Aktuality

Towards Modern Slavic Studies

Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Katovicích, Univerzity Cyrila a Metoděje ve Skopji a OU. Hlavním tématem projektu je vize slavistiky, která bude korespondovat s potřebami dnešního světa a zohlední rozmanitost regionu, a to s využitím nejnovějších trendů v didaktice.

Studenti slavistiky tlumočí uprchlíkům přímo v terénu 24 hodin denně

„Jsem hrdá na své studenty, kteří se dokázali zmobilizovat k pomoci v rekordně krátkém čase,“ říká Viktoryia Vaida, která hned v prvních dnech konfliktu zorganizovala pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.

Vyjádření katedry slavistiky k agresi vůči Ukrajině

V souvislosti s ozbrojenou agresí Ruské federace proti Ukrajině a zásadním porušením mezinárodních dohod a norem závazných v civilizovaném světě jako vyučující katedry slavistiky FF OU důrazně odsuzujeme útoky a použití násilí vůči nevinným obyvatelům suverénní země.