Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Anna Pumprová

Anna Pumprová

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 210, budova D
funkce:vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
obor činnosti:latinská medievistika, latinská filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2010
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016habilitace v oboru klasická filologie na FF MU v Brně (docentka)
2002 - 2006doktorské studium na FF MU v Brně, obor latinská medievistika (Ph.D.)
1997 - 2002magisterské studium na FF MU v Brně, obory latinský jazyk a literatura - historie (Mgr.)

Zaměstnání, praxe

2016 - dosuddocentka KLA FF OU
2014 - dosudvedoucí Katedry latinského jazyka a kultury FF
2013 - dosudvědecký pracovník Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury (Vivarium) Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2010 - 2013rodičovská dovolená, 2 děti
2008 - 2010odborná asistentka Ústavu klasických studií FF MU
2005 - 2011výzkumný a vývojový pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborné zaměření

česko-latinská literatura středověku
klášterní písemnictví ve středověku
středověká historiografie, homiletika, biblická exegeze, duchovní literatura
edice latinských literárních textů

Projekty a granty mimo OU

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (MU)
Období: 1/2010-12/2014
Poskytovatel: Standardní projekt GAČR (P405/10/0425)
Olomoucký biskup Robert jako autor výkladu Píseň písní: edice a rozbor literárního pramene
Hlavní řešitel: Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (MU)
Období: 1/2008-12/2010
Poskytovatel: Postdoktorský projekt GAČR (404/08/P178)


Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Rok: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Rok: 2016, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Rok: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
článek v odborném periodiku

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... další autoři
Rok: 2013,
odborná kniha

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Rok: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leipzig, Staatsbibliothek, badatelský pobyt, 21.-24. 11. 2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Rok: 2016, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Rok: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku
Anna Pumprová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berlin, Freie Universität in Berlin, výukový pobyt (Erasmus), 3.11.-5.11. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.
Anna Pumprová
Rok: 2014, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, výukový pobyt (Erasmus), 18.11.-21.11. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Literární zdroje Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... další autoři
Rok: 2013,
odborná kniha

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků
Anna Pumprová
Rok: 2012, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Rok: 2009, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

"Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2004, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2003, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Erasmovský pobyt
Anna Pumprová
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Šindlerová IvaKázání Jakuba de Voragine o sv. Mikulášovibakalářská 2019 
Garcia AnnaExegeze veršů Písně písní 1,4-5 ve vybraných latinských komentářích do 12. stoletíbakalářská 2018 
Dvořák JakubUspořádání látky v první knize Zbraslavské kronikybakalářská 2017 
Popelková BarboraVita Karoli v Kronice Beneše Krabice z Weitmilebakalářská 2016 


Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Edice kázání Petra Žitavského
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Realita a skutečnost ve středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub