Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové

Dne 8. dubna 2016 udělilo Centrum polského jazyka a kultury pro cizince „Polonicum“ Varšavské univerzity své výroční ceny a čestná uznání za zásluhy v propagaci polského jazyka a kultury za hranicemi Polska. Mezi laureáty z řad světových polonistů se tento rok zařadila také prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., významná slovenská polonistka, od roku 2011 členka katedry slavistiky FF OU. Patronem ocenění je maršálek Senátu Polské republiky a vlastní udělení proběhlo v přítomnosti nejvyšších představitelů Varšavské univerzity a ministerstva kultury Polské republiky. Uvedené ocenění získala ostravská polonistika již podruhé – poprvé tomu bylo v roce 2006, kdy jej získala jako pracoviště. Letošní ceny jsou výjimečné tím, že „Polonicum“ slaví jubileum 60 let existence a je tak nejstarším pracovištěm realizujícím výuku polského jazyka a kultury pro cizince v Polsku. K zisku prestižního ocenění paní profesorce upřímně gratulujeme.

Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové
Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové
Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové

Fotografie, zdroj: Polonicum


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017