Slavistická exkurze na oddělení rusistiky

Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z exkurze do Slovanské knihovny v Praze, které se zúčastnila naše čtyřčlenná skupina „druhaček“ společně s kolegyněmi z magisterského studia na počátku prosince 2014. Termín se nám velmi zamlouval, protože tou dobou bývají v Praze tradiční vánoční trhy, a proto jsme se těšily také na nákupy a kouzelnou předvánoční atmosféru.

Celý začátek výletu bych však popsala pomocí písně „Ladovská zima“ od Jarka Nohavicy (vlakům zamrzly CD-ROMy a v Praze byla „kalamita jak na Sibiři, tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři“). Pan docent Jan Vorel se však ničeho nezaleknul, a tak se největší odvážlivkyně vydaly společně s ním na cestu jediným jedoucím vlakem v ten den. Po osmi hodinách, jednom přestupu a s velkými obavami jsme nakonec opravdu docestovali a ubytovali se na kolejích „Na Kajetánce“. Tento poměrně náročný první den jsme zakončili příjemným posezením v nedaleké hospůdce, která se stala naším útočištěm i následující večer.

Ředitel PhDr. Lukáš Babka, knihovnice a studentky Katedry slavistiky FF OU
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Igor Jelínek
PhDr. Iveta Krejčířová prezentuje zkušební verzi „Rusko-české elektronické slovníkové databáze“, na jejímž vzniku se také podílí
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Igor Jelínek
PhDr. Dana Hašková přednáší o ruské meziválečné emigraci v Československu
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Igor Jelínek

Druhý den v dopoledních hodinách jsme se spolu s doc. Vorlem a Dr. Jelínkem vydali navštívit Slovanskou knihovnu, která je samostatnou částí Národní knihovny České republiky. Zde nás PhDr. Lukáš Babka (český slavista a ředitel Slovanské knihovny) seznámil s historií knihovny, její funkcí, knižním fondem a spoluprací s podobnými institucemi v rámci EU a Ruska. Jelikož se jedná o specializovanou vědeckou knihovnu pro obor slavistiky, která patří mezi největší a nejvýznamnější slavistické knihovny v Evropě, zajímalo nás především, jak zde funguje výpůjční systém. Veškeré potřebné informace nám byly vysvětleny paní knihovnicí, která nám taktéž společně s panem Babkou ukázala, jakým způsobem vyhledávat v online katalogu. Návštěvu Slovanské knihovny jsme nakonec vyhodnotily jako velmi užitečnou, neboť získané informace nám zajisté budou ku prospěchu, např. při hledání zdrojů k bakalářské práci.

Odpoledne jsme pak věnovali návštěvě Slovanského ústavu AV ČR, kde nám byla PhDr. Ivetou Krejčířovou prezentována zkušební verze „Rusko-české elektronické slovníkové databáze“, její fungování a možnosti rozšířeného vyhledávání v ní. Následující den, před odjezdem zpět do Ostravy, jsme se do Slovanského ústavu vrátili a vyslechli si velmi poutavé vyprávění PhDr. Dany Haškové o problematice ruské emigrace v meziválečném Československu, které bylo doprovázeno ukázkou vydaných publikací k tomuto tématu.

O přínosu celé exkurze nelze nijak spekulovat, a proto doufáme, že se nám brzy naskytne možnost absolvovat další.

Na závěr bychom chtěly moc poděkovat doc. Janu Vorlovi a Dr. Igoru Jelínkovi za organizaci celé exkurze, ale také hlavně PhDr. Lukáši Babkovi, PhDr. Ivetě Krejčířové a PhDr. Daně Haškové za čas, který pro nás obětovali.

Lenka Kubečková, studentka 2. ročníku (Čj–Rj)


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017