Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ

V pátek 9. června 2023 se na katedře slavistiky uskutečnil Projektový den s ruštinou, který byl připraven pro žáky 9. třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s Montessori výukou z Nového Jičína, Tyršova 1. Připraveného workshopu se zúčastnilo 10 žáků, které doprovodily jejich vyučující ruského a anglického jazyka Mgr. Libuše Svobodníková a Mgr. Hana Zapletalová, obě absolventky FF OU.

Dvouhodinový vzdělávací program zahájili úvodním slovem dr. Lukáš Plesníkdoc. Zdeňka Nedomová, následovala hlavní část, kterou připravily studentky 1. ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství ruského jazyka pro SŠ Bc. Kateřina Šprochová, Bc. Karolína Mrůzková a Bc. Petra Drašáková. Studentky pracovaly s žáky v podobě mnoha motivačních aktivit, díky nimž si žáci zábavnou formou mohli procvičit nebo zopakovat své znalosti z gramatiky a slovní zásoby ruštiny. Vzdělávací část byla také doplněna řadou informací o reáliích, které jsou úzce spojené s ruskojazyčným prostorem.

Celé dopoledne probíhalo v příjemné a uvolněné atmosféře a přineslo řadu inspirativních podnětů a motivů do další spolupráce ostravské rusistiky se základními a středními školami našeho regionu. Akce podobného typu jsou velmi důležité i v rámci reformy přípravy učitelů v ČR a naplňování „třetí role“ univerzit.


Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ
Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 06. 2023