Slavica iuvenum 2018

Ve dnech 27. a 28. března 2018 uspořádala Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity tradiční setkání mladých slavistů Slavica iuvenum. Letošní již XIX. ročník tak navázal na předešlé úspěšné ročníky konference.

Během dvou konferenčních dnů byly představeny tematicky pestré příspěvky ve čtyřech hlavních sekcích, tj. lingvistické, literárněvědné, kulturologické a translatologické. Konference se zúčastnili mladí slavisté bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů z Česka, Polska, Slovenska, Ruska a Srbska, jejichž celkový počet byl v letošním roce 68.

Slavnostního zahájení konference se zúčastnily také významné osobnosti – vicekonzulka Polské republiky Maria Kovacs, předseda Českého komitétu slavistů Dr. Václav Čermák a děkan FF OU prof. Aleš Zářický. Organizátoři konference si tímto dovolují poděkovat všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím Katedry slavistiky FF OU za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům za jejich zapojení do diskuse.

Lukáš Plesník, Simona Mizerová

Slavica iuvenum 2018
Slavica iuvenum 2018
Slavica iuvenum 2018
Slavica iuvenum 2018
Slavica iuvenum 2018
Slavica iuvenum 2018Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2018