpomínkové eseje B. Fučíka, F. Hrubína, V. Závady a obraz literárního života XX. stoletídiplomová 2012 
Antonovová PetraNositelé Ceny Jiřího Ortena a česká literatura XXI. stoletídiplomová 2011 
Bohušová ZuzanaInscenace textů českých autorů v repertoáru Komorní scény Aréna Ostrava od jejího vzniku do současnostidiplomová 2011 
Galová JanaBásník a prozaik Petr Skarlantdiplomová 2011 
Helisová JanaLiterární obraz historie XX. století (československých a českých dějin) v prozaických dílech XXI. stoletídiplomová 2011 
Winklerová MonikaČeská poezie na počátku XXI. a časopis Psí vínodiplomová 2011 
Hoppová BarboraDrozdovi Sedláci z Velkého dvora a Mališovi Lidé na Aldölfu jako předobrazy budovatelského románu?diplomová 2010 
Marčan DavidHnát Daněk v kontextu "zmrhané generace"diplomová 2010 
Nemček JanBogdan Trojak (geneze a proměna poetiky, role autora i jeho tvorbv v kontextu současné poezie)diplomová 2010 
Davidová Glogarová JanaČasopisecké polemiky o katolické literatuře v letech 1945 - 1948diplomová 2009 
Foltynová HanaJiří Gruša český nebo německý autor?diplomová 2009 
Mikulíková AlenaObrazy dětství v básnických debutech 60. let (Gruša, Brousek, Šrut , Hanzlík)diplomová 2009 
Ondrušáková MichaelaKlíčové okamžiky v životě a tvorbě Václava Renčediplomová 2009 
Stypková PetraKam mizí Josef Kostrohryz (osobnost a tvorba básníka)diplomová 2009 
Tobolová IvanaSoučasná poezie a webové serverydiplomová 2009 
Hořáková MonikaPůvodní prózy Ludvíka Vaculíka z počátku XXI. století (Cesta na Praděd, Loučení k panně, Polepšené pěsničky)diplomová 2008 
Klosová EvaBásnické cesty Norberta Holuba od Zrcadla pod jevištěm k Suchým sochám stínůdiplomová 2008 
Neuwirth AlešProcesy řízení odborného vzdělávání strážníků Městské policie Ostrava v Integrovaném záchranném systému ve statutárním městě Ostravadiplomová 2008 
Paukertová MichaelaHajíčkovo Selský baroko ve srovnání s vybranými prózami Evy Kantůrkové, Ivana Kříže, Ludmily Klukanovédiplomová 2008 
Rudincová JanaJan Skácel a jeho "bílý a černý kůň"diplomová 2008 
Týnová MiroslavaOsobnost a tvorba Víta Slívydiplomová 2008 
Csóková NikoletaLiterárněvědná recepce tvorby Bohumila Hrabala, Milana Kundery a Ludvíka Vaculíka v Maďarskudiplomová 2007 
Michálková IvanaTvorba Pavla Petra v kontextu české poezie od 80. let 20. stoletídiplomová 2007 
Zelená IvaTéma "komunistického lágru" v české literatuře druhé poloviny dvacátého stoletídiplomová 2007 
Antošíková LucieTvůrčí osobnost Antonína Brouskadiplomová 2006 
Rabeková DanielaZjevování básníka - určení napětí, diskontinuit a koherencí v básnické tvorbě Ludvíka Kundery (básnická tvorba vydaná v 80. a 90. letech XX. století)diplomová 2005 
Fait DominikObraz druhé republiky v díle literárního historika Jaroslava Medabakalářská  
Hanáková LucieDílo oceněné Cenou Egona Hostovského (Zdena Salivarová - Nebe, peklo, ráj)bakalářská 2019 
Ludvíková KateřinaDílo Violy Fischerové - vybrané textybakalářská 2019 
Šlahařová EliškaObraz otce v románové tvorbě Ireny Douskovébakalářská 2019 
Špundová KateřinaBásnická prvotina Pavla Bušty v kontextu současné poeziebakalářská 2019 
Mádrová JarmilaObraz holokaustu v próze Hany Bělohradskébakalářská 2018 
Moskvová AnetaPróza Zuzany Brabcové v kontextu vlastní tvorby a v souvislostech současné české prózybakalářská 2018 
Včelková KláraBásnické prvotiny v nakladatelství Protimluv, charakteristika nakladatelství (analýza alespoň dvou knih)bakalářská 2017 
Krasický JanJaroslav Seifert - Býti básníkembakalářská 2016 
Balonová MarkétaPrvní a druhá sbírka Jakuba Řehákabakalářská 2015 
Sedlařík ŠimonDruhý román Kateřiny Tučkovébakalářská 2014 
Valová FilipaPoezie Ireny Šťastné ve vazbách na českou poezii XXI. stoletíbakalářská 2014 
Déduchová PetraStará škola, nová vlna - audioknihy a audiotextybakalářská 2013 
Holubková JanaJaromír Typlt (prvotina Koncerto grosso a její recepce)bakalářská 2010 
Kubanková IvaOldřich a Božena Františka Hrubínabakalářská 2010 
Polách RomanNové spojení poezie a hudby (www a české básnické podoby hip hopu)bakalářská 2010 
Šuráňová PavlaAlexandr Kliment - Mariebakalářská 2009 
Galová JanaSkarlantova poezie 60. a počátku 70. letbakalářská 2008 
Hájková Soňa"Prvotiny" Natálie Kocábovébakalářská 2008 
Marčan DavidBásnická tvorba Naděždy Plíškovébakalářská 2008 
Nemček JanRadek Malý nositel Ceny Jiřího Ortenabakalářská 2008 
Šindlerová DenisaPoslední list J. H. Krchovskýbakalářská 2008 
Kaštovská AdrianaBásnické sbírky Rostislava Valuškabakalářská 2007 
Špilová PavlínaMěsíční povídky Patrika Linhartabakalářská 2007 
Tobolová IvanaSoučasná česká poezie prezentovaná na webových stránkáchbakalářská 2007 
Winklerová MonikaČasopis Psí víno v letech 2003-2005 a současná podoba české poeziebakalářská 2007 
Němcová Dragonová MartinaObraznost v básnické sbírce Obývací nepokoje Petra Hruškybakalářská 2006 
Palátová LucieJaroslav Rudiš a Nebe pod Berlínembakalářská 2006 
Reiter JiříMožná že odcházíme Jana Balabánabakalářská 2006 
Csóková NikoletaJan Vrak v maďarském překladubakalářská 2005 
Dudešková IvetaTvorba Antonína Brouska v kontextu 60. letbakalářská 2005 
Krejčiříková RadanaBásnická tvorba Karla Šiktance v 90. letech 20. stoletíbakalářská 2005 
Martiníková GabrielaRecepce osobnosti a díla Jiřího Ortena v 90. letech 20. stoletíbakalářská 2005 
Mechová LucieFyzické básnictví Petra Vášibakalářská 2005 
Pleva MartinVyprávěcí postupy v prózách Zdeňka Zapletalabakalářská 2005 


Literární a kulturní paměť jako fenomén současné umělecké tvorby 2
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace a aktualizace 3 studijních opor pro předměty KCL/CLIT5, KCL/CLIT6, KCL/BLIT5, KCL/BLIT6 a vytvoření elektronické antologie textů pro studium č. literatury XXI. století v bc., nmgr. a dokt. studiu, jejichž součástí je studium dějin č. lit.
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora procesu optimalizace struktury studijních programů a vytvoření zavedení pravidel pro vznik a schvalování nových studijních oborů a jejich financování
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Příprava ECTS Label (III: etapa)
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Památková péče (inovace studijních programů)
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období5/2009 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Revitalizace dalších SP a SO na OU v souladu s ECTS
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Příprava procesu k získání ECTS Label I. etapa
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Revitalizace studijních programů a studijních oborů v souladu s ECTS
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Příprava OU na získání certifikátu ECTS
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století GA405/04/0079
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Souběžné dějiny české a slovenské literatury 1919-1992
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub