Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Martin Tomášek


„Naučme koblihy létat.“

Saturnin

Martin Tomášek

titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Tomášek, M. Industriální motivy v české literatuře 19. století. In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 85-102. ISBN 978-80-7464-864-9.
Tomášek, M. Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. 1. vyd. Praha - Ostrava: Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita, 2016. 376 s. ISBN 978-80-7363-745-3.
Tomášek, M. Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen. In: Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 80-100. ISBN 978-80-7464-854-0.
Tomášek, M. Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 242-259. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Tomášek, M. Geneze prozaického obrazu valašské krajiny. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 452-468. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Tomášek, M. Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 115-123. ISBN 978-80-7464-502-0.
Tomášek, M. Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu. 1. vyd. Praha - Ostrava: Univerzita Karlova - Ostravská univerzita, 2014. s. 388-417. ISBN 978-80-7464-671-3.
Tomášek, M. Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2011, roč. 2011, č. 14, s. 119-126. ISSN 1211-975X.
Tomášek, M. K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda. In: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2011. s. 101-113. ISBN 978-80-7368-996-4.
Tomášek, M. Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Spisy FF OU. 140 s. ISBN 80-7368-176-5.

Všechny publikace

Tomášek, M. Toulky vzpomínkami. In: Jiří Mahen v množném čísle. Brno: Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Společnost Jiřího Mahena. 2019.
Tomášek, M. Vrchlického impresionistické stopy. In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Tomášek, M. "a čadí Přívoz, Ostrava i Hory": Obrazy staré Ostravy. Literární krajiny a environmenty. In: popularizační přednáška. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2018.
Tomášek, M. Didaktické intervence I-IV: I. 16.10.; II. 30.10.; III. 13.11.; IV. 27.11. [Workshop]. Centrum PANT, Česká republika. 2018.
Tomášek, M. Dvě století českého objevování Ruska. Obrozenské cestopisy. PORÓWNANIA - COMPARISONS - POROVNÁNÍ - VERGLEICHE. 2018, 1(22), s. 67-90. ISSN 1733-165X.
Tomášek, M., Špiláčková, M. a Pavelčíková, N. "Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...": Moderování veřejné debaty, Centrum PANT Ostrava, 8. 3.. 2018.
Tomášek, M., Bojda, M. a Mati, M. Kdopak by se vlka bál?: Moderování besedy o beskydské přírodě a vlčích hlídkách, Centrum PANT, 1. 3.. 2018.
Tomášek, M. a Waloschek, M. Marek Hilšer for ...: Moderování besedy s kandidátem na prezidenta, Centrum PANT, 4. 1.. 2018.
Tomášek, M. Obraz protireformace v české literatuře přelomu 19. a 20. století a jeho druhý život / Obraz kontrreformacji w czeskiej literaturze przełomu XIX i XX w. i jej drugie życie. In: Colloquium Opole 2017. 500-lecie reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszlość chrześcijaństwa: Colloquium Opole 2017. W 500-lecie reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa 2017-11-08 Opole. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2018. s. 138-149. ISBN 978-83-7126-337-8.
Tomášek, M. Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe: moderování semináře, Poslanecká sněmovna PČR, 13. 3.. 2018.
Tomášek, M. Polanie wyśmiewani i kochani. Przykłady prezentowania czesko-polskich stosunków w średniowieczu i ich potencjał edukacyjny / Polané vysmívaní a milovaní. Příklady zobrazení středověkých česko-polských vztahů a jejich edukační potenciál. In: Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych / Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, 2018. s. 325-339. 165. ISBN 978-83-65663-55-9.
Tomášek, M. Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes. In: Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích / Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych. Praha: Velvyslanectví Polské republiky v Praze. 2018.
Tomášek, M. Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas. 2018.
Tomášek, M. Srbsko, krajina a lidé, v českých cestopisech (40.-90. l. 19. stol.). In: XVI International Congress of Slavists. Belgrade: University of Belgrade. 2018.
Tomášek, M. Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích. In: Amerika-Wissen und Amerika-Bilder. Transatlantische Beziehungen in Schulbüchern und Populärkultur in Deutschland und Tschechien. XV. deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz in Bad Schandau. Bad Schandau: Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung. 2018.
Tomášek, M. Téma práce a obživy v prozaické tvorbě autorů spjatých s Valašskem v krajových časopisech 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. In: Valašsko, historie a kultura II. obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě - Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Tomášek, M. Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?. In: Očima Brna - brněnské osobnosti a osudy: František Matouš Klácel - filozof, učitel, spisovatel. Brno: Moravská zemská knihovna. 2017.
Tomášek, M. Didaktické intervence I-IV: I. 17.10.; II. 31.10.; III. 14.11.; IV. 28.11. [Workshop]. Centrum PANT, Česká republika. 2017.
Tomášek, M. Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace): Cyklus sedmi přednášek na Universität Wien. 2017.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Filozofická fakulta OU, 15. 11. 2017. 2017.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Centrum PANT, 14. 11. 2017. 2017.
Tomášek, M. Literární krajina - jak ji myslet, psát a číst?. In: Blok expertů. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 2017.
Tomášek, M. Moderování debaty s prof. Janem Sokolem Lze žít bez pravdy?: Moderování besedy s prof. Janem Sokolem v Centru PANT v rámci festivalu OstravaPhoto. 2017.
Tomášek, M. Návraty k podstatnému. 2017.
Tomášek, M. Obraz rekatolicyzacji Czech po bitwie na Bialej Górze w czeskiej powieści historycznej przelomu XIX i XX wieku: porównanie Aloisa Jiráska i Terzey Novákovej. In: Colloquium Opole 2017. 500-lecie reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszlość chrześcijaństwa. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera / Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle, Uniwersytet Ostrawski, Fundacja Konrada Adenauera, Muzeum Śląskie w Görlitz, Muzeum Śląska Opolskiego. 2017.
Tomášek, M. Odkaz obětí tábora Hanke (moderování debaty): 21. 2. Centrum Pant Ostrava. 2017.
Tomášek, M. Saturninálie III [Člen orchestru]. Slezská Ostrava. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. 2017.
Tomášek, M. V. I. P. pozvánka na Popelčin ples: Recenze knihy S. Fedrové a A. Jedličkové Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Česká literatura. 2017, roč. 65, s. 471-474. ISSN 0009-0468.
Malura, J., Málková, I. a Tomášek, M. Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury). Česká literatura. 2017, roč. 65, s. 305-310. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M., Pavelčíková, N., Jemelka, M. a Macura, T. Vyrovnání se s rokem 1945: Moderování Večeru s vědci, Knihcentrum Ostrava, 23. 11.. 2017.
Tomášek, M. Akademie věd v Moskvě. 2016.
Tomášek, M. Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma). Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. 2016, roč. IV., s. 33-35.
Tomášek, M. Drobky z Havla. In: Havlovský týden. Ostrava: Knihovna města Ostravy. 2016.
Tomášek, M. Dva historické pohledy na Ostravu: Ostravská flanérie II. Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. 2016, roč. IV., s. 26-28.
Tomášek, M. Hálkova cesta na Oupor. Veronica. 2016, roč. XXX, s. 20-21. ISSN 1213-0699.
Tomášek, M. Industriální motivy v české literatuře 19. století. In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 85-102. ISBN 978-80-7464-864-9.
Tomášek, M. Inscenace Spalovače mrtvol v Divadle Petra Bezruče. In: Ost-ra-var (rozborový seminář). Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské. 2016.
Tomášek, M. Josef Štolba: Americké povídky. příprava 9 textů vysílaných 20.-28. 1. 2016 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Tomášek, M. Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.): Fiducia v Aréně. 2016.
Tomášek, M. Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál. In: I Kongres Czechoznawstwa Polskiego w Wrocławiu. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Seminarium Polsko-Czeskiego Zespolu ds. Podręczników Szkolnych. 2016.
Tomášek, M. Krajiny tvořené slovy. In: Přednáška v rámci doktorského studia Katedry české literatury a literární vědy. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Tomášek, M. Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. 1. vyd. Praha - Ostrava: Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita, 2016. 376 s. ISBN 978-80-7363-745-3.
Tomášek, M. Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii. In: 39 Slawistyczne spotkanie literackie. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Tomášek, M. Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny. Česká literatura. 2016, roč. 63, č. 1, s. 67-91. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Ladislav Vrchovský - Otřesová sloj Vladimír. 2016.
Tomášek, M. Literární prostor jako projekční plátno doby. In: Literárněvědná společnost AV ČR, pobočka Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého. 2016.
Tomášek, M. Literární prostor jako projekční plátno doby. Od RKZ ke Karlu V. Raisovi. In: Aktuální problémy historického výzkumu. Praha: PdF Univerzity Karlovy. 2016.
Tomášek, M. a Malura, J. Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.): moderování besedy. 2016.
Tomášek, M. Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen. In: Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 80-100. ISBN 978-80-7464-854-0.
Tomášek, M. Moderování debaty o současné slovenské literatuře: Libor Magdoň - Miro Dacho: Příchod gangsterů a jiné příběhy / Fiducia 18. 2.. 2016.
Gracová, B. a Tomášek, M. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. 2016.
Tomášek, M. Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 2016.
Tomášek, M. a Malura, J. Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2016.
Tomášek, M. Saturninálie II. [Člen orchestru]. Slezská Ostrava. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. 2016.
Tomášek, M. Starijat nov Hálek: kăm văprosa za enviromentalnata estetika. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, č. 17, s. 31-42. ISSN 1312-5346.
Tomášek, M. Škola - místo veselé I: Česká škola ve srovnání s Evropou [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášek, M. Škola - místo veselé II: Umění jako cesta k poznání jiných kultur [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášek, M. Škola - místo veselé III: Herní (divadelní) prvky ve výuce humanitních předmětů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášek, M. Škola - místo veselé IV: "Myslet školu" [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášek, M. Študáci a kantoři (minutová hra). tzv. minutová hra [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Tomášek, M. University St. Kliment Ohridski, Sofia. 2016.
Tomášek, M. Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty): 20.9. Komorní scéna Aréna. 2016.
Tomášek, M. Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze): Z. Fišer a kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 149-153. ISSN 1213-2144.
Tomášek, M. Co dál s centrem Ostravy?: moderování diskusního večera, 19. 3. Divadlo loutek Ostrava. 2015.
Tomášek, M. David Abram: Kouzlo smyslů. četba na pokračování 1-5, 19.-23.1. 2015 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2015.
Tomášek, M. Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 242-259. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Tomášek, M. Krajina v literatuře českého Slezska a širšího Ostravska. In: 200 let muzejnictví, akce Slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum. 2015.
Tomášek, M. a Németh-Vítová, L. Metodologia wyboru do analizy w podręcznikach szkolnych utworów i zjawisk literackich. In: Pogranicze polsko-czeskie - 70 lat doświadczeń (1945-2015). Polanica - Zdrój: Uniwersytet Wroclawski (v patronatu: Ambasador RP w Pradze, Ambasador RCz w Warszawie, Rektorzy uczelni polskich i czeskich stowarzyszeni w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich). 2015.
Tomášek, M. "Moc bezmocných" v polských a českých učebnicích literatury. In: Obraz období socialismu v současných českých a polských školních učebnicích / Obraz okresu socjalizmu we współczesnych czeskich i polskich podręcznikach szkolnych. Praha: Velvyslanectví Polské republiky v Praze / Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. 2015.
Tomášek, M. Moderní škola - dílna lidskosti? II: Jeden svět: O roli školy při překonávání kulturní uzavřenosti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášek, M. Moderní škola - dílna lidskosti? III: Jáchyme, hoď ho do stroje: O moderních technologiích ve výuce [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášek, M. Moderní škola - dílna lidskosti? I-IV: Nebezpečná rychlost: Jak se učí bez bariér? [Workshop]. Ostrava, null. 2015.
Tomášek, M. Moderní škola - dílna lidskosti? IV: Výlet do Bradavic: Škola jako most mezi tradicí a inovací [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášek, M. Moderování debaty o kauze vědecké knihovny a architektonických soutěžích v Divadle loutek Ostrava: 20. května. 2015.
Tomášek, M. Obrysy novočeské literární krajiny. In: Krajina - maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu. 1. vyd. Praha - České Budějovice: Academia, 2015. s. 117-153. ISBN 978-80-7394-569-5.
Tomášek, M. Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II. 2015.
Tomášek, M. Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru. 2015.
Tomášek, M. Ostrava je v centru: provázení happeningem za živé centrum Ostravy, 6. 3. 16.00-19.30. 2015.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 3. 3. StudentOff. 2015.
Tomášek, M., Malura, J. a Ivánek, J. Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. [Konference]. Klub Fiducia, Česká republika. 2015.
Tomášek, M. Saturninálie I. [Člen orchestru]. Slezská Ostrava. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. 2015.
Tomášek, M. Ten, který bude. In: Macurovské dny. Ostrava, StudentOFF: Ostravská univerzita. 2015.
Tomášek, M. a Tomášková, R. Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace: setkání diskusního učitelského klubu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášek, M. Ztratit se na cestě za literární krajinou: recenze knihy: Kurt-H. Weber: Die literarische Landschaft. Zur Geschichte ihrer Entdeckung von der Antike bis zur Gegenwart. Česká literatura. 2015, roč. 62, s. 312-317. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Bohumil Hrabal, Jiří Janků, Petr Svojtka - Postřižiny (dramatizace NDMS). In: 18. Festival ostravských činoherních divadel - rozborový seminář. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské. 2014.
Tomášek, M. Geneze prozaického obrazu valašské krajiny. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 452-468. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Tomášek, M. Henry David Thoreau: Cestovní deník. četba na pokračování 5. dílů, 20.-24. 6. 2014 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2014.
Tomášek, M. Lektorský posudek publikace O popisu. 2014.
Tomášek, M. Literatura v souvislostech 4. Učebnice literatury pro střední školy. 2014.
Tomášek, M. Německo českýma očima v 19. století - krajina, lidé, kultura. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Tomášek, M. Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 115-123. ISBN 978-80-7464-502-0.
Tomášek, M. Pohyblivé vzpomínky. In: Krásná Ostrava 1. Ostrava: Spolek za krásnou Ostravu, 2014. Spolek za krásnou Ostravu, 2014. s. 35-37.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 10. 11. StudentOFF. 2014.
Tomášek, M. Role krajiny v tzv. hraničářské próze. In: Blok expertů: Kultura a příroda. Humanitní a společenskovědní aspekty environmentální problematiky. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno. 2014.
Tomášek, M. Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu. 1. vyd. Praha - Ostrava: Univerzita Karlova - Ostravská univerzita, 2014. s. 388-417. ISBN 978-80-7464-671-3.
Tomášek, M. Smršťování Ostravy - hrozba nebo naděje?: moderování debaty s odborníky a zástupci samosprávy, 20. 3. Antikvariát a klub Fiducia. 2014.
Tomášek, M. Vodotoky a vodoplochy u K. H. Máchy. In: Krása - krajina - příroda VIII: VODA. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2014.
Tomášek, M. Výstup na Radhošť : historický průvodce valašskou krajinou. Protimluv. Revue pro kulturu. 2014, roč. 13, s. 69-75. ISSN 1802-0321.
Tomášek, M. Vzájemné polsko-české zrcadlení. In: Pogranicze polsko-czeskie po wstąpieniu do UE (na przykładzie Ziemi Kłodzkiej). Trzebieszowice: Uniwersytet Wroclawski - Univerzita Hradec Králové - Výzkumné centrum historické geografie. 2014.
Tomášek, M. a Holešová, A. Woody Allen a jeho interpretka. [Sólistický výkon]. Ostrava. Antikvariát a klub Fiducia. 2014.
Tomášek, M. Z toho kopce pozoruji ptáky: recenze knihy Padesáti hlasy hovořím. Antologie současné slovinské poezie (Nakladatelství Petr Štengl 2013). Protimluv. Revue pro kulturu. 2014, roč. 13, s. 94-95. ISSN 1802-0321.
Tomášek, M. Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10. desetidílná četba na pokračování 6.-15. 9. 2013 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2013.
Tomášek, M. Co říká krajina v realistické próze. In: Literárněvědná společnost Akademie věd ČR. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 2013.
Tomášek, M. Environment v české literatuře. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 50-55. ISBN 978-80-7464-354-5.
Tomášek, M. Environment v české literatuře. 2013.
Tomášek, M. Fischlovská monografie: Martina Halamová: Příběh vyprávění Viktora Fischla. Česká literatura. 2013, roč. 61, č. 3, s. 432-436. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka. Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození). 2013, roč. 45, s. 53-84. ISSN 0231-5904.
Tomášek, M. Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka. In: Projektový den. Valašské Meziříčí: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. 2013.
Tomášek, M. Krajina v Mrštíkově Pohádce máje. In: Projektový týden. Valašské Meziříčí: Gymnázium Františka Palackého. 2013.
Tomášek, M. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: biografická hesla 22. 2013.
Tomášek, M. O ztraceném pěvci: Karel Václav Rais a nacionalismus. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu. Praha: Pražský literární dům. 2013.
Tomášek, M. Ostravská flanérie: Nad rozevřeným jícnem země - o návštěvě Viléma Mrštíka v Ostravě. In: Krásná Ostrava 1. Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2013. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2013. s. 24-26.
Tomášek, M. a Málková, I. Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy: Klub Fiducia 27. února 2013. 2013.
Tomášek, M. Polská literatura v českém kurikulu, středoškolských učebnicích literatury a čítankách. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Tomášek, M. University of Ljubljana. 2013.
Tomášek, M. Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a 20. století. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Tomášek, M. Znovuobjevený legionářský cestopis. In: Krásná Ostrava 2. Ostrava: Spolek za krásnou Ostravu, 2013. Spolek za krásnou Ostravu, 2013. s. 32-34.
Tomášek, M. Cesty na slovanský jih 1-5. cestopisné fejetony autorů 19. stol. 18.-22. 6. 2012 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2012.
Tomášek, M. Funkce literární krajiny u Karla V. Raise. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 159-180. ISBN 978-80-7464-176-3.
Tomášek, M. Hálek starý a nový - kapitola z environmentální estetiky. In: Blok expertů. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno. 2012.
Tomášek, M. Kalevala. dvacetidílný cyklus čtení z finského národního eposu Kalevala [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2012.
Tomášek, M. a Malura, J. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
Tomášek, M. Literárněmístopisná procházka Ostravou. In: Poznávací exkurze. Ostrava: Katedra environmentalistiky FSS MU Brno. 2012.
Tomášek, M. Ohlédnutí. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 13-16. ISBN 978-80-7464-176-3.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury: např. 23. 2., 29. 3. Klub Fiducia. 2012.
Tomášek, M. Realistický efekt (na příkladu prózy K. V. Raise). In: Sympozium KRAJINA. Ostrava, Klub Fiducia: Katedra české literatury a literární vědy FF OU v Ostravě. 2012.
Tomášek, M. a Mocná, D. Recenze kolektivní monografie. 2012.
Tomášek, M. Severní vítr. Obraz severských reálií v české literatuře 19. stol. [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2012.
Tomášek, M. a Malura, J. Sympozium KRAJINA: Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Konference]. Ostrava, Klub Fiducia, Česká republika. 2012.
Tomášek, M. Universität Leipzig, Institut für Slavistik. 2012.
Tomášek, M. Večer s Josefem Rauvolfem: moderování večera v Klubu Fiducia. 2012.
Tomášek, M. Veřejná debata o osudu chátrající ostravské ikony Ostravice-Textilie: moderování diskusního večera, 27. 11. Antikvariát a klub Fiducia. 2012.
Tomášek, M. Veřejná debata o ovzduší v Ostravě: moderování diskusního večera, 20. 2. Antikvariát a klub Fiducia. 2012.
Tomášek, M. Bjornstjerne Bjornson "Ošklivá vzpomínka z dětství". Moderní povídka [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2011.
Tomášek, M. Božena Němcová - nové impulzy k interpretaci osobnosti a díla (popularizační přednáška). In: Popularizační přednáška. Hory u České Třebové: Městské muzeum Česká Třebová. 2011.
Tomášek, M. České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století. Protimluv. Revue pro kulturu. 2011, roč. 10, č. 2, s. 85-88. ISSN 1802-0321.
Tomášek, M. Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška). In: Den s poezií. Ostrava-Poruba: Wichterlovo gymnázium. 2011.
Tomášek, M. Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška). In: Popularizační přednáška. Valašské Meziříčí: Gymnázium F. Palackého. 2011.
Tomášek, M. Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2011, roč. 2011, č. 14, s. 119-126. ISSN 1211-975X.
Tomášek, M. K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski). 2011.
Tomášek, M. K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda. In: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2011. s. 101-113. ISBN 978-80-7368-996-4.
Tomášek, M. Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU). [Člen orchestru]. Studentský klub StudetOff. Katedra české literatury a literární vědy FF OU. 2011.
Tomášek, M. Krajina v české literatuře 19. století. In: Tematologický workshop. Hostětín: Katedra bohemistiky FF UP Olomouc. 2011.
Tomášek, M. Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny. In: K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Malá Skála: Pekařova společnost ad.. 2011.
Tomášek, M. Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest). 2011.
Tomášek, M. Máchův krajinopis a my. In: Aby Země nebyla jen hrobem. Brno: Obec spisovatelů, 2011. Obec spisovatelů, 2011. s. 19-18. ISBN 978-80-904218-8-2.
Tomášek, M. Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2011.
Tomášek, M. Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.. 2011.
Tomášek, M. Pohyblivý svátek: Organizace a spolumoderování večerů mladé poezie. 2011.
Tomášek, M. Retrospektivy. In: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 9-11. ISBN 978-80-7368-996-4.
Tomášek, M. Role krajinných a přírodních prvků v próze Vítězslava Hálka. In: Balady, romance a nemodlenci. Klatovy: Městská knihovna Klatovy - PdF Západočeské univerzity v Plzni. 2011.
Tomášek, M. a Malura, J. Sympozium MĚSTO: Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Tomášek, M. Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej): Večer Protimluvu v Klubu Fiducia 27. 9.. 2011.
Tomášek, M. Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv). 2011.
Tomášek, M. Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011. Academia, 2011. s. 250-260. ISBN 978-80-200-1900-4.
Tomášek, M. Výlety do šumavského hvozdu: obrazy Šumavy v české předklostermannovské próze. In: Kauza les. Environment jako estetický problém. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 109-133. Krása, krajina, příroda III. ISBN 978-80-244-2572-6.
Tomášek, M. Vzájemné zrcadlení: česká společnost a jižní Slované v perspektivách obrozenského cestopisu. Slavistika. 2011, roč. 2011, s. 339-351. ISSN 1450-5061.
Tomášek, M. Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku). 2010.
Tomášek, M. Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko). 2010.
Tomášek, M. Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema. [Sólistický výkon]. Ostrava. Antikvariát a klub Fiducia. 2010.
Radková, L. a Tomášek, M. II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Tomášek, M. Karel Hynek Mácha a umění krajiny. Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2010, roč. 14, s. 1-3. ISSN 1213-0699.
Tomášek, M. Máchův krajinopis a my. In: Literatura - příroda - kultura. Brno: Obec spisovatelů. 2010.
Tomášek, M. Máchův "Máj": zaostřeno na krajinu. In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 103-116. ISBN 978-83-926152-7-9.
Gejgušová, I., Tomášek, M. a Dokoupilová, L. Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele. 2010.
Tomášek, M. Práce s textem J. K. Rowlingové. In: Didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2010.
Tomášek, M. Rytíři či vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka-Choda. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010.
Tomášek, M. Václav Vaněk: Disharmonie. Česká literatura. 2010, roč. 58, s. 852-856. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Bude mít Ostrava Černou kostku?: moderování veřejné debaty, 17. 9. Antikvariát a klub Fiducia. 2009.
Tomášek, M. a Radková, L. I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Tomášek, M. Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 412-417. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Máchův Máj: zaostřeno na krajinu. In: Reflexe významných historických událostí v českém jazyce a literatuře. Ratiboř (PL): Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2009.
Tomášek, M. Mytická krajina Zeyerova Vyšehradu. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 219-234. ISBN 978-80-7294-346-3.
Tomášek, M. Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách K. Klostermanna. In: V ráji realistickém. Sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2009. Městská knihovna Klatovy, 2009. s. 45-56. ISBN 978-80-254-6227-0.
Tomášek, M. Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života..... Weles. 2009, č. 37, s. 195-196. ISSN 1214-2948.
Tomášek, M. Tři cesty pralesem (s J. Štolbou, S. Čechem a K. Klostermannem). In: Člověk, krajina, krajinný ráz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 46-52. ISBN 978-80-210-5090-7.
Tomášek, M. Zrození klostermannovského mýtu Šumavy (obrazy Šumavy v české literatuře 40.-90. let 19. století). In: Krása, krajina, příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2009.
Tomášek, M. Ani zištnost, ani láska k pohodlí (Bolzano, B.: Exhorty). Tvar. 2008, roč. 19, č. 6, s. 9-9. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. "Básník božně rozčilený". In: František Matouš Klácel : Filosof, spisovatel a novinář. Sborník ze sympozia konaného ve dnech 24.-26. září 2008 v České Třebové. Česká Třebová: Městské muzeum, 2008. Městské muzeum, 2008. s. 67-83.
Tomášek, M. Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. s. 465-475. ISBN 978-83-60730-15-7.
Tomášek, M. S polibkem Kleió je historie sexy! (Schama, S.: Krajina a paměť). Host. 2008, roč. 24, s. 24-25. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky). Host. 2007, roč. 23, č. 9, s. 17-19. ISSN 1211-9938.
Waclawiecová, B. a Tomášek, M. Literatura I. 2007.
Pucholdtová, M. a Tomášek, M. Literatura II. 2007.
Litnerová, Z. a Tomášek, M. Literatura III. 2007.
Tomášek, M. Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Tomášek, M. Téma hodiny: K. M. Čapek-Chod: Z praxe našich škol. Český jazyk a literatura. 2007, roč. 57, s. 234-242.
Tomášek, M. Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy. In: Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře (Sborník ze stejnojmenné konference konané v Rychnově nad Kněžnou 24.-26.5.2007). Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2007. František Šalé - ALBERT, 2007. s. 86-94. ISBN 80-7326-119-7.
Tomášek, M. Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda. In: Studia Moravica V : Symposiana. Sborník příspěvků přednesených na druhém mezioborovém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu Obraz dějin v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 23-31. ISBN 978-80-244-1640-3.
Tomášek, M. Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Spisy FF OU. 140 s. ISBN 80-7368-176-5.
Tomášek, M. Průvodce na cestu romantickými diskurzy (Hrbata, Z.; Procházka, M.: Romantismus a romantismy). Tvar. 2006, roč. 17, č. 12, s. 2-.
Tomášek, M. Příjemná četba obrozenecké literatury? (ed. Kusáková, L.: Zábavné povídky raného obrození). Tvar. 2006, roč. 17, č. 3, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Román Řešany v kontextu expresionismu?. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. s. 112-117. Bílá řada. ISBN 80-7198-274-X.
Tomášek, M. Sládkovy Básně (Sládek, J. V.: Básně I, II,III). Tvar. 2006, roč. 17, č. 18, s. 22-.
Tomášek, M. Tragédie a revoluce (Eagleton, T.: Sladké násilí : Idea tragična). Host. 2006, roč. 22, č. 4, s. 87-88.
Tomášek, M. Úsměv a gesto : Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti. In: Jezyk i literatura czeska w interakcji = Český jazyk a literatura v interakci : Tom referatów z miedzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 29-30 wrzesnia 2005 r. = Sborník referátů z mezinárodní konference konané 29.-30. září 2005 v Ratiboři. Racibórz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2006. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2006. s. 373-382.
Tomášek, M. Benešová Božena (a další encyklopedická hesla). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Malura, J. a Tomášek, M. Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů). Tvar, č. 12. 2005, roč. 16, č. 12, s. 13-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Kainar Josef. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. s. 47-48. ISBN 80-7368-059-9.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Tomášek, M. Můj Vít (Z deníku K. M. Čapka-Choda). Česká literatura. 2005, roč. 53, s. 654-661. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Podmanivé kouzlo dopisů (Němcová, B.: Korespondence I). Host. 2005, roč. 21, č. 7, s. 69-.
Tomášek, M. Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy). Protimluv. 2005, roč. 4, s. 14-18. ISSN 1802-0321.
Tomášek, M. U nesnědeného krámu (Herrmann, I.: Nedělní povídky). Tvar. 2005, roč. 16, č. 6, s. 20-.
Tomášek, M. Úsměv a gesto. Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Tomášek, M. V tichosti noci (Nebeský, V. B.: Básně). Tvar. 2005, roč. 16, č. 15, s. 22-.
Tomášek, M. Ve znamení blíženců (Urban, M.: Santiniho jazyk). Protimluv. 2005, roč. 4, s. 69-70. ISSN 1802-0321.
Tomášek, M. Moravskoslezská revue: pozice, podoba, proměny. In: Jazyk a literatura na Moravě: Studia Moravica I (Sborník jazykovědných a literárních příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října na FF UP v Olomouci) 2004-10-24 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 189-194. ISBN 80-244-0845-7.
Tomášek, M. Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda. In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice: Šalé - Albert, 2004. Šalé - Albert, 2004. s. 216-221.
Tomášek, M. Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace. Tvar. 2004, roč. 15, č. 14, s. 6-7. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sb. referátů z mezinárodní konference konané 15.-16. května 2003 ve Walbrzychu 2003-15-05 Wałbrzych. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. s. 429-436. ISBN 83-911312-6-2.
Tomášek, M. Dámy bez deštníku (Vosiková, M.: Dámy bez deštníku). Tvar. 2003, roč. 14, č. 8, s. 21-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Ne básně, dám ti sen (Karásek ze Lvovic, J.: Sodoma). Tvar. 2003, roč. 14, č. 3, s. 23-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Nová cesta k české poezii 19. století (Česká elektronická knihovna : Poezie 19. století od thámovců po lumírovce). Tvar. 2003, roč. 14, č. 11, s. 17-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Obecná teorie člověka (Diviš, I.: Teorie spolehlivosti : Texty z let 1960/1999). Host (recenzní příloha). 2003, roč. 19, s. 2-3. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. Pět básnických knih Viktora Dyka. Tvar. 2003, roč. 14, č. 17, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. a Tomášek, M. Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava). Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 342-352. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Pozvání do kina (Pecháček, L.: Osvobozené kino Mír). Host (recenzní příloha). 2003, roč. 19, s. 1-2. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. Rané prózy Josefa K. Šlejhara (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí). Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 776-780. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace. In: Český jazyk a literatura ve 20. století. Wałbrzych. 2003.
Tomášek, M. Šlejhar v České knižnici (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí). Tvar. 2003, roč. 14, č. 19, s. 21-.
Tomášek, M. Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen). Host. 2003, roč. 19, s. 15-17. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. Gallašovi pamětihodnější snové (Gallaš, J. H. A.: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy). TVAR. 2002, roč. 13, č. 21, s. 23-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Nadějná próza o beznaději (Vučka, T.: Mezidveří : Ze vzpomínek Jana Vitouše). Host. 2002, roč. 18, s. 7-. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. O autorovi (Smolka, Z.: Básník mezi legendami, mýtem a realitou). In: Básník mezi legendami, mýtem a realitou : Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. Ostrava - Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita - Tilia, 2002. s. 149-150.
Tomášek, M. Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české). TVAR. 2002, roč. 13, č. 9, s. 20-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Román jako metafora života (Zeyer, J.: Jan Maria Plojhar). TVAR. 2002, roč. 13, č. 13, s. 21-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě). Host. 2002, roč. 18, s. 1-2. ISSN 1211-9938.
Tomášek, M. Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly). TVAR. 2002, roč. 13, č. 8, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Tomášek, M. Česká próza na Ostravsku - první a druhé kroky. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 141-167. ISBN 80-7042-553-9.
Tomášek, M. Hra se čtenářem jako stavební princip povídky K. M. Čapka-Choda (Zaviněný úpadek Jana Vohnoutka). In: Literární věda osudem i volbou . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 131-135. ISBN 80-7042-577-6.
Tomášek, M. Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 48 s. ISBN 80-7042-554-7.
Tomášek, M. Alois Sivek : Bibliografie 1945 - 1971. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění) - Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 1997. 37 s.
Tomášek, M. Jiří Svoboda: Bibliografie 1955 - 1998. Ostrava: Ústav pro regionální studia OU, 1997. 46 s.
Tomášek, M. Zrod českého naturalismu a ostravské prózy Františka Sokola Tůmy. In: Region a jeho reflexe v literatuře. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 81-96.
Tomášek, M. Spisovatel Viktor Fischl. 1996.
Tomášek, M. Karel Kyncl: Fejetony z Británie (Kyncl, K.: Moje Británie). Lidová demokracie. 1993, roč. 49, č. 93, s. 6-6.
Tomášek, M. "Něco se má, něco se koupí, a tak se dá zas chvíli žít." (Fischl, V.: Velocipéd pana Kulhánka). Lidová demokracie. 1993, roč. 49, č. 93, s. 6-6.
Tomášek, M. Osobnost a dílo Josefa Kainara. 1993.
Tomášek, M. Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť). Lidová demokracie. 1992, roč. 48, č. 160, s. 5-5.
Tomášek, M. Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť). Lidová demokracie. 1992, roč. 48, č. 167, s. 4-4.


AutorNázev práceTypRok
Čerňanská NikolaZobrazení smrti v díle Josefa Karla Šlejharadiplomová 2018 
Chýlková KarolínaObraz venkova v epopeji Naši Josefa Holečkadiplomová 2017 
Popyková TerezaObraz člověka a prostoru v české próze s tématem krize česko-německého soužitídiplomová 2016 
Tomalová LenkaObraz husitství v české literatuře 19. stoletídiplomová 2016 
Unucková LenkaCesty do Ruska v české literatuře 19. stoletídiplomová 2016 
Vobejdová NikolaČeská literatura 19. století a její filmová adaptacediplomová 2015 
Abdul LiviaProměna obrazu Ostravy na přelomu století v díle Františka Sokola Tůmydiplomová 2014 
Bártková MagdaSatirické zobrazení současnosti v dramatech Davida Drábkadiplomová 2013 
Balcárková DanaObraz Itálie v cestopisné próze Jana Nerudy (srovnání s Italskou cestou J. W. Goetha a Obrazy z cest H. Heina)diplomová 2011 
Marušáková JindřiškaMezi tragikou a harmonií. Prozaické dílo Metoděje Jahnadiplomová 2010 
Sýkorová KarinMěsto, vesnice a příroda v prózách Vítězslava Hálkadiplomová 2008 
Štěbrová AlenaTopos lesa v díle Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbenadiplomová 2008 
Slintáková SilvieObraz Vídně na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2007 
Šustr MichalFejeton K. M. Čapka-Choda v Národních listechdiplomová 2006 
Kýtová KateřinaZábavná próza raného obrozeníbakalářská  
Pinďáková BarboraRok 1848 v literatuře druhé poloviny 19. stoletíbakalářská  
Postlerová MonikaValerie a týden divů v průsečíku ismůbakalářská  
Kubíčková BáraČechovy výlety pana Broučkabakalářská 2019 
Benke FilipObraz Prahy v prózách Jakuba Arbesebakalářská 2018 
Hasserová TerezaSrovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawabakalářská 2018 
Ondrušová MarieObraz venkovského života v románové kronice bratří Mrštíků Rok na vsibakalářská 2018 
Stehlíková ŽanetaObraz Ameriky v díle J. V. Sládkabakalářská 2018 
Bůžková TerezaObraz venkova v povídkových knihách Terezy Novákovébakalářská 2017 
Klimková ZdeňkaBásnická tvorba Františka Sokola Tůmybakalářská 2017 
Hálová KarolínaOsobnost a dílo Boženy Němcové jako literární a literárněvědná inspiracebakalářská 2016 
Polzerová BarbaraOsobnost Karla Jaromíra Erbena a jeho Kytice jako umělecká inspiracebakalářská 2016 
Šimonidesová MarcelaOsobnost Karla Hynka Máchy a jeho dílo jako umělecká inspiracebakalářská 2016 
Škařupová LenkaProfil spisovatele Josefa Thomayerabakalářská 2016 
Tomečková JulieSpisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v roli cestovatelebakalářská 2016 
Břenková SofieJosef Svatopluk Machar a kniha fejetonů Římbakalářská 2015 
Čerňanská NikolaMáchův román Cikánibakalářská 2015 
Jašková KateřinaŽivot a literární tvorba Karla Handzelabakalářská 2015 
Němečková ZuzanaObraz ženy ve vybraných prózách Boženy Němcovébakalářská 2015 
Vavrečková LucieObraz velkoměsta u É. Zoly a K. M. Čapka-Choda (srovnání)bakalářská 2015 
Biršel IvoKruh epických básní Vyšehrad Julia Zeyerabakalářská 2014 
Chýlková KarolínaRomán O ztraceném ševci Karla Václava Raisebakalářská 2014 
Popyková TerezaObraz obrozenecké společnosti v díle F. L. Věk Aloise Jiráskabakalářská 2014 
Strakošová MarkétaFilmové adaptace vybraných prací Aloise Jiráskabakalářská 2014 
Unucková LenkaSpisovatel Alberto Vojtěch Fričbakalářská 2014 
Wojnarová VeronikaRomán Synové světla Karla Sabinybakalářská 2014 
Balharová AndreaMýtus o Libuši ve vybraných dílech české literatury (Zeyer, Urban aj.)bakalářská 2013 
Mžiková Barbora15 let festivalu Ost-ra-varbakalářská 2013 
Němcová LenkaProkop Chocholoušek a jeho slovanský jihbakalářská 2013 
Psotová ZuzanaObraz Valašska v díle Ludvíka Vaculíkabakalářská 2013 
Sabelová MartinaPohádky B. M. Kuldy a M. Mikšíčkabakalářská 2013 
Šputová NikolaŽánrová a tematická skladba próz ze současnosti Josefa Kajetána Tylabakalářská 2013 
Baďurová MiroslavaVesnický román Karolíny Světlé a jeho reflexe v dobové kritice, zvláště Jana Nerudybakalářská 2012 
Kročilová MarkétaObraz historie v Jiráskově kronice U násbakalářská 2012 
Pěchula LukášZeyerův Dům U tonoucí hvězdybakalářská 2012 
Szturcová MonikaDramatické báchorky J. K. Tylabakalářská 2012 
Turoň LukášObraz českých hor v obrozeneckém cestopisu 1. poloviny 19. stoletíbakalářská 2012 
Tutková TerezaTristan a Isolda (motivické srovnání středověké a novočeské podoby příběhu)bakalářská 2012 
Wojnarová VeronikaRomán Synové světla Karla Sabinybakalářská 2012 
Zimná IvetaHistorická próza Josefa Kajetána Tylabakalářská 2012 
Inemanová PetraHistorický vývoj recepce Babičky Boženy Němcovébakalářská 2011 
Jamnická LenkaObraz dějin české literatury 19. století v středoškolských učebnicích literaturybakalářská 2011 
Kapečková MonikaFunkce krajiny v literárním díle K. J. Erbenabakalářská 2011 
Žůrková EvaVýchodní motivy v díle Julia Zeyera - Gompači a Komurasakibakalářská 2011 
Hrabec TomášRole zvířecích motivů v rané tvorbě J. K. Šlejharabakalářská 2010 
Němcová EvaSanta Lucia Viléma Mrštíkabakalářská 2010 
Stejskalová KateřinaZeyerův Jan Maria Plojharbakalářská 2010 
Baďurová ZuzanaVztahy mezi muži a ženami ve veseloherní tvorbě Václava Klimenta Klicperybakalářská 2009 
Balcárková DanaKrajina a lidé v Nerudových cestopisných fejetonechbakalářská 2009 
Kníchalová KamilaVztah člověka a přírody v Klostermannově románu Ze světa lesních samotbakalářská 2009 
Lukaštíková EvaArabesková tvorba Jana Nerudybakalářská 2009 
Abdul LiviaŠtěpánkův Čech a Němec. Lingvoliterární analýzabakalářská 2008 
Filipcová RenátaRok na vsibakalářská 2008 
Nováková ZuzanaKrajina českého města a venkova v povídkách J. K. Tylabakalářská 2008 
Dankovičová VendulaHumor a satira v Nekrvavých obrázcích z vojny J. Holečkabakalářská 2007 
Pertlíčková JanaTopolův román Kloktat dehetbakalářská 2007 
Vaclavíková JanaKompoziční výstavba vybraných povídek B. Němcové a nedokončená Cesta z poutibakalářská 2007 
Weidingerová LuciePróza Josefa Jiří Kolárabakalářská 2007 
Wegrzynová LuciePan Vyšínský G. Pflegera Moravskéhobakalářská 2006 
Hahnová RomanaRichard Weiner - básník a novinářbakalářská 2005 
Jirků LucieEmanuel Bozděch - dramatik a prozaikbakalářská 2005 
Sýkorová KarinSymbol ptáků v díle Richarda Weinerabakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub