Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lucie Dokoupilová


„Život je o lidech.“

Lucie Dokoupilová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
D 710, budova D
funkce:projektová specialistka
odborný asistent, projektová manažerka
obor činnosti:personální management, modul HR-konzultant, odborná praxe
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Filozofické fakulty
Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1805
553 46 1354
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016Master of Business Administration, Vzdělávací a poradenský institut. a.s.
2012Ph.D., Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
1995Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, obor: český jazyk a dějepis, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

Další vzdělávání, kurzy

2014Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – profesní kvalifikace
2009Moodle, Ostrava
2006Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity II., AHRA Ostrava
2005Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity I., AHRA Ostrava
2004Specializační studium Školský management II., OU v Ostravě
2002Specializační studium Školský management I., OU v Ostravě
2001Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání, NCDiV, Ostrava, Praha
1997Speciální pedagogika po pedagogy, Ostrava

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudOstravská univerzita - odborný asistent s vědeckou hodností KSE se zaměřením na HR, didaktiku společenskovědných předmětů
2015 – dosudOstravská univerzita - projektový manager
2016 – 2019WŠM w Warszawie - externí pedagog
2010 – 2012Karlova univerzita v Praze - externí pedagog
2010 – 2017Ostravská univerzita - externí pedagog
2010 – 2014Evropská oční klinika Lexum - manažer péče o klienty – česká sekce šesti klinik
2004 – dosudLektor, kouč
2001 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě - ředitelka Centra pregraduálních praxí, odborný asistent
1996 – 2001ZŠ Ostrava, Ostrčilova – pedagogický pracovník, 5 let
1992 – 1993Reklamní společnost AKOD, Ostrava - produkt manager, (při studiu VŠ)
1991 – 1992Reklamní společnost AKOD, Ostrava - asistentka managementu, (při studiu VŠ)
1988 – 1991Vítkovická nemocnice v Ostravě - pomocný zdravotnický personál (při studiu SŠ a VŠ)

Odborné zaměření

HR - organizační kultura
personální procesy
firemní vzdělávání
osobní rozvoj
vzdělávání dospělých
soft skills
didaktika
vysokoškolská pedagogika

Akademické funkce a členství v orgánech

senátorka FF OU

Grantová činnost

2018Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce
2017Podpora zvýšení konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce
2009 – 2010SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
2006 – 2008Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká pedagogická společnost


FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická praxe v hledáčku "kvalitativních" faktorů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání
Danuše Sztablová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - učitel v nových rolích
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008, ACTA HUMANICA
článek v odborném periodiku

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Nová role učitele-praktická část pregraduálního studia
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-pregraduální příprava učitelů a pedagogických pracovníků
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Praktická pedagogická fakulta
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rozhodování v krizi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj manažerských kompetencí
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie hry v učitelské praxi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Czech System of Education in Transition
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008, Academy of Business in Dabrowa Górnicza
kapitola v odborné knize

Týmová spolupráce
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Different Perspecive on use of IC Technologies in Education
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nová role učitele-posilování kompetencí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Základy evropských studií pro pedagogy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy a Trénink v českém jazyce pro základní školy
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová, Olga Kubeczková, Eva Höflerová, Kamila Sekerová ... další autoři
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky studentů stud. programu Učitelství VVP pro II. st. ZŠ a VVP pro SŠ Ostravské univerzity v Ostravě na závěrečných souvislých praxích 2000 - 2005 jako vstupní informační zdroj pro tvorbu nové podoby hodnocení pedagogického výkonu stud
Lucie Dokoupilová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nejčastější chyby v projevech žáků II. stupně ZŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

American studies selected chapters from american life
Lucie Dokoupilová, Andrea Holešová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika češtiny pro učitele primární školy
Lucie Dokoupilová, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Harry Potter - hrdina našich dětí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Integrace jedinců se specifickými potřebami
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami I.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami II.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika provázanosti didaktické a praktické složky pregraduální přípravy studentů učitelství českého jazyka a literatury (Inovace obsahové koncepce oborových didaktik a praxe)
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu-Průvodce autodidakce pod názvem Současný český jazyk, jazyková kultura a komunikace nově
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe praktické přípravy studentů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ - Hospitačně-asistentská praxe
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Religious Texts in Czech Reading Books and Textbooks
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Učebnice ve školní praxi
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Alternativní přístup k výuce mateřského jazyka
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektní a efektivní vyučovací hodina českého jazyka
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Náboženské texty v čítankách a učebnicích ČJ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentní posudek pro závěreční oponentní řízení projektu č. 1527/2002 FRVŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Statut fakultní školy v současném pojetí praktické přípravy učitelů na Ostravské univerzitě
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II.
Lucie Dokoupilová, Jaroslava Loudová, Blanka Pravdová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III.
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky přírodovědy
Lucie Dokoupilová, Jiří Kupka
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projektování pedagogických inovací ve škole
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma holocaustu v literární výchově a slohu
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výuka angličtiny u dětí s dyslexií
Lucie Dokoupilová, Marta Šigutová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština po síti - projekt IGS 2001
Lucie Dokoupilová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Šinal MarekVliv a působení trenéra na rozvoj mladých sportovců ve sportovním tréninku a vztahu k lednímu hokejidiplomová 2018 
Tichá KarolinaVýuka národních jazyků ve vztahu k přípravě budoucích učitelů základních a středních škol - porovnání výuky českého a švédského jazyka.diplomová 2006 


Adaptace studijního předmětu Projektový management
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období7/2006 - 5/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
rss
social hub