Aktuality

Katedra slavistiky pro střední školy

V iniciativě „Univerzita pro školy“ je zapojena také katedra slavistiky FF OU. Na portálu nabízíme několik zajímavých témat přednášek a seminářů pro studenty středních škol v Moravskoslezském kraji.