Towards Modern Slavic Studies – nový projekt ostravské slavistiky v rámci programu Erasmus+

Mezinárodní tým slavistů ze tří evropských zemí zahájil na sklonku roku 2020 práci na novém projektu (Erasmus+ Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání) „Towards Modern Slavic Studies“, přinášejícím novou perspektivu v realizaci moderních slavistických studijních programů v navazujícím magisterském studiu.

Projekt reaguje na výzvy současné didaktiky a také na poptávku po absolventech slovanských filologií se specifickými kompetencemi ve slovanských jazycích a kulturách.

Projekt se soustřeďuje především na zvýšení dovedností a kompetencí studentů slovanských filologií a podpoře internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. V rámci projektu budou vypracovány mezinárodní slavistické studijní programy, které se budou vyznačovat interdisciplinárním zaměřením a kromě znalostí, dovedností a kompetencí v jazyce, literatuře, kultuře a překladu vybaví absolventy solidními znalostmi současného společenského a ekonomického života v zemích, na něž se program vztahuje. Dále budou probíhat společné workshopy s pracovníky a studenty partnerských zemí, semináře a společná letní škola.

Aktivity projektu byly zahájeny počátkem listopadu 2020 a budou ukončeny v říjnu 2022.

Projekt je realizován v mezinárodním partnerství tří evropských univerzit – Ostravské univerzity (Česká republika), Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje (Severní Makedonie) a Slezské univerzity v Katovicích, která je hlavním řešitelem projektu. Za ostravskou slavistiku a bohemistiku se na realizaci projektu podílejí prof. PhDr. Iva Málková, Ph.D., doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2021