Kulturologický seminář pro studenty rusistiky

Dne 11. října 2016 proběhl na katedře slavistiky FF OU kulturologický seminář Mgr. Ksenie Cypljakové (Uralská federální univerzita, Jekatěrinburg), který byl určen studentům všech rusistických oborů. Seminář byl věnován mnoha kulturologickým tématům, která jsou úzce spjata s uralským regionem. Jeho podstatná část byla zaměřena na fenomén tzv. hornické / báňské civilizace, v němž se více než nabízí přímá souvislost mezi městy Jekatěrinburg a Ostrava. Během semináře byli posluchači seznámeni jak s kulturou a tradičním folklórem Uralu, tak i s historií a současností této geograficky atraktivní lokality současného Ruska. Posluchačům bylo mj. představeno čtvrté největší město Ruské federace Jekatěrinburg, které vyniká mezi ostatními ruskými městy nejen svým historickým či ekonomickým významem, ale rovněž významem kulturním. Studenti se seznámili také s tradičním uralským folklórem, a to zejména prostřednictvím díla ruského spisovatele Pavla Bažova, který je autorem mnoha uralských pohádek (tzv. skazy).

Mgr. Lukáš Plesník

Kulturologický seminář pro studenty rusistiky
Kulturologický seminář pro studenty rusistiky
Kulturologický seminář pro studenty rusistiky
Kulturologický seminář pro studenty rusistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016