Projekty / akce / konference

Area Slavica 2

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Area Slavica

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny.

Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských.

Stolik Polski

Pravidelné setkávání příznivců polské kultury, historie, jazyka a literatury.