Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Vladimír Šiler

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
místnost, podlaží, budova: D 305, budova D
funkce:
obor činnosti:etika, aplikovaná etika, profesní etika
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1820
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Naldoniová, L. a Šiler, V. Banalita zla. Ostrava: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. 2019.
Naldoniová, L. a Šiler, V. Láska v digitálním věku. Hlučín: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín. 2019.
Šiler, V. Divákem i hercem na postmoderní scéně. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2017, roč. 20, s. 145-145. ISSN 1212-1371.
Etický kontext sociálního podnikání. In: Sociální podnikání. Krnov: Klastr sociálních inovací SINEC. 2017.
Etika služby a péče. In: Etika v sociálních službách pro lidi bez domova. Ostrava: Armáda spásy ČR. 2017.
Chudoba s otazníky. In: Chudoba v nás a kolem nás. Ostrava: Charita Ostrava, Armáda spásy ČR a Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. 2017.
Šiler, V. a LOCHMANOVÁ, K. Paradoxy pohybu. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Naldoniová, L. a Šiler, V. Platonická láska k přírodě a epikurejské zahrádkaření. In: Studentská Národní platforma na Palkovických Hůrkách. International Student Clubs. Palkovické Hůrky. 2017.
Šiler, V. Prostor pro spiritualitu. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2017, roč. 20, č. 1, s. 123-125. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách. In: Současná česká náboženská scéna ? Dvacet let časopisu Dingir. Praha: Časopis Dingir a Husitská teologická fakulta UK. 2017.
Šiler, V. Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách. 2017.
Spiritualita v sociálních službách. In: Konference pracovníků v sociálních službách. Krnov: Městský úřad Krnov. 2017.
500 let Lutherovy reformace. 2017.
LOCHMANOVÁ, K. a Šiler, V. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
LOCHMANOVÁ, K. a Šiler, V. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
Petrů, M., Šiler, V., Nejeschleba, T., Kuře, J., Payne, J., Drozenová, W. a Sláma, O. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. 290 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
Šiler, V. Dějiny české servility. LaCultura. 2014, ISSN 1804-0144.
Šiler, V., Kovář, J., Peřinková, M. a Špatenková, N. Hřbitov jako postsekulární prostor. In: Hřbitov jako veřejný prostor. Praha: Gasset, 2014. s. 82-93. ISBN 978-80-87079-44-7.
Šiler, V. Proměny ekologického myšlení. In: Mír s planetou. Vsertín: Město Vsetín a Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy. 2014.
Šiler, V. Přízrak něžného ekofašismu. In: lok expertů humanitní environmentalistiky. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. 2014.
Šiler, V. Žité umění Dity Pepe. LaCultura. 2014, ISSN 1804-0144.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Světelná znamení [Úvodní slovo]. Nový Jičín. Nová galerie, Žerotínský zámek. 2013.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Světelná znamení. LaCultura.cz. 2013, s. 1-1. ISSN 1804-0144.
Šiler, V. Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Šiler, V. Sakrálno ve městě. In: Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 2013.
Šiler, V. Sakrálno ve městě. In: Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-248-3148-0.
Šiler, V. Tabuizace ve vědě. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 225-244. ISBN 978-80-7464-458-0.
Šiler, V. Tíseň ve městě. In: Město a příroda. Praha: Ústav estetiky a dějin umění FF JU České Budějovice; Katedra estetiky FF UK Praha; Katedra environmentálních studií FSS MU Brno; Společnost pro estetiku při RVS ČR.. 2013.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Levitace [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2012.
Šiler, V. Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania. In: Filozofia medycyny w Czechach a na Slowacji. 1. vyd. Poznan: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2012. s. 221-229. ISBN 978-83-7597-191-0.
Šiler, V. Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec?: Rozprava o podivínství druhu homo sapiens napříč kulurami a staletími.. In: Neber zvíře do úst. Brno: Tribun EU, 2012. s. 23-41. ISBN 978-80-263-0215-5.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Šiler, V. Identiteta, integriteta, religioznost, duhovnost v današnji Evropi. Apokalipsa. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 43-51. ISSN 1318-3680.
Šiler, V. Narativní etika. In: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Šiler, V. Narativní etika. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 335-357. ISBN 978-80-7464-161-9.
Šiler, V. Nebe nad Ostravou. Protimluv. 2012, s. 5-6. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě. In: Sympozium Miklavža Ocepka. Ljubljana, Slovinsko: Apokalipsa, časopis a nakladatelství. 2011.
Šiler, V. Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně. [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Michal. 2011.
Šiler, V. Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.. 2011.
Šiler, V. Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu. [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Mlejn. 2011.
Šiler, V. Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb. In: Nová sociální rizika. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, Česká asociace pečovatelské služby, Asociace krajů ČR. 2011.
Šiler, V. Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít. In: Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: Dům techniky Ostrava. 2010.
Šiler, V. Filozofie a etika pro sociální práci. 2010.
Šiler, V. Filozofie a feminizmus. 2010.
Šiler, V. Chiméra Huong Thanh. Protimluv, Revue pro kulturu. 2010, s. 20-21. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.. 2010.
Šiler, V. Lenka Naldoniová - Erós a jeho metafory. 2010.
Šiler, V. Mýtus akademické svobody. Dingir. 2010, roč. 13, s. 56-57. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Ostrava - Plzeň: 5:6. Protimluv, Revue pro kulturu. 2010, s. 47-47. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravský hrad. 2010.
Šiler, V. Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti. In: Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás. Praha: Religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. 2010.
Šiler, V. Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem.... 2010.
Šiler, V. Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept [Úvodní slovo]. Ostrava. Gaudeamus. 2009.
Šiler, V. Politická etika. Politická etika [Televizní relace].. Česká televize - ČT 24. 2008.
Šiler, V. Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání. 2008.
Šiler, V. Etika. 2007.
Šiler, V. Mezináboženský dialog. 2007.
Šiler, V. Moderní teologie. 2007.
Šiler, V. Orientální filozofie. 2007.
Šiler, V. Praktická etika pro pedagogy. 2007.
Šiler, V. Religionistika. 2007.
Šiler, V. Etika v neziskových organizacích. 2006.
Šiler, V. Filozofie a dějiny filozofie. 2005.
Šiler, V. Sociologie pro nesociology. 2005.
Šiler, V. Středověké myšlení. 2005.
Šiler, V. Světová náboženství: Úvod do problematiky. 2005.
Šiler, V. V reklamě dostává etika na frak.. Marketing Magazine. 2005, č. 11, s. 24-27. ISSN 1211-7315.
Šiler, V. Etika veřejné služby. 2004.
Šiler, V. Globální problémy. 2004.
Šiler, V. Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2004.
Šiler, V. Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.. Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.. 2004, roč. 2, č. 8, s. 25-27.
Šiler, V. Paul Tillich: Technické město jako symbol.. 2004.
Šiler, V. Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.. 2004.
Šiler, V. Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání. 2004.
Šiler, V. Profesní etika ve veřejné správě. 2004.
Šiler, V. Co nového o Novém věku. Dingir. 2003, roč. 6, č. 2, s. 52-53. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. K pluralitě edukačních cest. 2003.
Šiler, V. a Lednický, V. Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice. 2003.
Šiler, V. Napište si svoji knihovnu. 2002.
Šiler, V. Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu. In: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Filozofická fakulta ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta ostravské univerzity, 2002. s. 219-225. ISBN 80-7042-614-4.
Šiler, V. Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru). 2002.
Šiler, V. Filozofie. 2001.
Šiler, V. Módní filozofické směry - orientální filozofie. 2001.
Šiler, V. Křesťanské ars moriendi. In: Krásná smrt: Krásná smrt 1997-11-07 Praha. Praha: Ekumenické akademie Praha, 2000. Ekumenické akademie Praha, 2000. s. 13-17.
Šiler, V. Multikulturní sexualita. Dingir. 2000, č. 1, s. 24-25. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Povýšení člověka nad zvířata. Tvar. 2000, s. 4-5. ISSN 0862-657X.
Šiler, V. Povýšení člověka nad zvířata. In: Ochrana zvířat: Ochrana zvířat 1999-11-10 Praha. Praha: Ekumenická akademie, 2000. Ekumenická akademie, 2000. s. 13-17.
Šiler, V. Připravuje škola na život?. Tvar. 2000, s. 1-2. ISSN 0862-657X.
Šiler, V. Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu. 2000.
Šiler, V. Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy. 2000.
Šiler, V. Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost. In: Hranice a pohraničí: Hranice a pohraničí 1999-05-04 . Ostrava: PdF Ou a VŠ-TU, 1999. PdF Ou a VŠ-TU, 1999. s. 96-99. ISBN 80-7042-154-1.
Šiler, V. Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy. 1999.
Šiler, V. Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky. In: Zvíře jako partner a průvodce člověka: Zvíře jako partner a průvodce člověka 1997-09-12 . Praha: Ekumenická akademie Praha, 1999. Ekumenická akademie Praha, 1999. s. 27-33.
Šiler, V. Diplomovou práci lze opsat třeba z internetu. Lidové noviny, 17. 7. 1998. 1998, s. 5-5. ISSN 0862-5921.
Šiler, V. Fenomenologie cizího. In: Multikulturální společnost - soužití a konflikty: Multikulturální společnost 1998-03-18 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 7-11.
Šiler, V. Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. 1998.
Šiler, V. Profesionál jako loutka. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 55-66. ISBN 80-7042-512-1.
Šiler, V. (Ne)smiřitelnost smrti. Landek. 1997, s. 21-22.
Šiler, V. Protestantské církve v ČR. 1997.
Šiler, V. Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?. 1997.
Šiler, V. Co je to New Age. 1996.
Šiler, V. Etika ochrany zvířat. 1996.
Šiler, V. Etika reklamy. 1996.
Šiler, V. Praúzkost a pradůvěra. In: Gemma, 1996, č. 1, str. 3 - 5. 1996.
Šiler, V. Profesní etika pedagogů v podmínkách privatizace školství. In: Etika a dnešek: Etika a dnešek 1995-02-10 . Brno: Masarykova univerzita, 1996. Masarykova univerzita, 1996. s. 93-96. ISBN 80-9067-301-1.
Šiler, V. Schellingovské kořeny hnutí New Age. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. s. 21-28. ISBN 80-7042-449-4.
Šiler, V. Triadická a holistická etika. In: Etika a dnešek: Etika a dnešek 1995-02-10 . Brno: Masarykova univerzita, 1996. Masarykova univerzita, 1996. s. 41-43. ISBN 80-9673-010-1.
Šiler, V. Církevní liturgický rok, 2 díly. 1995.
Šiler, V. Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče. Možnosti veřejných, soukromých a církevních zařízení při řešení problémů lidí, kteří se ocitli v krizových životních situacích [Televizní relace].. TV Kabel plus. 1995.
Šiler, V. Eutanazie. Diskuse s odborníky různých oborů o eutanazii [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Praha. 1995.
Šiler, V. Feminismus. Diskusní pořad s feministkou Evou Hauserovou. Feminismus v Čechách [Televizní relace].. TV Kabel plus. 1995.
Šiler, V. Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age. 1995.
Šiler, V. Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12. 1995.
Šiler, V. Místo víry ve vědeckém myšlení. Gemma. 1994, roč. 2, s. 25-27. ISSN 1210-0749.
Šiler, V. Otázka po Bohu na konci novověku. Gemma. 1994, s. 4-6. ISSN neuevdeno.
Šiler, V. Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8. 1994.
Šiler, V. Vlastenectví a nacionalismus. Role husitství a národního probuzení v 19. století pro ideu národa ve 20. století [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Praha. 1994.
Šiler, V. Hildegarda z Bingenu - módní světice. Aktualizace středověku [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. Na co potřebujeme filozofii?. Filozofické vzdělání politiků. Místo filozofie ve výuce společenských věd na gymnáziích [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. Nábožensko-etický rozměr výchovy. In: Kol.: Pedagogika I., str. 87 - 97. 1993.
Šiler, V. O aktuálnosti orientální filozofie, 2 díly. 1993.
Šiler, V. Univerzita třetího věku. Celoživotní vzdělávání. Gerontologické paradigma výchovy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. České církevní dějiny. 1992.
Šiler, V. Dějiny náboženství. 1991.
Šiler, V. Filozofické směry 19. a 20. století. 1991.


AutorNázev práceTypRok
Svobodová HanaFilozofie a městodiplomová  
Durďák JaroslavSoučasný stav českého politického divadladiplomová 2019 
Szturcová AnetaSmysl prácediplomová 2019 
Kucharíková KristýnaSpor o býčí zápasydiplomová 2018 
Michlová BarboraMorální kvality umělce, díla a jeho působení v moderní společnosti. Otázky a problémydiplomová 2018 
Vahyla JiříDezinformace a dezinformační subjektydiplomová 2018 
Snopek TomášSlivovice - moravský totemdiplomová 2017 
Pištěková DenisaKrajina a duch? Genius loci - přízrak ekofašismudiplomová 2016 
Škrobánková JolanaNové podoby práce a zaměstnánídiplomová 2016 
Formáčková ZdislavaProblém sociálních sítídiplomová 2014 
Koňaříková BarboraFeministická interpretace architekturydiplomová 2014 
Lukášová KateřinaSmíření a Odpuštěnídiplomová 2012 
Ostrá PetraPatriarchální a matriarchální obraz Bohadiplomová 2012 
Žurková VeronikaEtika v práci historikadiplomová 2012 
Chrubasíková SabinaEMO - Romantický Hrdinadiplomová 2010 
Cigánová PavlaŽeny mystičky ve středověkudiplomová 2009 
Hlisnikovský ZdeněkOkultní a filosoficko-politologické pozadí nacionálního socialismudiplomová 2009 
Lánská TáňaPostmoderní světicediplomová 2009 
Murínová JanaAltruismus - egoismusdiplomová 2009 
Fialová JanaPráva zvířatdiplomová 2008 
Juřinová KristýnaProměny funerální kultury v České republicediplomová 2008 
Kapnobulosová ŽanetaJídlo jako existenciální problémdiplomová 2008 
Mundierová IvetaKrása a dobro - etika a estetikadiplomová 2008 
Očková JúliaOd čistenia jazyka k etnickému čisteniudiplomová 2008 
Pracná VeronikaBezpečí versus svobodadiplomová 2008 
Suchánková LenkaTetování z pohledu religionistikydiplomová 2008 
Vávrová Španihelová KláraPravěk reklamydiplomová 2008 
Voznicová LenkaNarativní etikadiplomová 2008 
Boháčová Darina Západní věda a východní moudrostdiplomová 2007 
Cieślarová BarboraŠkolství jako nástroj sociální spravedlnostidiplomová 2007 
Navrátilová EvaPříběhy křížů, kapliček a božích muk ve Velké Bíteši a okolídiplomová 2007 
Návratová LenkaEkofeminismusdiplomová 2007 
Podolská KláraKult mediálních hvězddiplomová 2007 
Slaná EvaKult mediálních hvězddiplomová 2007 
Pírková EvaOsobnost dalajlamydiplomová 2006 
Špuková LenkaDemografická krize a její řešení pomocí imigracediplomová 2006 
Vaňková LenkaOrganizace zabývající se ochranou zvířat v České republicediplomová 2006 
Varyš BohdanPrestiž povolání v dnešní české společnostidiplomová 2006 
Hrubeš RadimLogická a etická dimenze eristikydiplomová 2005 
Kliková HanaAgeismus - Diskriminace v zaměstnání z hlediska věkudiplomová 2005 
Mikulová PetraEtika v reality showbakalářská  
Burkertová LucieErotický kapitálbakalářská 2019 
Kožušník AlexandrFilozofie Karla Čapkabakalářská 2019 
Strnadová LenkaEkofeminismus a ekoteologie v České republicebakalářská 2019 
Tabach OndřejSpecifické etické problémy internetové komunikacebakalářská 2019 
Antončíková VeronikaSituace rozvedených v katolické církvibakalářská 2018 
Benešová KláraNeverbální komunikace jako zbraňbakalářská 2018 
Drösslerová KarinaEutanazie, nebo paliativní péče? Současný český etický diskurs.bakalářská 2018 
Hebnarová MartinaInnerspace: Příspěvek k fenomenologii prostorů intimitybakalářská 2018 
Vrtalová LeonaSlovo jako zbraňbakalářská 2018 
Zálešáková KarolínaJídlo jako uměníbakalářská 2018 
Zučková LucieMigrační krize a terorismusbakalářská 2018 
Kopecká MartinaSpor o domácí porodybakalářská 2017 
Provázek RadekAlkohol a profesebakalářská 2017 
Bartošová MichaelaEtika chovu zvířatbakalářská 2016 
Boháčová KvětaJazyk jako zbraňbakalářská 2016 
Cimalová IvaArthur Schopenhauer: Etická cesta vykoupeníbakalářská 2016 
Galičáková AnetaUtrpení zvířat a holokaustbakalářská 2016 
Kacerovský JaromírPopírání historické pravdybakalářská 2016 
Lukács DanielMuzak - hudební smogbakalářská 2016 
Mamulová JanaFilosofie památkové péčebakalářská 2016 
Polok RomanEtika online marketingubakalářská 2016 
Alčerová PetraMají bohatí morální povinnost vůči chudým?bakalářská 2015 
Kovařčíková RadkaObezita a diskriminacebakalářská 2015 
Novotná LenkaKarviná v přechodubakalářská 2015 
Petr TomášPiráti v politicebakalářská 2015 
Pustówka DominikKoncepce mravní výchovy v České republicebakalářská 2015 
Školoudová AnetaEtika sportubakalářská 2015 
Barbušinová JulieSexuální turistikabakalářská 2014 
Barková NelaModelování modelekbakalářská 2014 
Bednarzová EsterMrtvé centrum? Pokusy oživit centrum (Moravské) Ostravybakalářská 2014 
Giecková MartinaStudentské podvodybakalářská 2014 
Jančulová BarboraArchitektura v postsekulárním městěbakalářská 2014 
Janíková AlžbětaIntegrace Vietnamců v České republicebakalářská 2014 
Jesenovská SabinaHippies 45+bakalářská 2014 
Kisza MarianVlastnictví jako krádež?bakalářská 2014 
Klímek RadimEugenikabakalářská 2014 
Kovářová JanaKonzumní společnost z pohledu Ericha Frommabakalářská 2014 
Maulerová KatrinLenostbakalářská 2014 
Prachovská KláraEtika lovubakalářská 2014 
Rašovská VilmaSpor o hypermarketybakalářská 2014 
Snopek TomášWhistleblowing v profesní etice a firemní kultuřebakalářská 2014 
Spurný JanPiráti v parlamentubakalářská 2014 
Škrobánková JolanaEtický turismusbakalářská 2014 
Alčerová PetraMají bohatí morální povinnost vůči chudým?bakalářská 2013 
Kacerovský JaromírPopírání historické pravdybakalářská 2013 
Mikesková JanaLáska v kyberprostorubakalářská 2013 
Pořická NikolaProfesní etika nakladatelů a knihkupcůbakalářská 2013 
Světlíková NikolaEtika neuromarketingubakalářská 2013 
Tomicová VladislavaEtické aspekty zákazu pobytu zvířat v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory či léčebny.bakalářská 2013 
Adámek RadovanŠlechetný člověk v koncepcích Konfucia a Epiktétabakalářská 2012 
Čierný RadovanEtické hodnoty v korporátním prostředíbakalářská 2012 
Darošová MarkétaReklama ve školáchbakalářská 2012 
Formáčková ZdislavaZelená revoluce ve městěbakalářská 2012 
Janková MarieSubkultura ravebakalářská 2012 
Kauer ZdeněkEtika tlumočení a překladubakalářská 2012 
Okapová EliškaRasismus jako problémbakalářská 2012 
Pačková Markéta AliceStrach ve společnostibakalářská 2012 
Pavelková JanaMichel Foucault a otázka mocibakalářská 2012 
Potyšová JanaŠamanismus expertůbakalářská 2012 
Přikryl AntonínRegulace internetubakalářská 2012 
Szczuková LenkaNabídka práce a zařazení handicapovaných lidí do společnostibakalářská 2012 
Šurkala MarekFilozofie krajinářské fotografiebakalářská 2012 
Čuboková MartinaPoliticky korektní mluva a lidé s handicapembakalářská 2011 
Danel MiroslavSvědomíbakalářská 2011 
Fintesová KateřinaExistencialismus západu a východubakalářská 2011 
Kubínová HanaŠlechetné šlechtění?bakalářská 2011 
Nedabýlková AlexandraPolicejní a novinářská provokacebakalářská 2011 
Pelegrinová ZuzanaPopularizace vědy jako součást étosu vědecké prácebakalářská 2011 
Podstavková HanaMoc a pomoc v pomáhajících profesíchbakalářská 2011 
Štětinová KláraSémiotika Barbiebakalářská 2011 
Vaňková MarieÉtos mecenášstvíbakalářská 2011 
Zámečníková ZuzanaKouzlo grafů a statistikbakalářská 2011 
Ivančáková SabinaMýtus krásy, ideál nebo realita?bakalářská 2010 
Kupcová BarboraIntegrační aktivity sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátelbakalářská 2010 
Lichvárová TamaraFilozofie architektury - Funkcionalistická a organická architekturabakalářská 2010 
Lukášová KateřinaBůh po Osvětimi - Filosofická Reflexebakalářská 2010 
Mikulová VeronikaPolibek v sociokulturních kontextechbakalářská 2010 
Muroňová KristýnaZvířecí hřbitovybakalářská 2010 
Nguyen Phuong ThaoChelčický dnesbakalářská 2010 
Vojtíšek VojtěchMystika postmoderní dobybakalářská 2010 
Volný MatějPostmoderní filosofické pokusy o náboženství bez Bohabakalářská 2010 
Waloschková PetraETICKÉ OTÁZKY POČÁTKU ŽIVOTAbakalářská 2010 
Antonovová PetraPříběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovskubakalářská 2009 
Bernardová AdélaTemná hudba - temná víra?bakalářská 2009 
Helisová JanaVíra v astrologiibakalářská 2009 
Humplíková MarcelaEuroregion Těšínské Slezskobakalářská 2009 
Kompová IrenaFiremní filantropiebakalářská 2009 
Kopčaj LukášKonfuciánská etika a asijský managementbakalářská 2009 
Lippová ZuzanaZapojení uživatelů sociálních služeb do normálního životabakalářská 2009 
Malénková ŽanetaCharitativní a sociální reklamabakalářská 2009 
Minarčíková HanaMožnosti dalšího rozvoje center pro ranou péči nejen zrakově postižených dětíbakalářská 2009 
Pavlisková SimonaAlkohol v reklaměbakalářská 2009 
Štětinová KláraSémiotika Barbie/Barbie semioticsbakalářská 2009 
Trvalová KristinaZvířecí útulkybakalářská 2009 
Václaviková RadkaFilantropie a neziskový sektorbakalářská 2009 
Damcová VeronikaProměny stravovacích návyků jako znamení dobybakalářská 2008 
Hranická VendulaÉtos a patos nepoložené otázkybakalářská 2008 
Jeřábková LenkaBudování image občanského sdružení Maryška nekonvenčními kulturními aktivitamibakalářská 2008 
Kalitová KristinaGod is a DJbakalářská 2008 
Kejzlarová HelenaCentrum volného času pro rizikovou a neorganizovanou mládež va Vysokém Mýtěbakalářská 2008 
Krotká JanaSpor o hypermarketybakalářská 2008 
Majtán JiříEtika v činnosti vědecko výzkumných organizacíbakalářská 2008 
Němcová PetraEkologie v judaismubakalářská 2008 
Nováčková LucieImage organizacebakalářská 2008 
Patka FrantišekMěsto a filozofiebakalářská 2008 
Soušková MartinaEnviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v kraji se zaměřením na matky s malými dětmibakalářská 2008 
Števanka DanielFundraising občanského sdružení Maryškabakalářská 2008 
Uhrová DanielaVzdělávání žen na mateřské dovolenébakalářská 2008 
Vávrová DenisaFiremní filantropiebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub