Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Anna Pumprová

Anna Pumprová

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 210, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:latinská medievistika, latinská filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2010
e-mail:

Vzdělání

2016
habilitace v oboru klasická filologie na FF MU v Brně (docentka)
2002 – 2006
doktorské studium na FF MU v Brně, obor latinská medievistika (Ph.D.)
1997 – 2002
magisterské studium na FF MU v Brně, obory latinský jazyk a literatura - historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
docentka KLA FF OU
2014 – dosud
vedoucí Katedry latinského jazyka a kultury FF
2013 – dosud
vědecký pracovník Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury (Vivarium) Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2010 – 2013
rodičovská dovolená, 2 děti
2008 – 2010
odborná asistentka Ústavu klasických studií FF MU
2005 – 2011
výzkumný a vývojový pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 

Odborné zaměření

česko-latinská literatura středověku
klášterní písemnictví ve středověku
středověká historiografie, homiletika, biblická exegeze, duchovní literatura
edice latinských literárních textů
 


Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Rok: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Rok: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
článek v odborném periodiku

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... další autoři
Rok: 2013,
odborná kniha

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Cum sit ars artium interpretatio constitutionum. K překladu konstitucí IV. lateránského koncilu
Anna Pumprová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Earliest sermon collections of Bohemia and Moravia: Searching for sources and originality
Anna Pumprová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Die Suche nach dem Weltbild Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2020, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
článek v odborném periodiku

Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Founding narratives and chronicles of Žďár (Fons Beatae Mariae Virginis) and Zbraslav (Aula Regia): an attempt to form a Cistercian identity in Czech lands?
David Kalhous, Anna Pumprová
Rok: 2019, Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne
článek v odborném periodiku

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Rok: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leipzig, Staatsbibliothek, badatelský pobyt, 21.-24. 11. 2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Rok: 2016, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Rok: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku
Anna Pumprová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berlin, Freie Universität in Berlin, výukový pobyt (Erasmus), 3.11.-5.11. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.
Anna Pumprová
Rok: 2014, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, výukový pobyt (Erasmus), 18.11.-21.11. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Literární zdroje Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... další autoři
Rok: 2013,
odborná kniha

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků
Anna Pumprová
Rok: 2012, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Rok: 2009, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

"Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2004, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2003, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Erasmovský pobyt
Anna Pumprová
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
CISTČetba a interpretace středověkých textů
INTS1Interpretační seminář I
INTS2Interpretační seminář II
LLCS1Latinská liter. českého středověku I
LLCS2Latinská liter. českého středověku II
LLST1Vybr. kap. z latinské lit. středověku I
LLST2Vybr. kap. z latinské lit. středověku II
LMOR1Latinská morfologie I
OVIDOvidius, Metamorphoses
SPBH1Seminář k bakalářské práci I
SPBH2Seminář k bakalářské práci II
SPBH3Seminář k bakalářské práci III
SYNT1Latinská syntax I
SYNT2Latinská syntax II
SZB1DSZZ - část - Latinský jazyk a kultura
USSLÚvod do studia středověké latiny
ZRMZáklady římské metriky
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Test z latinské gramatiky
1SZ2SZZ - Překlad latinských textů
1SZ3SZZ - Antické písemnictví, děj. a reálie
1UCLPÚvod do četby latinské poezie
1USLÚvod do studia latiny
2SLLIStředověká latinská literatura
2VERGČetba Vergilia
3IPS2Interpretační a překladatelský seminář 2
3KSL1Kapitoly ze středověké literatury 1
3KSL2Kapitoly ze středověké literatury 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SLA1Středověká latina
3SZ1SZZ - Překlad latinských textů
3SZ2SZZ - Středověké latinské písemnictví
4CLSLČeskolatinská středověká literatura
4EDITEdiční technika
4TMLLTopics in Medieval Latin Literature
7CSSTČetba snadných textů ze stř. latiny
7OVIDOvidius, Metamorphoses
7SLPOSamostatná četba středověké lat. poezie


AutorNázev práceTypRok
Šindlerová IvaKázání Jakuba de Voragine o sv. Mikulášovibakalářská 2019 
Garcia AnnaExegeze veršů Písně písní 1,4-5 ve vybraných latinských komentářích do 12. stoletíbakalářská 2018 
Dvořák JakubUspořádání látky v první knize Zbraslavské kronikybakalářská 2017 
Popelková BarboraVita Karoli v Kronice Beneše Krabice z Weitmilebakalářská 2016 


Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Edice kázání Petra Žitavského
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Realita a skutečnost ve středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub