Aktuality

Dva výjimečné vydavatelské počiny ostravských slavistů

Na konci kalendářního roku 2023 vyšla v prestižním německém vydavatelství Peter Lang Verlag již druhý titul z dílny ostravské slavistiky. Nová monografie The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research představuje výstup z výzkumu mladé ostravské polonistky, bohemistky a překladatelky Anny Szuster, absolventky doktorského studia FF OU v oboru Polský jazyk a stávající posluchačky doktorského studijního programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika.