Tři nezapomenutelné dny budoucích překladatelů - rusistů v centru ruského jazyka a kultury Plovdivské univerzity v Bulharsku

Ve dnech 14. - 16. 11. 2014 se na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského v Bulharsku konal IV. mezinárodní vědecko-praktický seminář k přípravě profese překladatele, který byl organizován centrem ruského jazyka a kultury Plovdivské univerzity za finanční podpory fondu «Русский Мир», magistrátu města Plovdiv, Ministerstva kultury, nakladatelství «Аз Буки», Ruského kulturně-informačního centra v Sofii, Obecního kulturního institutu «Старинный Пловдив» a Bulharským svazem lektorů ruského jazyka, literatury a kultury.

Fóra se zúčastnilo 53 studentů-rusistů ze šesti bulharských a tří zahraničních univerzit (Česká republika, Srbsko, Turecko), kteří byli po dobu tří dnů zasvěcováni do překladatelských dovedností pod vedením spisovatele, básníka a profesora Moskevského institutu žurnalistiky a literatury Borise Jevsejeva, docentky «ВГИК» Olgy Vasilyevovny, profesorky Varenské svobodné univerzity Galiny Shamoninou, docentky ruské filologie Plovdivské univerzity Juliany Chakyrovoy а bulharských profesionálních překladatelů Valentiny Radinskovové a Vjenki Rizovové.

Program zahrnoval: dvě obecné přednášky ruských odborníků, tři speciální lekce, které byly směřovány na analýzu příběhu, postav a expresivního projevu v překladech filmů, praktické cvičení překladu uměleckého textu, jazyka diplomacie a jazyka podnikání a také dva kulaté stoly, kde probíhala diskuse o nejnovějších dílech ruské literatury a filmu, o vydavatelské politice a překladech ruské prózy do různých jazyků.

Tyto tři dny byly pro naši skupinu sestávající ze studentů 3. ročníku prezenčního studia Ruštiny ve sféře podnikání (Klára Fabiánová, Michal Pavelka, Lukáš Moniak) a prvního ročníku navazujícího magisterského studia Ruština pro překladatelskou praxi (Jitka Doležalová) plné nových informací ze světa překladu, zážitků, navazování nových kontaktů, dobrého jídla a přátelství. Máme upřímnou radost z takových akcí, které jsou prospěšné pro náš intelektuální růst, a navíc sjednocují slovanské národy.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat za možnost účastnit se fóra Stipendijnímu fondu Filozofické fakulty Ostravské univerzity a vedení katedry slavistiky FF OU. Těšíme se na další spolupráci s Plovdivskou univerzitou Paisije Chilendarského v následujících akademických ročnících.

Lukáš Moniak

Zdroj: LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022