OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Dušan Škvarna

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.ff.umb.sk/dskvarnaNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Škvarna, D. Unerfülltes Verlagen - deformierte Traditionen: 1848/49 in der slowakischen Geschichtschreibung. In: 1848 - Ereignis und Erinnerungen in den politischen Kulturen Mitteleuropas. s. 217-228.
Škvarna, D. Gesellschaftsmodernisierung und das Entstehen der slowakischen Nationalsymbole. In: The Millennium of Hungary in Europe. s. 282-292.
Škvarna, D. Zvláštná cesta slovenských dejín a súčasná polarizácia. In: Slovensko a Európa. s. 56-67.
Škvarna, D. Európske východiská a slovanské závery v myslení Ľudovíta Štúra. In: Rozpravy o slovenských dejinách. s. 258-276.
Škvarna, D. Genéza moderných slovenských národných symbolov. In: Studia academica slovaca. s. 356-369.
Škvarna, D. K otázke národnostných menšín v 19. storočí v Uhorsku, resp. Monarchii . In: 275 rokov v Sarvaši. s. 146-158.
Škvarna, D. Nachwirkungen der Revolucion. Wien und die Slowaken.. In: Die Habsburgermonarchie und die Slowaken 1849 - 1867. s. 45-52.
Škvarna, D. Slovinské a slovenské politické aktivity počas revolúcie 1848 - 1849. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Phhilologica LIII. s. 9-14.
Škvarna, D. Slovenská otázka a politika od septembera 1848 do apríla 1849. In: Slováci v revolúcii 1848 - 1849. s. 197-220.
Škvarna, D. Slovenský program roku 1848. In: Česo-slovenské vztahy. s. 41-50.
Škvarna, D. Slovenské hnutie a štátoprávne rišenie slovenskej otázky/Szlovák mozgalmák és szlovák államjogi torekvések 1848 - 1949-ben. In: Partes polulorum minores alienigenae. s. 21-48.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub